Heffner AttilaHeffner AttilaHeffner AttilaHeffner Attila
Heffner AttilaHeffner
          AttilaSZOMORKAI JUDIT
          OLDALA

ÜZENET/1-2 Attila Heffner

Nem szokásom "égi üzeneteket" tolmácsolni - médiumként - de most kénytelen voltam lejegyezni a ma délelőtt kapott különleges égi SMS-t. Egy pár másodperc alatt "tolták be" tudatomba egy magasabb szellemi minőségben létező világ képviselői... Közkincsre adom, mindenki kezdjen vele azt amit akar, én igaznak vélem...

" Köszöntünk! Mi az emberiség jelenkori tudatszintjétől jóval fejlettebb teremtmények vagyunk. Ti – emberek - minket az égen kutattok, égi járműveket lestek, s valamelyik fényévekre tőletek található Naprendszer lakóinak gondoltok minket... Évtizedek óta kémlelitek az eget. Ez az elképzelés legalább annyira gyermeki, mint amikor pár száz évvel ezelőtt a Földet laposnak gondoltátok, s a Naprendszeretek középpontjába állítottátok.

A valóság az, hogy mi valóban létezünk, de nem ott és nem úgy, nem olyan formában, térben és időben, ahogy ti azt elképzelitek. Gyerek korod óta tanítunk, álom és éber szinten egyaránt, s egyre közelebb kerülünk egymáshoz, ahogy te fejlődsz, s ahogy képes vagy emberi korlátaidat legyőzni, elmédet, egódat félreállítani.

Mostanában sokat gondolkozol azon, hogyan is vedd fel a kapcsolatot velünk, sokat aggódsz az emberiség valós problémáin, s igyekszel elkerülhetővé építeni azt a háborút, mely most az emberiségre vészesen ránehezedik.Mivel neked - személy szerint – évek óta problémád van a különböző emberi médiumok közvetítéseivel, ezért te magad vagy, aki saját magadon belül rendszeresen elutasítod a találkozást és a kommunikációt.

Bármennyire is csodálkozol most, de a „találkozás” nem kívül fog megtörténni, a ti fizikai valóságotokban, tehát kérünk téged, tedd félre most az akaratodat, egódat, fafejűségedet és figyelj ide!

Kérdéseidre – melyeket számunkra az elmúlt 10 évben feltettél - most válaszolunk, s vagy „fogod az adást” végre, vagy vársz újabb éveket arra, hogy alkalmas legyen a légkör, s tudatod éppen újra oda forduljon felénk, hangolódj tehát ránk és figyelj: BELÜLRE!

Először is: Tök felesleges az eget kémlelnetek. Tudósaitok távoli bolygókat, csillagrendszereket keresnek, vizsgálnak, s megpróbálnak az ŰR-be üzeneteket, szondákat, gépeket küldeni, hogy velünk a kapcsolatot felvehessék. A Földet élhetetlenné tettétek, s most be vagytok pánikolva, hova is tudtok menekülni.
Parazita módon éltetek, s most, amikor felemésztettétek az ISTEN által biztosított PARADICSOMOT, próbáljátok elhagyni a hajót. Hát ez nem fog sikerülni, legalább is úgy ahogy vezetőitek, tábornokaitok és tudósaitok ezt jelenleg elképzelik, úgy semmiképpen!

Ha egyáltalán lenne olyan Naprendszeretekben megtalálható élhető égitest, ahova átmenekülhetnétek / nincs ilyen!/, akkor sem engednék ezt meg Nektek az általatok ANGYALNAK nevezett magas fényen rezgő szellemi entitások, hiszen akkor azt az égitestet is csak lerombolnátok, az ott élő lényeket rabszolgasorsba kényszerítenétek, s vinnétek magatokkal fegyvereiteket, vírusaitokat, s azt a harácsoló buta mentalitást, az öldöklést, a hatalmi vágyat, a hierarchikus rendszereteket amit ti demokratikusnak neveztek, de ez maga a hazugság, s maga a pusztítás, s a demagógia és diktatúra. Jelenleg tehát a FÖLDÖN, abban a gyönyörű "gumiszobában" kell maradnotok, ahol egymáson kívül senki másban kárt nem okozhattok. Nagyravágyó terveitek "csillagflottáról", kitelepítésről, fénysebesség eléréséről, s a fekete lyukak meglovagolásáról, stb. így részünkről- belülről - blokkolva vannak, mert először rendbe kell magatokat tenni, nálatok ott a Földön kell megtanulnotok teremtő módon, szeretetben, háborúskodás és kizsákmányolás, parazitáskodás nélkül élni, s csak ezután jöhetnek majd a nagy utazások, melyeknek egyébként így már semmi értelme nem lesz...

Vizsgáljátok a bolygóitokat, úgy tekintettek Naprendszerre, mintha máris a tiétek lenne, mintha máris ti gyakorolnátok a hatalmat ebben a tökéletes Harmóniában, s ISTENI TEREMTÉSBEN. Teszitek ezt azért, mert tulajdonképpen semmit sem értetek ennek a rendszernek és annak elemeinek lényegéről.Eláruljuk nektek, hogy a NAPRENDSZER égitestjein létezik élet, minden bolygón / LOKÁN /, magyarul "LAKÁN" élnek teremtmények, de nem abban a formában, mint ahogy ti azt elképzelitek. Felesleges dolog szkafanderbe öltöznötök, s odautazni, mert ezen égitesteken teljesen más körülmények - DIMENZIÓK - vannak, s a fizikai síkon másodperceket sem tudnátok ezen rendszerekben létezni, mert vagy megfagynátok, vagy megégnétek, s még számtalan egyéb probléma is felvetődne, ami a biztos pusztulásotokhoz vezetne. Még a NAP -ban is élnek értelmes, hatalmas lények, csak éppen nem a ti 3 D-s - fizikai síkotok szerinti testben, hanem inkább úgy értelmezhetőek számotokra, mint magasabb rendű, szellemi és lelki síkon létező nem fizikai teremtmények, melyeknek feladata tulajdonképpen a bolygók lakosságán történő gondoskodás a létezés valamennyi dimenziója szerint.

A NAPRENDSZER összes bolygóján és holdján élő valamennyi teremtmény aggódva néz benneteket embereket, hogy a leggyönyörűbb ékességet, a legélhetőbb és legszebb bolygót mennyire tönkre vágtátok röpke 100 év alatt.
Ti emberek elképesztők vagytok / tisztelet a kivételnek! /.

Televágtátok az ŰR-t törmelékkel, mérgező, sugárzó anyagokkal, s az általunk számotokra " békés célra" adott technológiákat átalakítottátok pusztítókká, s próbáljátok a NAPRENDSZER égitestjeire szállítani, hogy ott romboljatok ezen fegyverekkel. Földeteken teljes a zűrzavar, a NAPRENDSZER lakói ezért összehívták a"BIZTONSÁGI TANÁCSOT", s érdeketekben számos intézkedést hoztak. A pusztítást és a háborút, a harácsolást és az erőszakot támogató és alkalmazó emberi lények megfigyelés alatt vannak, s hamarosan tapasztalni fogjátok hathatós intézkedéseinket, de a felemelkedett és békés, ártatlan emberi lények kimenekítése fizikai szinten sajnos nem elképzelhető. Ti emberek a FÖLD rezgése nélkül - bármilyen nagyszerű és élhető zöld, levegős és vizekkel terített bolygón is - hamar elpusztulnátok, olyanok vagytok a FÖLDANYÁTOK nélkül, mint hal víz nélkül. Pár perc " tátogás" után vége az életeteknek...Ezért nekünk, a NAPRENDSZER BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK jelenleg nagyon nehéz a dolga.
Egyébként más rendszerek és GALAXISOK teremtményei is szervesen közreműködnek ebben a különleges munkában, mert a teljes Világegyetemben minden teremtett LOKÁKON, minden magas rezgésű, fejlett fényteremtmény egyébként együtt, egyként segíteni akar rajtatok.

Ti megpróbáltok S.O.S. jeleket, lassú űrszondákat küldeni a világűrbe, de ennek csak annyi haszna van, mint egy óceánba dobott palacknak, amibe levelet dugóztak.Viszont a szellemi és lelki síkon történő segélyüzeneteket azonnal megkapják az ISTENI TEREMTMÉNYEK bárhol a világon.
Meg kell értenetek, hogy a gondolat és az érzelem, milliárdszorosan gyorsabban ér oda bárhová, mint maga a fény, s azt is meg kell értenetek végre, hogy amit ti "kint", galaxisoknak, valóságnak, fizikai Kozmosznak, Univerzumnak és persze végtelennek, állandóan táguló VILÁGEGYETEMNEK gondoltok, az csak a ti képzelgésetek, olyan mint egy álom, ez csak hasonlít arra a BELSŐ KOZMOSZRA, amiben mi, valós teremtmények valóban megtalálhatóak vagyunk, ahol mi valójában létezünk. Ha felnéztek a csillagos égre, akkor csak a BELSŐ KOZMOSZ kivetülését, tükröződését szemlélitek, s ezért értelmetlen a kivetülésbe utazásokat tenni / számunkra ez nagyon mulatságosnak tűnik/.
Az igazság az, hogy ti bármennyire is nagyra vagytok tudományaitokkal, tulajdonképpen csak a sötétben tapogatóztok: EMBEREK! Nem láttok tovább az orrotok hegyénél. Szondákat küldtök pld. a lángoló NAP - hoz, melyek aztán rendre elégnek, s közben fotókat készítettek a semmiről, a lángolásról, az általatok értelmezhetetlen látszólag fizikainak tűnő folyamatokról, s ebből próbáltok értelmes logikai összefüggéseket felépíteni, ez mulatságos... Igazán úgy gondoljuk, hogy ti emberek vagytok a legszórakoztatóbb, de ugyanakkor a leg-közveszélyesebb és leg-önveszélyesebb lények az UNIVERZUMBAN.

Meg kell értenetek, hogy a VALÓSÁGOT csak belül, a BELSŐ KOZMOSZBAN érhetitek el, s a VALÓSÁG, a valóságos ŰR, a megismerhető VILÁGEGYETEM: Belül található mindannyiitokban, s nem kellenek hozzá rakéták, űrjárművek, csak egy egyszerű meditáció, hogy kapcsolatba kerülhessünk.

Hiába próbáljátok tehát a fizikai Naprendszer bolygóit megszelídíteni, igába vonni, kutatni, ha közben nem figyeltek az égitest belsőtökben valós lényegére. Őseitek tudták ezt, s megértették az egyes égitestet lelki, szellemi rezgését, miközben felnéztek az égre, tudták, hogy az a konkrét bolygó, csillag, vagy galaxis, csillagkép-együttes mikor milyen BELSŐ LELKI HATÁST fejt ki, s ezen belső lelki hatás aztán milyen kivetüléssel bír a külső fizikai környezetre.

Minden komolyabb tudósotok aztán, ugyan így- belülről- az EMBERISÉG TUDAT FELETTIÉBŐL hozta le az adott kutatási eredményt, bizony egyikőjük sem "kívülről" kapta az impressziókat. Kívül csak az ŰR- létezik. Az ŰR, mely a TUDAT, az ÖNTUDAT, a BELSŐ KOZMOSZ kiömlése, kifejeződése, melynek se vége, se hossza, megfoghatatlan, benne az ŐSANYAG keveredik a TEREMTETT VILÁGOTOK SZIMBOLIKUS KIFEJEZŐDÉSÉVEL, s ez tulajdonképpen egyfajta KÁOSZ, a NAGY SEMMI. EZ A /Z/ ŰR... Keresgéljetek tehát Bensőtökben, s a szellemi tanításokban, melyek több ezer évesek, s figyeljetek az őseitekre, akik már 4 -5 ezer évvel előttetek tudták a válaszokat arra, amit ti most még egyáltalán nem értetek!

Amikor az ŰRT próbáljátok megzabolázni, meglovagolni, az olyan, mint amikor pld. az ÓCEÁNT akarnátok uralmatok alá hajtani. Tulajdonképpen semmit sem értetek az ELEMI DOLGAITOKRÓL sem, s máris a VILÁGEGYETEM végét keresitek. Gyermek ész, logika és gyermek hisztéria minden, amiről azt hiszitek: hogy TUDOMÁNY!

A Valóságban olyan mint hogy "TUDOMÁNY" nem létezik...
Csak az érzetek, csak a LÉLEK, csak az ösztönök, s legfőbb képen az EGYETEMES SZERETET, ami nem más mint a fizikai gravitáció - ez a valós és ez az értelmes, amit kutatnotok kell, s nem pedig minden más, amit jelenleg fizikailag és tudományosan fontosnak tartotok!

Ti legalább annyira nem értitek üzeneteinket, mint pld egy földi óvodás gyerek nem érti, amikor pld. a kotangensről, vagy a hatványozásról beszéltek neki.
Meg kell tanulnotok tehát az egyszer egyet! Meg kell tanulnotok belülre figyelni és hallgatni!

A VILÁGEGYETEM, valamint a benne keringő NAP- REND- SZER nem tulajdonotok!

Sem a két dimenziót, sem a hármat nem uraljátok, s máris a felsőbb dimenziókon jár az eszetek. Világuralmi terveket szövögettek, miközben egy egyszerű influenza vírust sem tudtok megsemmisíteni...

Üzenetünk tehát, kedves tévelygő testvérünk, amit át kell adnod a többieknek:

EMBEREK! Szedjétek össze magatokat!

HA kész vagy a folytatásra, akkor folyamatosan jelentkezni fogunk, most pihenj meg, igyál meg egy sört...
2. Üzenet-2 "Kérdezz- felelek..."

Négy nap telt el a legutóbbi furcsa „beszélgetés”óta. A Belső Valóságom furcsa „földönkívüli”lényei, akik megszólítottak, elég erős hatást gyakoroltak rám. Sokat jártam azóta kint a természetben, íjaztam, túráztam, Párommal beszélgettem, vendégeket fogadtam, s átértékeltük együtt a történteket. Sok pozitív visszacsatolást és megosztást kaptam, ennyi ember talán még sosem jelölt be ismerősének mint most a közösségi portálon, az írásom olvasásának hatására... Közben járt az agyam, s próbáltam újra és újra kérdéseket megfogalmazni magamban, de 3 napig senki sem válaszolt sehonnan sem.

Ma délben, dobkészítés közben viszont újra sikerült ráhangolódnom erre a furcsa belső bizsergésre, melyet évtizedekig igyekeztem magamban elnyomni. Ma már megfigyeltem, hogyan is zajlik ez: A válaszok képben érkeznek, vagyis inkább egy- egy téma szerint, kis "látások" jönnek, melyekből olykor 2 -3 is átvillan tudatomban egyszerre. Érzések is előjönnek velük, s ilyenkor úgy érzem, mintha valahogy kitisztulna a kép, mintha kiszabadulna valami nagyszerű szellem a belső palackból, kívánom a kávét közben, s pici kortyokat iszom, majd folytatom a hangolódást és folyamatosan teljes gőzzel jár, zakatol lelkem, agyam, lényem. Ilyenkor nem találom a helyem, csak fordulok befelé, semmi más nem érdekel, még szeretteim is idegesítenek, amikor megszólítanak. Az üzenetek egy pillanat töredéke alatti megmutatása után, következik részemről egy különleges "feldolgozás", szkennelés, majd meg kell hogy fogalmazzam ezeket gondolatként - magamnak. A gondolat persze már sokkal lassabb, mint a KÉPEK és KÉPÉRZETEK meglátása, megérzése volt, de ha ezeket a lefordított gondolatokat beszédben kell továbbfogalmaznom, akkor csak még ettől is sokkal lassabban tudom a "betolt" információkat kifejezni. Az írásról nem is beszélek, hiszen az olyan mint amikor a gőzt akarom lefagyasztani - meg kell várni, míg lehűl forró folyadékká, majd aztán az is lemegy szobahőmérsékletre, s csak ez után jöhet a nulla pont. Szóval, ma újra itt "voltak" tanítóim... Kérdés- felelet formában, telepatikusan, képekben, érzetekben, lenyomatokban és szimbólumokban válaszoltak. Az információ átadója egyszerre mutat képet, ad hangot, érzetet, gondolatot, szimbólumokat, egyszerre akár százat is fogni vagyok képes, s a belső "hang" amit hallok, csak saját gondolataim megfogalmazása részemről magamnak. Hangra fordítom, amit látok, érzek, aztán a hangokat gondolatként raktározom, s később majd leírom. Olyan vagyok ekkor, mint egy szinkrontolmács, aki figyel a bejövő infókra és szinte egyszerre lefordítva, magyar nyelven mondja tovább magában a képzeteket / lelassítva /, s aztán este emlékezetből leírja, amire emlékszik. Nagyon nehéz most leülnöm és megírni az egész kommunikációt, szinte azt sem tudom, honnan kezdjem, meg kell keresnem a gondolati mappákban azokat, melyekbe már "lementettem" az előbb az egész beszélgetést és le kell lassítani mindent, aztán megírni...

Üzenet/2
Szereplők:
"*" = Belső Hang
"-" = Én / a fogadó/

- Köszönöm hogy újra jelen vagytok tudatomban, most már nem vagyok annyira stresszes, örülök, ha sikerül másodszor is értékes infókat megértenem, s papírra vetnem. Furcsa és szokatlan, hogy én lassú gondolatban kérdezek, ti pedig azonnal a másodperc tört része alatt válaszoltok képben, érzetben.

* Mi is köszöntünk Téged, a Belső Kozmoszból. Örülünk, hogy rászántad magad és megértetted szándékunkat, rég óta várunk már arra, hogy végre figyelj ránk, hidd el, elsősorban neked szeretnénk segíteni, valamint rajtad keresztül sok útkeresőnek is, akik tulajdonképpen számodra "KÜLVILÁGKÉNT" jelentkeznek, de igazán a BELSŐ VALÓSÁG LAKÓI ŐK IS. Az igazság az, hogy csak félig valóságos ez az egész beszélgetés a fizikai szinten, de végül is egyenlőre csak fogd fel úgy, mintha valóban a "külvilág"- ba üzennénk rajtad keresztül! Később megérted, hogy miért nem helyes megfogalmazás ez, ebben a formában...

- Akkor először is a külvilág és a belső világ kapcsolatára volnék kíváncsi...

* Na, akkor vágjunk bele! A legutóbb arról beszéltünk, hogy a tudósaitok tévedéseket tévedésekre halmoznak. Innen folytatjuk: Naprendszer, csillagok, űr , galaxisok, világegyetem, stb... Szeretnénk ha megértenéd, hogy amit ti VILÁGEGYETEMNEK neveztek, az csak egyfajta tudati kitükröződés, nem úgy valóság, ahogy azt ti gondoljátok. Amikor kutatjátok, elfelejtitek, hogy csak a tükröződést vizsgáljátok, melyet kint fizikai érzékszerveitekkel, vagy akár különböző gépekkel, távcsövekkel észleltek. De tulajdonképpen csak belsőtök kitükröződéseit látjátok Napnak, Holdnak, csillagoknak, végtelen Űrnek. Mindezen fogalmak, dolgok persze léteznek, de csak mint ős-princípiumok - bensőtökben - melyeket eddigi testöltéseitek tapasztalásai alatt észrevettetek, melyek a tulajdonképpeni BÁSTYÁK, kapaszkodók a belső végtelenség óceánján. A csillagos égbolt tehát nem más, mint a belső valóságotok, a BELSŐ ÖSSZETEVŐTÖK kivetülése. Fizikainak gondoljátok, de ma már minden valamire való tudósotok is érti, hogy olyan mint hogy "ANYAG", nem létezik, csak az energia, a rezgés, a mozgás adja azt a hamis képet, mintha az anyag valóban fizikailag is volna. Amit ti "szilárd"-nak gondoltok, az valójában atomok, sötét anyag, fotonok, s a különböző elemi energiarészecskék kavalkádja, rezgése, melyet figyelmetekkel keltettek életre. Szerintetek mozgásban vannak, de tulajdonképpen csak a figyelmetek látószögét változtatva tűnik úgy az egész, hogy mozognak. Hasonlóan ahhoz a másodpercenként 24 -25 frame -ból álló filmszalagra, melyben állóképek vannak egymás után rögzítve, melyeket figyelmetekkel és látásotok segítségével látszólagos mozgássá alakítotok tudatotokban, miközben észre sem veszitek, hogy tulajdonképpen a 24 -25 álló képet, a filmkockákat csak mind egyesével összenéztétek, s ebből az "önbecsapásból" mozgásnak vélitek az egészet... Ugyan így vagytok minden mással is, amit FIZIKAI KÜLVILÁGNAK GONDOLTOK! Ha jobban megvizsgáltok egy nehéz tárgyat mikroszkóp alatt, akkor észreveszitek, hogy tulajdonképpen csak energia az egész, s így sem a tömeg, sem a súly, sem a tapintott, látott, hallott, vagy ízlelt kép nem a valóság, csak egy érzékszerveitek által beáradó információegyüttes, s csak annyira lehet róla fogalmatok, amennyire érzékszerveitek ennek befogadására képes. Az atomok között ÜRES TÉR van /mint ahogy a galaxisok között is /, s két atom soha nem "ér" egymáshoz, így hogyan is lehetne igazán tömör, vagy nehéz ez a valami? Hogyan lehetne akkor egy tárgy szilárd? Az igazság az, hogy nincs is olyan, hogy "TÁRGY"... Tulajdonképpen ATOM sincsen, tudósaitok átvernek benneteket, hiszen csak modellezetten látjátok ezen parány részecskéket, matematikailag ugyan bizonyítják, de látni nem látjátok, érzékelni nem vagytok képesek, csak egy feltételezés, s ebből következően meg kell értenetek, hogy csak is a rezgés létezik, melyet ti valamilyen tárgynak, vagy testnek érzékeltek, de ez NEM VALÓSÁG! Elmondható tehát, hogy úgy tűnik:Elemi részecskék, s ELEMI Erők, ENERGIÁK építenek fel mindent külvilágotokban, de szó sincs fizikai valóságról, csak érzéki csalódás az egész, amit külvilágotokban szilárdnak, folyékonynak, légneműnek, vagy izzónak érzékeltek, csak energia- kavalkád, melyet figyelmetekkel és érdeklődésetekkel, érzékelésetekkel: VALÓSÁGGÁ FAGYASZTOTOK! S tudnotok kell, hogy az energia sem mozog, csak a figyelmetek, a látószög-ötök változása miatt érzékelitek mozgónak az ŐSKÉPEKET- LAPPANGÓ ŐSENERGIA képeket / szamkszara , ill. szimbólum /, melyek Belső Kozmoszotokban nyugalmas pozícióban állanak, a BELSŐ VÉGTELEN TUDATI TÉRBEN. Az emberiség jelenlegi BOLYGÓJA a FÖLD. Te mint ember, az összes eddigi testöltésed ismeretei alapján emberi szinten tudatosultál, létrejöttél a végtelenségben ezen a bolygón. Amelyik fejlettségi szinten vagy, azon a "LAKÁN" születsz meg, s közben persze egyfajta amnéziát okozol magadnak, s tudatosan nem emlékszel az előző testöltéseidre. Hogy is emlékezhetnél, hiszen nincs is olyan hogy idő, s így egyszerre van minden testöltésed... De erről majd később! A "test öltése" szó szerint azt jelenti: Felveszel egy formát, melyet látszólag fizikailag elektronok, protonok, neutronok, elemi részecskék, sejtek, molekulák építenek fel, de te nem vagy azonos ezekkel, az igazi éned az nem fizikai, azt csak érzékszerveiddel érzékeled valamilyennek - mint ahogy az előbb a filmszalag- példa segítségével ezt érzékeltettük. Fogd fel tehát az egészet csak egy álomnak, egy filmnek, egy színházi darabnak, egy flash- nek, s próbálj most elvonatkoztatni kicsit attól, amit eddig gondoltál a fizikai valóságról! Csak így tudunk tovább menni...

- Időt kérek... Fel kell dolgoznom ezeket. S nincs több kérdésem... / elfáradtam és 10 perc szünetet kértem /

* Amikor a tudósaitok a Világegyetemet, vagy akár a mikrokozmoszt, az elemi részecskéket vizsgálják - hidd el, hogy a kettő teljesen ugyanaz, semmi különbség mikró és makrokozmosz között, csak a mozgónak tűnő képek nagysága és mélysége, lelki és szellemi tartalmának méreteiben vannak különbségek - akkor nem csinálnak egyebet, mint hogy színházi rendezőként leszületve a FÖLD LOKÁRA, egyszerűen elfelejtik azt, hogy ők mindössze csak egy színházi darab premierjén ülnek a nézőtéren, s figyelvén a darabot, azonosulnak a történettel, s elfelejtik, hogy az egész tulajdonképpen csak egy színház. Sírnak, nevetnek, elhiszik, hogy valóban megölte a főhős a másik hőst, s a díszleteket is igazinak gondolják, s elfelejtik azt is, hogy tulajdonképpen azért öli meg a főhős a másik szereplőt, mert a forgatókönyvben maga az alkotó akarta így, aki nem más mint az amnéziában leledző figyelő és érzékelő alkotó, azaz az "ÉN", akinek figyelme képkockáról képkockára vándorol... Amikor pld. a Naprendszert vizsgáljátok, akkor sem értitek meg, hogy az "egész csak egy makett", egy színház, az egész színpad csak a nézők kedvéért látszik ilyennek - olyannak, reflektorok, hangfalak, kivetítő, jelmezek, díszletek, súgó, minden- minden pontosan úgy, mint egy valóságos színházi előadásban. Felesleges tehát elutazni a Jupiterre, vagy a Vénuszra, hisz az olyan, mintha a színházi díszlet háttérkivetítőjének, vagy papírdíszleteinek valamelyikére, vagy akár egy nagyon erős reflektorba akarnátok eljutni, fel illetve bemászni... Megégtek, megfulladtok ebben a testben, azokon a bolygókon, leestek, agyon nyom benneteket a gravitáció, elszálltok! Értelmetlen a díszleteket valóságnak látni tehát!!! Ezért mondtuk az elején, hogy nagyon mulatságosak vagytok ti emberek. Persze, érthető mindez, hiszen a fejlődésetekhez a színház, s a film- szerű megélés nélkülözhetetlen, valamint a BELSŐ KOZMOSZ, az ABSZOLÚTUM számára is mindezekkel megtapasztalásokat és fejlődést - tapasztalati tágulást - okoztok! Tehát, te is - mostani életedben -"csak" egy színházi rendező, vagy akár egy filmkészítő voltál, aki nézte az előadást, vagy a filmet, s közben elfelejtetted /amnézia /, mindezeket, s együtt sírtál, nevettél, aggódtál, szerettél és utálkoztál a darab szereplőivel, a forgatókönyved szerint, kvázi becsaptad magadat az érzékszerveid által egész életedben, s majd egyszer csak meghalsz / előadás és vetítés vége/, s összegezve az egész flash-t rájössz, hogy mennyire is elfelejtetted, hogy nem is a valóságban voltál, mennyire is csak "összenézted a különböző filmkockákat" / a hangok kuncognak/. nevezhetjük az egész életedet egy FILMNEK, s a végén jön az életfilm újbóli levetítése, ahogy azt ti emberek, emlegetitek. A beszélgetésünk segíthet neked felébredni a kábulatból, s megérteni azt, hogy nem a valóság az amit most érzékelsz, meg kell értened tehát, hogy csak egy fájdalmas, izgalmas, gyönyörű film, amit terveztél, amit megtapasztaltál, s amiből most keresed a kiutat, amin változtatni szeretnél, mert igen el lett tolva minden abban a filmben, melyet létrehoztál, s ráadásul még el is aludtál a darab közben sokszor / ismét nevetés /... Nem kötelező tehát csak a darab végén ráébredni - az életfilm fájdalmas megtekintésekor - a VALÓSÁGRA, hanem lehetőséged van most, életedben is éber állapotban átgondolni mindent!

- Újra időt kérek, mert sok ez így egyszerre.... Igen, értek sok mindent, gyerek korom óta ezen jár az eszem, mindig is éreztem, hogy valami ilyesmi az egész, annak idején a "valóság buktatása" - érzet sokszor előjött bennem, s amikor 30 évesen megismertette velem a Raja YOGA tanítást egykori mesterem, akkor szembesültem mindazokkal, melyekről most beszéltek.Tehát, nem új ez a téma, csak új szemszögből van megvilágítva számomra. Köszönöm a tanítást, most lefordítom magamnak gondolatokra, s aztán folytassuk!

* Rendben, várunk... Nálunk nincs idő / nevet /. Ráérünk... / ismét nevet és vár /.
Szóval... Világos, hogy eddig is sejtettél dolgokat, néha felébredtél a kábulatból. Meg kell értened, hogy minden amit külvilágként megélsz, az egykori megtapasztalásaid gyümölcse, semmi mást nem érzékelhetsz, mint azokat az előző szimbólumokat, melyeket már átéltél, megismertél, tapasztaltál. Ha fákat látsz "kint"', akkor emlékszel fa- életedre, ha bogarat figyelsz, csak azért láthatod, mert egykoron voltál ilyen bogár is. A tudósok is azért idegesítenek téged, mert egykoron voltál racionális, szemellenzős önbecsapós tudós! / újra nevet/. Katona is voltál már, öltél is sokat - ezért is idegesítenek a tábornokok... Minden voltál már, amit érzékelsz, csak most egy másik nézőpontból látod az egészet. A legjobb példa a valóság természetére, hogy te ülsz a robogó vonaton, s nézel ki az ablakon. Látod a messzi hegyeket, melyek lassan, nagyon lassan tűnnek el a képből, aztán látsz közelebbi városokat, melyek már gyorsabban elillannak, ez után jönnek a közeli fák, melyek szinte pillanatok alatt eltűnnek a szemed elől. Kérdés: Mozognak ezek a dolgok? Mozognak a hegyek, vagy a városok, s a fák? Ugye hogy nem... Csak a te vonatod száguld / pontosabban ez is csak egy flash, hiszen nincs vonat, nincs ülés, ablak, csak a te figyelmed teszi azzá az ősképek alapján /, s ebből alakul ki a vonaton való utazásban esetleg az a hamis kép benned, mintha mozognának a dolgok a vonat ablak másik oldalán. Ha egy tőled tudatlanabb létforma ülne az ablak előtt - mondjuk egy állat - akkor nem volna számára világos, hogy ő az aki utazik, s nem pedig a fák és a többi dolgok odakint. Ugyan így neked és a tudósaitoknak sincs fogalma arról a színházi drámáról, s arról a robogó vonatról, melyből a valóság máshogy látszik, mint ahogy konkrétan az felépül, hiszen még nem látjátok magatokat és a vonatot és a várost és a hegyeket egy felsőbb nézetből...

- Azt mondjátok, hogy nálatok nincs idő... Beszéltetek sokat a térről, az Űr - ről is. Nálunk mi a helyzet ezekkel?

* Meg kell értened, hogy nincs olyan, mint hogy NÁLATOK és NÁLUNK.
Csak a te figyelmed dönti el, hogy hol helyezed el magad! Jelenleg te úgy érzed " KINT" vagy és mi " BELÜL". De ez helytelen megközelítés! Ahogy kedves tanítód- IZZÓ, a te Jézusod rájött: "ÉN az APÁBAN, AZ ANYÁBAN, s az ATYA és ANYA énbennem", tehát nincs olyan hogy itt vagy ott, nincs olyan, hogy ekkor, meg akkor, csak a MOST VAN! És a MOST egy végtelen pillanat, melyet különböző nézőpontokból meg lehet figyelni, s ebből származik az a tévedésetek, hogy különböző helyek, vagy bármilyen idősíkok léteznek. Képzeld el a VILÁGEGYETEMET egy nagy gömbnek, amit kívülről szemlélsz, s nem pedig belülről! Bármelyik szegletébe belenézel, mindig más és más epizódot, történést, tárgyi, vagy időbeli eltérést tapasztalsz, az előző "benézésed"- hez képest. De a Világegyetem Gömbje az csak az EGY PILLANATKÉP, csak egy örökkévaló pillanat! Állókép, s ugyanakkor ÉLŐKÉP is! Mozog ha nézed, mozdul ha máshonnan tekintesz rá, de ha nem nézed akkor a te fogalmaid szerint csak "áll"! S ugyan úgy, mint amikor beülsz egy moziba és nézed a filmet, nem gondolkozol azon, hogy tulajdonképpen csak álló fotók egymás utáni együttesét szemléled, ugyan úgy elfelejted a VALÓSÁG szemlélésekor, hogy csak te, a MEGFIGYELŐ LÁTOD VALAMILYENNEK az adott képekből - melyek téged érdekelnek - a VALÓSÁGOT... Tudósaitok is - űrhajókat fabrikálnak és időutazásokat terveznek, olyan messzeségeket próbálnak legyőzni, mely távolságok nem is léteznek, a fénysebesség túlszárnyalását tették ki célul, de még arra sem voltak képesek - amire már te képes lettél, hogy lelkileg és szellemileg végre befelé forduljanak, elcsendesedjenek, kérdezzenek, és megértsék végre, hogy nincs lent és fent, nincs kint és bent! Hogyan akarnak így nektek, földi halandó tudatlan embereknek segíteni matematikai egyenletekkel, s űrhajók tervezésével? Hogyan akarnak abban utazni, ami nincs is? Tehát se térben és se időben nem kellene gondolkodni! Aki a végtelen többszörösét próbálja megfogalmazni, de közben a saját érzelmeiből, lelkiségéből, működéséből, vagy akár a nemiségéből sem képes semmit megérteni, az nem más SEGÍTŐ, mint amikor a "VAK VEZET VILÁGTALANT"! Hogyan akarnak ők az EMBERISÉGEN segíteni? Meg kellene tanulniuk először önvalójukba belenézni, elfelejteni a matematikát, a fizikai tételeket, az állandó tévedéseken alapuló tudományokat, mely egyre jobban a sötétségbe irányít benneteket embereket! Ti - már megbocsáss - emberek olyanok vagytok jelenleg számunkra, mintha pld. nálatok ott a Földön, valamilyen tudatlan emberi lények kizárólag az INTERNET VILÁGÁT tartanák csak valóságnak. Tudják, hogy nem fizikai, értik, hogy nem tudnak a gépekbe belebújni, de mégis úgy tesznek, mintha ez a VILÁGHÁLÓ- rendszer lenne a valóság, s nem pedig a saját lelki és szellemi rendszerük... Ugyan így keresik a kivezető utat a fizikai szinteteken a politikusok és a katonák, a fizikusok, geológusok az ŰR irányába, a gépek világába, pedig a "kivezető út" helyett csak a "bevezető utat" kellene megtalálniuk egyénként! Ahogy nevezitek: ISTEN - bent van, mindannyiitok lelkében! Ez belső valóságotok. A segíteni képes univerzumi lények is BENT vannak... Az angyalok is... ÓZ a nagy varázsló is... / újra nevetnek... s most már én is nevetek/. Madárijesztő és bádogember is ott vannak lelketekben... / kuncogás s hosszú szünet /. Ne keressétek tehát ÓZ - varázslót a Marson, vagy a Plútón! Óz egy belső varázsló, aki színházigazgató, s ráadásul fel is ébredt már, nem gondolja, hogy ő is valóságos szereplő a saját darabjában... Ha VILÁGOT teremtesz, akkor látnod kell magadat mint TEREMTŐ, s el kell fogadnod magad körül a jó és a rossz történéseket is saját "rendezői "felelősségedben!
Rendezz jobb darabot, ha nem tetszik! / újra nevetés.../

- Ide kapcsolódik tehát a következő kérdésem: Hogyan állíthatom meg a világunkban azt az öldöklést, az a háborúskodást, ami zajlik? Mit tehetek? Azt akarom, hogy vége legyen ennek az eddigi borzasztó katonai, politikai rendszernek!

* Arról ami a Földön zajlik, s ami számodra ebből érzékelve van, arról egyedül: TE TEHETSZ! / hosszú csend mindkét részről - egyfajta adáskimaradás a vevőkészülék hibája miatt /

- Ez hogy lehet?

* Eleget beszéltünk mára... Pihenj, s írj le mindent, hamarosan visszajövünk, jó éjt, a ma esti sör helyett menj ki a kertbe és nézegesd a csillagokat, gondold végig, amiről beszéltünk, zamatold ki a tartalmat és vond le magad számára a tanulságot barátunk! Jó éjt!

/ Én még vártam egy kicsit, hátha újra szólalnak, de semmi, vége volt az adásnak mára... Megfogadtam a tanácsot és folyamatosan azon jár azóta is az eszem, hogyan is lehetek én mindenért felelős, s mit kell tennem, ha változtatni akarok!?! /

2015.04.13.

Heffner Attila / folyt köv...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Táltos és a Püspök / Attila Heffner novellája


Táltos /* /

Püspök / - /


I rész


* Dicsértessék Atya! Örülök hogy Ön végre, mégis belement ebbe a beszélgetésbe, köszönöm, hogy megtisztel!


- Dicsértessék a Jézus Krisztus, üdvözöllek „f i a m”, én magam is nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mi lehet az a „fontos dolog”, ami miatt elbeszélgetést kértél tőlem, s annyi hónapon át következetesen, újra és újra kitartottál, hiába utasítottam el – titkáromon keresztül - kérésedet... Tudod, nem sok időm van most sem, s a sofőröm egy óra múlva itt lesz értem, s mennem kell egy konferenciára, ami után prédikálnom is kell majd, ennyi időt tudok rád szánni... / Püspök kényelmesen hátradől, irodája bársony bevonatú, díszes székén, és nagy, aranygyűrűs, kövér ujjaival a ropogtatni valót keresgeti sötétbarna, lakkozott, míves íróasztalán /...


* Hát – ha már tegeződünk - akkor Szervusz Testvérem! / Püspök felhúzza szemöldökét, láthatólag fel van háborodva, s keresi a szavakat.../


- Nálunk nem szokás „ISTEN SZOLGÁIT” tegezni!


* Márpedig Te letegeztél engem, kedves Atya, s ez a a világi életben mindenütt azt jelenti, hogy felajánlottad a tegeződést számomra... A hitéletben pedig - ugye egyébként is - „mindannyian tegeződünk” / Táltos mosolyog/. Én pld. Jézust, Máriát, vagy akár Mihael Arkangyalt is - tegezem imáimban, még magát a Mennyei Atyánkat is – TE NEM? Mennyivel jársz magasabban mint a mi „ELŐLJÁRÓINK” - ATYA? Mennyivel jár neked több tisztelet? / Püspök zavarba jön, s kényelmes székén már nem fekszik ki oly fölényesen, előre hajlik, összekapódott gyomorral keresi a gondolatokat./


- Tudod te – fiam – hogy kivel beszélsz?


* Pontosan tudom hogy ki vagy – Atya- ezeréves adósságot jöttem törleszteni! Ez a beszélgetés már igen rég óta időszerű... De ha gondolod, s számodra kényelmetlen, akkor abba is hagyhatjuk, várhatunk még akár ezer évet is, MI ráérünk! / Táltos összeráncolja szemöldökét, s látszólag szedelőzködik, emelkedik, nagy csend, majd folytatás... /


- Nekem nincs mitől tartanom, HITEM ERŐS, egyházam szilárd, ha már így alakult, akkor tegeződjünk – fiam – ha ezzel neked és „Egódnak” jót tehetek... / Püspök fölényesen mosolyog, s újra hátradűl, belenyúl a mazsolás tálba, Táltos szúrós tekintettel folytatja... /


* Atya! Mi Isten egyenrangú teremtményei vagyunk! Én egy „másik úton” járok, más hagyományok, más megközelítés, de a CÉL – elvileg – ugyan az...


- Melyik egyházhoz tartozol – fiam? Kik állanak mögötted, mik a te ELVEID? Hogyan lehetünk mi „egyenrangúak”? Én a Római Katolikus Egyház Püspöke vagyok, hitemberek százaiért és egy egész egyházmegyéért felelek! Te milyen alapon tartod magad teológiailag hiteles vitapartnernek? Hol tanultál? / Püspök önelégülten sóhajt, Táltos hosszasan gondolkodik, püspök ráförmed beszélgetőpartnerére. /... Nincs válasz? Ki vagy te- Fiam?


* Ha Te Isten felkent szolgája vagy – ATYA– akkor elárulom, én magam is ezen az úton járok... De a „szolgaság”, az elsősorban felelősség, munka, nem pedig elöljárói cím, vagy rang! Dolgozom, mint Ten magad is. Megadom a tiszteletet Neked, cserébe ugyanezt várom el! Jár nekem is az emberszámba- vevés, akármilyen egyházmegye, vagy társaság vezetője is vagy! Jézusi Úton járunk mindketten, „kollégák” vagyunk, én így gondolom... / Püspök cinikusan, rejtve mosolyog ./


- Na hát akkor „ KOLLEGA ÚR”, most már kezdjen bele a mondandóba, mert kifutunk az időből! / Az asztalon megszólal a telefon, a Püspök gondolkozik, hogy felvegye-e, felveszi, s kéri, hogy egy rövid ideig ne zavarja senki, mert fontos beszélgetése van ./


* Jézusról szeretnék Véled beszélgetni – ATYA... Szeretnék beszélni Veled az Ördögről is./ Püspök csodálkozva és kérdően nagyra nyitja szemét./ ... Magyarországról, közös otthonunkról, valamint a táltosokról, az egyházakról, az elmúlt ezer évről.


- Na hát ez nem hiszem hogy belefér egy órába... / Püspök közben kirívóan kutatni kezd az asztalán heverő hivatalos papírok között./


* Azért csak próbáljuk meg, Püspök Uram!


- Kezd el akkor ….„ TÁLTOS”! / Hosszú szünet, Püspök kínálja gyümölccsel és ásványvízzel újdonsült „kollégáját”, de az nem kér semmit. /


* Tudod – Atya – én nem gondolom magam „táltos”- nak. De ha így Neked egyszerűbb, akkor nevezz annak. Pogánynak gondolsz, tudom, s megnyilvánulásaitokból ismerem, hogy Ti – katolikusok – minket – egyszerű úton járó, Tudó Embereket okkultizmussal, démonisággal és boszorkánysággal vádoltok. / Püspök közbevág erélyesen./


- Az okkultizmus teljesen megfosztja az embert attól, hogy teljesítse Istentől kapott küldetését, mindez Isten Ítéletét vonja majd maga után, ahogy az a SZENT ÍRÁSBAN áll:

"Mindezt ugyanis utálja az Úr, s az effajta vétkekért törli el azokat a nemzeteket utadból”- írja azt a Biblia – FIAM - s ezért fogalmaztuk meg ezt így pár éve a Konferenciánk körlevelében is, ami pontosan a magyarországi nemkívánatos spirituális változások, s az újkori pogányság ördögiségét fedi fel!


* Rendben van ATYA, ismerem nézeteiteket, látom „napra kész vagy”, de értsd meg, csak Ti láttok minket okkultnak, holott, Ti magatok űztök fekete mágiát! Mi- ahogy te mondod „Táltosok”- a SZERETET ÚTJÁT JÁRJUK... S nem mi, hanem TI tekeritek ki Jézus tanításait úgy, ahogy számotokra az előnyös – évezredek óta... ATYA! Ti vagytok pozícióban NEM? Ti uraljátok szent helyeinket, a templomokat, ti szedtek „egyházi adót”, ti rendelkeztek a lelkek fölött, a temetők és iskolák fölött, ti jártok fekete MERCÉDESZEKEN, ti bíborban és aranyban fürödtök és PÉTER által: „Jézus földi helytartója” -ként üzemeltek! S ti irányítjátok a tömegeket, s évszázadok óta alakítjátok a történelmet - praktikáitokkal! / Püspök arca szitkokat szór, de nem szól közbe. /... Ti Atyám, ügyesen politizáltok, s egy idegen hatalom és erő szolgálatában álltok ma is! Amikor fel kellene lépnetek országunk népe érdekében, vagy bármilyen elnyomó rezsimmel szemben, akkor mélyen hallgattok, s amikor el kellene csendesedni - s teret adni más úton járóknak is - akkor felháborodtok, s egyszerű, dolgokat felnagyítotok, harcba szólítjátok ellenünk a híveket . Ügyesen lavíroztok a különböző politikai cselszövések árnyékában immáron ezer éve... / Püspök magából kikelve és suttogva kérdi /.


- Mit tudsz te Jézusról?


* Számomra Jézus egy ÉLŐ MESTER, s én nem szeretném Őt vérben fagyva, a kereszten lógva látni, Atya! / Táltos szeme könnybe lábad, arca megtelik vérrel. / ...Évszázadok óta teszitek Őt: FEL A KERESZTRE, s tocsogtok vérében magatok is! Saját gyalázatos tetteiteket, egy nem létező „fenevadra” fogjátok – SATANELRE - , s közben emberiség- ellenes bűnöket hajtotok végre, évszázadok óta, s ma is.../ Püspök felháborodottan válaszolni akar, de a Táltos nem engedi szóhoz jutni./ ...Keresztes háborúk, inkvizíció, boszorkányégetés, hatalmi praktikák, pénz, pénz, pénz, arany, kincs, politika, épületek, vagyon, pozíciók... Püspök: Elfelejted, miket tettetek? S a legújabb probléma, az „évszázad botránya” – ATYA... Ezzel mi van? A pedofil papok és püspökök esetei!? A vádak, a gyermekáldozatokról, rituális gyilkosságokról? Elfelejted ezeket? Mi az alapja- tehát – a ti „fölényeteknek”, s az ítélkezéseteknek? / Püspök homloka fénylik, s hosszasan gondolkodik válaszán... Már nem nyúl a mazsolához, hosszú szünet.../


- Mit akarsz tőlem - ember?


* Azt akarom hogy meghallgass és hogy elgondolkozz azon, amit mondok! Azt kérem, hogy adj nekem időt a beszédhez, és végy „Emberszámba”! Őseim, a Táltosok Örök Vértanúi megérdemelik, hogy ne egy órát szentelj rájuk, Püspök! Azt akarom, hogy végre valóban megértsd a Mester – Izzó – üzenetét, küldetését, tanítását, s ne csak a „Szent Írás” bemagolt sorait morzsolgasd ATYA! Azt akarom, hogy kiszállj a bársonyszékből, s levesd az aranyozott díszes bíbor-gúnyát, ölts Jézusi Fényruhát, vagy egyszerű sarut, gyolcsot, dobd el végre a felesleges, ördögi kellékeket, és TÉRJ ARRA AZ ÚTRA, amire a MESTER TANÍT – Atya! / Táltos láthatólag felhúzta magát, de lassít, mélyeket lélegez és lassan lenyugszik, szeme már nem szór lángokat.../


- Ördögi kellékek? Mivel vádolsz minket?


* Nincsenek vádak...Én nem a „ VÁDLÓ” vagyok. Csak azt kérem tőletek számon, amit ti minden hívő -embernek javasoltok! Amit magatoktól is – látszólag - megköveteltek...Ugyanezt tette a „Lángoló Jézus” is, kétezer éve, amikor felelősségre vonta az akkori „SZENT PAPOKAT”! S a hozzátok hasonló farizeusok, „szent emberek” Őt akkor keresztre feszítették, leölték: mint egy állatot, bárány -barmot. S tudom, hogy ti ma is, habozás nélkül megköveznétek, ha egyszerű emberként megjelenne soraitok között – ATYA! Felhívom a figyelmedet, hogy NINCS IDŐ! Ma minden, ugyan úgy van, mint azelőtt, sőt azt is elmondhatom, hogy JÉZUS, egy párhuzamos síkon, MA IS LÉTEZIK, s nem a „múlt szellemei közé” tartozik, minden, amit teszel, gondolsz, s érzel róla, az személyes lényére, létezésére is kihat!!! JÉZUS ÉL- ATYA! A Mestert most, Te MAGAD rakod fel a keresztfára! / Püspök magából kikelve közbevág/.


- Mi ez az okkult és ördögi maszlag? Miről beszélsz TUDATLAN EMBER? Jézust kétezer éve- saját vállalása és az ATYA AKARATA szerint – keresztre feszítették, majd harmad napra – ígéretéhez híven - feltámadott, s így elvette, s magára vállalta a „VILÁG BŰNEIT”, az én és a TE bűneidet is. / Püspök szinte toporzékol. Nagyon nem találja a helyét./


* Márpedig a TE BŰNEIDET- PÜSPÖK – senki sem fogja levenni Rólad! Sem kétezer éve, sem most... A Te mostani bűneidet senki sem fogja „véráldozat árán” helyetted átvenni, ledolgozni, ezt elhiheted nekem / Isten legkisebb szolgájának /! Ez a tévedés tévedése- ATYA! A „MESTER” lefektetett egy biztos utat, lehetőséget, amin keresztül „megválthatod magad”, te is, s én is, de helyetted nem dolgozik: NEKED KELL DOLGOZNI MAGADON EMBER! Nem gondolhatod komolyan, hogy a szentírás bemagolása és a bólogatás, vagy a megtérés kinyilatkoztatása elég ahhoz, hogy üdvösséget kapj! Ezt nem adják az ÉGIEK ilyen olcsón, Atyácska! Ez önfényezés, önámítás! Hamis ez az út, nem gondolod? / Püspök teljesen leizzad, keresi a szavakat./


- Miféle tanokat követsz? Gnosztikus írások? Mitől vagy ennyire magabiztos?


* Nem vagyok „magabiztos”! Nem ítélek, csak kérdezek...A Te utadat tisztelem, csak engem is engedj a saját utamon! Járom a MESTER útját... Engedj LÉTEZNI, ATYA! Vegyél komolyan! Nekem nincs a kezemben BIBLIA, neked pedig ott van az „asztalodon”, s a háttérben is, tucatnyi vallási értekezés és könyv sorakozik a polcodon...Doktor vagy – hitprofesszor- ATYA! Mit gondolsz, elviheted ezeket a könyveket a halálba? Csupasz seggel születtél, s semmit sem vihetsz magaddal tovább utadon, ha elmész... Mit érnek az elért – hangzatos címek, rangok? Én egy meztelen gyermeket látok itt, aki valahogy felnőtt, s mindenféle rangokat és vélt elismeréseket aggatott magára, olyan vagy – Püspök- mint egy mai, vietnami tábornok, akinek még a zokniján is kitüntetések ragyognak!/ Püspök teljesen leizzad, s „csökkentett módban”, hiányos önbizalommal magába mélyed előre, meredeken. Közben megérkezik a sofőr, szalutál, titkár a háttérben aggódik, Püspök izzadva szól nekik.../ …


- Elmehettek, ma nem megyünk sehova sem, senki se zavarjon, minden programot mondjatok le! A titkár próbál meggyőző érveket felhozni, de a Püspök erélyesen kiküldi az irodából mindkettőjüket./


* Köszönöm, hogy megtisztelsz azzal, hogy emberszámba veszel, ATYA! Köszönöm, hogy időt szentelsz rám és mondandómra! Évtizedek óta gondolkozom és – ahogy ti mondjátok – „bűnbánatot” gyakorlok, de magamat tisztának és fényesnek: egyáltalán nem gondolom... De azt sem hiszem, hogy „eredendő bűnben” születtem. Követem a lelkiismeretem által lefektetett ŐSI PROGRAMOT, s nektek is ezt javaslom! Ezért vagyok itt, hogy segítsek Neked, mert te egy kiváló, jó ember vagy, csak a dogmáid által bebörtönözted magad... Elhiszed, hogy: „Ruhás" KIRÁLY VAGY, s hogy nem látszik meztelenséged, pedig – nekem elhiheted – teljesen csupasz vagy, ATYA! / Püspök teljesen szétesik, papi ruháját kioldja nyakán, láthatólag rosszul van./


- Mindig tudtam, hogy egyszer felkeres az ÖRDÖG! S elszámoltat. MIT AKARSZ TŐLEM SATANEL SZOLGÁJA?


* Na látod – PÜSPÖK -ez a baj! Kétezer éve, Jézust, ugyan így leördögöztétek... Indokolatlan és szomorú „boszorkányégetés” volt az a javából! A HIT- ből és a dogmákból való merevség és tudatlanság börtöne az, ami a bajotok! Atya, hidd el nekem – egyszerű józan útkereső embernek: NINCS ÖRDÖG! Csak az emberi tudatlanság és félelem az, ami ezt a képzetet okozza! Mi vagyunk „ördögiek”- PÜSPÖK URAM! Te és én, nincsen „Patás Fenevad”, mely kísért, hidd el nekem, hibáinkért, ösztönös vágyainkért, bűneinkért csak mi vagyunk a felelősek, senki más! Az ISTENI REND- ben nincs helye BUKOTT ÉS GONOSZ FŐANGYALNAK, ez csak saját megmagyarázásunk! Ez tévedés, egy hamis képzelgés! / Táltos szeme izzik, Püspök összekuszálódva kapkodja a levegőt./


- Mondom hogy Te vagy a GONOSZ, tudtam, hogy egyszer felkeresel, rosszul vagyok, nem kapok levegőt! Távozz tőlem: SÁTÁN! / Táltos váratlanul megöleli a Püspököt. Irgalmatlan ERŐK létrejönnek, s érezhetőek az Energiák, feszül a TÉR, s a katolikus pap lassan lenyugszik, egyre jobban van, csendben eltelik vagy egy fél óra, majd Táltos suttog.../


* Nem vagyok én az ÖRDÖG, ATYA! Én a SZERETET vagyok! És szeretlek téged!

Amit most az ölelésemből érzel, amit a kezem melegéből tapasztalsz, az nem más, mint Jézus Tiszta Ölelése és Kezelése! Atyácska, én Jézus Útját járom, csak a te félelmed az, amitől rosszul voltál... A Mennyei ATYA meggyógyít Téged: Püspök!


- Az ördögöt onnan lehet felismerni, hogy kijelenti: NEM LÉTEZIK! / Püspök egyre mélyebb levegőket véve keresi a megoldást, s próbál a helyzeten úrrá lenni/


* Atyácska, ha számodra olyan fontos az ördög, akkor legyen hited szerint! Róla beszélsz évtizedek óta, a misék 80 százalékában erről a nem létező erőről prédikáltok, ahelyett, hogy JÉZUS TISZTA TANAIT hirdetnétek... Most rosszul voltál és már jobban lettél, kérlek, legalább ebben az állapotodban, ne SATANELT emlegesd, összpontosíts a VILÁG VILÁGOSSÁGÁRA! / Táltos tölt egy nagy pohár vizet a papnak és lassan, szeretettel megitatja, majd megmasszírozza a hátát, lefekteti a szobában megbúvó ágyra és hagyja pihenni/


II. RÉSZ


/ Három óra telt el, a Püspöki Hivatalban, a Püspök irodájába, a Táltos által tágra nyitott ablakon át beszűrődött a kora esti madárcsipogás, a Természet egyéb gyönyörű éneke, a város egyhangú, de érdekes zaja. Táltos kitartóan állt ez idő alatt a mélyen elszenderülő Püspök ágya mellett. A TUDÓ EMBER egyik kezét ezalatt, mindig a katolikus szent ember feje búbja fölött tartotta, a másikat pedig saját szíve fölött melengette. A pap aztán ébredezett, majd hosszas ásítás után remegve kérdezte... /


- Hol vagyok? Mi van velem? Élek?


* Nyugodj meg, minden rendben, élsz – Atya – jól vagy, pihentél egyet...


- Egy hosszú filmet néztem végig, sok érdekes látásom volt, mi volt ez,Táltos?


/Az öreg táltos kezét levette Püspök fejéről, s kinyújtóztatta elgémberedett testrészeit, töltött két pohár friss vizet, az egyiket az atyának tolta oda, és koccintottak, TUDÓ szürcsölt, majd halkan mesélni kezdett./


* Amit láttál, az a hosszú régmúltba vezet vissza, Atya. Nevezzük egyszerűen csak „film”-nek, amit átéltél... A történet... Ezer éve volt egy nép, aminek sikeres és demokratikus, teremtő mivolta, már évszázadokkal azelőttről messze földön elhíresült. Itt nem volt hivatalos és „kötelező”vallás, mindenki saját meggyőződése szerint kereste az utat az Istenséghez. Mégis, elfogadott volt egyfajta „egyetemes hitrendszer”, ami a négy nagy napfordulós ünneppel, vagy a négy évszakkal, égtájjal és a négy ELEMMEL is igen jól harmonizált. A közösség „papjai”, egyúttal kézművesek, vagy földművelők - illetve háborús időkben - képzett harcosok is voltak, de egyesek értettek az asztrológiához, mások a gyógynövényekhez, a különböző kézrátételes gyógyításokhoz, a pszichológiához, a csontkovácsoláshoz, masszírozáshoz... Semmilyen előjogokat nem kértek, mégis nagy tisztelet övezte tevékenységüket, mert amit adtak ennek a népnek, az JÓ VOLT! Nem kellett őket eltartani, s egyáltalán nem volt kérdés senki számára hogy miből élnek, hiszen az EGÉSZ KIS TÁRSADALOM ELTARTOTTA ÖNMAGÁT, s papjait is... Közülük sokan az ASSZONYI RENDBE tartoztak, szó nem volt olyanról, hogy a papi szférában, csak férfiak vehetnek részt. Minden tudó embernek, vagy asszonynak ösztönös felismerés alapján volt „elhívatása”. Ebben a mozgó - vándorló és élő, szerves kis társadalomban mindenki egyenlő volt, a férfiak és a nők, a harcosok és a gyermekek is. A TUDÓ EMBEREK közül egyesek házasságban – s családban - éltek, mások remete módon, egyedül.


/ Táltos újra tölt a poharakba és kortyol, Püspök nagyra tárt szemekkel figyel és vár./


...Volt olyan közöttük, aki BUDDHA útját járta, akadt olyan is, aki a YOGA, vagy KRSHNA útmutatásait követte, mindannyian azonban rengeteget tanakodtak, egyeztettek és rendszerint közös álláspontot alakítottak ki. Kevés vita volt közöttük, mert egyrészről - kétkezi emberként - rengeteg feladat adódott, másrészről pedig mindannyian egyet értettek abban, hogy minden út ugyan oda vezet, s a legfontosabb a szeretet és az önfeláldozás, mások tisztelete és a KÖZÖSSÉG FENNMARADÁSA... Ezt a kis filmet láttad Atya? Emlékszel? / A Püspök bólogat.../... Elmondható erről a népről, hogy EGY ISTENSÉGET tiszteltek, de ennek az EGY ISTENSÉGNEK több ARCÁT és ISTENI SZEMÉLYÉT is imádták. A legnagyobb és a kor szerinti „legfrissebb” hatással az egész népre és egységes vallási rendre: „IZZÓ” - ahogy ma hívjuk: Jézus- volt, egyszerű és érthető tanításaival, példázataival, mely a KÖROSZTÓ- elvet világította meg, valamint az emberi tudatlanságról és az önzésről, a szeretetlenségről igyekezett a fátylat fellebbenteni, megmutatta az egyszerű embernek, miként lehet a megvilágosodás útjára térni, hogyan lehetünk egészségeseket, és melyek azok a tulajdonságaink, melyeket el kell dobni, s mi az, ami az Istenség számára is kedves....Ezeket a tanításokat – javarészt – ma is ismerhetjük, ATYA! Rengeteg változtatást és ferdítést próbáltatok az elmúlt évszázadokban beiktatni a jézusi sorok közé, sok mindent eltüntettetek, de alapjába véve megmaradt az „ÜZENET” teljes egészében, az EVANGÉLIUMOKBAN... / Táltos újra vizet tölt, s iszik, majd folytatja/... Ebben az időben, Jézus egykori tanítása még olyan hihetetlen, pozitív változásokat okozott az egyes emberek életében, hogy aki valóban elfogadta, hogy egy picinyke "mustármag hite" elég ahhoz, hogy a HEGY VÁNDOROLJON ARRÉBB, akkor az a hegy valóban megindult. Tudom, hogy ez neked most furcsa - ATYA, de ez a valóság és az igazság! Tudod Püspök Uram, hogy Jézus kétezer éve mind a tizenegy Apostolát a NAGY SZKÍTA BIRODALOMBA küldte, s az APOSTOLOK bizony igen kiváló munkát végeztek ott, s a SZKÍTA népek mint egy RAKÉTA, törtek fel a következő évszázadokban a fejlődésben, a MESTER s útmutatásai alapján? / Atya fejét vakarva közbeszól./


- Csak tizenegy Apostol, Táltos?

* Igen, Atyácska, mert a tizenkettedik – JÚDÁS, ekkor már nem él... / Püspök közbe kíván szólani.../


- Tegyük fel, hogy Júdás valóban felkötötte magát... És PÁL APOSTOL? Így ő a tizenkettedik, nem? Őt miért nem említed? / Táltos gondolkodik, majd szenvedélyesen, s erélyesen folytatja.../


* Csak azért nem mondom el most véleményemet az általad nagyra tartott SAUL- ról / ahogy Te nevezed: „PÁL APOSTOL”- aki sosem tanult személyesen Jézustól - mert tiszteletben tartom hitedet ATYA! Korai még apostolokat vacsorázni... ATYA! / Hatásszünet és szenvedélyes mosolygás az öreg táltostól...A Püspök kicsit felháborodottan szólni kíván, de Táltos újra szeretettel leinti, kezet nyújt, meghajol, majd folytatja./ ...AZ APOSTOLOK JÓ MUNKÁT VÉGEZTEK A HUNOK TERÜLETEIN, ATYA! S elmondható erről az ősi, SZKÍTA népről, hogy tulajdonképpen, ennek hatására egyértelműen „keresztények” lettek, de az ezredfordulóra egyértelműen, sem a RÓMAI, sem a BIZÁNCZI vonalhoz nem tartoztak... Ők egy harmadik, nagy keresztény - ágat képviseltek, ezt talán a „SZKÍTA- KERESZTÉNY” -világvallásként aposztrofálhatnánk ma, ahol az ISTENANYA KULTUSZ párhuzamosan működött a hagyományosnak mondható „Istenatya – tisztelet” -tel. Tehát a PÁLI és PÉTERI vonalhoz képest, valamint az ősi zsidó, vagy muszlim hagyományokhoz viszonyítva, legnagyobb különbség az volt, hogy Jézus mellett, Máriát is Isteni Rangra emelték, valamint a NAP jelképezte az általad is tisztelt „ MENNYEI ATYÁT” és a FÖLD / az Anyatermészet/ pedig az „ISTENANYÁT”. Földanyát pld. annyira tisztelték, hogy illetlenség volt a cipőjük orrával abba belerúgni, a lábbelik hegye, ezért is kunkorodott fölfelé... Ez a NÉP, akkor még megfelelő harmóniában működött a NÉGY ELEM alkotta háromdimenziós VILÁGGAL, s MAGÁVAL A TERMÉSZETTEL– Atya! Ez a nép egyszerre tudott lenni természeti, s egyszerre élt a legkomolyabb és legmodernebb: MANI PRÓFÉTA szerinti, JÉZUSI, őskeresztényi alapokon... Nevezhetjük őket a FÉNYKOR – népének is, szeretném leszögezni, hogy a szkíta faj ekkor már mintegy tízezer évesre datálható, nem egy fiatal és tapasztalatlan kultúra az, amiről most értekezünk, ATYA!


- Sokat hallottam már erről a feltevésről, Táltos. / Püspök felült és úgyszintén kinyújtózkodott, majd ruháját rendezi, arcát megmossa az íróasztal mellett terebélyesedő, jókora alabástrom - szenteltvizes edényben. / ...De semmilyen bizonyítékot nem olvastam ennek az egykori keresztény-ágnak a létezéséről! Nem akarok veled vitatkozni, de nincs róla ismeretünk... / Táltos elmosolyodik, majd kicsit erélyesebben folytatja./


* Ti magatok tehettek arról, hogy ennek a gyönyörű vallásnak és népnek szinte minden ágát és bogát levágtátok, s a szépségeit összerondítottátok, tűzzel vassal kiégettétek a fejek és a könyvtárak táraiból, Püspök! A VATIKÁN LEVÉLTÁRÁBAN talán még találtok erről a népről és HITRŐL, elmosódott, írásos foszlányokat, s máshol is, Atya, de számunkra – TUDÓ EMBEREK SZÁMÁRA – a papiruszok és a régészeti leletek, semmit sem jelentenek! Mi az ŐSEMLÉKEZET - be vagyunk bekapcsolódva, s az imént – álmodban – ebbe kapcsolódhattál bele TE is, kezem és lényem, szeretetem által.... Emlékezz Atya, a jelenésekre, az epizódokra! Hol jöhet ehhez bármilyen papír, vagy tekercs, könyv bizonysága? Kik írták át a történelmet évezredeken és évszázadokon át? Ugye nem kell, hogy erre emlékeztesselek erre, PÜSPÖK ATYA? Te magad tudod a legjobban, hogyan is működik az egyházi – vagy világi - cenzúra, s hogyan is lehet egyes irányzatokat és tradíciókat, nézeteket eltörpíteni, megsemmisíteni!!!


/ Az öreg pap elgondolkozik, hiszen folyamatosan áramolnak fel tudatában azok az álombeli képek, melyek oly furcsa és új megvilágításba helyezik a valóságról és a vallásról eddig alkotott s megkövült ismereteit. A Püspök most már egyáltalán nem gondolja magát a Táltostól feljebbvalónak, sőt... Kezdi úgy érezni magát, mint akkor, annak idején, egykori ifjú, papi iskolai éveiben, amikor még szinte gyermekként falta magába az öreg tanító csuhások okításait.. /


- Táltos ATYA... Kérlek folytasd, érdekel amit mondasz, érzem, hogy nagy változásokon megyek keresztül, szívem diktálja az iramot!!! Köszönöm neked ezt az estét!


* Ó Püspök! Érzem, hogy emlékezel, látom, hogy változáson megy át LÉNYED!

A gondolataid kiáramlásai - mint szemed rebbenései - mindent megmutatnak rólad, s örülök, hogy visszautaztál az imént kamasz korodba, emlékezz hát egykori értelmes tanítóidra, a sok- sok értékes tanításra!


- Hogyan láthatod azt, ami a fejemben van – Táltos? Ki vagy te? Miféle ERŐ van birtokodban?


* Később Atya... később! Most folytatom a történetet. / Táltos elővesz erszényéből egy pici pipát és szép nyugodtan megtömi azt jófajta dohánnyal. A Püspök látja ezt, elmosolyodik és elővesz íróasztala rejtett fiókjából egy díszes fadobozt, melyben különleges szivarkák hevernek. Mindketten rágyújtanak, nem beszélnek percekig... Csak pöfékelnek, s a szobát teljesen belepi a sűrű dohányfüst./


... Szóval ezt a népet mocskos ármányokkal és alantas célokkal, féltékeny idegenek kezdték behálózni, nem sokkal azután, hogy újra letelepedtek itt a mai MAGYAR FÖLD területén. Kihasználták nyitottságukat és mindenre való kíváncsiságukat- ATYA. Eleitek, elődeitek egyáltalán nem nézték jó szemmel azt az ERŐT és HARMÓNIÁT, azt a vallásos szabadságot, azt a tökéletes demokráciát - a szó eredeti és nemes értelmében, nem úgy ahogy azt ma értelmezitek - mely elődjeitek számára elérhetetlenek bizonyult máig. Évszázadok óta, ATTILA KIRÁLY és NÉPE megjelenése idejétől, ősellenségnek számított mind a bizánciak, mind a római keresztények számára, MOHAMED népeinek is, vagy éppen a szórványokban élő zsidóknak is, ez a felszabadító és „édes”, igazságos -ANYAISTEN alapú - vallási világ, ahol az emberek egyenlőek és egyszerűek, de ugyanakkor gazdagok és TUDÓK, ráadásul boldogak és egészségesek voltak. Ami a legérdekesebb, hogy a humánus és erkölcsös élet mellett, olyan tökéletes és pontos, fegyelmezett katonai erő működött ennél a népnél, melyet csak is belső puccsal, vagy külső – belső ármánnyal lehetett megdönteni, uralomba fogni... Ezért a nyugati és keleti világ összefogott, s kihasználva a MAGYAROK jóhiszeműségét, ügynökeikkel, zsoldosaikkal beleolvadtak a mindennapjaikba, az uralkodó család és a nemzetségfők közelségébe furakodtak, beházasodtak, vagy szolgálatba szegődtek, s belülről kezdték el bomlasztani ezt a jól működő RENDSZERT!


/ Táltos újra pipát töm, Püspök most újra nem kíván hozzászólni a témához, s nem is kérdez, csak pöfékeli a drága kubai szivarkát és nagyon figyel, mint kisgyermek /


... Szóval Atya, a többit már te is ismered, hallottál Gellértről, s a bajor lovagokról, ismered Géza, Vajk és nővérei,valamint Koppány és a megtévesztett magyar nemzetségfők történetét, innentől nem szeretnélek okítani.

Számunkra ez most nem érdekes! Beszélgetésünk szempontjából most csak egy a fontos, hogy az egykori TUDÓ ASSZONYOK és FÉRFIAK üldöztetésbe kerültek akkor, sokakat lemészároltak, rengetegen elbujdostak és tulajdonképpen azóta is, 1000 éve bujdosunk, mert azóta is tart ez a HAMIS RENDSZER, folyamatosan fogynak népünk ŐSTARTALÉKAI, egyre lejjebb és lejjebb csúszunk... Én ott voltam akkor is, aztán újra és újra születtem, végigkísértem ezt a SÖTÉT EZER ÉVET... ATYA.... Mindent láttam, és most is látok mindent... / Táltos tovább pipázik, szomorú szeme könnyes és ráncai kiszélesednek./


- Én abszolút nem hiszek a reinkarnációban Táltos, számomra ez teljesen ördögi tanítás!


* Jézus újjászületésében és felemelkedésében sem hiszel... ATYA? Ez is ördögi? / Táltos újra pipára gyújt... s lesüti szemét, Püspök kicsit felháborodottan keresi a szavakat.


/... A Ti Bibliátok tele van bizonyságokkal – bármennyire is igyekeztetek ezeket az évezredekben megtisztítani – a reinkarnáció tana felől, ATYA... Szerintem most ez a kérdés sem fontos! Hagyjuk.. PÜSPÖK, KÉRLEK!


/ Püspök gondolkozik, majd bólint./


- Rendben van, hagyjuk ATYA!


* Köszönöm hogy megtisztelsz, ATYA, hogy „ATYÁNAK” nevezel!


/ Táltos odanyújtja a pipáját a Püspöknek, az először vacillál , de aztán megkóstolja, s jókora füstadagot szippant ki belőle/


... Szívjuk el a „ békepipát”, UFF TESTVÉREM!


/ Püspök vigyorog és szívja a dohányt, csendesen, s nem szól/


... Szóval nem lehet MINDENT megbeszélni, mert hosszú az ANYAG! A Tied is hosszú és az enyém is... Sok- sok sérelem van, mindkét oldalon ATYA, amit elmondhatunk. Valamint sok új érdekes adat és bizonyság, melyeket fel kell tárnunk, Testvérem!


/ A PAP elérzékenyül./


... Maradjunk abban, hogy Vajk és Gellért PÜSPÖK - KOLLÉGÁD- idejében, Atya.... Száz és száz, ezer és ezer TUDÓ Férfi és ASSZONY került keresztre, bitófára. Legjobbjaink voltak Ők... Magam is köztük vesztem, s Te is ott voltál – ATYA- inkvizítorként!


/ Püspök felszisszen és minden porcikája remegni kezd, előbbi álmára emlékszik, s lelke csavarodik/


... De nem szeretném, ha ezért lelkiismeret furdalásod lenne, ATYÁM! Ami elmúlt, az már nincs! Most élünk, ma kell tennünk valamit, a MA DOLGÁÉRT KELL FELELNÜNK! Amiről még szeretnék Neked mesélni, az a TUDÓ EMBEREK további sorsa... Gellért Püspök iszonyatos halála,Vajk megbolondulása után, iszonyú erejű megszállás következett nálunk. A német lovagok, és a római vallás hírnökei szinte lebénítottak mindent, ami itt Szent volt. Az egykori szabad és ÉGI EREDETŰ földi kis demokrácia, s nép, pár éven belül "térdre rogyott"... A TUDÓK nagy része máglyán végezte, mások bujkáltak, a NÉP pedig soha nem látott szolgaságba süllyedt... Erről nem szólalnak a ti leírásaitok és nem beszélnek a magyar mondák sem, mert mindent - MONDOM MINDENT - porig égettetek, megszüntettetek... A Tudó Emberek megmaradt részei beolvadtak egy IGAZI MESTER- BOLDOGSÁGOS ÖZSÉB – által, erre a célra létrehozott fél-legális szerzetesi rendbe- ISTEN ÁLDJA ŐT! - a többiek pedig szétszóródtak, bujkáltak. A TUDÓ ASSZONYOK nem voltak legalizálhatóak, s ők a néphagyományban: „boszorkányként”, vajákos nőként élhettek, tovább s halhattak meg az évszázadokon át máglyán, de a férfi szerzetesek sokáig, megtűrt "PÁLOS" rendként boldogulhattak, mert nem keltettek feltűnést az ÚJ VALLÁSI BIRODALOMBAN.


/ Püspök a sok új információ hatására szinte "ébren álmodó"- vá alakult, s Táltos ezt észrevette, majd szeretettel szólt.../ Mára ennyit szerettem volna elmesélni- Püspök ATYA!


-Én is nagyon elfáradtam Táltos ATYA, de kérlek, folytassuk a beszélgetést még, köszönöm neked a gyógyítást és ezt a hihetetlen napot!Megfiatalodtam és lelkem újra ég, ugyan úgy mit annak idején, kamaszkoromban!


* Én köszönöm, hogy fogadtál és meghallgattál, PÜSPÖK URAM!


/ Ölelés, kézfogás, nagy csend... Az iroda ajtaja végre nyílik, a püspöki titkár izgatottam kémleli a szoba hangulatát, azt a különös derengést, a füstöt, s a Püspök kicsattanó egészségét, az idegen tárgyakat, illatokat... Táltos hazamegy, Püspök késő éjjelig gondolkozik, majd mélyen alszik reggelig.../


Megtörtént beszélgetések és a – hivatalos- Magyar Püspöki Konferencia Körlevele alapján lejegyezte/:


Heffner Attila Keresztes -2014.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A beszélgetést lejegyezte: Heffner Attila Keresztes -2014

Táltos: /*/
Rabbi: /- /

* Szeretettel köszöntelek Rabbi, régen nem beszélgettünk már, remélem jól vagy, minden oké?

- Salome, Táltos, el sem kezdtük a beszélgetést és te máris belém marsz...

* Mivel martam beléd Rabbi? Köszöntöttelek és érdeklődtem hogyléted felől.
- Már a legutóbbi beszélgetéskor is csak provokáltál, acsarkodtál, tudod hogy problémáim vannak, mert minden oldalról marnak, miért kérdezed tehát, hogy vagyok? Nem vagyok jól, Táltos, mert bántanak. Támadják a vallásom, hitem, országomat és népemet.

*Hol van a te országod Rabbi? Melyik a te néped? Miért bántják mindezeket? Van okuk rá? Ki támad benneteket Rabbi?

- Minden oldalról szidnak bennünket! Izraelben élek, oda tartozom, elköltöztem abból a rasszista országból, ahol te élsz Táltos, mert elegem volt az üldöztetésből, a politikai és vallási támadásokból!

* Ha jól értem, akkor a mostani beszélgetésünkkor tehát csak én vagyok "magyar", te itt - Rabbi - izraeli állampolgárként veszel részt?

- Igen, így van Táltos... De miért fontos ez?

* Azért, mert tudod ebben az általad ennyire gyűlölt, "rasszista országban" beszélgetésünk publikálása esetén, akár börtönt is sózhatnának rám - miattad...

- Börtönt? Miért is, Táltos?

*Azért, mert ha magyarországi kisebbség, etnikum, vagy vallási csoport tagjaként aposztrofálnád most magad, akkor ebben az országban szigorú törvények csapnának le rám esetleges kritikáim, meglátásaim miatt, Rabbi! Megnyugtató, hogy egy igazi Izraeli Állampolgárral beszélgetek... / Táltos nevet /.

- Cseles vagy Táltos, rafinált vagy mint hogy mindig is az voltál... Agyafúrt!

* AZ ÉLET megtanított engem és a hozzám hasonlókat arra - kedves Rabbi - hogy ügyeljünk a "részletekre". Az általad "fasiszta ország" - nak tartott állam, az utóbbi ezer évben nem igazán kényeztette el a TUDÓ TÁLTOS EMBEREKET... / táltos sóhajt egyet/.

- Szóval akkor "üldözöttek vagyunk" országodban, mindketten? / Rabbi cinikusan és gőgösen mosolyog /.

* Ezek szerint, igen, kedves Rabbi! Csak neked volt hova menekülnöd,s miből, nekem pedig csak itt van lehetőségem boldogulni, ez az ÉN KÁNAÁNOM! Te luxus repülőgéppel utazol bármikor ide, Magyarországra, vagy máshova. Neked - Rabbi- mini-siratófal van építve a Liszt Ferenc Repülőtéren, hogy amíg a belvárosi zsinagógába el nem jutsz, addig se legyen gondod az imádkozással és bólogatással / Rabbi felszisszen /... Nekem pedig - Kedves Rabbi - még sohasem volt szerencsém utasszállító géppel közlekedni, és nem is utazhatnék a TE ORSZÁGODBA, csak nagyon szigorú biztonsági intézkedések között, titkosszolgálatotok által szemmel tartott gyanús alakként...

- Meg kell védenünk magunkat!

* A táltosok nem veszélyesek, Rabbi! Nem gyártanak bombákat, nem akarnak politikai babérokat... / Táltos mosolyog/.

- A repülőtérről pedig csak annyit, hogy a ti Ferihegyetek egykoron egy gazdag zsidó családnak köszönhette létét, megépülését, emiatt vannak ott nekünk "előjogaink", vallási kegyhelyünk... / Rabbi kihúzza magát/.

*Azt gondolom Rabbi, hogy ha mini- siratófal lehet ott, akkor
illendő lenne Jézus, Mária, Buddha, vagy Krshna, stb. oltárt is létrehozni, független attól, hogy ki volt az alapító... Nem gondolod ?

- A mi vallásunk a legrégibb és a legközelebb áll ISTENHEZ! / Rabbi önelégült/.

* Ezt honnan veszed - Rabbi? A "ti repülőteretek, a ti Istenetek, a ti siratófalatok"... Nem gondolod, hogy ez a dolog sántít? Vallásos ember vagy, tanult, sokat élt rabbi, szerintem ez a dolog valahol nagyon sántít... Nem érzed, hogy talán pont ezért haragszanak rátok oly sokan? Talán ahogy a katolikusoknak, nektek is bűnbánatot kellene néha tartanotok, el kellene mélyedni a SZENT IRATOKBAN, az ősi zsidó tanításokban, s az új - a nácik fajelméletére talán legjobban hasonlító - cionista "kiválasztottsági nézeteket" kellene elhagyni! / táltos dorgáló tekintettel összeráncolja a homlokát, s hangját halkabbra veszi, Rabbi sóhajt és percekig csendes, gondolkozik/.

- Hagyjuk a cionistákat, van velük elég bajunk... S ki kérem magamnak, hogy Hitler nácijaihoz hasonlítod népemet és hitemet! Az Ószövetség szerint, mi ISTEN VÁLASZTOTT NÉPE vagyunk! Évezredek óta erről szól minden, a mi népünk ŐSI NÉP, erős nép, annyiszor támadott és kiszolgáltatott, de - igen is - KIVÁLASZTOTT NÉP!

* Rabbi, Rabbi... / Táltos sóhajt/. Én sokat forgattam a ti BIBLIÁTOKAT. / hosszú szünet/...Hogy is gondolhatod, Rabbi, hogy mindez igaz? Miféle igazságos "Jóisten" az, aki egyik gyermekét jobban szereti, mint a másikat? Aki egyik porontyának mindent odaad, a másikat megbünteti, aki megvesztegethető, kiengesztelhető: egyik kedves teremtménye által, a másik rovására... Rabbi, te ezt komolyan elhiszed? / Rabbi kezét tördelve láthatólag zavarba jön, de aztán cinikusan válaszol/.

- Szóval a mi Istenünket gyalázod?

*Mi az hogy "MI ISTENÜNK"? Szerinted Rabbi, még Isten is a TIÉTEK? Hát jó... Legyen! Te mondád... Játszunk el a gondolattal. Tegyük fel, hogy külön isteneink vannak, Allah, Ráma, Síva, vagy a "MAGYAROK JÓISTENE", s akárhány néven nevezett isteneink, mind más és más entitások - bár én ezt kétlem, ugyanis matematikailag csak EGY TEREMTŐ létezhet s nem több... Ha így van, akkor - Rabbi - ti valóban lehettek kiválasztottak, saját JEHOWÁTOKNAK, de ebben az esetben én teljes szívemmel ki kell hogy jelentsem: JAHWE nem a TEREMTŐ és nem isten! / Rabbi zavarba esik, homlokán izzadságcseppek jelennek meg/.

- Ne játssz az Istenünkkel, s nevét szádra ne vedd, mert pokolra jutsz, átok sújt, Táltos!

* Én nem félek a pokoltól és nem félek az átoktól sem, Rabbi, A pokol itt van jelen a Földön, már benne élünk - nyakig - ti magatok teremtitek, s az átok pedig visszaszáll arra, aki küldi, s csak azt fogja, aki elhiszi, miféle vallás az, amiben átkokat zúdítanak más hitek híveire?

- Tudtam, hogy megtámadsz majd, éreztem, hogy ellenségnek tekintesz - Táltos!

* Az a pokol, amelyben éltek, a sötétség egyenlő a nemtudással, aki magát különbnek hiszi, az téved, Rabbi, megöltétek 2000 éve a Fényt, a mi prófétánkat, vagy ha úgy tetszik, istenünket: Izzót... Mai napig is szátokra nevét nem veszitek. Átkozottnak tartjátok, a pokol mélyére soroljátok. / Táltos lejjebb veszi dorgáló hangnemét, Rabbi keresi a gondolatokat és válaszol/.

- Honnan veszed ezeket?

* Olvastam "szent könyvetek" részleteit... A Talmudról beszélek, Rabbi! Ebben a szent írásban Jézus Krisztust ti a pokol mélyire helyezitek, s ebben a szent könyvben, a nem zsidó "pokollakó gójok" ürüléke, hitetek szerint a legmélyebb bugyrokban tanyázó Jézusra folyik. Miféle vallás a tiétek, Rabbi, elgondolkoztál már ezen valaha? A mások Szent Prófétáit gyalázni? Szép dolog ez?

- Az a Talmud, nem az eredeti Talmud!

* Hol van az EREDETI TALMUD?

- Semmi közötök hozzá, nem a ti szemetek elé való az! / Rabbi szeme szikrákat szór/.

* Rabbi, szeretném látni akkor az "Eredeti Talmudot"! Amit már a zsidó óvodákban is tanítotok, szeretném látni a rabbiképzők tanagyagát, a katonai kiképzőbázisaitok oktatási anyagát! Olvasható, elérhető ez számomra valahol? Mert - ellentétben az összes egyéb vallás szent könyveivel, ez az Interneten sem érhető el!

- Tudomásom szerint a ti nyelveteken nem! De biztosítalak arról - Táltos, hogy nincsenek benne olyan szörnyűségek, melyeket állítasz.

* Azt se mondja az általad "eredetinek" nevezett Talmud, hogy egy zsidó egy nem zsidót bármikor megölhet, mert az állati szinten van? Vagy hogy jogotok van minket - gójokat - kifosztani, megbüntetni, rabszolgaként foglalkoztatni, hogy gyermekeink nem ütik meg az emberi szinteket és asszonyaink barmoknak tekinthetők? / Rabbi nagyot sóhajt és szünetel/.

* Rabbi, Rabbi, csak igazam van abban, hogy nézeteitek vetekednek a hitleri felsőbbrendűségi tanokkal.../ Nagy csend minkét részről/.
S talán emiatt van problémája veletek a szomszédos arab népeknek... Nem gondolod, Rabbi? Egy több milliós népet tartotok 50 éve rabságban, saját szülőföldjükön, hitleritől sokkal keményebb koncentrációs táborokban... Vagy ez sem igaz? Ezektől az emberektől - Izrael megalapítása után - sorra vettétek el házaikat, földjeiket. Nem tartjátok őket sem veletek azonos rendű embereknek, fejlett katonai technikákat és népirtó, műszaki, vegyi rendszereket alkalmaztok ellenük, s rakétával lövitek őket a körbesáncolt övezetben... Ez sem igaz, Rabbi? Nem igaz a több száz, több ezer gyermekáldozat?

- És a te istened Táltos? Kik vagytok ti? Keresztények? Muszlimok? Ha nem, akkor miért véditek ezeket? Hol van a ti szent könyvetek? Mennyivel vagytok ti különbek nálunk? Milyen alapon kérdőjelezed te meg az én hitemet és Istenemet, népem Szent Földre való jogosultságát? Ezek a palesztinok ölik a diaszpóráink tagjait, bosszúságot okoznak, terrorista és legitim hadsereggel provokálnak bennünket. Jogos az önvédelem tehát! Izrael élt, él és élni fog. Szent hely! A zsidók földje! Ellenségeinket móresre tanítjuk, szemet szemért, fogat fogért!!!/ Rabbi szeme vérben áll/...

* Mi nem vagyunk különbek senkitől sem - Rabbi! / táltos csendesen és szeretettel szól/. Nem vagyunk különbek azoktól a kis palesztin gyermekektől sem, vallásunk nem egyezik, de őket TESTVÉRNEK GONDOLJUK, mint ahogy azokat a SZERETETET hirdető ellenálló zsidó vallásúakat is, akik ellenállnak a TI GONOSZ REZSIMETEKNEK! / rabbi felszisszen/. Nincsenek könyveink, a mi hitünk a szívünkbe van beleégetve. Egyesek közöttünk kereszténynek is nevezhetőek, de mások buddhisták, vannak közöttünk természeti, sámáni vallásúak, s több isten tisztelők is, talán a legfontosabb, hogy ISTENANYA TISZTELŐK VAGYUNK. Ez nem egységes rendszer, mint hogy tiétek sem az. /Rabbi felkapja a fejét és kérdően tekint/. Tudomásom van afelől, hogy egykoron ti - zsidó vallásúak - is tiszteltétek az Istenanyát: "ASARA" - néven. De elfelejtettétek Őt. És itt kezdődött a ti pokoljárásotok. Vártátok a MESSIÁST, de nem vettétek észre, amikor eljött. Hozzátok jött el, mert nálatok volt rá a legnagyobb szükség - Rabbi! Aztán megöltétek, s kétezer éve gyalázzátok Őt, de természetesen ezért közülünk senki sem haragszik rátok, járjátok az utatokat, s élitek a hiteteket, egy hosszú, fejlődési cikluson mennek azok a lelkek át, akik hozzátok születnek le. Természetesen, ti sem a TÚLVILÁGBAN, sem a KÖZTES LÉTBEN, sem a REINKARNÁCIÓBAN nem hisztek. Szerintem ez egyfajta "vallási belterjesség", s ha ti nem változtattok saját hiedelmeiteken, akkor nem fog azon senki sem helyettetek változtatni! A fejlődést senki sem kerülheti el, RABBI! / Rabbi hirtelen kikel magából/.

- Micsoda fasiszta nézetek! Látod, hogy mélységesen lenézel Táltos? Ezért nem akartam veled szóba se állni! Úgy is kimagyarázol mindent...

* Mindent? Rabbi... Nekünk nincsenek egyházaink. Minket magyar táltos- hitűeket senki sem támogat. Jobban üldöznek minket, mint gondolnád. Sem az állam, sem az egyházak, sem az emberi tömegek. Nincsen egyházi vagyon, nincsen "püspöki kar", nincs állami támogatás. Mit magyarázok ki? Én a VALÓSÁGRÓL beszélek neked, az igazságról, a tényekről! Te összemosol bennünket az általad kritika alá fogott muszlimokkal, a keresztényekkel, s az alternatív egyházakkal, vallásokkal. Te az ördögöt látod bennünk, Rabbi! Mindannyiunkban. A katolikusok is az ördögöt látják bennünk, a politikusok is... Ez az igazi üldöztetés. Rabbi! S mi mégsem tartunk egyikőtöket sem ellenségnek! Úgy látunk rátok, mint fejlődésben lévő gyermekekre, akik játszanak, s ha elveszik a játékaikat, akkor rombolnak... Így romboltok, ti zsidók is évezredek óta, s ezért valóban elmondható, hogy a TI Jehowátok, nem a MI ISTENÜNK! Ő egy alacsonyrendű Szellemi entitás, akit ti évezredek óta Istennek tekintetek. Hiába jött el a megváltó és a Próféták zöme, s hiába volt annyi, annyi segítség, az az igazság - Rabbi - hogy ti tulajdonképpen az ÖRDÖGÖT IMÁDJÁTOK! S vonatkozik ez azokra a vallásokra is is, amelyek a ti ÓSZÖVETSÉGETEKRE és JEHOWÁTOKRA alapoznak! / Rabbi kikel magából/.

- Hogy merészelsz ilyet mondani Isten Kiválasztottjaira, te átkozott táltos ??? / Táltos halkan nevet és megveregeti Rabbi vállát - békítően /.

* Látod, Rabbi, milyen hamar kihozható vagy békességedből? Mint az óvodás gyerek, akinek összerombolták a kockavárát... Mindjárt rám lősz nyomkövetős rakétával? / Táltos kacag, Rabbi puffog, nagy a csend, de aztán robbanás következik.../.

Már pedig aki a az Istenatya egyszülött Fiát, a Megváltót, a Messiást a Pokol mélyére helyezi, akinek a "Legtisztább" helyeződik - vallása szent titkaként - a pokol legmélyére, az nem lehet más mint az ÖRDÖG - Rabbi... S aki ezt a vallást követi, az az Antikrisztust követi! / Rabbi azonnal felrobban, de Táltos folytatja halkan /.

Aki azt gondolja, hogy egy állat kifolyatott vérével megválthatja bűneit Isten előtt, az a TÉVEDÉS ÁLDOZATA! S csak a TÉVEDÉS ISTENE engesztelhető ki emberi, vagy állati váráldozattal... Az áldozatot saját életeinkben, munkásságunkkal kell meghoznunk, szeretettel, másokat tisztelve, támogatva, segítve, A JÉZUSI ÚTON JÁRVA - Rabbi! Gyümölcséről ismerszik meg a FA, majd ha látható és tapasztalható lesz Izraelben is a BÉKE, az ELFOGADÁS, s a SZERETET, amikor majd nem fog árváknak és ártatlan anyáknak vére hullani, amikor a nukreális fegyverek a föld alá lesznek ásva, akkor újra leülhetünk tárgyalni Istenről, vallásról, mindenről. SALOME NEKED RABBI!

- A mennykő csapjon beléd Táltos! Hazugságnak embere vagy, sziszegsz, mint egy kígyó, átkozott légy az utolsó véredig, Istenkáromló, pokolfajzat!!! / táltos halkan nevet, majd illedelmesen fejet biccent, s odébb áll. Rabbi még sokáig káromkodik, átkozódik, de már nem hallja senki/...

megtörtént beszélgetés alapján...
Heffner Attila 2014.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Abban a közösségben / legyen az egy Nép, Ország vagy megye, város vagy falu, lehet az egy egyszerű lakócsoport, bérházi – emeleti - szomszédság, vagy csak egyszerűen egy családi kör /, ahol nincs erkölcsi nézetegyezés, hagyománytisztelet, kialakult közös szellemi rend ismeret, értelmes életcél, kulturális, vagy mentális, lelki közösségvállalás, együttérzés, összetartó erő, közös nyelv, közös hagyomány, ahol hiányoznak a tradíciók, egyszóval nincs Szellemi- Lelki – Testi belső hagyománytisztelet, KÖZÖSSÉGI REND: ott kivétel nélkül felüti a fejét a nihil, a lelki és szellemi „rothadás”.


Ekkor az adott közösségben megjelenik az előbbi hiányként megfogalmazott fogalmakat behelyettesítő, álságos- működő, pótló, képmutató, lefedő - általában a közösség lepusztulását megsiettető, problémáit felületesen feltáró, majd ennek fiktív ellenlehetőségét adva, más rendszert álcából létrehozni igyekvő, s a meglévő, működő rendszer megszűnését aztán közvetlenül okozó - nihilista összetevő.


Ez az összetevő, erő megjelenhet az adott közösségben egy egyszerű, jobbítóként álcázott szellemi törekvést hirdető, vallásosnak, értelmesnek tűnő, „modern” fogyasztói tanként, vagy spontán – a divatosságból, látszólagos magából következő eszmerendszerként, filozófiaként, de komoly – évezredes tanításnak álcázott misztikus áltudományként is. Minden ilyen esetben a pusztulás, s az adott közösség szempontjából a „vég” a jellemző. Felfogható ez a Természet kiválasztódásának eredőjeként is, ez azonban csak hirtelen és hamis tényfeltárás, ugyanis minden ilyen könnyen jövő megállapítás gyanús, a rothadás ezekben az esetekben csak akkor létjogosult, ha azt kiáradás, hajtás, „maghasadás”, teremtés és szaporodás, szellemi és lelki növés követi. Ha egy mag elrohad, s abból új növény nem keletkezik, ott nem volt jelen a TEREMTÉS!


Evvel szemben, ezekben az említett nihilista történésekben mindig az látható, hogy a kísértő, rothadást okozó összetevő a lehető leggyorsabban felemészti az egykori közösség régi, évekig, évtizedekig, vagy évszázadokon át, bizonyíthatóan jól működő szellemi és hagyatéki alappilléreit, annak egykori lelki magasságát, vagy hagyományos kulturális büszkeségét, lényegiségét megkérdőjelezi, s szétszabdalja, tönkreteszi, majd elfelejteti, ill. eltemetteti.


Ha ez az új, hirtelen támadt összetevő létjogosult és teremtő lenne, az azonnal kiderülne, hiszen akkor az előző rendszer pozitívumait, hagyományainak magjait is magába ölelné, s azokat felhasználná, annak alapjaira, falaira mintegy koronát építene, példaként ez a Természetben is így szokott végbemenni minden esetben!

Ez az új, pusztító összetevő erő -viszont szerencsére - látható módon, emberi közegünkben mindig jól és könnyen felismerhető, mert látható módszere, hogy előbb a régi, történelmi, teremtő, egykoron erős, de mostanra elgyengült hagyományt és rendszert alattomosan feltérképezi, kiismeri, majd annak gyenge pontjait azonnal megtámadja, feléli, megmételyezi: lelketlenül, tiszteletlenül.


Ezután annak pozitívumait behelyesíti álságossággal, s így egyfajta parazita megnyilvánulásként - azonnali „bólogatásra” serkenti a gyenge - nem őrködő, nem résen lévő, emberi tényezőket, tagokat, elemeket. A hagyományok lelkes őrzői hiányában az előbb említett gyenge megmaradó erőket szinte azonnal felemészti, agyukat átmossa - új értelmesnek tűnő alternatívát adva nekik a régi helyett - nihilizál, erőtlenné tesz, majd elfelejteti a szellemi emlékezést, lefedve, lenyomva a „szellemi utánpótlást”. Majd „antidemokratikus áldemokráciát” hoz létre, melyben elhiteti, hogy saját nihilikus alternatívája az egyetlen és magából következő kizárólagos megoldás …Így egy borzadályos szellemi és lelki vákuum- egy mesterséges fényű – fizikai reflektorokkal megvilágított álvilágosság, de valóban egy tulajdonképpen mérhetetlen sötétség keletkezik. Ez az ismérv. Ebből látszik a pusztítás, itt derül ki, hogy nem a Teremtő, hanem a tagadó működött az adott rendszerben.


A rendszer tagjai ennek folyamán depresszívvé válnak, magukat megsemmisíteni igyekeznek. Ha az új rendszer ugyanis létjogosult lenne, vagyis erős, szellemi, lelki rendtől ölelt, akkor minden esetben az ÁLDÁS nyomai rögtön szembetűnnének, ha viszont lelki, szellemi zavarok, fizikális emberi problémák, szomorú sorsok, önmagába fordultságok, depressziós megnyilvánulások tapasztalhatóak, akkor mi már azonnal tudhatjuk: ebben a rendszerben vége a TEREMTÉSNEK, zsákutcába jutott a vizsgálat alá vont közeg! Minden ezzel ellenkező tanítás, tényfeltárás kizárólagos hamisság!

A pusztító nem teremt gyümölcsöket! Csak hideget, kopasz fákat, nyomasztó sötétséget, jégvirágokat. Ha vizsgálódunk tehát, akkor minden esetben keressük az édes és napérlelt gyümölcsöket! Ha ezek a teremtésből fakadó gyümölcsök hiányoznak, akkor nincs teremtés sem a vizsgált területen, ugyanis a sötétség az csak sötétséget teremt.


Minden ilyen negatív, teremtéstelen és értelmetlen, lelketlen helyzetben jellemzővé válik, hogy nincs az ezt megelőző alternatíva helyett, méltó komoly ellenpont, súly, tanítás, érv, és sohasem alakul, vagy derül ki, hogy az új rendszer bármiben is megoldást nyújthatna, minden esetben a nihil, az értelmetlenség jelenik meg, általában erkölcstelen módon, az egykori rendet gyalázva, annak természetes és veleszületett emberi hiányosságaira rámutatva, általában a szabadelvűségre, az alapvető emberi szabadságjogokra, vagy sima emberi jogokra hivatkozva borul ki a „bili”, s ezután kő kövön sosem marad.


Minden ilyen esetben rothadás, felejtés, szomorúság, depresszió, agresszió, terméketlenség, sötétség jön létre, okozódik – a történelmi tapasztalatok alapján.


Mai magyar valóságunkban is ez a nihil, ez az álhatalmi törekvés látható.

Ez tapasztalható minden mesterségesen létrehozott világi közösségben is, legyen az lakótelep, lakónegyed, esetleg megerőszakolt, elszeparált városrész, ill. alattomosan kizsigerelt község, város, megye!

S ez a butító, hamis tanítás, ez a kísértő magatartás sugárzik, tetsződik át az új,

modernarcú szocializmus”, vagy az „hiper -globalizmus” szülte emberi csoportoknál, vagy az új, szabadelvű komplett filozófiai, teológiai rendszereknél is. Ez a „nihil” istensége, vagyis az embertelen és a SZERETÉSRE ALKALMATLAN Isten képe.


Az Isteni tanítás- a SZELLEM – LÉLEK és TEST elfogadó és szerető SZENT Hármassága, valamint annak csodálatos megnyilvánulásai - elve ezeknél a rendszereknél nyomokban sem érezhető.


Pedig nagyapáink, ükapáink egykoron – bármilyen elnyomónak tanított, deformáltan megmutatott vagy feltüntetett rendszerben is éltek, mégis alkotók voltak, EGÉSZSÉGBEN élhettek. Ők még közel voltak a HÁRMAS EGYSÉG TANÁHOZ. Küzdhettek, tapasztaltak, érezhettek…


Mi vajon mi miért nem élhetünk ebben a HÁRMAS „HARMÓNIÁBAN”?

Legbelül mindannyian érezzük, tudjuk egykori TANAINK, ÉRTELMÜNK és SZERETETÜNK ÉRTELMÉT, őseink, eleink HAGYOMÁNYÁT, HAGYATÉKÁT. Miért olvashatjuk egykori költőink tollából, a létezés élő voltát? Miért csak most ilyen hideg és emertelen minden körülöttünk?


Ki és mi az, aki és ami ettől a múlttól, ettől a hagyatéktól, élettől minket el akar zárni? Milyen teremtésről beszél az az erő, amelyik pusztulásra sarkallja tömegeinket? Ez a látás lényege. Ez lényegem is. A harmónia hiányának meglátása. Mert létezett egykoron egy HARMÓNIA. Egész életemben ezt a HARMÓNIÁT, ezt a HAGYATÉKOT kutattam, kerestem. Ezért a Tanért áldoztam jelenlegi fizikai életemben anyagi megvalósulásomat is, s az sem zavart, hogy az anarchia volt osztályrészem, vagy tudatlannak, betegnek, perverznek, és szentimentálisnak kiáltottak ki.
Hefi: Isten legkisebbik szolgája - 2007-03-26 Gyümölcsoltó Boldogasszony napja


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abban a közösségben....

Abban a közösségben/ legyen az egy Nép, Ország vagy megye, város vagy falu, lehet az egy egyszerű lakócsoport, bérházi – emeleti - szomszédság, vagy csak egyszerűen egy családi kör /, ahol nincs erkölcsi nézetegyezés, hagyománytisztelet, kialakult közös szellemi rend ismeret, értelmes életcél, kulturális, vagy mentális, lelki közösségvállalás, együttérzés, összetartó erő, közös nyelv, közös hagyomány, ahol hiányoznak a tradíciók, egyszóval nincs Szellemi- Lelki – Testi belső hagyománytisztelet, KÖZÖSSÉGI REND: ott kivétel nélkül felüti a fejét a nihil, a lelki és szellemi „rothadás”.


Ekkor az adott közösségben megjelenik az előbbi hiányként megfogalmazott fogalmakat behelyettesítő, álságos- működő, pótló, képmutató, lefedő - általában a közösség lepusztulását megsiettető, problémáit felületesen feltáró, majd ennek fiktív ellenlehetőségét adva, más rendszert álcából létrehozni igyekvő, s a meglévő, működő rendszer megszűnését aztán közvetlenül okozó - nihilista összetevő.


Ez az összetevő, erő megjelenhet az adott közösségben egy egyszerű, jobbítóként álcázott szellemi törekvést hirdető, vallásosnak, értelmesnek tűnő, „modern” fogyasztói tanként, vagy spontán – a divatosságból, látszólagos magából következő eszmerendszerként, filozófiaként, de komoly – évezredes tanításnak álcázott misztikus áltudományként is. Minden ilyen esetben a pusztulás, s az adott közösség szempontjából a „vég” a jellemző. Felfogható ez a Természet kiválasztódásának eredőjeként is, ez azonban csak hirtelen és hamis tényfeltárás, ugyanis minden ilyen könnyen jövő megállapítás gyanús, a rothadás ezekben az esetekben csak akkor létjogosult, ha azt kiáradás, hajtás, „maghasadás”, teremtés és szaporodás, szellemi és lelki növés követi. Ha egy mag elrohad, s abból új növény nem keletkezik, ott nem volt jelen a TEREMTÉS!


Evvel szemben, ezekben az említett nihilista történésekben mindig az látható, hogy a kísértő, rothadást okozó összetevő a lehető leggyorsabban felemészti az egykori közösség régi, évekig, évtizedekig, vagy évszázadokon át, bizonyíthatóan jól működő szellemi és hagyatéki alappilléreit, annak egykori lelki magasságát, vagy hagyományos kulturális büszkeségét, lényegiségét megkérdőjelezi, s szétszabdalja, tönkreteszi, majd elfelejteti, ill. eltemetteti.


Ha ez az új, hirtelen támadt összetevő létjogosult és teremtő lenne, az azonnal kiderülne, hiszen akkor az előző rendszer pozitívumait, hagyományainak magjait is magába ölelné, s azokat felhasználná, annak alapjaira, falaira mintegy koronát építene, példaként ez a Természetben is így szokott végbemenni minden esetben!

Ez az új, pusztító összetevő erő -viszont szerencsére - látható módon, emberi közegünkben mindig jól és könnyen felismerhető, mert látható módszere, hogy előbb a régi, történelmi, teremtő, egykoron erős, de mostanra elgyengült hagyományt és rendszert alattomosan feltérképezi, kiismeri, majd annak gyenge pontjait azonnal megtámadja, feléli, megmételyezi: lelketlenül, tiszteletlenül.


Ezután annak pozitívumait behelyesíti álságossággal, s így egyfajta parazita megnyilvánulásként - azonnali „bólogatásra” serkenti a gyenge - nem őrködő, nem résen lévő, emberi tényezőket, tagokat, elemeket. A hagyományok lelkes őrzői hiányában az előbb említett gyenge megmaradó erőket szinte azonnal felemészti, agyukat átmossa - új értelmesnek tűnő alternatívát adva nekik a régi helyett - nihilizál, erőtlenné tesz, majd elfelejteti a szellemi emlékezést, lefedve, lenyomva a „szellemi utánpótlást”. Majd „antidemokratikus áldemokráciát” hoz létre, melyben elhiteti, hogy saját nihilikus alternatívája az egyetlen és magából következő kizárólagos megoldás …Így egy borzadályos szellemi és lelki vákuum- egy mesterséges fényű – fizikai reflektorokkal megvilágított álvilágosság, de valóban egy tulajdonképpen mérhetetlen sötétség keletkezik. Ez az ismérv. Ebből látszik a pusztítás, itt derül ki, hogy nem a Teremtő, hanem a tagadó működött az adott rendszerben.


A rendszer tagjai ennek folyamán depresszívvé válnak, magukat megsemmisíteni igyekeznek. Ha az új rendszer ugyanis létjogosult lenne, vagyis erős, szellemi, lelki rendtől ölelt, akkor minden esetben az ÁLDÁS nyomai rögtön szembetűnnének, ha viszont lelki, szellemi zavarok, fizikális emberi problémák, szomorú sorsok, önmagába fordultságok, depressziós megnyilvánulások tapasztalhatóak, akkor mi már azonnal tudhatjuk: ebben a rendszerben vége a TEREMTÉSNEK, zsákutcába jutott a vizsgálat alá vont közeg! Minden ezzel ellenkező tanítás, tényfeltárás kizárólagos hamisság!

A pusztító nem teremt gyümölcsöket! Csak hideget, kopasz fákat, nyomasztó sötétséget, jégvirágokat. Ha vizsgálódunk tehát, akkor minden esetben keressük az édes és napérlelt gyümölcsöket! Ha ezek a teremtésből fakadó gyümölcsök hiányoznak, akkor nincs teremtés sem a vizsgált területen, ugyanis a sötétség az csak sötétséget teremt.


Minden ilyen negatív, teremtéstelen és értelmetlen, lelketlen helyzetben jellemzővé válik, hogy nincs az ezt megelőző alternatíva helyett, méltó komoly ellenpont, súly, tanítás, érv, és sohasem alakul, vagy derül ki, hogy az új rendszer bármiben is megoldást nyújthatna, minden esetben a nihil, az értelmetlenség jelenik meg, általában erkölcstelen módon, az egykori rendet gyalázva, annak természetes és veleszületett emberi hiányosságaira rámutatva, általában a szabadelvűségre, az alapvető emberi szabadságjogokra, vagy sima emberi jogokra hivatkozva borul ki a „bili”, s ezután kő kövön sosem marad.


Minden ilyen esetben rothadás, felejtés, szomorúság, depresszió, agresszió, terméketlenség, sötétség jön létre, okozódik – a történelmi tapasztalatok alapján.


Mai magyar valóságunkban is ez a nihil, ez az álhatalmi törekvés látható.

Ez tapasztalható minden mesterségesen létrehozott világi közösségben is, legyen az lakótelep, lakónegyed, esetleg megerőszakolt, elszeparált városrész, ill. alattomosan kizsigerelt község, város, megye!

S ez a butító, hamis tanítás, ez a kísértő magatartás sugárzik, tetsződik át az új,

modernarcú szocializmus”, vagy az „hiper -globalizmus” szülte emberi csoportoknál, vagy az új, szabadelvű komplett filozófiai, teológiai rendszereknél is. Ez a „nihil” istensége, vagyis az embertelen és a SZERETÉSRE ALKALMATLAN Isten képe.


Az Isteni tanítás- a SZELLEM – LÉLEK és TEST elfogadó és szerető SZENT Hármassága, valamint annak csodálatos megnyilvánulásai - elve ezeknél a rendszereknél nyomokban sem érezhető.


Pedig nagyapáink, ükapáink egykoron – bármilyen elnyomónak tanított, deformáltan megmutatott vagy feltüntetett rendszerben is éltek, mégis alkotók voltak, EGÉSZSÉGBEN élhettek. Ők még közel voltak a HÁRMAS EGYSÉG TANÁHOZ. Küzdhettek, tapasztaltak, érezhettek…


Mi vajon mi miért nem élhetünk ebben a HÁRMAS „HARMÓNIÁBAN”?

Legbelül mindannyian érezzük, tudjuk egykori TANAINK, ÉRTELMÜNK és SZERETETÜNK ÉRTELMÉT, őseink, eleink HAGYOMÁNYÁT, HAGYATÉKÁT. Miért olvashatjuk egykori költőink tollából, a létezés élő voltát? Miért csak most ilyen hideg és emertelen minden körülöttünk?


Ki és mi az, aki és ami ettől a múlttól, ettől a hagyatéktól, élettől minket el akar zárni? Milyen teremtésről beszél az az erő, amelyik pusztulásra sarkallja tömegeinket? Ez a látás lényege. Ez lényegem is. A harmónia hiányának meglátása. Mert létezett egykoron egy HARMÓNIA. Egész életemben ezt a HARMÓNIÁT, ezt a HAGYATÉKOT kutattam, kerestem. Ezért a Tanért áldoztam jelenlegi fizikai életemben anyagi megvalósulásomat is, s az sem zavart, hogy az anarchia volt osztályrészem, vagy tudatlannak, betegnek, perverznek, és szentimentálisnak kiáltottak ki.

Hefi: Isten legkisebbik szolgája - 2007-03-26 Gyümölcsoltó Boldogasszony napja

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kedves Barátom!


Március 16 – án, vasárnap délelőtt – 11 órakor, háborúűző- békeerősítő táltos szertartást végzek meditációs szobámban, otthonomban, Diósgyőrben.

Szeretettel hívlak meg az ÉTERBE – ahol rácsatlakozhatsz erre a meditáció síkra, s bárhol is laksz a világban, tértől függetlenül de lélekben erősítheted szándékaimat, s a meditáció erejét.


Felméréseket végeztem ismerőseim között, s arra a meggyőződésre jutottam, hogy programozva vannak, mégpedig aljas fekete mágiai módszerekkel vannak megtévesztve, ugyanis 10 főből, mára legalább hat úgy látja, hogy elkerülhetetlen az Irak elleni háború, s csak az lehet a megoldás / de mire???/, s így jogosan támadhat az USA hadsereg….


Nem beszélve az Európai Unióhoz való magyar csatlakozásról! Ezen a területen olyan kampánytevékenység- magyarul tömeghipnózis – folyik, melyre még példa nem volt történelmünkben / ezt a témát most mellőzöm- később folytatom…/.


Természetesen belátom, felesleges az emberekkel vitatkozni, s felesleges erőpocsékolás „megmérkőzni”, a szánalmas egoista törekvéseikben annyira lelketlenné, s már-már sátánivá változó AKARÓKKAL, s hipnotizőrökkel. De a MUSTÁRMAG –ELV lehetőséget ad arra – Jézus MESTER tanítása szerint – hogy megállítsuk a dühöngő őrültek teremtésének rút gyümölcseit, vadhajtásait, az emberiség rákos sejtburjánzásait, s ezektől Földünket megtisztítsuk!!! Nem kell foglalkoznunk avval, hogy hányan vannak, mik az érveik, nem kell félnünk tőlük, s nem kell lebecsülnünk az énünk kicsiny mustármag – hitének erejét!


Hegyeket mozgathatunk – piciny szeretetünkkel – egyénként is- ha pedig összefogunk, bolygókat és naprendszereket is. Természetesen nincs szükség most hegyek mozgatására, s senkit sem kell bántanunk, vagy akaratában akadályoznunk- ez már nem a fehér mágia módszerei közé tartozik. Gondolják csak azt amit akarnak, higgyék azt, hogy a háború, a tömegek pusztítása, s az ezt követő gazdasági világválság, pozitív dolog- nem számít, akárhányan is gondolják mert:


Nekünk igazi hitünk van! A szeretet – az EGYSÉG hite és tudása még ha mustármagnyi is, elsöpör, leéget minden akadályt!!!


Teremtő – Drága Égi Isten ATYÁNK--- Földi- Lélek ANYÁNK --- S SZERETŐ TESTVÉRÜNK: JÉZUS szent hármassága olyan erőt ad, melyet szavakba nem öntethetek- ezt csak megélni lehet…


Ezt az erőt szeretném, most vasárnap délelőtt kérni- s vele befolyásolni, a történéseket békés irányba. Az iraki öbölháborúban, pár éve kb. 200.000 fő pusztult el, mire adott ez megoldást?

Most mi oldódik meg egy újabb háborúval? Nem lehet a pusztítás, a gyermekek éheztetése, vagy a vegyi fegyverek bevetése Istennek KEDVES! Ezt nem hiszem, az én Istenem nem romboló isten! Nem pusztító isten! A MI ATYÁNK kedves és igazságos- békeszerető, s elfogadó. Senkit sem akar kínozni – például az „örök kárhozat tavában”, ahogy azt sok millióan hiszik. Az egy másik isten , csak egy alsóbbrendű szellemi lény – hogy miért?

Mert tökéletlen, egyszerű emberi tulajdonságokkal van felruházva, részlehajló, s nem szerető isten. Imádkozhat hozzá akár több milliárd követő – kérlelheti – eredménye is csak a Nihil lesz, hisz nincs ereje- a NIHIL nagy nulla istensége ő!


A MI SZERETŐ ATYÁNK viszont Kozmoszokat teremt, s uralja a teret és időt.

Ha istenképünk világos- ha szívünk tiszta- mentes a dogmák sallangjaitól, akkor imánk ereje is teremthet. Most egyértelműen kell fogalmaznunk meditációnkban:


Békét teremts URAM! Szeretet és megbocsátás költözzön a szívekbe!

Erő és szeretet kísérje kérésünket! Ne engedd uram, hogy elinduljon a mérhetetlen és értelmetlen pusztítás. Állítsd meg a háborúzókat- vívják meg önmagukon belül a csatát, melyet karmájuk hordoz! Ne az együgyű emberi értelem, a földi logika törvényei, hanem a szív- Istenanyánk Szent Lelke irányítsa a dolgok lefolyását! Gondolatainkban rakj rendet URAM! Vedd át – kérünk az irányítást itt a Földön, mert eljött az idő arra, hogy bebizonyosodjon: Az emberiség – önjelölt -vezetői a pusztulásba viszik a bárányokat! Uralkodjanak végre, a tiszta JÉZUSI eszmék, drága testvérünk aranytanításai! Küld el nekünk Uram Fiadat, a Fény Fiát! Világítson mindannyinknak a sötétségben!


Akik Rád hivatkoznak – URAM, azok is, csak önmaguk érdekét lesik- s akik nevedben prédikálnak, azok is csak báránybőrbe bújtatott farkasok- egy – két kivétellel!

Engedd bennünk kérlek, a szeretet mustármag erejét felerősödni. Mi nem más ellen, hanem a szeretetért imádkozunk! Nem válunk külön, nem mondunk magunkról semmit- csak ennyit: VAGYOK AKI VAGYOK! Istenből lettem, belül is Isten, kívül is Isten van. ÉN AZ ATYÁBAN, AZ ATYA ÉNBENNEM …


Ezért nincs szükségünk közvetítőkre – hisz itt vagy mindannyiunk szívében Atyánk, Isteni énünk tisztasága hozzon tehát most békét!!!

Bízom a szeretet átható erejében, és TUDOM, hogy imám meghallgatásra talál, mert a béke iránti vágy természetes, a szeretet iránti vágy természetes, hisz alap Isteni princípiumokért imádkozunk! Azzal másnak bajt nem okozhatunk!-

Nem egóm tervel, hanem lelkem aggódik. Három gyermekemért, állapotos Feleségemért, életünkért, tiszta vizünkért, levegőnkért, s mentális környezetünkért- valamint a halálraítéltekért- ott messzi földön - imádkozom, milliók rettegnek nap mint nap a haláltól mely az amerikai hadsereg képében fojtogatja a térséget. Tudom, halál lesz, én is, mindannyian is- meghalunk- de én a szenvedéstől féltem őket, mindannyiinkat, s a fájdalomtól, melyek nem természetes velejárói életünknek, csak a szükséges rossz- mely tanít… A szeretet viszont természetes – a BÉKE is Kérlek Atyánk, hozz minket abba a tökéletes állapotba, mely egy csodálatos és egészséges és szép újszülöttet is jellemez! Tisztuljon ki végre a Föld csodálatos természete- s vele mi emberek is … Kérlek Atyám! Tanítsd meg fiaidnak, hogy máshogy is lehet! Békében- nem fontos rombolással… Most. Kérlek hallgasd meg imámat és teljesítsd kérésünket! BÉKE LEGYEN! Rendezd úgy, ahogy csak jobb mindenkinek drága Atyám, és természetesen legyen a TE akaratod szerint, de kérlek, figyelj ránk- BÉKÉT kérőkre, s legyen erősebb hangunk, mint a pusztítóké – szeretlek édes Istenem- és bocsásd meg butaságaimat- s azt is, ha most tévedek- de szeretnék családommal és szeretett barátaimmal békében és szeretetben élni itt Földanyánkon- s tanulni Titkaidat!

Annyira szép életet adtál- köszönöm Neked- s kérlek vigyázz továbbra is ránk!


Köszönöm Istenem…”


Vasárnap délelőtt várlak az AKASHÁN- csatlakozz addig – gondolatilag is hozzám, ha hasonlóan gondolkozol- kérjük a BÉKÉT együtt Apánktól, Anyánktól és Jézus Testvérünktől s sikerülhet!


SZERETETTEL:

hefisaman

ui:


kérlek ne fogadd el a háború tényét- egy pillanatra sem- belül gondolataidban is szüntelenül utasítsd el- légy erős, ne engedd magad hipnotizálni- kint a belső világ tükröződik- ezért belül nem lehet háború, a hipnózis, melyet alkalmaznak ezt a belső háború-képet igyekszik kirajzolni – hallgass a táltosra!!!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szeretnék az EUROVÍZIÓS 2017- Dalverseny témához szakmailag is hozzászólni. Szóval ma sikerült végig meghallgatni a dalt, tegnap a rappelős résznél, mindig automatikusan kikapcsolta a kezem a médialejátszót... Ma már tudatosan ráerőltettem magamat, hogy végighallgassam, s ezek alapján most szeretném zeneszerzőként, dalszöveg íróként és előadóművészként is leírni, amit észreveszek.

1. Az ORIGO c. Pápai Joci dal szövege arróról szól, hogy én, akinek nem tetszik a Jocó bőrszíne és barna szeme, dögöljek meg," legyek átkozott örökre" és az Isten / DEVLA / is Jocival van, akinek haragja szálljon rám. A dal kvázi egy CIGÁNY / zsidó? / ÁTOK... Mely a mindenkori nemzeti érzelmű embernek szól. vagyis nekem szól, vagyis jogosan háborodom fel miatta, mert utálom, ha átkoznak, utálom, ha közpénzből - ármány céljából - átkoznak és utálom, ha olyannal vádolnak, ami nem igaz... A cigány nő, aki táncol a produkcióban pld. kifejezetten tetszik:D Pedig neki is barna a bőre és a szeme:D Sajnos Joci viszont nem tetszik...

2. Nem azért nem tetszik a Pápai Jocika, mert barna, hanem azért, mert elég hamiskásan énekel és egyáltalán nem jól rappel, pösze is, s főleg NEM TETSZIK, hogy megátkoz engem! Ha lemegyek a helyi roma telepre, tucatnyi olyan tehetséges kis purdét fogok találni, akik jóval ügyesebben énekelnek, mozognak Jocókától, azt hiszem minden ROMA hagyományőrző egyetért ezzel, ha már egy cigány előadóművész képviseli a MAGYARSÁGOT egy ilyen rendezvényen, akkor legyen már a legügyesebb az, aki képvisel mindannyiunkat....

3. Valamint nem értem mit keres az a KANNA a színpadon... A dalban nincs is ilyen hangszer, csak gumi zene, elektronikus alapok vannak, maximum a az elektromos hegedű, mely valóban szól a dalban. Mit jelképez tehát PÁPAI JOCÓ a NAGY EZÜST KANNÁVAL? Megmondom: Azt sugározza nekünk - MAGYAROKNAK - hogy elmehetünk mi az összes magyar hangszerrel és összes magyar dallal, tánccal és kultúrával a "redvába", marad a KANNA- mely a cigányság talán egyetlen egy bizonyítottan ŐSI "hangszere"... A csicsás kanna azt bizonyítja, hogy ez a dal nem másról szól, mint a cigányságról, az állítólagos cigány kitaszítottságról, s arról a mindenkori fasiszta magyar népről, aki " ellehetetleníti saját csudás és értékes, légynek sem ártó kisebbségét"... Misem bizonyítja ezt az " elnyomást " jobban, mint hogy Pápai Joci a kis cigány gádzsó képviselheti a 15 milliós MAGYAR HAZÁT az EUS fesztiválon - LOVÁRI NYELVEN...:D mekkora kamu ez az egész- csak aki hülye, az nem látja:D Minden benne van erről a kérdésről. Kvázi, hogy csak látszólag vannak a hazai cigányok elnyomva, s közben ők nyomják el az egész anyanemzetet.

4. Nem tetszik az sem, hogy nem szabad az átkozódó, engem lerasszistázó dalt kritizálnom, mert akkor rasszista leszek / ismerőseim közül sokan fasisztáztak le tegnap óta, amióta egyáltalán véleményt mondtam - eme átkozódós cigány-dalról.../ Jól ki van ez az egész találva /... Ezért most úgy gondolom, legyen a LÚD KÖVÉR, leírom , amit valóban gondolok. Nagy szeretettel...

5. Sajnos a dal szövegének LOVÁRI - CIGÁNY részét nem tudom minősíteni, hiszen nem beszélem ezt a nyelvet. Vélhetően és remélhetőleg csak meg van benne nyomatékosan ismételve, hogy én "LEGYEK ÁTKOZOTT ÖRÖKRE"... Úgy gondolom, hogy a ennek a dalnak a mindenkori EURÓPAI ROMA népet kellett volna képviselnie, s nem pedig MAGYARORSZÁGOT. Ebben az esetben semmi baj nem lenne a dallal, ha az csak LOVÁRI -ul van előadva, s nincs keverve benne a magyar és a cigány... Ez így megtévesztésre ad okot, az EURÓPAI nézők körében, hiszen sokan ebből a dalból ismerik meg a magyar nyelvet, fogalmuk sincs arról, hogy amit hallanak az javarészt nem a magyar nyelv, hanem valami egészen más. Egyébként ez a nyelv jórészt hirtelenül összecsapott, félig mesterséges nyelv, s a hazai cigány társadalom többsége sem érti, beszéli...

6. A hegedűs / szőke, kék szemű, világos bőrű / nő szimbolikája egyértelműen azt mutatja, hogy ma már nem a cigányság prímása hegedül nekünk az étteremben az asztalnál egy "százasért", amíg mi magyar "URAK -ként mulatunk, hanem a dolog ma már megfordult. A mi - nem barna bőrű és szemű -
asszonyaink szolgáltatják a muzsikát a ROMA MŰVÉSZEKNEK, s a magyar prímás nők homlokára nyomják az ötszázast a dal végeztével.

7. Összességében a teljes EUROVÍZIÓS DALFESZTIVÁL egy gyötrelem, egy beteg, halott EURÓPÁT mutat, s pld a díjnyertes portugál férfi dala teljesen jól példázza EURÓPA tösznyeségét, unalmasságát, az emberek elhidegülését, életuntságát, önvédelemre való képtelenségét. A győztes dalhoz képest valóban volt élet a Pápai Jocis produkcióban. A Pápai Joci dala a mindenkori migráns, bekebelező, hódító, energikus "BARNA" -ként átkozódó, fenyegetőző EMBERI zuhatagot jelenítette meg, a győztes dalban viszont egyértelműen a magát prédaként odaadó lekonyult pucájú, majdnem kislány testű, önvédelemre képtelen EURÓPAI gyenge férfi jelenítődik meg. Pár évvel ezelőtt láthattuk a szakállas KONCSITA - lánykát, azelőtt az izraeli TRAVIKA nyert, majd tavaly megismerhettük az együgyű, majdnem AUTISTA módon gondolkodó, BLŐD, tehetségtelen "KEDVESEMET"... Ma láthattuk, hogy a placcon bizony még mindig a "barna fiúk" a legkeményebbek... Hajrá Joci!

Attila Heffner

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ezoterikus szabályok - háború elkerülésére, életünk boldogabbá tételére /1.


A mai "kergebirka" világban, komoly fejtörést okoz nekünk - az emberi faj egyedeinek -, hogy miként gondolkodjunk, mit tegyünk, mi a helyes és mi az, ami már nem fér bele abba az optimális rendszerbe, ami társadalmilag meghatározza az EGÉSZ - ben elfoglalt én-szerkezetünket, s a csak ránk jellemző, de a többiek számára még elfogatható entitásunkat fémjelzi.

A több ezer éves megfigyelésein alapuló tanítások alapján, azok mintegy évtizedes tanulmányozása után, magyar táltosként, szeretnék most egy rövid és tömör tanács-együttest nyújtani, útkereső társaimnak a kialakulófélben levő, és sajnos az évtizedek óta életünkben lappangó III. Világháború totális katasztrófájának elkerülésére/ Isten tudja, hogy biztos-e a recept /:

1. Alapvető szabály / a pszichét, valamint a Valóság és Szupertudat tulajdonságait figyelembe véve /, hogy ne a háború ELLEN, hanem a BÉKÉÉRT imádkozzunk, meditáljunk.

2. Ne az Európai Unió ELLEN, hanem saját egészséges, NEMZETI FÜGGETLENSÉGÜNK érdekében fejtsünk ki agitatív tevékenységet, valamint belső -természetes - vágyakozásainkat is így éljük meg!

Az úgynevezett " tagadó magatartás" vagy "belső gondolati ellenszegülés" nem hoz pozitív választ, s csak a Nihilt, valamint a társadalmi és belső lelki Káoszt erősíti. Így az "ellenség" eszméit szolgálja akaratlanul is a "tagadó" egyed, s annak negatív erővonalait növeli.

A „DAC” erőt ad a „DAC” okát képező fogalomnak, jelenségnek. Ezzel annak létjogosultságát erősíti. Ezért érdemes inkább - gondolatban és érzelmekben is - a kívánt eredmény /pld. : BÉKE / eszményére összpontosítani, s nem pedig pld. a "gaz árulók ármánykodása" ellen fellépni. Természetesen a szabály e sorok írójának is nehezen megtartható, de megismerve a pszichológia és embertan, valamint az "azonosság" és analógia természeti törvényszerűségeit, tökéletesen érthetővé válik az évezredes tanítás...

A legnagyobb ezoterikus Mester - Jézus - életeseményei és tanításai alapján is csak ezen törvényszerűség létjogosultsága állapítható meg s igazolható. Minden keleti és nyugati spirituális tanítás váza, valamint a modern pszichológia alapja is ezen igazság.

Ma hazánkban, a jobboldal egyik legnagyobb hibája az, hogy nem egységes, s hogy mindenki mindenkivel vitatkozik. Nincs egységes Szellemiség. Talán egyedül a Miép elnöke tudja, következetesen végig "akarni" s vezetni politikáját, s még őt is- így is - számtalan támadás éri jobbról- balról /e sorok írója most ezért is nem tetézi a felesleges kritikákat továbbiakkal, hanem inkább, Csurka István támogatását erősíti ezerel…/.

Talán sokkal többre mennének a kis és nagyegyházaink is, ha az egymásra mutogatás és ellenségeskedés, valamint az évszázados háborús hivőtoborzás helyett, az összefogás, s az azonosságkeresés szép fogalmait, valamint gyakorlati megvalósítását erősítenék! Jézus - "mint közös nyelv, mint közös út" - elvében.

Nemzetünknek is ez tenne jót. Valamint –talán -az egyének is boldogabbá válhatnának.

3. Imádkozzunk, meditáljunk ezért a

Békéért, rendszeresen s ne – teszem azt – pld. a háború ellen.

4. Megmaradásunkért, s ne elveszésünk /EU unió / ellen! Az "ellen" erősíti az ellenséget!

Szeretetünket terjesszük ki, s ne haragunkat! Okosság ez, mégpedig óriási.


Béke legyen, ne pedig "háború ne legyen".

A tagadás zavaros. A helyeslés erős... S az erő ÉPÍT.

Mindannyinknak van egy „ ŐR- Angyala”, s van egy „ÖR-DÖGE”

Az Ör- dög a múlt, s az Őr-angyal a jövő. Lám, milyen érdekes és pontosan fogalmazó a Magyar Nyelv, édes szavunk, gondolatunk!


5. Összpontosítsunk ezek alapján a levetett és elfelejtésre okot adó Őr-dög helyett az ŐR Angyalra! Megéri…


Heffner Attila

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Heffner Atilla levele a DALAI LÁMA ŐSZENTSÉGÉHEZ...

Központi Tibeti Adminisztráció (KTI)
Őszentsége a Dalai Láma RÉSZÉRE
Office: ohhdl@dalailama.com

The Office of His Holiness the Dalai Lama 
Thekchen Choeling, PO McLeod Ganj 
Dharamsala, Himachal Pradesh (HP) 
176219 Himachal Pradesh (HP) 176219 - India


Igen Tisztelt Tendzin Gyaco Úr!

Köszöntöm Önt Magyarországról: Heffner Atilla hagyományőrző, zeneszerző, előadóművészként... 

Magyar vagyok, magyarul gondolkodom, angol tudásom nem elégséges ahhoz, hogy angolul írjak Önnek. Érzéseimet és gondolataimat ezen a számomra rideg nyelven egyébként sem tudnám megfogalmazni érthetően, ezért - reménykedve abban, hogy az Ön környezetében élnek magyarul jól tudó szakemberek, tisztelettel kérem Őket: érthetően fordítsák gondolataimat az Önök Szent Nyelvére ahhoz, hogy Őszentsége is anyanyelvén érthessen meg! Egy dupla fordítás - magyarról - angolra - s angolról tibetire egyébként is csak zavarokat és félreértéseket okozna...

Kérem, fogadja mostantól el tőlem, hogy nem használom folyamatosan az "ŐSZENTSÉGE" kifejezést. Nagy tisztelettel Emberként szólítom meg Önt, aggastyán korú, sokat látott, sokat értő és tudó férfiként, hiszen levelem megírására én is magánemberként vállalkoztam. Ugyanakkor több ezer magyar ember érzéseit és gondolatait, véleményét is tolmácsolom.

Sokan vagyunk akik E LEVÉL MEGÍRÁSÁNAK OKÁT jelentő - az ÖN 2010. szeptember 17-20. között Magyarországon, Budapesten történő látogatásakor rendezett előadásán elhangzott nyilatkozat és bizonyos gesztikulációi miatt "szomorkodunk", s észrevételeinket, problémáinkat szeretném most tolmácsolni Önnek - igyekezvén röviden és tárgyilagosan írni, lehetőleg túlfűtött érzelmektől mentesen.

Az Ön - egyébként összességében REMEK - előadásának előbb említett részletét én most nem írásban mellékelném tanulmányozásra, hanem a szituáció jobb megértésének érdekében videón küldöm az "INTERNET" segítségével. 

Itt letölthető az említett részlet - kérem tekintse meg:
http://www.youtube.com/watch?v=b7zOw2diQlg

Mielőtt elmondanám több ezer magyar ember véleményét az Ön - videórészletben is hallható látható - kijelentései kapcsán, kérem engedje meg, hogy pár szót szóljak bevezetőként a mai magyar spirituális és politikai helyzetről, s Őseink tudásáról és régi vallásáról, mai helyzetünkről:

A MAGYARSÁG SZAKRÁLIS VILÁGÁRÓL, A PILISRŐL, "DOBOGÓKŐRŐL".

Ahogy Ön is mondja - egy másik 1956 -al kapcsolatos magyaroknak szóló videóüzenetében -
"A MAGYAR NÉP NAGY MÚLTRA TEKINT VISSZA". 

S bizony, Őszentségének igaza van beszédében, a tibeti néphez hasonlóan MI IS egy elég "régi" nép vagyunk! 

Ön ebben a régebbi riportban minket önbizalomra buzdít, most - említett előadásán való tanításából - mégis pont ennek ellenkezőjét tapasztalhatta meg a népes magyar hallgatóság.
Mai tudományos genetikai vizsgálatok szerint a KÁRPÁT MEDENCÉBEN 30-40 ezer évre visszamenőleg kimutatható a különböző régészeti leletekből a mostani magyar génállományunk! 
Ázsia - szerte is ugyanígy megtalálni ezt a gént. Az emberiség talán legerősebb és régibb génvonalát visszük tehát mi MAGYAROK, s nyelvünk, ősírásunk, zenénk is egyedülálló, nincs hasonlatos, külföldi kutatók szerint az emberi ősnyelvhez ez a nyelv hasonlíthat a legjobban. /A kutatásokat és tanításokat most nem szeretném mellékelni, amennyiben ezen tudományos vélekedésre szükség lesz, az elérhető irodalmat azonnal küldöm!/ 

Természetesen ez nem azt jelenti, hogy mi magyarok "kiválasztottnak", vagy ahogy Ön mondja - a "VILÁG KÖZEPÉNEK" tartjuk magunkat... Elég régóta élünk ebben a medencében, de ettől függetlenül erre a népre sohasem volt jellemző az ezzel való kérkedés, vagy más népek lenézése, önmagunk jogtalan felsőbbrendűnek látása, láttatása... 

Az Önnek feltett kérdés egyébként sem arra vonatkozott, hogy MAGYARORSZÁG A VILÁG KÖZEPE- e vagy sem, illetve, hogy a magyarok a "népek legjobbjai"-e vagy sem! 

A kérdés arról szólt, hogy a Kárpát -medencei "DOBOGÓKŐ" lehet -e a FÖLD egyik csakrája. Tehát szó sincs országról és népről, s népi kiválasztottságról sem ebben a kérdésben!
Az említett előadásrészletben mi magyarok lettünk kinevetve, pedig vajmi kevés közünk van ahhoz, hogy területünkön esetlegesen egy több milliárd éves FÖLD-CSAKRA található...

S ez nagy különbség! Ön az előadásán elmondja, hogy "minden emberben megtalálható az ÖT CSAKRA, mely általános jelenség..."/ ezzel elismeri a csakra rendszerek létezését /. 
Ezután kijelenti, hogy ebből a szempontból "nem gondolja, hogy Dobogókőn van a FÖLD SZÍVCSAKRÁJA"... Kíváncsian várom továbbra is a magyarázatot tehát: mert nem kaptam meg!

Ön ugyanis az "emberi csakrákat" említi, mely valóban "általános jelenség", a feltett kérdés viszont a "FÖLD CSAKRÁIVAL" volt kapcsolatos! Szó sem lehet tehát a magyarság "Magyarország-központú gondolkodásáról" sovinizmusról, nacionalizmusról a kérdésben...

Az Ön, eme feltett kérdésen való viccelődését, s a kérdés "leostobázását" - mely a magyarság "önjelöltségére" utal - igen sokan megtapsolták, derültségére "közösségi röhejjel" válaszolt az eufórikus állapotban lévő buddhista tömeg, akik egyébként általában az Ön lelkes követői. 
Sokan voltak ott olyan tisztelői is, akik viszont egyáltalán nem nevettek a témán...

Az előzőekben vázolt TÉNYEKBŐL meg kell állapítanom, hogy az Ön válasza igen messze landolt a feltett kérdés tárgyától! Valamint igen sajnálom, hogy ilyen mulatságos a világ buddhistáinak számára - 2011 -ben - DRÁGA FÖLDANYÁNK CSAKRÁINAK kérdésköre!

Minket - magyarokat és tibetieket sok- sok közös szál köt össze, ez elsősorban Kőrössy Csoma Sándor kutatásai alapján is bizonyított tény. Számomra nagyon jó érzés a tibetiekkel is "távoli rokonságban" létezni, gyermekkoromtól kezdve elbűvöl tudásuk, hitük, múltjuk... 

Bár a jelenkori magyar alternatív őskutatásokat kevesen ismerik még a világban, de higgye el, sok különleges dologra fény derült az utóbbi 50 évben ELEINKRŐL!

Mára a a MAGYAR ŐSVALLÁS újra él, az évszázados elnyomás, a hazugságok, a ferdítések, hamis tanítások szépen felszámolódnak. Sok ezren vagyunk, akik lelkesen kutatunk és értelmes módon használjuk fel ezen kutatási eredményeket. 

Tudja, nálunk Önökhöz hasonlóan / A KÍNAI ELNYOMÁS PÁRHUZAMA/:
Már egy év ezrede nincsen “normális szabadság és létezés"! 
Más vallások és más népek tarolnak, fosztogatnak minket szinte pontosan ezer éve! 
Nem kívánok semmilyen politikai, vagy történelmi értelmezésbe most belemerülni, de mára tisztán látszik, hogy módszeresen raboltak és rabolnak, közben tudatlanságba taszítottak - minket magyarokat - évszázadok óta. Valamiért fél az emberi világ ettől a csodás néptől, tudásunktól, vallásunktól - ugyanúgy ahogy az Önökétől is / látja - ebben is "rokonok" lehetünk.../. 

Régi - több 10 ezer évre visszatekintő - EGYISTENSÉG HÍVŐ - vallásunkat iu. 1000 - tól kezdve, tűzzel vassal irtották irigyeink, elárulóink, az ezen vallást tanító ősi jogfolytonosságról szóló dokumentumainkat megsemmisítették. 
Talán éppen amiatt, mert a mi SZKÍTEO-KERESZTÉNY világunkban az ATYA, a FIÚ mellett MAGA AZ ANYAISTEN is szerepelt... Akkoriban a magyar tudókat, sámánokat, papokat megölték, száműzték, ugyan úgy, ahogy az Ön fiatal korában SZÉP Tibetben ezt KÍNA agresszorként, elnyomóként az Önök népével, vallásával tette. 

Önöknek hozzánk képest "szerencséjük" volt az elmúlt századokban, hiszen tudtak "lexikálni", "menteni" így könyvekből tudják az évszázadok során használt történeti és vallásos tudásuk pilléreit jelentő tanításokat. Sajnos mi ebben nem voltunk ennyire ügyesek... Ezer év elég hosszú idő!

Mi tehát a sokszázados leigázás és törpítés szempontjából már egy sokkal öregebb "szenvedő" nép vagyunk mint a tibeti. Ebből következően szerintem talán nekünk is kóborolni kéne a világban, előadásokat kellene tartani más népeket biztatva - Önhöz hasonlóan - száműzetésről, sorvadásról békességről, önuralomról, szenvedésről. Azt hiszem, hamarosan eljön az ideje ennek is...

Sok mindenben hasonlítunk tehát, sajnos az ÖNÖK ORSZÁGÁT MÁR szinte teljesen leigázták, de mi még kicsit itt lehetünk Saját Földünkön, megtűrt "őslakosokként" mint egy rezervátumban. 

Bár ez a Magyar Föld egyre kisebb és kisebb, és a javait is nagyjából idegen erők bitorolják már, de a nép működik, ha depressziósan is de "SZÍVÓS", s ha nem is szülünk elég gyermeket, nagyon fogyunk, de mégis: Kitartunk, KÜZDÜNK, tanulunk, reméljük hamarosan Felemelkedhetünk!

Ezeknek szellemében nincs okunk túlságosan "mellett döngetni “ vagy örvendezni sem!
S nincs arra sem okunk, hogy "MAGUNKAT A VILÁG KÖZEPÉNEK TARTSUK" - ahogy Ön ezt feltételezi rólunk előadásában, melyen oly sokan részt vettek 2010 szeptemberben!

Bár mi Hagyomány - ŐRÖK a Helyünkön vagyunk, s az "elnyomó erő" sem olyan nagy tömegből és hatalomból áll mint Önöknél, de eléggé erős és roppant ravasz.... A mi kiűzőink, s nyomorítóink más népek, ideológiák és vallások összegződése, melyben alattomos és láthatatlan szálakkal kapcsolódnak egymáshoz a különböző sötét rendszerek.

"PILIS"- DOBOGÓKŐ...

Az említett, 1000 éve történt árulás és mészárlás előtt - és még utána is sokáig - egykori spirituális KIRÁLYI és VALLÁSI Központunk a PILIS HEGYSÉGBEN volt. Szent helyként tekintettek erre a FÖLDRE eleink, s ezt tudták világszerte az uralkodók is. Tudták, hogy aki ezt a helyet birtokolja, az a “FÖLD NÉPEI KÖZÖTT HATALMAS LEHET"/Önöknél sem véletlenül tarol KÍNA ma/.

Ennek bizonyítéka tucatnyi történelmi idézet, mellyel most nem fárasztanám Önt... A MAGYAR SZENT KORONA is árulások, rablások, átalakítások, szennyezések áldozatává vált a századok alatt. Ezen relikvia is a láthatatlan évezredes időkből kísér minket: MAGYAROKAT.

A MI "ŐSZENTSÉGEINK" tehát az arany napkeresztes sámánkorona: 
A MAGYAR SZENT KORONA, 
valamint A SZAKRÁLIS PILIS, DOBOGÓKŐ és KÖRNYÉKE. 
Sok más tiszteletre méltó dolgunk is van, de ezek a "legértékesebbek".

A Pilis és DOBOGÓKŐ - tehát nem a mai "NEW AGE" - vallási korszak új keletű "ezoterikus" találmánya, hanem legalább 1500 -éves HUN SPIRITUÁLIS HATALMI KÖZPONT, ATILLA FEJEDELEM innen irányította szinte az Egész ÓKORI Világot - EURÓPÁT és ÁZSIÁT, északot és délt is. A "HONFOGLALÓNAK" nevezett ÁRPÁD FEJEDELEM is konkrétan ezt a PILIST célozta meg a HUNOK - MAGYAROK 895 -ös vissza jövetelekor “KIRÁLYI KÖZPONTKÉNT". De Atilla előtt is jártak itt az Önök és a mi őseink, a MI EGYKORI NAPKIRÁLYUNK - "ITIL KÁN" csak a HUN Királyi Központot kereste újra, s vette ŐSI JOGON SZAKRÁLIS BIRTOKÁBA a HUN koronázási kincseket, a SZKÍTA - HUN VAGYONT, melyeket az ŐSÖK ITT REJTETTEK EL, mielőtt visszahúzódtak ÁZSIÁBA, az Atilla előtti időkben. 
Vajon miért? Mi lehet itt, ami még az ÓRIÁS Ázsiában sincs? Miért pont a PILIS?

Fontos, hogy a PILIS az említett 1000 évvel ezelőtti árulás és hatalomváltás után még sokáig - évszázadokig - a német-római judeokeresztény befolyás alatt működő magyar és cseh, lengyel, s német származású királyok központja is maradt, ekkor a leírások szerint oda senki idegen fia nem léphetett be, csak a különböző szerzetesek és a beavatottak ismerhették a titkokat, helyeket, erőket. 

Ilyen különleges "tiltott" területről, más népek történelmét figyelve keveset hallhatunk...

A DOBOGÓKŐI -terület ezután a római katolikus pápákat és a későbbi Habsburg, török, orosz, s a mai globalista elnyomókat is - érthetően - nagyon zavarta / ma is sok mindenkit idegesít/.
Ezért ellenségeink - a Habsburgok és mások is - minden történelmi és régészeti leletet / több ezer éves várakat, különleges piramisokat, templomokat/ leromboltak az évszázadok során és így szépen mára eltüntették a szakrális bizonyítékokat. / Sajnos a mi "jó" egyházunk - a "katolikus" - soha nem a MAGYARSÁG ÉRDEKEIT tartotta szem előtt, bár a világ előtt mi hivatalosan 1000 éves keresztény állam és nép vagyunk. Látja ebben már különbözünk mi magyarok a tibetiektől - hogy a mi egyházunk, vallásunk egy idegen kultúra és gazdasági rendszer elnyomóhatalma volt évszázadokon át, saját vallásunk, hitünk pedig likvidálva lett. A katolikus püspökök, a református elöljárók, sok borsot törnek ma is az orrunk alá. Ma nem divatos dolog nálunk ősi vallásunkat emlegetni. Talán emiatt is keresték sokan közülünk az utat Buddhához - Jézus helyett...

A világ semmit sem változott az utóbbi 60 évben sem. A rombolás ma is tart! Szent Helyünkre: DOBGÓKŐRE ismeretlen eredetű adótornyokat emeltek, magyar templomot nem engednek ide építeni, évszázadokon keresztül idegen ajkú népekkel lakatták be a területet, most lakóparkokat és ipari létesítményeket, üdülőket - turista hegyi felvonókat terveznek ide. Ármány és ködösítés folyik, s a mostani, Pilist kutató történészeket, régészeket megverik, ellehetetlenítik, kinevetik!

DOBOGÓKŐ különleges helyen fekszik. Gyakorlatilag EURÓPA közepén. A DUNA érdekes - tökéletes "SZÍV" ALAKÚ formát ír le a PILIS körül, s az EGÉSZ HEGYSÉG lüktet a különleges energiáktól. Természetesen - ahogy Ön is utal erre - minden nép "saját maga kiválasztottságát" hirdeti, mindenütt vannak "SZENT HELYEK", pláne ha ilyen nyilvánvaló természeti forma létrejön...

Ki ne halott volna már Földanyánk titokzatos ERŐ- KÖZPONTJAIRÓL?

A teljesség igénye nélkül ott van pld. a Shasta-hegy /USA/: 
A Föld "gyökér csakrájának" tartott hegyhez turisták tíz ezrei járnak pozitív energiát és tudást magukba szívni. 

Aztán a Titicaca tó / Peru-Bolívia /a FÖLD amit a Föld "nemi csakrájaként" emlegetnek, 

A Sedona /USA/ - minek vidékét a világ legerősebb energiamezői között tartják számon.
A bolygónk “torok csakrájaként" emlegetett egyiptomi 
Gíza piramis és környéke.

Ott van Amritapuri, Indiában - "AMMÁ" MAMA lakhelye. 

Vagy Lago Atitlán /Guatemala/, melynek környéke egyesek szerint hatalmas, gyógyító, harmonizáló energiákat rejt magában.

Végezetül említeném pld. a Kailash-hegyet / Tibetben / - melyre a buddhisták is általában szent 
helyként tekintenek, köszönhetően az itt húzódó energiavonalaknak. 
Sokak szerint itt található a világ "korona csakrája“ is. Ezzel azonban senki sem vitatkozik...

Én - a RAJA JOGA követőjeként is - a "CSAKRÁKAT" speciális Energetikai Központoknak látom, melyek nem csak az emberek és egyéb élőlények örvényközpontjai, hanem az egész KOZMOSZ is ilyen ERŐKÖZPONTOKON keresztül LÉLEGZIK - LÉTEZIK, AZ EGÉSZ VILÁG MINDEN LÉTEZŐJE ezeken a csakrákon keresztül van kapcsolatban az Istenséggel.
A CSAKRÁK DIMENZIÓKAPUK, ÉS A MINDENSÉG TITKAI KÖZÉ TARTOZNAK.

Természetesen a mi FÖLD- ANYABOLYGÓNK sem kivétel a "Csakra -Tan" alól.
A YOGÁK szerint a csakrák középpontja "összeér" az összes többi csakrák energia-középpontjával, kvázi mind a létező 7 emberi csakránk középpontja egybeesik az összes többi teremtmény, égitest és egyéb dolog 7 csakrájának középpontjával is! 

Szívem tehát a FÖLD SZÍVÉVEL EGYETEMBEN DOBBANHAT, de a NAPRENDSZER, VAGY A NAP "SZÍVÉVEL" IS MEGTÖRTÉNHET AZ EGGYÉVÁLÁS...

Az EGYÉN, az ÉN "Saját Világegyetemében Lakozik", s ebből a szempontból minden “Én" saját világot teremt és tapasztal maga körül. Én vagyok a szemlélő, az érzékszerveimmel érzékelt külvilág szubjektív, tehát én teremtem a saját világomat magam körül és a tanítás szerint ÍGY ÉN VAGYOK A “VILÁGOM KÖZEPE". Nincs objektív valóság - ahány nézőpont, ahány ember, lény, annyiféle LOKA - magyarul “LAKA" - Világ létezik.

Ebből kiindulván sem értem az ÖN előadásán való személyes, cinikus nevetését arról, hogy miért gondolja valaki azt, hogy "Ő A VILÁG KÖZEPE?". Mikor ez a természetes...

A TANÍTÁSOK SZERINT A "FÖLD CSAKRÁI" IS EGYÜTT FOROGHATNAK AZ EMBERI CSAKRÁKKAL! VILÁGOS TEHÁT, HOGY EGY KÁRPÁT MEDENCEI LÉNY, A SZÍVE KÖZEPÉN SAJÁT FÖLDJÉNEK ENERGIACSOKRÁT IS ÉRZI, DOBOGNI - LELKÉNEK KAPUJAKÉNT- PEDIG SAJÁT FÖLDJÉNEK LÉLEKCSAKRÁJÁT ÉRZI!

A CSAKRÁK / szerencsére!/ fizikailag LÁTHATATLANOK, hiszen a Transzcendenst kötik össze a fizikai síkkal. Csak finom-energetikailag érezhetjük őket. A gépek, műszerek - a tudomány itt nem rúgnak labdába / szerencsére!/. A MI ősvallásunkban az ISTENANYA a FÖLDANYA, BABBA MARIA - "TARA", "GAYA" olyan ISTENI RÉSZ - ami ÉL, Ő egy élőlény, Ő MINDEN AMI "ANYAG" / magyarul “ANYA"/ mely minket fent tart, óv és félt: ÉLTET. 

A MI "ISTENANYÁNK" TÖBB mint az EGÉSZ FÖLDÜNK, azon túl minden mi "ANYAG" a KOZMOSZBAN, A VILÁGON. Mégis első számú megtestesítője logikusan saját FÖLD ANYÁNK, aki méhében hordoz minket, s gondoskodik létezésünkről. Nem sajátítjuk ki ŐT, nem gondoljuk azt sem, hogy kivételezettek vagyunk rajta, s hogy csak nálunk nyilvánulhat meg, hiszen tudjuk: Minden Ember egyenrangú gyermeke Földanyánknak, minden helyen Ő SZÓL HOZZÁNK, AZ EGÉSZ FÖLDKEREKSÉG Ő MAGA... 
Tudásunk és tapasztalásaink szerint mégis DOBOGÓKŐN van egy Kapocs - egy ANOMÁLIA, egy MAGASABB RENDŰ DIMENZIÓKAPU, nevezhetjük ezt akár a buddhista hit szerinti "csakrának" is / MI CSOKORNAK NEVEZZÜK/, de nem az elnevezés fontos, hanem a működés, és a SZENT HELY EREJE, ENERGIÁJA!

Dobogókő központjában, átlagember számára is jól érezhető módon, elcsendesülés után, testünkkel / s nem fülünkkel!/ a Föld mélyéről jövő kellemes ,"erős dobogást" érzünk. 
A siketek és nagyothallók is "hallják"/más is/, külföldiek is mondják, mindenki - származástól függetlenül - aki az évszázadok során felkereste ezt a Szent Helyet. Tudományos magyarázat még nem készült, de minket ez nem is nagyon érdekelne / még csak az kéne!/... 

A dobogás érzelmi kötődés alapján is erősödik, vagy változik. Az egész Kárpát -medencében tapasztalhatók különleges földtani dolgok, sugárázások, erővonalak, energiapontok, de ez a jelenség egyedülálló! DOBOGÓKŐN VALÓBAN DOBOG A FÖLD MÉLYE- MÉHE!

A MAGASBÓL IS JÓL LÁTHATÓ A “SZÍV RAJZOLAT" A DUNA ÉS A PILIS VONALÁN,
S EZ SEM MINDENNAPI JELENSÉG, 
De a pulzálás, az ERŐ, a DOBOGÁS: egyértelműen EGYEDÜLÁLLÓ itt a FÖLDÖN!

A FÖLD "MAGMÁJA"- "motorja", "SZÍVE" szól hozzánk itt? Nem tudjuk! Amennyiben Önnek erről pontosabb információi vannak / tudomásom szerint Ön többször is felkereste ezt a területet nagy tisztelettel és lelkesedéssel.../, akkor kérem ossza azt meg velünk Őszentsége! 

Ha viszont csak egyszerűen racionális emberként zárkózik el a megmagyarázhatatlan dolgok körétől, s ezért neveti ki előadásán az általunk Szentnek tartott helyet, akkor kérem inkább tartsa meg véleményét! 
/Ismervén megnyilvánulásait saját népének ősi gyógymódjáról, s az Ön "racionális" lényéről, tibeti vallásról alkotott mai nézeteiről, én nem szeretnék minősíteni, hiszen tiszteletben tartom minden emberi lény hitét, meggyőződését. Ez Önre tartozik, s Önnek kell - Vallási Vezetőként - elszámolnia erről saját vallásával, saját őseivel, Buddhával, Istennel.../

Számunkra a MAMAI SZÍVVEL VALÓ: Szeretetkapcsolat kötelék HELYE: DOBOGÓKŐ!

Mindenkinek hitét és tudását tiszteletben tartva - senkire rá erőltetni viszont nem kívánjuk nézeteinket. HA AZ ÖN VÉLEMÉNYE AZ, hogy NINCSENEK "CSAKRÁK" a FÖLDÖN, s a kérdés - felvetés is kimondottan "OSTOBÁNAK TŰNIK", ebből semmi gond nincsen, legyen az Ön HITE SZERINT! Minket sem érdekelnek igazán a csakrákról szóló ázsiai tanítások!

Nekünk egyszerűen csak működik és "dobog", "ÉL" - kedves SZENT HELYÜNK, melyet szeretünk, óvunk, védünk, sokan közülünk érte életüket adnák...

Mi magyarok élen járunk a tolerancia kérdésében... 
Ha a Világ I. Számú Spirituális Vezetője - a DALAI LÁMA azt mondja: "Butaságnak tartja a csakra - elméletet", hogy "NINCS SEMMI DOBOGÓKŐN," ill. szerinte "átlagos" emberi nacionalizmusból tartjuk magunkat 40 ezer éves genetikai múlttal rendelkező ősnépnek, vagy nyelvünk, kultúránk nem az az egyik legrégibb ismert emberi kultúra eredője, akkor bizonyára jó oka van arra, hogy így gondolkozzon. 

De - tisztelvén a BUDDHIZMUS Szent Tanításait - senkitől sem fogadhatjuk el egy értelmes emberi lény - vagyis az Ön előadásán ÖNT kérdező személy - kinevetését, kinevettetését! A kérdés és a kérdező "leostobázását". 

Sajnálom, de ez már minden jó ízlésen felül mutatkozik! Kimeríti érzékenységünket...
A kérdés egyébként is napirenden van évtizedek óta itt hazánkban, tele van a Világháló mindenféle tanításokkal arról, hogy a "DALAI LÁMA ŐSZENTSÉGE DOBOGÓKŐN VOLT TÖBBSZÖR IS..." és hogy "a tibeti lámák üzenik, hogy kik vagyunk mi magyarok", "mi van itt a PILISBEN", stb... stb... Jönnek mennek a hírek a TIBETI LEGFELSŐBB - láthatatlan SZENTÉLYRŐL", a DALAI LÁMÁK REINKARNÁCIÓS újra és ÚJRA születéséről, örökségéről, AZ ÖNÖK VALLÁSOS MEGGYŐZŐDÉSÉRŐL, magyarokhoz és máshoz való üzeneteiről, de MI EZEKEN MÉGSEM NEVETÜNK, ŐSZENTSÉGE! Az sem zavar már, hogy hasonlóan a mi kultúránkhoz, ahány láma, annyiféle nézet tükröződik Nepálból, Indiából, Tibetből!
Mára már nem érthető, melyik LÁMA a hiteles, s melyik csak "ÁL-LÁMA"...

Jönnek a hírek egyéb különleges helyekről Világból, Mária jelenésekről, ősi gyógyító erőkről, SZENT HELYEKRŐL, de mi mégsem nevetünk... S EGYSZER CSAK idejön a VILÁG SPIRITUÁLIS VEZETŐJE a BUDDISTÁK legfőbb isteni képviselője, főnöke és kineveti a mi "kis magyar emberünket": A MI KIS KÉRDEZŐNKET! Őt, aki helyettünk is kérdezett. Aki hozzánk hasonlóan mély tiszteletben tartja a DALAI LÁMÁT és népét, tudását...

A kérdező is EGY KÖZÜLÜNK, jó szándékú - lehet hogy buddhista is - magyar ember és vannak nyitott dolgai, nem ért még mindent megfelelően - érthetően - hiszen csak EGY EMBER...

DE KI AZ AKI MINDET ÉRT MANAPSÁG Drága Őszentsége - kérdezem én ÖNTŐL?
Aki sosem kérdez ostobaságot? Ki az az Ember, akit Ön is elég bölcsnek tart?
AKIT SOSEM NEVETNE KI KÉRDÉSEI MIATT? Aki önt sosem nevetné ki őszintesége miatt? Ha tud ilyet, kérem azonnal küldje el HOZZÁNK! Nagy szükség volna itt rá!

És a kérdező kinevetése csak az egyik fő probléma... A dolog több sebből is vérzik még!
Engedje meg kérem, hogy folytassam azzal, ami sokkal "érzékenyebb" kérdést feszeget:

A magyar politikai helyzet szintén igen hasonló a tibetihez, s nem csak szakrálisan vagyunk rokonok. Bár "nagytestvérünk" /elnyomónk/ nem Kína, de azért volt részünk megtapasztalni a "piacgazdaság", a sötét szocializmus világát, a vadkapitalista kommunizmus becsapásait is...
Majdnem évre pontosan , onnantól "élvezzük" a kommunisták és szocialisták brutalitását mint Tibetben a tibetiek. Ön most egy olyan országba jött el előadni, ami kísértetiesen hasonlít a tibeti elnyomott és cenzúrázott, megfélemlített nép - ügynökökkel és fegyveres fenyegetésekkel elegyített világához. Önt most ilyen körülmények között avatta "BUDDHA"PEST díszpolgárává egy "pekingi stílusú" politikus: Demszky Gábor. Hagyományőrzőink számára ezen politikus az ördöggel felér, s az "első számú közellenségek" közé számít. Tehát az Ön "felavatása" - politikai üzenet számunkra... Amennyiben ezt az Önt ide meghívó körök nem értik, az igen szomorú!

Ebben a közegben az Ön összes MAGYARSÁG HITÉRŐL, Szentségeinkről való megnyilatkozása, esetleges DOBOGÓKŐT - érintő cinizmusa, nevetése, kérdezőnk "leostobázása"- is, sokkal érzékenyebben érinti útkeresőink zömét, mint bármilyen más közegben érintené!

Ön a 2010. önkormányzati választási kampány finisében jelent meg BUDAPESTEN, ahol egy 20 éve el nem mozdítható, nyugat és globalizációbarát liberális, sokak szerint hazaáruló, bukott főpolgármester segített egy új - eddig ismeretlen politikai pártot hatalomra törni fővárosunkban. 
A rendezvény sokak szerint ezen politikai erő KAMPÁNYZÁRÓJÁNAK számított, egyesek szerint ők is segítették a buddhista rendezvényt anyagilag. AZ LMP -ről szólnak a hírek...

I. Ennek a rendezvénynek politikai értelemben vett csúcspontja - tehát - a LIBERÁLIS DEMSZKY GÁBOR megnyilvánulása volt /mit keresett ez a "bukott ördög “ a buddhisták konferenciáján, nem tudom?/. Nevezetesen, arról szólok, hogy a liberális "bajnok" kitünteti a "száműzetésben élő" tibeti vallási vezetőt - BUDAPEST DÍSZPOLGÁRAKÉNT. Vagy talán Demszky is egy tanítvány? A hazai buddizmus hitgyakorlója? Lámahívő?

II. A rendezvény speciálisan magyar érdekeket sértő spirituális értelemben vett "csúcspontja"- pedig DOBOGÓ- KŐ nyilvános kinevetése lett A DALAI LÁMA RÉSZÉRŐL!

Olyanok is vannak szép számmal, akik úgy látják, hogy a "vicces és ostoba kérdés" feltevése előre megfontolt, határozott szándékkal történt, s az "ostoba kérdés feltevő" nem is közülünk való...
Sokan "politikai és színházi forgatókönyvet" látnak a dolgok mögött, SZENT EREKLYÉNK - DOBOGÓKŐ lejáratását, bizonyos liberális körök egyértelmű hecckampányának tekintik.

Nagyon nehéz a dolgot így értelmezni, mert sok összetevő van, lehet, hogy csak ártalmatlan félreértés az egész, vagy "fordítási hiba", ezt csak a Rendezők és ÖN - tudják pontosan.

Tisztelt Őszentsége!

Nekünk oly sok erőfeszítésbe került régi vallásrendszerünk újrateremtése!
Sokan vagyunk, száz felé húzunk, elég kevés egyetértés van közöttünk HITÜNKKEL kapcsolatban. Dobogókő - mint "SZENT HELY - SZAKRÁLIS KÖZPONT" - kérdésében azonban szinte mindannyian egyetértünk. Ezt gúnyolóink, ellenségeink is nagyon jól tudják!

Tudnia kellett volna vigyázni tehát az Önt hívó Buddista Közösségeknek, s nem Önt kitenni mindenféle politikai cselszövéseknek! 

Befejezésként el kell mondanom: 

Azért fontos, hogy tisztázzuk miért is került "közröhej tárgyává" e NEMES ERŐKÖZPONT, mert sem a hivatalos egyházak, sem a hivatalos országvezetés nem akarja tudomásul venni A PILIS LÉNYEGÉT, fontosságát. Erről mi nem tehetünk. Egyet tehetünk: Emelt fővel viseljük, ha kinevetnek, bántanak, megaláznak minket, ahogy JÉZUS TANÍTOTTA azt nekünk...
Valamint KIÁLLUNK NEMZETI RELIKVIÁINKÉRT, SZENTSÉGEINKÉRT!

Ezen dolgokat szerettem volna Önnek - Őszentsége - elmondani, meggyőződésem, hogy a fontos ellentmondásokat, félreértéseket és kérdéseket mindig tisztáznunk kell egymással ahhoz, hogy jövendőnk gyümölcsöző lehessen! Ezt tanítják közös őseink is mindannyiunknak!

Tisztában vagyok azzal hogy akár az én levelemet is "megmosolyoghatja", esetleg engem is "ostobának" nézhet... Nem zavar - csak egy tudatlan útkereső vagyok "NAGY CSAKRÁKKAL".

Ismervén a KARMA - OK - OKOZAT rendszerét, nincsenek félelmeim - ha kinevet, az nem engem minősít. Ha nem válaszol, azzal elismeri igazamat. Ha válaszol, annak nagyon örülni fogunk!

Ha levelemmel akaratlanul bárkit megbántottam /kivétel Demszky G./, attól 
MOST TISZTELETTEL BOCSÁNATOT KÉREK!

Mindezek mellet kívánok Önnek 
és a Tibeti Népnek is - MINDEN BUDDISTÁNAK JÓ EGÉSZSÉGET, MUNKÁT, ÉLETET!

2011. 01. 18 -22.

Szeretettel:
Heffner Attila


Dobogókő, ahol a Föld szíve dobog


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÁRVÍZ-

S.O.S - IMALÁNC - A RENDKÍVÜLI DUNAI ÁRVÍZ MIATT MA ÉS HOLNAP...

IMÁRA HÍVLAK! Kérlek oszd meg, küld el ismerőseidnek és imádkozzatok velem együtt otthonotokban / vagy bárhol / ma este kétszer: pontosan 18 és utána 20órakor is!!! Ha szükséges, akkor ugyanezt holnap is tegyük meg - 12 órakor / délben/ és este 20 órakor egy záróimával!!!


Úgy imádkozzunk, hogy gondolatban fogjuk meg egymás kezét, tegyük félre személyes indulatainkat, egónkat! 

Gyújtsunk egy mécsest, koncentráljunk a NÉGY ELEMRE, azoknak békítésére s harmonizálására itt a KÁRPÁT -MEDENCE területén és a DUNA TELJES VONALA TÉRSÉGÉBEN!

MI MAGYAR EMBEREK A MAG-ÁR NÉPE vagyunk. AZ ARVISURA / ÁRVÍZ URA/ tudásával bírunk. Ha nevetsz most ezen, ha nem, - a SZAVAK MÁGIKUS TARTALMAT HORDOZNAK, ha hiszel benne, ha nem - a mi régi képességünk és dolgunk a MAG -ÁR /VÍZ ELEM/ ŐRZÉSE, TEREMTŐ MÓDON VALÓ SZABÁLYOZÁSA a FÖLDI TERMÉSZETI és EMBERI HARMÓNIA KIÉPÍTÉSE, ŐRZÉSE! Most is lehet URALMUNK, ERŐNK a VÍZ felett, kellő alázattal és imádkozni tudással...


A NAGY ÉLETFOLYAM NŐVÉRÜNK- DUNA- ISTERGAM megindult, megáradt, s bár általában életet hoz, s fenntart, teremt de ugyanakkor a mostani nehéz órákban rombol, pusztít. Ennek OKA van, a VÍZ ANYA TERMÉSZETE ILYEN, amennyiben elharmonizálódás van az emberi fejekben, lelkekben, vagy a társadalmi erőkben, akkor lemossa, letisztítja azt... Ez történik most...


Mi MAG-ÁR-URAI - JOGÁN KÉRJÜK tehát a TŰZ, a LEVEGŐ és FÖLD ELEMEKET, hogy a VÍZ ELEM TÚLÁRADÁSÁT ELLENSÚLYOZZÁK!

Engeszteljük és békítsük ki a VÍZ ELEM ISTENI MINŐSÉGÉT:
HOLD -MÁRIÁT, a VIZEK SZÜZÉT: KISBOLDOGASSZONYT!

Kérjük bocsánatát a mindenkori tévelygő EURÓPAI és egyéb FÖLDI POLITIKAI ERŐK, országunk jelenlegi vezetőinek tévedései és hamisságai, szándékos rombolásai miatt!


Ártatlan családok, védtelenek ne bűnhődjenek a vezetők hamissága és gonoszsága miatt! Ezért kell IMÁDKOZNUNK! Az emberekért, a családokért, kicsiny vagyonkájukért, házaikért...


Ezzel az imával többet tehetünk, mintha homokzsákokat pakolnánk egész éjjel!


Amennyiben van dobod - kérlek lehetőleg 70 -es percenkénti lüktetéssel üsd meg legalább 10 percen át, mindegyik IMA VÉGEZTÉVEL!


Köszönöm hogy meghallgattál és hogy mellém állsz, s hogy tudsz szeretni, tudsz megbocsátani, hogy tudsz EGYSÉGBEN DOLGOZNI, KÖZÖSEN IMÁDKOZNI- KEDVES TESTVÉR!


Én ezt az imát fogom mondani:


***


ISTENANYÁCSKA! MAGMA MAMA! KÉRLEK NYELD EL A TÚLSÚLYBA KERÜLT VIZEKET!

KÉRLEK BOCSÁSD MEG A TUDATLANOK ROMBOLÁSÁT, EMBERTELENSÉGÉT! MERT ŐK NEM TUDJÁK MIT CSELEKSZENEK!

KÉRLEK NYELD EL A VIZET! KÉRLEK ÓVD MEG A HÁZAKAT, A CSALÁDOKAT, AZ EMBEREKET, ÓVD MEG A FÖLDEKET, NÖVÉNYEINKET, ÁLLATAINKAT, TEMPLOMAINKAT, ÉTELEINKET, KÚTJAINKAT, A KÖRFORGÁS RENDSZERÉT HARMONIZÁLD ÚJRA!: MOST!


ISTENAPÁNK -TŰZ ÉGI ATYA! KÉRLEK ELLENSÚLYOZD A VÍZ TÚLÁRADÁSÁT!

KÉRLEK SZÁRÍTSD, SEMLEGESÍTSD a VESZÉLYEZTETETT TERÜLETEKEN a VÍZ ROMBOLÁSÁT: MOST!

FÉNY FIA - SZÉL URA - JÉZUS MESTER! - KÉRLEK SZÁRÍTSD, ELLENSÚLYOZD, ENGESZTELD VÍZ- MÁRIA NŐVÉREM TÚLÁRADÁSÁT: MOST!


HOLD MÁRIA- VÍZ SZÜZE NŐVÉREM! KÉRLEK HARMONIZÁLÓDJ a HÁROM MÁSIK ELEMMEL! KÉRLEK ENGESZTELŐDJ! BOCSÁSS MEG MINDEN TÉVELYGŐNEK! NEKEM IS... ÓVD A HÁZAKAT, ÓVD AZ EGYÉBKÉNT IS NEHÉZ SORSÚ EMBEREKET! MÉRSÉKELD HARAGOD KÉRLEK: MOST!


LEGYEN HARMÓNIA! LEGYEN NYUGALOM! LEGYEN SZERETET A TÁJAKON, EMBEREKEN, A LELKEKBEN: MOST!


A NÉGY ELEM KERÜLJÖN ÚJRA NAPKERESZT -EGYSÉGBE: MOST!


SZŰNJÖN MEG A VÍZ ROMBOLÁSA- PUSZTÍTÁSA: MOST!


SZŰNJÖN MEG, TŰNJÖN EL A FEKETE MÁGIA EREJE, A TUDATI PROGRAMOZÁS, A HAMISSÁG, A CSALÁS, A HATALOM, A GONOSZSÁG: MOST! VIGYE EL A VÍZ! NYELJE EL A MÉLYSÉG, A MAGMA! HOZZON EZ AZ ÁRVÍZ ÉRTELMET, TISZTULÁST!


KÉREM AZ ÉGI SZENT KORONÁT - HARMONIZÁLJA ÚJRA A LELKEKET, A FÖLDI ERŐKET- A TERMÉSZETI ERŐKET: MOST!


HÍVOM A NÉGY ARKANGYALT - MICHAELT, GABRIELT, URIELT, RAFFAELT: TEGYENEK RENDET A KÁRPÁT-MEDENCE ÉS A DUNA TELJES TÉRSÉGÉBEN: MOST!


TÖRTÉNJEN CSODA ÉS JÖJJÖN ÁLDÁS, HARMÓNIA: MOST!


ÚGY LEGYEN- MERT ÚGY VAN!


***


Heffner Attila Keresztes

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ISTENI CSALÁDÁLLÍTÁS... Gondolatok apáról, anyáról, vallásokról, földrengésről...


A NAP egy SZERVES, ÉRZŐ, ÉLŐ CSILLAG, ami tulajdonképpen nem más, mint az ATYA, az ISTENSÉG FÉRFI EREJÉNEK, személyének első számú megnyilvánulása és SZEMÉLY, a fizikai világunkban. Szó sincs kémiai folyamatról, s véletlenekről,személytelen fizikai megnyilvánulásról tehát, a NAP maga, a LÉTEZŐ, MŰKÖDTETŐ és FENNTARTÓ ELV megnyilvánulása, SZEMÉLY, ÉLŐ, ORGANIKUS, ÖNÁLLÓ SZEMÉLYISÉGGEL és SZELLEMISÉGGEL rendelkező, tudatos égitest!


Ez jó hír laikus keresztényeknek, mert ha az ATYA nem is a felhők fölött kukkoló szakállas öreg férfi, de legalább fent van az égen, s egy hatalmas IZZÓ, magfúzióval ragyogó, Hidrogén és Hélium CSILLAG, mely fénysebességgel mindössze 8 perc alatt megközelíthető, 5 milliárd éves gyönyörűség, aki / mondom AKI, szó sincs "AMI-ről /, gyakorlatilag az életet fenntartja, belénk leheli, nélküle egy percre sem elképzelhető semmilyen fizikai ÉLET itt a Földön sem, s a Naprendszer egyéb részein sem! CSILLAGUNK, tehát nem más, mint drága FIZIKAI APÁNK.


Elsősorban az ÉDESAPÁNK, neki köszönhetjük létezésünket!

Apaként kell tehát őt megértenünk, s megtisztelnünk, ÉLŐ SZEMÉLYKÉNT!

Amikor arra gondolunk, hogy csak úgy létezünk az ŰRBEN, egy szkafanderben és lebegünk a NAP fényét látva, természetesen beláthatjuk: esélytelenek lennénk egy FÖLD BOLYGÓ nélkül létezni. Így természetesen megérthetjük, hogy anyánk, VALÓDI MAMÁNK nem más, mint TERRA, a NAGY ANYA, A FÖLDANYA. Fel sem fogjuk, micsoda rendkívüli helyzetben vagyunk, ÉLETÜNK micsoda pontos forgatókönyv és feltételrendszerek együttállásával lehetséges.

TEHÁT, nekünk embereknek, a növényeknek és az állatoknak is: A NAP AZ APÁNK és a FÖLD az ANYÁNK. A TŰZ és a FÖLD ELEMI megnyilvánítói.


ISTENI CSALÁDÁLLÍTÁS, amiről most beszélek... A családhoz szorosan hozzátartozik még két nagyon fontos ELEMI MINŐSÉG, nevezetesen a VÍZ / a női testvér / és a LEVEGŐ ELEM / a FIÚ TESTVÉR /. Ők ketten SZEMÉLYEK, isteni személyek,! Ők a mi a TESTVÉREINK. A CSALÁD tehát a NÉGY ELEM / APA, ANYA, FIÚ és LÁNYTESTVÉR / szoros együttműködéséből áll, középen mi létezünk, a teremtett EMBER, a figyelő, a tanuló, a négy elemi erőt felhasználó fizikai, biológiai, szellemi és lelki LÉNYECSKE, a TAPASZTALÓ.


A levegő és a víz, a FÖLD bolygóhoz szorosan kapcsolódó ELEMI RÉSZ, de a NAPTÓL és az anyagi, földminőségű dolgoktól független, szerves közreműködő katalizátor mind kettő, nyugodtan tekinthetőek tehát ISTENI RÉSZNEK, személyeknek.


Senkit sem akarok matematikai és kémiai, metafizikai adatokkal fárasztani, most csak lelki értelemben vizsgálódom, tehát a földi síkon az emberi apánk és anyánk, csak másodlagos szülőknek tekinthetők, úgy lehetne helyesen értelmezni ezt a kérdést, hogy a NAP és a FÖLD együtt a valódi SZÜLŐNK, FENNTARTÓNK s földi - ember - apánk és anyánk, nagyapáink és nagyanyáink is velünk együtt is csak a NAP és a FÖLD közös gyermekeik vagyunk, mi a szüleinkkel, nagyszüleinkkel itt a földön a családban inkább csak testvérekként lehetünk aposztrofálva, hiszen szüleink, egyfajta biológiai kémcsőként és később tanítóként, vigyázóként értelmezhetők, de az ÉLETÜNK kialakulása, lehetősége, kizárólag ÉDESAPÁNK, a NAP CSILLAG, ÉDESANYÁNK, a FÖLD BOLYGÓ SZERVES együttműködése, SZERELME, NÁSZA, életünk egyedüli oka, létezésünk feltétele, kiegészítve a VÍZ és a LEVEGŐ életfenntartó és tápláló, ÓVÓ közreműködésével, valamint saját előző életeinkből hozott tapasztalataink, KARMÁNK hozadékával.


Víz és levegő nélkül elképzelhetetlen élnünk, hiába süt a nap, hiába gravitál és tart életben a Föld, három perc levegőhiány, vagy 2 nap vízhiány után, azonnal megszűnik létezésünk! Testvéreink táplálnak és éltetnek minket tehát, moderálva, kiegészítve az APA és az ANYA ELEMEK hatalmas erejét... MICSODA CSODA IS EZ!!! Annak aki érti...


Mielőtt bármelyik apa, vagy anya, megsértődne, elmondanám, hogy pld. én mint hatgyermekes szülő sem mondhatom, hogy gyermekeimet megteremtettem és s hogy őket én tartom életben. Közreműködtem ugyan a teremtésben, a nevelésben, de tőlem független létezők lettek, sem a fényt és a meleget, a fotonokat, sem a levegőt, sem a vizet, sem a földi étket, sem a FÖLDANYA gravitációját, 7.8 Hrz -es életadó rezgését nem tudom létrehozni sem a magam számára, sem a gyermekeimnek, mi módon gondolnám akkor magam a valódi szülőnek, teremtőnek: " AZ APÁNAK"?


Mindezekért drága NAP ATYÁNKÉ és FÖLD ANYÁNKÉ és a VÍZ, LEVEGŐ testvér-minőségeké az érdem... Mi, földi szülők, csak egyfajta biológiai lombikok voltunk a gyermekeink nemzésénél, s egyfajta "őrök", dadák, nevelők, nem kell aggódni, ez sem kis érdem.


S hogy miért is fontosak ezen dolgok az EMBERISÉG és az egyének szempontjából is?


Azért, mert ha nem értjük meg az ISTENI CSALÁD működését, hogyan is érthetjük meg a fizikai síkon való történéseket?

Hogyan akarjuk pld. az ismert Hillinger - féle emberi családállítást alkalmazni, ha nem értjük BELSŐ VALÓSÁGUNKAT? Ha nem értjük a FIZIKAI SÍKON MEGNYILVÁNULÓ ELEMEK működését?


Először az ISTENI MODELLBEN kell tehát helyretenni a személyeket.

Valamikor régen, őseink pontosan tudták ezt, s ismerték az ISTENI MODELLT, a NAPKERESZTTEL vagy a YIN JANG ábrával szimbolizálták, s megértették és működtették a TEREMTÉS TERMÉSZETÉT.


Külön ISTENI SZEMÉLYKÉNT tekintettek a NÉGY ELEM MEGNYILVÁNULÁSAIRA, a NAP, a FÖLD, A LEVEGŐ- CSILLAGOS ÉG s a HOLD- VÍZ / TENGRI / tiszteletével, szerves egységben működtek a teremtéssel.

Ki tudták engesztelni a FÖLDANYÁT, mert ismerték és tisztelték, szerették, ÉLTÉK, az ISTENANYA KULTUSZT, el tudták kerülni a pusztító és tisztító földrengéseket, napkitöréseket, pólusváltásokat, vízözönöket és tiszta levegőt szívtak magukba, ami nem volt mérgezett...


Mi van ma?

A sémik / zsidók, arabok /, s a keresztények jó része, egy fizikailag általuk nem érzékelhető "virtuális" apát tisztelnek, melyet leírásokból tanulnak, de nem néznek a NAPBA, nem hajolnak meg az IGAZI ATYA előtt...

JAHWE-nek nevezik istenüket, s fogalmuk sincs az ATYA VALÓDI TERMÉSZETÉRŐL / pld. mint olyan hogy MAGYAROK JÓISTENE, ÖREGISTEN, NAPISTEN, stb... /. Pláne hogy semmit sem tudnak az ANYAISTENRŐL, a SZŰZRŐL, avagy a családról. Csak a férfit látják és élik, nincs tisztelet a nők iránt. A katolikusok egy fokkal jobb helyzetben vannak, de az ISTENKÉP / hármas / két férfiből és egy nemtelen Szentlélekből áll. Ez is BETEGES!!! Két férfi nem alkot CSALÁDOT, egy nemtelen ENERGIÁVAL egyetemben, ez egy HAMIS CSALÁDKÉP! Máriát nem tekintik az ISTENSÉG RÉSZÉNEK! A FÖLDANYA - GAIA, TARA, FOGALMA PLÁNE ISMERETLEN mint a muszlimoknak, mint a zsidóknak, keresztényeknek! Látszik is: HOL TARTANAK!?! Gyerekeket, asszonyokat erőszakolnak, ölnek, háborúskodnak, népeket igáznak le évszázadok óta mindannyian... Így elmondhatjuk, hogy mindezen vallásokban vesztegelő emberi lények hamis istenképet látnak, ezért is élnek úgy, ahogy az tapasztaljuk. A földi síkon a nőket lenézik, bántalmazzák, adják - veszik, mint egy tárgyat.


Következtetés:

Akinek a pusztító, romboló, megvesztegethető, büntető JEHOVA az istene, az pusztító, romboló, büntető, erőszakoskodó, fajtalankodó, vagy akár pedofil, vagy gyilkos lesz előbb - utóbb, ez nem kérdés! Mohamed és Mózes, Ábrahám, más próféták, sajnos kevés pozitív mintát hagytak hátra, egyedül JÉZUS tud üdvözítést adni, az ő tanításait helyesen értelmezőknek... Jelenleg a világon több milliárd ember hisz valami beteg tanításban, vall valami beteg istenképet!

Miért csodálkozunk tehát a sok szenvedésen, a földrengéseken, a háborúkon?

Azért uralja a sátán a világot, mert a nagy vallásokban rejtve őt tisztelik, neki adnak energiát. Jehova nagy játékos, de a MAGYAROK JÓISTENE nyomába sem érhet!!!


Az igazi ISTENSÉG- MODELL a SZERELMES KETTŐ- NÉGYPÓLUSÚ, négy ELEMI részből álló EGY ISTENSÉG, melynek két férfi és kettő női princípiuma tapasztalható, ez a VALÓSÁG, ahogy lent, itt a Földön, úgy FENT az ISTENNÉL... APA- ANYA- FIÚ LÁNY... Család. Így van az "égben" is, ahogy nálunk, emberi családoknál is.


Amilyen az isteni modell, olyanná lesz az EMBERI LÉNY! Ezen felesleges vitatkozni, érdemes inkább elgondolkodni...Magam részéről ezt az ISTENI CSALÁDMODELLT kutatom, élem, tapasztalom...


Ha ateista, liberális, stb. az ember, akkor ebből fakadóan csak a NIHILT tapasztalja meg, mely egymagában üresen lebeg a semmiben, hisz NINCS TEREMTŐ és ISTENKÉP, nincs CSALÁDMODELL! Az értelmetlenséget, hitetlenséget, a szkeptikusságot, a véletlenszerűséget, a kiszolgáltatottságot, a szegénységet, vagy éppen az értelmetlen gazdagságot, illetve a prédaságot, a tudatlanságot, a szomorúságot, a depressziót és a SEMMIT lehet így megtapasztalni, illetve jobb esetben az emberi gyarló társadalmi és gazdasági világ ürességét, a sodródást a SORSTALAN SEMMIBEN...


Ezen is teljesen felesleges velem vitatkozni, nem azt állítom, hogy egy ateista ember nem tud szeretni, nincsenek szent célok, de mindezeket nem lehet hozzáhasonlítani a VALÓDI SPIRITUÁLIS fejlődéshez. A materialista sánta és szegény csak mankó nélkül csoszog, vagy éppen vakmerő hajósként evező nélkül hánykolódik a semmi tengerén, ha szerencséje van, kiköt egy tiszta szigeten, s legalább szellemi értelemben képes lehet emelkedni, s talán megtalálni ott a BELSŐ ISTENSÉGET...

Van ennek értelme? Hogy nincs példakép, nincs cél, nincs MENNY, nincs CSALÁD, ISTENSÉG, nincs szabály, nincs felelősség? Csak úgy létezni előzmények és jövőkép, belső lelkiismeret, szeretet, egységérzet, emberi korlátok, nemzeti érzelmek, vagy faji hovatartozás nélkül??? Az ilyen ember szokta aztán megismerni a halálközeli-élményt, vagy belőle lesz a kóborló szellem...Ez az életminőség magát minősíti és szorosan kapcsolódik a következő típushoz:


Ha sátánimádó a személy, akkor a kételyt, a kettészakadást, a szívtelenséget, a háborút, a betegséget, a nyomort, a viszálykodást, ármányt valósítja meg életében. Nem szeretnék erre a személyre sok figyelmet szentelni, de el kell mondanom, hogy úgy is lehet valaki sátánimádó, hogy közben hithű keresztény, vagy muszlim, zsidó, vagy akár ateista, vagy buddista... Sok- sok ázsiai vallásban viszont szerencsére megtalálhatjuk a NÉGY / ÖT / ELEM ismeretét, NAPISTEN, vagy az ANYAISTEN fogalmát, a zsidók is tiszteltek, bukásuk előtt évezredekkel egy ASHARA nevű ISTENANYÁT, sajnos vallásuk mára már nyomokban sem tartalmazza őt. A sátánista vallásokra jellemző, hogy rejtett formában, valamilyen szentség mögé rejtve imádják a SZÉT, ARIMÁN, LUCIFER a FÉNYHOZÓ LÉNYÉT, ismert katolikus jezsuita, vagy zsidó, cionista, valamint egyéb szabadkőműves körökben a legnagyobb ínyencség a sátánt imádni, titkos szertartásokon annak akár megölt ártatlan gyermeki áldozatokat adni...


Ha ezen irányzatok ISTENKÉPE a sátán egyik rejtett formája / pld. JAHWE, vagy ALLAH/ , akkor hiába hivatkozik JÉZUSRA, vagy MOHAMEDRE, MÓZESRE, vagy másra, gyümölcséről ismerszik meg a fa! HA ISTENSÉGKÉPE nem más mint LUCIFER aki valamilyen más név, vallási köntös mögé rejtőzik, akkor a követő így természetesen satanel követője lesz, függetlenül attól, mennyire gyönyörű püspöki ruhát hord, milyen vallási rend tagja, vagy mennyire el tudja játszani a bölcs prófétát, aki Mohamed szolgája, vagy mennyire lelkes dogmatikus rabbi, aki a talmud szörnyszüleményét és a saját kiválasztottságát hiszi, s a hamis tan szellemében éli az életét.


A jelenlegi korban nagyon jól látható pld. a FERENC-nek keresztelt, de egyébként zsidó származású Pápáról, hol is tart a VILÁG a vallások és az ISTENI CSALÁDÁLLÍTÁS terén.


Elkanyarodtam a NAP és FÖLD szerelmi kapcsolatától- látszólag... Miért volt földrengés a múlt évben Olaszországban?


Mert hogy hol is történt a földrengés? A VATIKÁN - RÓMA régiójában...

Valami ott nem stimmel, s valamiféle elharmonizálódás ott történt, százak halálát, ezrek szenvedését okozva ezzel. Nem szeretnék a katolikus egyház szomorú problémáján élcelődni, nem tisztem a PÁPA értékelése, de egészen biztosan nem a helyes úton jár ma ez az egyház... Világszerte száz és száz értelmiségi katolikus szólítja fel a zsidó Ferencet azonnali lemondásra...

Ő pedig Merkel kancellár asszonyhoz hasonlóan csak viszi, viszi tovább a népét, a birka követőket a szenvedés előszobáin... Ez egyértelműen Lucifer jelenlétére utal... A FÖLDANYA jelzi testén, ha valahol túlságos csalárd, fájdalmas seb keletkezett... Egy mozdulat és már rendben is vannak a dolgok...


De elég is volt a gonosz, sötét dolgokkal foglalkozni, az írásom elején említett ISTENI CSALÁD MAKETTJÉRE fordítom tehát figyelmemet. Hosszú, több napos előadást, 1000 oldalas sikerkönyvet tudnék alkotni a témáról, de azt gondolom, mindenkinek magának kell felismernie a BELSŐ ISTENI TERMÉSZETET, ami a fizikai világban NAPKÉNT, FÖLDKÉNT, JÉZUSI, FIÚI Atmoszférán, vagy HOLD- VÍZ - Szeplőtelen Szűz Mária

Formájában megnyilvánul.


A szemeket kinyithatom, a tudatot megmozgathatom, de senki helyett nem tudok érezni, gondolkodni, tenni!


Imádkozom az ártatlan áldozatokért, s kérem a FÖLDANYA MEGBOCSÁJTÁSÁT ránk, földi gyermekeire!


Heffner Attila 2016.08.25.-2017-09-25.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kaukázusi krétakör - EU CSATLAKOZÁS -2003

A tanulságos történet magyar aktualitása

Kíváncsian figyeltem a két zűrös választási küzdelmet az elmúlt évben.

Elszörnyülködtem azon a lelketlenségen ahogy a pártok cibálták „gyermekük” – népünk, mai, bár már nem divatos szóval élve: polgáraink – kezét hónapokig.

Az MSZP és a Fidesz – karöltve az SZDSZ-szel és MDF –fel balról-s a MIÉP jobbról….

Szerencsétlen kisgyermeket már majdnem szétcibálták /bár jobban örültem volna, ha mi – kirekesztettek külön területet – autonómiát kapunk –a szétszakadás következtében, s akkor többet nem kellet volna harcolnunk a „másság” képviselőivel, saját nemzeti öntudatunkat sem „kellene” szégyellenünk a világ előtt –nekünk, a kiveszőben lévő tarka magyar fajtának… /

A mese szerint a bíró annak az anyajelöltnek ítéli oda a gyermeket, aki a krétakörből kihúzza azt a kezénél fogva- ugyanis az édesanyától egy idegen gonosz asszony el akarja venni gyermekét. A bíró tudja: Bár mindkét asszony azt állítja- ő a gyermek édesanyja- de az igazi anya sohasem okozna gyermekének olyan fájdalmat, hogy karját szinte kitépve bizonyítsa igazát…


Az édesanya inkább elveszti gyermekét, mint hogy fájdalmat okozzon neki. Végül persze a gonosz asszony veszít, a bíró – látván mohóságát, durvaságát, s azt a vehemenciát, ahogy a gyermek karját tépi- megbünteti, s a gyermeket az „igazi” édesanyjának ítéli.

A Jobboldal veszített hazánkban - s a többiek most – ál-jobbosok, a szélső ballos Szdsz a kommunista haverjaikkal az Mszp –vel, még azt hiszik:

„Ővék a gyermek /azaz mi- a nép és az ország /”! De a Bíró már belül tudja az igazságot, ugyanis az elmúlt évtizedekben eleget látott- mondhatom - viszolyog a rengeteg hazugságtól és szennytől…


Mint sámán és jövendölő táltos mondom: eljön az idő, mikor a az Európai Unióhoz való csatlakozást oly lelkesen támogató mostani politikusainkat HAZAÁRULÓNAK fogják nevezni. S a Bíró végre jogos büntetést szab a bitorlókra, kik oly sok hazugság és csalás árán próbáltak rajtunk „anyáskodni”. Én mint vádoló jogász egy száműzetéssel is kiegyeznék…


Ezen gondolatmenet a mostanában egyre ritkábban nézett Királyi –tévé híradójában látott érdekes kis csapat láttán jutott eszembe:

Dávid Ibolya, Szájer József és a baloldal, s kormányunk” jeles” képviselői a brezsnyevi nyelvespuszikat megszégyenítő meleg ölelkezések közben adták át az ország kulcsait az Európai Unió mágusainak.


Magyarország sem kormányzatilag, s – ezek szerint- sem ellenzékileg nincs jó kezekben!

A BÍRÓ egyenlőre vár- s szemlélődik. Az Igazságos Ítélet viszont hamarosan megszületik…


Heffner Attila -2003

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HALOTTBÚCSUZTATÓ

Megálmodta: Heffner Attila, Badiny Jós Ferenc Temetése után

Lélek szállj, szállj!

Szállj szállj, szállj Madár. Szállj szállj, szállj, Szentlélek vár, Lélek szállj, szállj, szállj, az égbolt nyitva vár, csillagkapu nyíllik már, lélek szállj szállj, suhanj, serkenj menj szép lélek, szállj, szállj, szállj - zenén hussanj zengő madár.


Szállj szállj, várnak, szeretnek, szerelemmel remélnek, szállj, szállj, szállj, fényalagút - földre dobott - pörög, forog, lépj bele, forogj vele, szállj repít fel, fel hozzá, érte, felé az égbe .Látomás felfakad, szép erők fényben, tűzben, hangban, harsognak a létben.


Ott fent félt, szerető égi Szentlélek szíve, szív, húz Önmaga Mélyire, Méhébe méhként vissza –szállj keblire, virágporos harmat angyalszárnyadat tárd, tarsd, feszítsd ki az égre, lélekerőnk szele röppenő lényed emeli, s Anyád szerető Lelke újra befogad végre!


Szállj, szállj, csillagösvény kitárul, lelked szent kelyhének szelein, suhanj fel egein! Szállj, szállj, hagyd el a formád, az öreget, szürkét, feketét, barnát, vedd fel a formát, Istenét, az Angyalokét – színektől ragyogót, fehérként zengőt, szivárvány szépnapot - rejtőt, érzőt, tudót mondót, dob szív hangját hallót. Emelkedő, suhanó szellő megemel végre, s repít Téged újra az égre, gyermeki éned mélyire, önvalód lényébe, örömöd fényibe, egykori Maghazád csillagkertjébe !


Szállj, szállj, egeid szerető égi fényén! Szép szabad lélek szállj, szállj, dobom paripád, a ló neve vágta, ugrass hát, át a tudatod gátján, fel a Magos Mennybe, Angyalok énekeibe, táltosok égi mezeire!


Szállj, szállj, szállj, repülj fel, érj újra át oda hol a fény születik, s a fénykapu rögtön kinyílik, gyorsan élj vele, száguldj bele, az ég tele csillagporral, harsona zeng, ige igéz, értelem ért, érző érez!

Szállj szállj szállj - illanj, eszmélj, szállj - égi hazád szerető szívvel vár. Ragyognak a csillagok, fogadnak az angyalok…

Szállj szállj szálj teremtő otthonod szív szívével, szerető szüléd lelke kitárul, öle megölel, értelme ért, dobszive megdobban, lelke lélegez, dobbanó dob dala dörren az égen, szállj szállj, enged a kötelék már, ezüstfonál vékonyul, játsz vele vágd el, szakítsd el, mentsd magad innen a földi kötelék súlya lankad, lélekzsinór elszakad, s magzatlényed újra szabad.


Hussanj, tágulj, tölts be a mindent, a világ hallkul, hangja tompul, fehér lélek ragyog ott: Vár a fényfolyó végén, folyj vele, csobbanj, lobbanj, roppan a hang hangja illanj, szökkenj, szállj, szállj.

Szállj, ott fent újra szül édesanyád önvaló méhibe, szerető hangja, nemző égi atyád fényes szelleme együtt visz föl az égi család termibe.

A terem búrája koronaruhád, Te leszel a minden, örvendj hát!


Fent az égben hallkul Földanya hangja, harsog a magos menny ege, él aki él, érint aki érez, szer szele szerteste szeretve szökkent fel, szállj vele, szállj, szállj, szállj…………………………………………szállj!

HEFFNER ATTILA -2007

Fekete fenyvesek közt várnak rám őseim,

Fekete fenyvesek közt száradnak már ingeim!

Fekete fenyvesek közt felruházom magamat,

Fekete fenyvesek közt kiásom halálomat!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lenyomatok… Heffner Atilla

Az érzetek nagyon nehezen formálódnak gondolatokká és szavakká.

Nem is ez a dolguk. Az egész át-transzformálásra is csak azért van szükség, hogy a kinti világ számára kifejezhessük őket. Már abban a pillanatban, amikor képpé – szavakká alakítottuk ezen beszűrődéseket, akkor elvesztik valóságtartalmuk mintegy 40 százalékát, s pontatlanná válnak. A benyomások ezért is: nyelvtelenek és képtelenek. Pontosan azért nem kapnak formát, hogy a mi mai lényünk énjébe a legtisztább módon eljuthassanak. Az ideák, az Angyalok, a Magasságos Üzenetek, a Jelenések is mind- mind BELÜL szűrődnek, s zajlanak le. S mi magunk öntjük őket formába. Sajnos azért is alakul minden ilyen eltorzulttá világunkban, mert egyik lábunk már a TRANCENDENSBEN libeg, a másik pedig keresi még a tudományosság talaját, így igyekezzük a megfoghatatlant megfoghatóvá tenni.

Az üzenet közvetítője próbálja fizikai énje tudományos szintje szerint értelmezni is az üzenetet, vagy egyszerűen magyarázza, helyettünk kívánja azt megfejteni…

Amikor azt mondjuk: LÁTUNK- akkor tulajdonképpen, a beszűrődés alapján - vetítünk magunknak egy már átrendezett, általunk megszínezett „flash”- t, egy kis filmet, ha ezt elmeséljük a kintieknek, akkor egy még pontatlanabb reprodukciót hozunk létre, mely még az előbbi – benti - kisfilmtől is zavarosabb lesz. Tanulmányozva a mostanság oly divatos - különleges spirituális látások alapján megírt internetes körleveleket, vagy az el-elkapott angyali üzeneteket, meg kell állapítanom azok nagymértékű pontatlanságait is. Valahogy olyan hiányosnak érzem egyrészüket. Embereken keresztül jönnek át, az üzenet, mint egy folyó átmossa őket, s olykor felkavarja ezen egyedek iszapját is. A közvetítő személy és a közvetítő közeg / internet / is eltorzítja a „levél” valódi jelentését, esetleges eredeti pozitívumait, nagyságait. Sokan már nem is küldenek SAJÁT GONDOLATOKAT, egyszerűen csak ráálltak arra, hogy mások által küldött körüzeneteket továbbítsanak.


Hol van itt az EGYÉN, a SZEMÉLYES MEGGYŐZŐDÉS, AZ ALKOTÁS KÉRDEM ÉN MINDEGYIKŐTÖKTŐL? Nem az volna a dolgunk, hogy Teremtsünk, alkossunk, hogy létrehozzunk egyedi és megismételhetetlen, nagyszerű dolgokat? A reprodukálás és másolás misztériuma már a múlté…


A változások viszont valósak. Bár sohasem érzékelhetők konkrétan, fizikai érzékszerveinkkel - mégis belső meggyőződésünk, hogy folyamatban vannak, mert az érzések lelkünkben komoly, mély lenyomatot hagynak, s ezeknek milyenségét vizsgálgatjuk ma mi mindannyian, kik spiritualitással behatóan foglalkoznak. Ezek a LENYOMATOK melyek egyedül valósak. S ezek minőségére is csak úgy döbbenünk rá igazán, amikor egy másik útkereső is ugyanezen lenyomat-megtapasztalásokról számol be nekünk. Amikor visszahatás tapasztalható, amikor megerősítik érzeteinket mások is.


Néha fellebben egy spirituális hír- „kacsa” is, de ha ezen forma nem talál hasonlatos formamegtapasztalásra másokban, akkor hamar ködbe vész /szerencsére/. Ez maga is egy változás, kézen fogható változás- de ez is csak a lenyomatban válik valóságossá. Miután eltűnik, csak akkor tudhatjuk- NEM VOLT VALÓSÁGOS, hiszen nem hagyott lenyomatot…

Megmérettetik, majd eldöntetik létjogosultsága. Ha nem „felel” meg, ledöntetik. Ha hagy lenyomatot LÉTEZIK. EZ MAGA AZ ÚJ KORI CSODA! A MI CSODÁNK!


Míg a vallásosak csak várják az Új Világ eljövetelét, Mi már – hála a lenyomatoknak - érezzük hogy eljött ez az ÚJ VILÁG.

A vallásos útkeresők túlnyomó többsége azért nem veszi észre a változást, mert konkrét- könyvekben leírt JELEKET vár, olyat amit hajdanán valaki megfogalmazott, látni vélt, akart, leírt, de mi Bibliánk pedig már benyomásainkból és azoknak lelkünkben rajzolt lenyomataiból épül fel. A belső érzékelésünk hála a JÓ ISTENNEK, így már egy megfogalmazhatatlan, végtelen és finom szinten rezeg, s már nincsen szükségünk fizikai segédeszközökre, könyvekre, mások által piacra dobott tanításokra:


A TANÍTÁSOK MÁR OTT VANNAK LÉNYÜNKBEN!Ez volt az áthangolás, melyről annyit olvastunk az elmúlt évben, ami persze

nem rég óta működik így bennünk, ezért örüljünk neki és figyeljünk oda a BELSŐ ÉRZETEINKRE! Természetesen, ha úgy érezzük, adjuk tovább őket másoknak is.

De ne csak a mások által kapott és közvetített üzeneteket továbbítsuk!


Egyikünk sem tudja még, hogy tovább, mi lesz holnap / én sem!!!/, de mindannyian érezzük ennek a nagyszerű változásnak előszelét, mert már felfogjuk azt a tátongó ŰRT, melyet ennek az új történésnek, változásnak be kell majd töltenie.

Ez az ŰR- is egy lenyomat már, csak mi éppen mint a „lenyomat hiányát” érzékeljük, magunknak kell ezt majd betölteni a megfelelő formával, EGYÜTT, EGYSÉGES ELVÁRÁSOK szerint . Az ÚJ FORMÁNAK harmonizálnia kell majd a többiek mintaelképzelésével is.


A NAGY, KOLLEKTÍV LENYOMATOT fogjuk így, együtt létrehozni hamarosan, magából következően, a „MI” elvárásai, s nem pedig az „ÉN” saját szájíz-elvárásai alapján.


A BELSŐ ÉRZÉSEGYÜTTES, majd a BELSŐ LENYOMAT ÍGY VÁLIK, KINT - VALÓSÁGUNKBAN IS - MEGTAPASZTALHATÓ VÁLTOZÁSSÁ, LENYOMATTÁ!


A „kintiek” csak azt látják majd, hogy nem értenek semmit, egyszerűen változik minden körülöttük. Mindannyiunk számára egyszerűen „BUKIK A VALÓSÁG”.

Kollektív ébredés? Közös újjászületés? Egységes feltámadás? Melyik a legjobb kifejezés, nem tudom…De nem is ez a lényeges, mert ez csak egy fogalmazás, egy kifejezés lenne, a LÉNYEG: AMIT BELÜL EGYÜTT IS ÉRZÜNK. S az megfogalmazhatatlan.


A LENYOMAT AMI LÉNYEGES: AZ ÉBREDÉS ÉS VÁLTOZÁS LENYOMATA –SZOMORÚ, BETEG ÉS SZÜRKE VILÁGUNKBAN!


Ami lelkemben mostanában lezajlik, azt nem akarom igazán senki nyakába varrni, amit látok, magamon kívül, az is nagyon, mélységesen elszomorít. A családok, melyek egyik napról a másikra széthullnak, a barátságok, a megkövültnek tűnő eddigi szerződések, az eddig öröknek hitt kapcsolatok, történések, együttállások lebomlása, az állandó hangulatváltozásaink, a mennyek és poklok megjárásai, saját négy kisgyermekemtől, akaratom ellenére való elszakadás hideg ténye, ötgyermekes barátomnak a családjától való elszakadásának látása: mind- mind azt a Jelet sugározzák: Valami Nagy Változás Következik! Vagyis már ITT VAN A VÁLTOZÁS, most éljük meg éppen! Új IDŐK JÁRNAK. S elmúlt a mostani karácsony is, jön az Új Esztendő. Várunk valami szebbet és jobbat- spirituálisan igazoltat.


***Azt mondja a - legutóbb nekem is mellékletben elküldött – dal, hogy ha Jézus a magyaroknál született volna- milyen is jó lett volna…

Hát a magyaroknál született nem? Hát Pártus Betlehemi Hercegecske volt- nem?

Hát ha most újra megszületne akárhol is, akkor is csak megfeszítenék megint- nem?

Ugyanazok köveznék meg, akik akkor megtették -nem?

A magyarok szavaztak akkor, december ötödikén is – nem?

Hogy vigyáznának akkor ISTEN KISDEDJÉRE, ha saját testvéreik kezét így el tudták engedni? Persze semmi bajom a magyarokkal, én magyarnak érzem magam- legbelül, ösztönösen és boldogan. Csak a számokkal van bajom. Kik is azok a magyarok? Akik magyarul beszélnek? Ugye nem? Hányan is vagyunk? Pár százan, pár ezren, pár százezren? Honnan is lehet tudni, hogy ki tartozik közénk? Számtalan további provokatív kérdésem van még a provokatív zene meghallgatása után, s szerintem sokaknak vannak hasonló érzetei, de befejezem. Nézek inkább előre, töretlenül, hittel és megoldást adva:


Inkább szülessük meg Őt, JÉZUSKÁT szívünkben és vigyázzunk Rá Együtt, itt lelkünkben, mi pár százan, pár százezren, mi - akik valóban a MAGYARSÁGOT képviseljük! Vagy a dal szerzője is erre gondolt? Erre a pár tucat, pár ezer emberre? Hányan vagyunk magyarok egyáltalán? Mert Ő a MI SZÍVÜNKBEN FOG ÚJRA SZÜLETNI! Abban fog lenyomatot hagyni, s rajtunk keresztül fog a VILÁGBAN változást- VALÓS VÁLTOZÁST OKOZNI, TEREMTENI…


Akkor- 2000 éve - is voltak kik tejben-vajban fürösztették, s szerették, s ma is vannak közöttünk sokan ilyenek. Ne különüljünk el akkori Csapatától, s vigyázzunk inkább reá együtt, Éltessük a Kisdedet, s ne engedjük, hogy 12 éves korától 30 éves koráig eltűnjön szemünk elől, mint akkoriban, s ne engedjük, hogy bántani merje őt bárki is! Álljunk védő sorfalat körülötte, adjuk életünket érte, mert megérdemli! Életünket ne úgy adjuk érte, hogy meghalunk, ez egy alapvető látásmód-béli tévedés- így csak halálunkat adhatjuk oda / az meg minek neki?/ , életünket adjuk úgy, hogy életünket tanításai szerint áldozatul hozzuk, hogy Őt igazoljuk vele!


Megszületett, itt van bennünk – legmélyünkben: az ISTENI KISBABA!

Óvjuk széltől, fagytól, mert még védtelen Ő!


Semmi baj a dallal. Csak már nem elég szentimentálisan részt vállalni- „mi lett volna ha”…

Nem elég: MI LENNE HA ?

AMINEK ÉRTELME VAN: MOSTANTÓL EZ LESZ!

Ez egy komoly ÚJÉVI ELHATÁROZÁS

Most kell odafigyelni és felismerni a KICSI JÉZUSKÁT!

MEGSZÜLETETT A FÉNY GYERMEKE AZ ÉJSZAKÁBAN. Volt hozzá üstökös is, bolygóegyüttállás is, vagyunk hozzá mi is. Nem érdekel, mi lett volna- kétezer éve ha…

Nem érdekelnek a zavaros jövőboncolgatások sem. A sajátjaim sem!


Most van együttállás, most született meg és most – azonnal kell óvni, éltetni, bújtatni és szeretni ŐT! Már ÚJ ÉV VAN! Mindig Karácsonynak kell ezentúl lennie! Nincsenek jelesebb napok és nincs IDŐ sem! Mindegyikőtök saját, önálló gondolatait és benyomásait is ismernünk kell, nem elég csak sajátjainkat szajkózni, vagy másokét továbbküldeni, eljött az IDŐ!


Ezért ragadtam tollat. Mert ezt fontosnak éreztem elmondani ezeket a belső rezdüléseket.

Felbocsátom lelkem rezdülését a „MI” számára, várva, hogy LENYOMATOT HAGYJON!


SZERETETTEL 2008.december: HEFFNER ATILLA

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Tisztelt Magyar SORS TÁRS!


Manapság oly divatos dolog körleveleket küldözgetni ezoterikus berkekben is.

Ezen körlevelekből kiderül, hogy „idegen csillagrendszerből érkezett felsőbbrendű civilizációk irányítanak bennünket – embereket”, mely civilizációkat ugyan egyikőnk sem érzékel, de a levelek és leírások szerint igenis létező, „komoly” dologról van szó.

Mi földi halandó, eddig csak angyal és szellemvilágot elfogadó, mezei - „szimpla spirituális úton járók” ugyan nem láthatjuk ezeket a természetfeletti erővel rendelkező - tőlünk sokkal értelmesebb és bölcsebb, fizikai testtel is rendelkező idegeneket, mert ezen lényeket csak az a jó pár befolyásos ufólátó-médium érzékelheti, aki kiválasztott erre. Az új hiedelem egyébként már hagyományőrzőink nagy részét is befertőzte, akik igyekeznek ezen új rendszereket beleszőni tanainkba, s így érvekkel alátámasztani.


A Média is felkapja ezen tanításokat, s az átlag ember is szívesebben elhiszi ezen meséket, mint mondjuk az ARKANGYALOK-ról és Jézus csodatetteiről, vagy a buddhista reinkarnációról szóló szép és igaz tanításokat, hiszen a témáról szóló akció és horror változatú filmek tömkelege ma már futószalagon hagyja el a filmstúdiókat, s az emberek ugye mindent elhisznek a tévéképernyőnek... Bár ezen filmekben káosz uralkodik, s az egész hiedelem- rendszeren alapuló iparágban rendnek, logikának és értelemnek nyomát sem fedezhetjük fel.


Az ufó kutatók és írók, egyébként évtizedek óta adják ki sikerkönyveiket, hihetetlen sületlenségeket is összehordanak, egymásra licitálnak, mindegyikük új civilizációt, teremtményt, gólemet, elementált hoz létre és hív be a Köztudatba, s ezen szellemi teremtmények lassan Élő-vé válnak, a média és a könyvkiadók támogatásával.


Mára a valamikori „sci-fi”- utópia valósággá vált itt a Földön, a bőséges bevétel reményében, s valljuk be, ma már magunk is sokszor elfogadjuk valóságként a rém-meséket kicsi szürkékről, gyíkemberekről, fejünk fölött játszódó láthatatlan és valóságos „csillagok háborújáról”, szuper technikákról, földi létet irányító lényekről.

Sok magyar „ufó kutatót” sikerült az elmúlt 20 évben megismernem, egyesek közülük képesek voltak akár életüket kockáztatva is ufó jelenségeket bizonyító „megjátszott” fotókat, ál-videókat készíteni, s ezen képeket, filmeket valóságként tálalni. Mások közülük klubokat üzemeltettek, s újságokat, könyveket írtak, s fantáziájuk egyáltalán nem szabott határt a történéseknek.Ez nagyon veszélyes dolog!


Leírásaik szerint - melyeket komoly ezoterikus ismeretekkel rendelkező barátaim is elhisznek /!/, hirdetnek - fejünk felett óriási hadakozás folyik, vannak aránylag jó és természetesen többségében nagyon gonosz „idegenek” is, akik vagy a föld alatt élnek, vagy láthatatlanok, ill. számunkra érzékelhetetlenek, de mindegyikük az emberiség megmentése, vagy elbuktatása, leigázása érdekében van jelen gyönyörű bolygónkon. Mi emberek természetesen védtelenek vagyunk velük szemben, bár pld. az amerikai kormánynak - titkosszolgálatain keresztül- tudomása van mindezen civilizációk törekvéseiről, de a busás bevétel érdekében a lényeget elhallgatja előlünk.

Úgy tűnik, a csillagköziben is létezik korrupció tehát, s a leírások szerint a földi nagyhatalmak is közreműködnek az emberiség teljes rabszolgasorsba való döntésében, elpusztításában is…

Ez stimmel ugyan. De nem az idegenek, hanem az emberek a hunyók!


A tudomány is jobban hajlik ezen sci-fi tendenciák elfogadására, mint mondjuk a Belső Istenség, vagy a Köztes Lét, ill. a jézusi, krishnai, buddhai tanítások, a JÓGA tökéletességének megértésére. Az átlag ateista is érzi mára: - Nem mehet így tovább a Földön! - „besült” civilizációnk, de ahelyett, hogy az Istenséget kezdené el keresni a Természetben, önvalójában, környezetében, mindenütt, hajlamos inkább elhinni ezt a szörnyes ufó- maszlagot, felsőbbrendű lényekről, megszállásról, láthatatlan légiókról.

Az emberi természet – sajnos - ördögöt és démont teremt, évezredek óta, s ma is.


Több irányzat létezik ezen kívül, ahol keveredik még pld. az inkarnációs tanítás a térgörbületes űrközlekedéssel, sokan a dimenziók közti átlépést, vagy IDŐKAPUT összemossák a szellemvilággal való érintkezés lehetőségével, s az idegen civilizációkkal való kapcsolatteremtés sem nem ügy ma már... Természetesen ezen, inkarnációról, fajok eredetéről, hovatartozásunkról szóló mesékben, rendszerekben már sok igazság is létezhet, ezért meg kell tudnunk jól különböztetni az életképes és valósághű tanításokat, az értéktelen és értelmetlen hazugságoktól. Nem egyszerű feladat… A körlevelek másik nagy csoportjának írásaiból még az is kitűnik, hogy több - tanult és valamikor értelmes spirituális úton járó emberekből álló -közösség létezik már országunkban is, ami igyekszik velünk elhitetni olyan reinkarnációs eredettörténeteket, ill. angyali közreműködéssel, üzenetekkel tarkított, ismeretlen eredetű médiumi tanításokat, melyekre nagyon jól lehet M.L.M elven vásárlókat és rabszolgákat termelő szektát - és jól tejelő ezo-piramisrendszert építeni.


Több ilyen tanítást elfogadó szektatagot, vagy szerencsétlen agymosott rabszolgát is megismertem, s ezen jelenséget az előzőekben leírt fizikai módon minket embereket sanyargatni akaró idegen civilizációkról szóló tanításokkal párhuzamosan igen veszélyesnek tartom. A tanítások szerint a csillaglények, a az űrszörnyeken túl, fényharcosok, csillaggyerekek tízezrei is ellepték országunkat, a FÖLDET - ha igazak a híresztelések – s mi csak állunk bambán, nem értjük, hogy mi történik körülöttünk, sokan már kételkedni sem mernek, mindent elfogadnak igaznak. S ez a legveszélyesebb… Mi tehát ami IGAZ??? Mi a valóság, s mi a ferdítés?


Az ország és az emberek lelki, fizikai, szellemi állapota soha nem látott módon romlik, bár lassan több az ezoterikus gyógyító, mint a beteg, s még sem sikerül kiugrani, gyógyulni, emelkedni… A fizikailag is létező – nyolc éven uralmon levő politikai elit- a valóságos és létező SZÖRNYEINK – pedig soha nem látott módon rabolnak most ki bennünket. S Ők tényleg léteznek, s tényleg rabszolgasorsba és pusztulásba igyekeznek minket dönteni – ez valóság…

S közben mi le vagyunk foglalva a „dimezióváltás” rejtelmeivel, hiszen a káoszos tanítások, körlevelek elveszik figyelmünket, s a törpe szörnyek közben könnyedén megteremtik az új államot, a totális diktatúrát fejünk felett.

Gyermekeink jövője, ŐSEINK összes Teremtésének gyümölcse, Országunk és NÉPÜNK létezése a TÉT, nem kevesebb!!! Legyünk hát résen!

Egyértelmű, hogy háborús helyzet van, bár birka türelmességgel hagytuk, hogy a törpék és hazugságban leledzők elvegyenek tőlünk mindent, miközben mi a szellemi tanításokat bújtuk éjjel- nappal. De legalább a szellemi tanításokban tudtunk volna Rendet vágni… Sajnos teljes a Káosz és zűrzavar a még a spirituális végeken is.


Nekem nem dolgom, hogy az említett tanításokat – ufókról, fényevőkről, vagy láthatatlan fényrégiókról Egyedül - megcáfoljam, azt sem merem biztosan állítani, hogy egyetlen egy tőlünk fejlettebb civilizáció sincs környezetünkben, nem ítélkezem egy vallási csoportosulás felett sem, szkeptikus sem vagyok / SŐT!/, de szeretném kérni, hogy figyelmünket összpontosítsuk most a legfontosabbra:


Ne engedjük a vadhajtásokat magunkon belül megerősödni, s amíg nem bizonyosodunk meg a különböző új áramlatú tanítási rendszerek igazságáról, addig legyünk óvatosak! Hívjuk fel szeretteink figyelmét is ezen értelmetlen és erőt, lelki, szellemi és anyagi energiát is tőlünk elrabolni akaró rendszerek veszélyességére! Valamint ne engedjük azt se, hogy önmagát nemzetinek, hitelesnek tartó fizikai, politikai csoportosulások, pártok és egyének irányítsanak minket!

Sem ufóknak, sem hazug földi embereknek – ill. égi lényeknek szolgája ne legyünk!


A MAGŐR / mágus/ dolga, hogy észrevegye a rothadást a termésen, felhívja a figyelmet a veszélyes és gonosz vadhajtásokra, a Teremtést akadályozó ferdítésekre. S mi legyünk A MAG ŐREI! S az átlag embertársainkat is óvjuk, védjük!


Hogy melyik új tanítás termő szem, melyik konkoly, melyik fa terem hasznos, melyik mérgező termést? Ez bonyolult kérdés. Én úgy látom, hogy átlátok a szitán, de ha a KÖZ, NEMZET szempontjából nézem, akkor én egyedül el nem dönthetem. Őseink ilyen nagy horderejű kérdésekben éppen ezért, annak idején, amikor erősek és bölcsek voltunk, tanakodót hívtak össze, ahol megvitatták: Hogyan tovább, mi igaz és mi hamis! Mi legyen a Közösség közös álláspontja?


Ahhoz hogy kialakuljon végre egy általános és TISZTA - Egységes Rend Szer, sokat kellene tanakodnunk - nekünk úton járóknak ma is. Nem elég a körlevél, nem elég „FW” – módon továbbküldeni egy leinformálatlan tanítást, üzenetet. Tanakodni kell!


Egy ilyen tanakodót szeretnék most Életre Hívni. Egy konferenciát, ahol megvitathatjuk hányadán is állunk. Ahol spirituálisan EGYÜTT szólhatunk bele a Történésekbe, mely előtt most áll országunk: Választások, változások következnek. Ahhoz, hogy értelmesen közreműködhessünk, ahhoz hogy egységesen is felléphessünk, először magunkat: hagyományőrzőket, spirituális tanítókat, énekmondókat, gyógyítókat és kutatókat, magőröket és mágusokat, írókat kell ráncba szednünk! Egyénenként és csoportban is a TISZTA Tan Ősi Hagyományai szerint kell tudnunk megnyilvánulni, TENNI…


Mert tenni kell - ez nem kérdés. Ugyanis túlságosan az utolsó percre hagytunk mindent. Kivártunk, vagy még nem jött el az idő, de most itt A TIGRIS ÉVE! S ez végre alkalmasnak tűnik arra, hogy Rendet Teremtsünk magunk körül!

Talán még nem késő – s ha együtt dobolunk – egységesen doboljunk, ha kérünk, egységesen kérjünk, ha küzdünk, egységesen küzdjünk, ha imádkozunk, egységben imádkozzunk: EZ ŐSEINK ÜZENETE! S ez megcáfolhatatlan tanítás.

Egységben kell tehát működnünk kedves SORS – TÁRSAM, ezért e levél is.


2010.01.20.


Tisztelettel: Heffner Attila

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


MÚLT – JELEN - JÖVŐ ... Időtlen sámán -út-mutató magyarságkutatóknak – Heffner Atilla- 2010.


I. MÚLT...

Ma már nem kell könyvesboltokban, könyvtárakban tölteni a drága időt. Az utóbbi időben ugyanis gomba módra szaporodnak a jobbnál jobb elektronikus könyvtárak, számtalan gyönyörű és tartalmas honlapot végigböngészhetünk. Jómagam is mostanában rengeteg egymásnak sokszor ellentmondó, de önmagában kereknek és érthetőnek látszó okfejtést is elolvastam. Ezeken az oldalakon számtalan olyan írás is található, mely a MAGYARSÁG származásáról, az elmúlt év ezredek történéseiről, az emberiség eredetéről, jelenéről, jövőjéről, ősi titkokról szólnak.

Napokat, heteket lehet így a gép előtt tölteni, s agyunk megtelik a sok információval, a fordítóprogramos keresők segítségével önállóan is utánanézhetünk egy-egy állítás / vagy hivatkozás/ valódiságának. Nem kell már egyetemre sem járni, minden ott van a képernyőn 30 centire...


Kinyílt a Világ, egy pár ezer forintos internet előfizetéssel szabadon kalandozhatunk a Kollektív Tudattalan és a Tudatos Emberi Teremtő-tár “AKASHÁJÁBAN”. A napokban elolvastam az egyik internetes könyvtárban “Dr. Nagy Sándor: A MAGYAR NÉP KIALAKULÁSÁNAK TÖRTÉNETE “ c . terjedelmes művet, mely egyértelműen azt tanítja, hogy mi – akik ma magyarnak mondjuk magunkat - már év ezredek óta itt tanyázunk a Kárpáthazában, s nem pedig török, vagy belső-ázsiai, stb. eredettel rendelkezünk. Szerinte mai nyelvünk kialakulásában egyértelmű a SUMÉR nyelvi rokonság, származás, s minden más nép / HUN, AVAR, MEGYER, stb./ csak további adalékokkal járult mostani valónkhoz és kultúránkhoz, nyelvünkhöz. A Szerző láthatóan alapos munkát végzett, érezhető az “életmű” jelleg.

Az elmúlt évtizedekben számtalan ehhez hasonló professzionális alkotást olvastam, mindig is “faltam” a tudást. Hagyományőrző tevékenységem, országjárásom és internetes barangolásom közben megismertem rengeteg köztiszteletben álló magyarságkutatót, olyanokat is, akik ugyanilyen alapossággal, életművükként alkottak szenzációs könyveket, s mégis szinte mindenkinél teljesen más a “végkifejlet”. A mai napon is nagy örömmel olvastam Varga Csaba szimbólumkutató józan ésszel is felfogható, de mégis akadémikusi szintű tanításait az egyiptomi és a magyar-székely rovásírás egyezőségéről, vagy Badiny Feri bácsi értelemébresztő műremekei -t. Évek óta olvasom a piliskutatókat, a páloskutatókat, vagy éppen Szent Koronánk értelmezőit, az arvisurásokat, a yotengriseket, sorolhatnám estig a neveket és irányzatokat...


Önmagában ugyan kerek és elfogadható mindegyik rendszer, de a másikkal összevetve alapvető ellentmondások tapasztalhatók / tisztelet a kivételnek!/, vagyis az egész kutatási rendszer eredője nem más mint egyfajta speciálisan értelmes - “magyaros” káosz... Mindenki hajtja a maga igazát, sokan cáfolják a többieket, keresztbe -kasba vagdalóznak a kutatók, az egész köszönőviszonyban sincs a hivatalos tanokkal / szerencsére!/ , bár tökéletesnek tűnő okfejtések is vannak minden oldalon, de legalább 3 fontosabb származtatástani elmélet köré csoportosulva, minimum 8-10 irányzat létezik ma már, mely egymással szinte összeegyeztethetetlen.


Sokan mondják: “minden igaz” - kvázi, hogy a Magyarság mai formája az összes tanítás által felvázolt származtatás eredője, tehát egyszerre vagyunk sztyeppei állattartó nomádok – sámánhittel, vagyunk sumér – mezopotámiai “ária-ős-emberi” -faj, türk, belső ázsiai hun – szkíta íjfeszítők, a “Bőn”- vallás utódjai, pártus birodalmi leszármazottak, a tibeti ősnép... Szerintük mi vagyunk egyszerre az atlantiszi gyermekek, a “szíriuszi űrhajós” menekültek, vagy teszem azt az egyiptomi, indián, etruszk, kelta rokonok, az őskeresztények, a pálosok, vagy az ARVISURA szerinti ázsiai származási rendszer eredői, mi vagyunk a a szabírok, a szarmaták, a vikingek, stb. leszármazottjai is... Első olvasatban én is szívesen elhiszem mindezeket. Jó lenne ha igaz lenne! Nem is mondom, hogy nem... De az évszázadokon keresztül és mai is -minket bíráló idegen szívű “ellenzék”, a minket pokolba kívánó, a Kárpát-medencét bitorolni akaró hordák mosolygására és csúfolódására azért ezen jelenséggel kellő okot adunk, ezt mindenkinek el kell ismernie! Látom őket belül, ahogy “kajánul vigyorogva” csemegéznek azon, hogy mi micsoda identitászavarban is leledzünk...


II.A JELEN / és a múlt együtt/...


A jelen megítélésben is hatalmas ellentmondások láthatók, érthető, hogy szeretnék ebben a témában a legkevesebbet “időzni” - hiszen MA VAN EZ, s nagyon kényelmetlen tudni hogy MA nincsenek rendben a dolgok... AZ EGÉSZ nagyon FRISS és olyannyira felemás... Más mint a “múlt”, mert az már “elszállt” / gondoljuk/, de itt a jelenben gyerekkorunktól folyamatosan tapasztaljuk a ferdítéseket, “hazudnak éjjel- nappal”, múltról, jelenről, jövőről minden szinten, minden oldalról: a politikusok, az akadémikusok, a gazdasági szereplők, az ügyvédek, a tanárok, az orvosok, a Média.


Nagyon nehéz átlátni ezt az egészet, s megmaradni benne független szemlélődőnek. Láthatjuk, hogy áldozatokat gyártanak folyamatosan belőlünk, tudattalan szolgákat, adózó robotokat, s boldogtalan, depressziós emberi cafrangokat. Folyamatosan kívül maradunk azon, hogy józan parasztul értelmezhessük a JELENT, egyetemek, akadémiák, tudós körök, filozófusok és metafizikusok kutatják ma már a jelen valóságát, s minket - kis embereket – teljesen elzárnak attól, hogy bármibe is beleláthassunk, olyan nyelven beszélnek amit mi nem értünk, olyan elérhetetlenné tették a tudományt, a filozófiát, hogy mi – útkeresők csak pitiáner porszemeknek gondolhatjuk hozzájuk képest magunkat. Pedig óriási önbecsapásban vannak jelenkori jó tudós uraink és hölgyeink!


A JELEN KUTATÓJA / szociológus, antropológus, stb./ugyanis most azt gondolja az egész /múlt- jelen – jövő/ folyamatról mint modern és korszerű, “mai” tudós, hogy a múltban sem volt máshogy, s amit mi most nagyon rossz társadalomnak, “jelennek” élünk meg, az amolyan egyedfejlődésen, evolúción átlovaló, olyan fejlődő emberi lényekből álló társadalom, ami már elég jónak mondható az időbeni változás hatására a fejlődési skálán. Szerintük egykor “sokkal fejletlenebb” módon éltünk mint ma, de aztán folyamatosan “javultunk” az idők során, s bár kétségtelenül még mindig nem a legtökéletesebb társadalmunk, de a “sötét ős, ó, és középkor” után mi- mai emberek lettünk végre a Teremtés Koronái, szerintük ez a CSÚCS, azt gondolják, már nincs fenntartható fejlődés!


Ez az elképzelés bizonyíthatóan abszolút zavaros, buta és írásommal egyértelműen cáfolni szeretném ezt az elavult látásmódot!!!Hiába tűnik úgy, hogy a világ fejlődése felgyorsult...


Jönnek a hírek jobbról-balról, kiderül, hogy létezik egy a demokráciákon felüli háttérhatalom is,

s világosan látható, hogy a profit, a pénz irányít mindent a józan ésszel, ill. a Szeretettel, emberséggel szemben, látszik, hogy láthatatlan sunnyogók szívják ki a Természet Kincseit, okozva ökológiai katasztrófákat, tömeges megbetegedéseket, járványokat, vagy éppen éhínséget. Mesterségesen kitenyésztett pusztító népbetegségekkel, hamis tanításokkal, ferdített statisztikákkal, a médiumokon keresztül való hamis tényfeltárással, tudatmanipuláló tömeghipnózissal, agyhullámokkal butítanak, tizedelnek minket. Sejtjük, hogy mitől vagyunk betegek, de mégis fogyasztjuk a betegségeket okozó egészséges élelmiszernek mondott mérgeket. Tudjuk, hogy mit kellene tennünk a fennmaradásért, de kollektíve igyekszünk ennek ellenkezőjét megvalósítani...


Látható még az is, hogy pedig igenis valakik tudják a titkokat, csak nem akarnak nekünk jobb életet! A hatalom birtokosai értik, hogy az egyszerű embert tudatlanságban kell tartani, mert ő csak akkor használható fel önös érdekeik szerint a GLOBÁLIS HATALOM számára!


És ez már nem múltkutatásról szól, ez már nem mese. Itt már komoly a tét! Most a jövő alakul...

Ma – A JELENBEN – a rendőr nem a rendet szolgálja, a bíró nem az igazságot keresi, a képviselő nem az egyént képviseli, az újságíró nem a valóságot írja...


Sorolhatnám a szakmákat még tovább, de minek? A lényeg, hogy valaki, vagy valami - a “ tudó pásztor” direkte, káoszban, tudatlanságban igyekszik tartani a nyájat. S az egész társadalmi rendszer pont fordítva működik mint ahogy kellene.


A hivatalos magyarázatok szerint természetesen az első részben említett “múlt” szorosan összefügg a mai “jelen” megélt szörnyűségével, hiszen az ősök tudása és tevékenysége kihathat a mostani nemzedékekre. Az ok/okozat törvénye szerint is elvileg mindannyian lehetünk akár őseink negatív cselekedeteinek áldozatai, genetikailag is örökölhettünk számtalan dolgot, s a terület / életterünk – HAZA.../ is meghatározhatja a lehetőségeket. Valamint tudjuk: kollektív “adósságok” és “kint levőségek” gyötörhetik ma a népeket! Úgy tűnhet: A múlt tehet a jelen hitványságairól, de nem!


Tiszteletben tartva mindenki meggyőződését – MÚLTRÓL, JELENRŐL, történelemről, IDŐRŐL, térről, máról, holnapról, szeretnék egy érdekes felfedezésemről beszámolni most:


III. A JÖVŐ / nincs jövő- mert NINCS IDŐ!//


Egyetérthetünk abban, hogy Fontos a látáshoz, az értéshez a múlt objektív és teljes körű feltárása, hiszen e nélkül szinte védtelenek vagyunk a jelenkori történésekkel szemben!

Zavaros és hazug múltértelmezés csak hazug jelent okozhat! De a jelen nem a múltból fakad!

Folyamatos jelenben élünk, s csak önbecsapás ha ezt időrendbe próbáljuk kényszeríteni!


A JELEN működésének megértését sokan év ezredekkel ezelőtti tárgyi, vagy kulturális, dokumentációs, néprajzi leletek kutatásában gondolják megoldani. Érdekes módon mindig kerülnek elő a “semmiből” újabb és újabb adalékok, bizonyítékok, legyen az 2-3 centiméteres agyagtárgy, el nem rothadó holtest, rovástábla, vagy éppen gigászi méretű kőpiramis.

A jelen megértésében, kétségtelen, hogy a múltkutatás a lehető leghatékonyabb módszer lehet- hiszen sokak szerint megláthatjuk a magunk VALÓSÁGÁT, egykori ősi történéseink tükrében.

Éppen ezért sokan a múltba egy “mesevilágba” menekülnek a jelen megoldhatatlan problémái elől.


Úgy tűnik mégis: A múltkutatás mindig újabb és újabb kérdőjeleket és új leleteket teremt!

Úgy tűnik: Az egyes, újabb és újabb tárgyi bizonyítékok, írásos s egyéb régészeti leletek, szinte a ”semmiből” kerülnek elő aszerint, hogy egy- egy tudós, kutató, vagy ideológus rendszere milyen új addig ismeretlen kutatási területet térképez fel, milyen “gordiuszi csomót” bogoz ki számunkra. Vannak akik belső felismerések, médiumi közlések alapján találnak új megoldásokat, sokaknak megjelennek az “ ősök” és tanítást adnak át, vannak kik csak tárgyakat, írásos nyomokat keresnek, egyesek blöffölnek – de közös eredendő, hogy:


A leletek MA kerülnek elő – a Jelenben – hihetetlen és megmagyarázhatatlan – érthetetlen módon és körülmények között, a MA szemléletében, a mai elvárások szerint, s a KOMOLY KUTATÁSI EREDMÉNYEK tükrében egyáltalán nem biztos az, hogy az IDŐ FOGALMA, SÍKJA úgy működik, ahogy azt mi évszázadokon keresztül elgondoltuk!


A rendelkezésre álló adatok, felismerések tükrében szinte egészen biztos, hogy nincs objektív múlt, nincs ebből következő objektív jelen, vagy jövő értelmezés sem...


AZ IDŐ MINT OLYAN, nem biztos, hogy kizárólag csak egy “egyirányú folyamat”. A leletek melyeket megtalálunk lehetnek “vadonás újak” is! A szénizotóp vizsgálat kimutathatja a 10 -30 ezer éves eredetet, de lehet, hogy éppen ma teremtettük azt az ősi tárgyat, iratot, csontvázat!


Ha elfogadjuk, hogy az idea / IGE/ teremti az ANYAGOT akkor miért tűnik ezen felismerés sokaknál mégis sci-finek? Matéria / anyag/ létrejöhet bármikor bármelyik lény alkotásaként!


Évek óta érik bennem ez a felismerés, s most, hogy újra beleástam magam a jobbnál jobb kutatási rendszerekbe – most ismertem fel végleg, hogy a MÚLT - a MA kutatási eredményei tükrében állandóan VÁLTOZIK!!! Felismertem a szubjektivitást drága népünk múltjában!


Rájöttem hogy nincs VALÓS / s objektív/ MÚLT! Pillanatról pillanatra változik minden...


Ebből következően - NINCS MÚLT! TSAK A JELEN LÉTEZIK! Az idő oda- vissza hat!


Évtizedek óta kutatok, gondolkozom, egyeztetek, s minél nagyobb lexikális tudást halmozok fel, annál kevésbé értek bármit is. Kifolyik minden konkrét tudás a kezeim közül... Kétlem, hogy bármilyen jóindulatú őskutató más tapasztalatokról tudna most nekem őszintén beszámolni!

Magyarázat lehet ezen felismerés arra is, amit oly sokan nem értünk:

Hogy minden jóérzésű és lelkiismeretes múltkutatónak igaza lehet, tehát nincs ellentmondás!

MEGGYŐZŐDÉSEM: HOGY VÉLT ŐSEINKET MOST – MI FARAGJUK MEG! EZÉRT FELELŐSSÉGEL TARTOZUNK, MILYEN ŐSÖKET AKARUNK LÁTNI!


A VALÓSÁG virtuális természetű. MAYA, ÁRMÁNY, KÁPRÁZAT a legnagyobb tanításokban is benne foglaltatik. Ezek a tanítások a jelenben léteznek, bár úgy látszik, mintha a múltból jönnének... A tanítások állandó idő-beli érvénye maga a bizonyíték állításomra!

Meggyőződésem, hogy a Magyar MÚLT kutatója ma sokkal több mint régész, mint nyomozó!


A MA KUTATÓJA: TEREMTŐ!


Ezért kérek minden kutatótársamat, hogy csak óriási felelősséggel, tisztelettel “ keressetek”, kutassatok! Mert aki TEREMT nekünk , hozzánk méltó ŐSÖKET, az nem más mint: ISTEN!

EZÉRT CSAK tiszta lélekkel és lelkiismerettel, TUDNI AKARÁSSAL, az Ősöknek megadott kellő alázattal lehet korrektül, precízen kutatni. Csak az az Őskép lesz tiszta, melyet tiszta lélekkel keresünk!

A fantázia világában is ragaszkodjunk elveinkhez, ne engedjünk a szkeptikusok kísértésének!

A jó és hiteles kutató szüli meg létjogosultságunkat arra, hogy elsők legyünk a világ népei között! Nincs ebben semmilyen sovinizmus, irredentatizmus... A valóság az amiről beszélek!


Drága KUTATÓINK! Legyetek ezért éberek! Én zenész vagyok. Alkotó, Teremtő... Csak tiszta szívvel és lélekkel tudok olyan zenéket létrehozni, melyek Lelkeket emelnek, melyek Teremtenek, gyógyítanak. Ti – akik a “Múltat Teremtitek”, ugyan úgy gyógyítani – de akár pusztítani is tudtok tevékenységetekkel. Nagy a FELELŐSSÉG! Alkossatok Teremtsetek tehát drágagyöngyöket!


/Mottó: Ha valaki a pokoli “talmudot” falja, olvassa és terjeszti ma, ezt tartja őseihez méltó “hiteles tanításnak, magyarázatnak”, pontosan ezért teremti jelenét tömeggyilkos, szemet – szemért, fogat- fogért alapon működő horror valóságnak. Aki bűntető és részrehajló istenképet teremt a múltban, az a mában ezen gonosz istenkép istenfélő áldozata lesz. Aki ördögöt keres ősi jogon, ördögi jelent él ma is meg!

Aki olyan ősöket teremt, akik háborúskodtak, romboltak, törtek, zúztak, hazát loptak, annak ma háború a jelene, s nincsen hazája! Aki oktalanul kiválasztottnak tartja őseit, attól ma elkülönülnek a népek.../


MI MAI HUN- MAGYAR – SZÉKELY LÉNYEK, legyünk Teremtők, Építők, s keressük az ANGYALI, ARKANGYALI származást, kapcsolatot, akarjunk harmonizálni a többi néppel!

Teremtsünk tisztességes múltat jelent és Jövőt magunknak!


Teremtsünk olyan “ŐSMAGYAROKAT”, akik a SZERETŐ és KIÁRADÓ MENNYEI ATYA, a BEFOGADÓ KOZMOSZ- FÖLD ANYA, A FÉNYFIÚ és Isteni SZŰZLÁNY Négyességét tartották Isteni EGYNEK!


Nincs kétségem afelől, hogy jó nyomon vagytok drága Kutatóink, szeressetek minket és egymást, dolgozzatok össze, keressétek a közöset, az EGYSÉGET egymásban, bennünk!


Angyali áldással lejegyezve:


Heffner Attila – 2010. 10. 27 . www.taltossaman.hu


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nyílt levél Kertész Imrének, az első zsidó származású, magyarul is beszélő irodalmi Nobel-díjasnak…

Tisztelt Kertész Imre!

Igyekszem úgy fogalmazni, hogy levelem ne legyen túl sértő, s túlságosan személyeskedő hangvételű.

Az utóbbi hetek történései alapján – hosszas mérlegelés után – döntöttem úgy, hogy megszólítom Önt, mint országos és európai médiumoknak nyilatkozó közszereplőt, s mint az utóbbi évek magyarországi történéseit véleményező politikai szerepvállalót.  Levelemmel természetesen nem, mint zsidó származású magánembert, s nem, mint művészt, írót igyekszem megkritizálni, hanem mint véleményem kimondására ösztönző provokatőrt, nemzeti öntudatomat és hitemet, emberi érzéseimet súlyosan megsértő „párbajkihívót”.

Először is, kérem, a félreértések elkerülése végett, olvasson el, itt egy beszámolót /MTI hírek/, melyben Önt és az Önnel egyformán gondolkodó magyarországi politikai szerepvállalókat idézik, ezen hír, több hasonlóval egyetemben ösztönzött engem arra, hogy nyílt levelet írjak Önnek:

--------------------------------------


„Kertész Imre - Mazsihisz-fogadás

Budapest, 2002. október 19. (MTI) - Nem tekintem a magyar nemzet képviselőjének a szélsőséges jobboldalt - jelentette ki Kertész Imre író, az első magyar irodalmi Nobel-díjas azon a fogadáson, amelyet a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) adott tiszteletére szombaton Budapesten.

    Kertész Imre a Mazsihisz ünnepségén úgy fogalmazott: nincs olyan európai ország, ahol négy százaléknyi őrült ne lenne.
Az író utalt arra, hogy Magyarországon politikailag két front áll egymással szemben, s véleménye szerint ez a hasadás természetellenes.
A köztársasági elnökkel és a miniszterelnökkel történt találkozója kapcsán jelezte: mindkét politikus szólt arról, hogy Magyarországon is szembe kell nézni a holokauszt tényével. Mint mondta, ha Nobel-díja csak egy kis lökést ad a társadalmi vitához, már betöltötte írói misszióját. Zoltai Gusztáv, a Mazsihisz ügyvezető igazgatója beszédében kiemelte, hogy az irodalmi kitüntetés felemeli a magyarországi zsidókat.
 Szavai szerint a Nobel-díj azt jelzi: mindig kell, hogy legyenek szilárd, ércnél maradandóbb emlékeztetők, amelyek hírül adják, hogy az Auschwitzok megengedhetetlenek.

   - A csendőrmítosz ápolói, a nyilasok utódai, az Árpád-sávos lobogóval felvonulók - akárhogy akarják is - nem számíthatnak a történelem megbecsülésére - mondta.
 Az ügyvezető igazgató bejelentette, hogy Kertész Imre lesz az Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem első díszdoktora.Tordai Péter, a Mazsihisz elnöke úgy vélekedet: a Nobel-díj kimondatlan és megkésett bocsánatkérés a világ jobbik felétől. Meglátása szerint a kitüntetés bizonyítja "élet és halál nagy urainak, hogy soha el nem évülő bűnt követtek el", s bizonyítja leszármazottaiknak, hogy nem elég azt mondani: bocsánat, tévedtünk.

 Tordai Péter hozzátette, hogy a rosszak "tovább lehelik gyilkos mérgüket", ezért szükség lenne egy nulladik parancsolat beiktatására, amely így szólna: légy ember!
- De amíg ez a nulladik parancsolat nem jut el a legmélyebb zsigerekig, addig követeljük, és tesszük ezt egyre türelmetlenebbül: büntessék Magyarországon is a holokauszt tagadását, fenyítsék meg a gyűlöletkeltőket és adjanak megfelelő esélyt a felekezetünknek a talpraálláshoz, a felvirágzáshoz - hangoztatta.

 Kovács László külügyminiszter, az MSZP elnöke felszólalásában kiemelte: a Nobel-díj és Kertész Imre életműve felhívta a figyelmet világszerte arra, hogy van Európa közepén egy nagyon viharos és nagyon ellentmondásos történelmű kis ország, ahol terjed annak felismerése és elfogadása, az embertelen hatalom felett az emberek, ha összefognak, úrrá tudnak lenni.
Az ünnepségen Kertész Imre felesége felolvasta azt a levelet, amelyben Izrael állam elnöke fejezi ki gratulációját népe és saját maga nevében.
Írása szerint, Kertész Imre életműve felkeltette a világ figyelmét az emberiség talán legsötétebb korszaka, a zsidó holokauszt iránt.
A rendezvényen a Mazsihisz vezetői egy Herendi-serleget és egy mezüzét nyújtottak át ajándékként a Nobel-díjas írónak.
Az eseményen a meghívottak közül jelen volt Szalay István, a Miniszterelnöki Hivatal egyházi kapcsolatokért felelős címzetes államtitkára, Judith Varnai Shorer Izrael állam budapesti nagykövete, Lendvai Ildikó, az MSZP frakcióvezetője és Kuncze Gábor, az SZDSZ elnöke is.

A kitüntetett németországi ösztöndíját megszakítva szerdán érkezett haza Magyarországra, s vasárnap vissza is tér oda”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Először is, kérem tisztázza magában, hogy a Nobel-díjat miért kapta, azért hogy a „Világ jobbik fele /?/”-ahogy Ön ezt írja -„bocsánatot kérjen a zsidóságtól”, Önön keresztül, vagy mert Ön valóban annyira „nagyszerűt” alkotott, hogy ezt – TÉMÁTÓL FÜGGETLENÜL- ilyen nagyra értékelik az elbírálók!

A cikkben említett „nulladik” parancsolatot pedig először is Önnek kellene alkalmaznia, hiszen ország –világ előtt „őrült”-nek nevezi a magyarság jeles képviselőit – hogy jön ez az új parancsolathoz: „LÉGY EMBER”- ? Ez nem számít gyűlöletkeltésnek- író uram?

Elnézését kell kérnem, de én személyesen soha nem fogok meggyőződni arról, hogy Ön miféle művet írt saját gyermekkori negatív emlékeiről. S tudja miért? Mert hihetetlen gőgöt, arroganciát érzek magából – a NoBEL- DÍJASBÓL – akire állítólag büszkének kéne lennünk- nekünk MAGYAROKNAK – s akit egyáltalán „nem érdemlünk meg”, világszerte tett nyilatkozatai alapján, mert ”ROSSZAK” vagyunk.

Azért sem fogom művét elolvasni, mert erőltetni fogják számomra a médián keresztül, s ezt ki nem állhatom-, mert Szabadnak születtem, amúgy – nemes- értelemben véve- /tudja?/ . Azért sem fogom olvasni, mert haragszom Önre, hisz az előzőhöz hasonló nyilatkozataival többet ártott nemzetünknek két hét alatt világ- szerte, mint valamennyi felelőtlen nemzetellenesen nyilatkozó politikusunk összesen az elmúlt 60 évben, drága ÍRÓ ÚR!

S gyermekeimnek sem fogom engedni, elolvasni az Ön koncentrációs táborok szörnyűségeit idéző horrorisztikus alkotását, kedves Kertész Imre, mert elegem van abból, hogy kisdedkorom óta, ezzel plántálnak, s bűntudat-érzetet táplálnak belém olyan dolgok miatt, melyeket nem én követtem el, s még csak nem is szüleim és nagyszüleim! Ugyanis, bár családom mindig is rokonszenvezett a zsidósággal, többször is bocsánatot kértek a nevünkben a zsidó etnikumtól /többek között néhai miniszterelnökünk- Horn Gyula is / a világ színe előtt, annak ellenére, hogy egyetlen családtagom, s véleményem szerint még drága nemzetem sem vétkes a zsidóság II. Világháborús sajnálatos koncentrációs táborokba való elhurcolásában.

Az Ön sérelmeit természetesen tiszteletben tartom, s elismerem a népirtást, amit elkövettek a németek/!/ egykoron, s ez nem csak a zsidóság, az egész Emberiség Tragédiája is. De hogy ez, még napi szinten 60 év múlva is a magyarok, valamint az én és gyermekeim kontójára íródjon, valamint hogy folyamatosan ezzel terrorizáljanak minket, kik nem is éltünk akkor, ezt felháborítónak és visszautasításra okot adónak értékelek, s szerintem ezt minden jóérzésű embertársam is így gondolja!

 Ön is így látná. Ha érezné azt a nemzeti öntudatot amit én, s ha érezné azt a finom, árnyalt határmezsgyét, melyet Ön átlépett nyilatkozataiban, kedves Kertész Imre! S ha nem lenne elfogult, saját emlékei miatt, Ön is felháborodna magán, ha így érezne mint most én, de nem így érez… Nyilatkozataiból ítélve, Magának mindegy, hogy hol lakik, milyen nyelven szólal meg-  s nem is értem, miért van kihangsúlyozva, hogy Ön magyar- hisz a műve sem erről szól? Miért „magyar” ez a Nobel-díj? Miért nem jár nekünk végre egy igazi Nobel- díj? Ami rólunk szól, nemzetünk történelméről, tragédiájáról, vagy sikereiről.

Hogy érezhetné Ön, amit én érzek, hisz mai otthona sem Magyarország, s még csak nem is Izrael nemzetség földje, hanem az akkori,  koncentrációs táborokat létrehozó nép látja Önt vendégül, az jelölte Önt lelkiismeret-furdalásában Nobel-díjra, és ez annyira szánalmas, hogy ösztöndíjasként él ott, Németországban, s aztán idelátogat nyilatkozni, majd „visszatér”…!  Miért is? Nem eleget törlesztettek még?

S ez – látja, ez az, ami számomra érthetetlen, s minősíthetetlen, viszolygást keltő, ezt egyfajta mentális mazochizmusnak, s zavarosnak értékelem mostani művészeti és közszereplői tevékenységét, politikai állásfoglalásait, s érhetőnek látom ebből fakadó identitászavarát is - ami a nyilatkozataiból kisugárzik!

Tudja, én Ady Endre, s József Attila, Babits Mihály, Mikszáth Kálmán, Móricz Zsigmond, vagy Vass Albert „emlőjén” nevelkedtem, többek között, az ők munkásságát ismerem, s az ön nevét sose hallottam, miért is hallottam volna, hisz nem rólunk, s nekünk írt, hanem valami másról, másnak…

Így irodalmi terrorcselekménynek érzem, hogy nem nemzetünk, eme nagyjai kapták meg az Ön által most birtokolt Nobel -díjat, hanem egy olyan figura, ki kihangsúlyozza ország -világ előtt magyarellenességét, s népünk kollektív bűnösségét, vagy megkritizálja mai eleinket, kik a népünk felemelkedését szolgálják életükkel, tetteikkel, az említett alkotó-óriásokhoz hasonlóan!

Ezúton kifejezetten visszautasítom, hogy sok százezer hozzám hasonlóval egyetemben „őrült” –nek nevez, csak azért, mert máshogy gondolom, mint ahogy ön látja, s érzi – miféle szabadelvűség az ilyen, kedves Kertész Imre? Nem lehetek „más” mint amit Önök jónak tartanak?

Mindent szabad, csak éppen MAGYARNAK LENNI nem szabad az önök liberális kormányzásában, mert azonnal őrültnek, rossznak, barbárnak és szélsőségesnek fognak titulálni?

Én – önnel ellentétben – egy terrorista  és diktatórikus rendszerben nőttem fel, ami számomra nem pár hónapig, évig tartott, mint ahogy önnek az akkori nyilas uralom, hanem 22 évig élveztem a ballos diktatúrát, kedves ÍRÓ URAM!

Ki fog ezért bocsánatot kérni tőlem? Ön?
Ki fog ezért engem kárpótolni? Hogy becsaptak, félrevezettek, hogy hamisságokat tanítottak az iskolában, Istenről, történelemről, gazdaságról, erkölcsről, s hogy tiltottak, bezártak, ha nem is úgy, ahogy Önt akkor, hanem sokkal fondorlatosabban és pszichológiai értelemben is mély nyomokat hagyva lelkemben?

Az én drága jó nagyapámat, aki Önhöz, s hozzám hasonlóan művészember volt, a háború után elvitték az oroszok Szibériába, annak ellenére, hogy semmit sem követett el, özvegyen maga mögött négy gyermekét árván hagyva, évekig sínylődött ott- csak azért mert „Heffner” –nek hívták, s németes hangzású neve, valamint német tudása miatt az oroszok háborús bűnösként kezelték –  ki kárpótolja? Tőle, s sok ezer társától ki kér bocsánatot a világ előtt, s értük ki kap Nobel- díjat, Kertész ÚR?

Ki kap végre Nóbel- díjat a romániai Magyarság jelenkori szenvedéseinek, s igazságtalanságainak leírásáért Kertész Úr? A Don-kanyar odaveszett százezreinek hiteles történetéről szóló remekművet ki írja meg végre? Vagy a Rákosi verőlegényeinek elit csapatának gaztetteit feldolgozó történetét ki publikálja végre, Kertész Úr?
S ki kér végre bocsánatot tőlünk- szerencsétlenül járt, összezsugorított, trianoni Magyarországtól?
Ki írja meg végre a Palesztin nép szenvedéseit, melyet  az AUSWITZ után „frissiben” alakult Izrael Állam elnyomó politikája, kirekesztő és rasszista megnyilvánulásai okoznak mai napig is?

Miért nem emel szót most, hogy „végre”- annyi szenvedés után -reflektorfénybe került, az „igazi” hazájában, Izraelben történő súlyos tömegmészárlások, az évtizedek óta működő koncentrációs táborok ellen, melyek valósak, orvosolhatók, ahelyett, hogy fél évszázaddal ezelőtt történt sajnálatos történések soha be nem gyógyuló sebeit nyalogatja?

Kedves friss Nobel-díjasunk! Az Izrael által elkövetett Emberiség-ellenes bűntettekről, az ottani „örültek”- ről miért nem nyilatkozik sehol? Miért nem utasítja vissza Izrael állam gratulációit, ha valóban ilyen érzékeny a koncentrációs táborokat illetően? Miért csak minket- szeretett országa népét illeti ilyen kemény kritikával? Vagy majd hatvan év múlva, mikor már nem tehet semmit visszamenőleg, akkor kap észbe, Író uram?! S majd akkor  ad ki egy betsellert, a 90-nes évekről, a zsidóság túlkapásairól?

Tudja Ön, hogy ma- mondom ma, amikor állítólag a legfejlettebbek vagyunk – ma 40 ezer gyermek hal éhen a Földön naponta? MIÉRT NEM ERRŐL ÍRT SIKERKÖNYVET? Amit még orvosolni lehet, amiért érdemes tenni, mert nem a múlt árnyainak kísértéséről van szó, hanem hús- vér gyermekek élete a tét- melyek még menthetőek lennének díszdoktor Uram!

Az én olvasatomban egy Nobel –díjas az politikailag és ideológiailag is semleges- bölcs- és érző lény, nem pedig egy gyűlölködő és politizáló, provokatív , szélsőséges- mint amilyen Ön, Kertész ÚR!
Isten bocsássa meg nekem, ha valótlant állítottam, s ha ok nélkül bántottam Önt, de nem akarhatja, hogy az én életem s gyermekeim élete az Ön életéhez hasonlóan – ma – terrorban, hazugságban és félelemben teljen- kertész Úr!

Ezért élnem kell a szólásszabadság jogával /ugyan meddig van még?/, s  jó állampolgárhoz, hazafihoz, valamint táltoshoz méltóan felszólítom most Önt, hagyjon fel nemzetellenes tevékenységével!

Hagyjon fel a nyilatkozataiban elkövetett uszítással, s a kirekesztéssel, melyek az Ön által szélsőségesnek gondolt, jobboldali gondolkodású hazafiaink - s ez által népünk - ellen irányulnak, s döntse el végre, hova tartozik, melyik nemzethez, kit kritizál, aki arra rászolgált, vagy akit gyűlöl – szívéből?!
 
Tiszteletlenség nélkül állítom: ezek után én – a  „csendőrmítosz ápolói, a nyilasok utódai, az Árpád-sávos lobogóval felvonulók” közé nem tartozó, mégis, Önnel nem egyetértő, s rokonszenvező magyarországi magyar- 3 gyermekes családapa, ki nem „tagadja a holokausztot” - sem, sőt mélységesen elítéli azt, nem sértődöm meg, ha nem minket választ!

Tisztelettel:
2002-10-30

Heffner Attila - Zeneszerző, lélekkutató- magyar táltos – http://www.taltossaman.hu

/nem várok választ!/


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Heffner Attila

MÁGIA és POLITIKA


Bevezető

A mai világban igen csak össze kell szednie magát annak, ki el akar igazodni a fizikai valóság útvesztőiben. Az utóbbi 10-15 évben olyannyira felgyorsultak a dolgok, hogy sem gazdasági, sem spirituális, vagy erkölcsi –ill. politikai értelemben véve sem lehetünk elég felkészültek. A változás, a kinti világ technikai és információs fejlődése elragad mindannyinkat, elveszi a figyelmünket önvalónkról, belső valóságunkról, s lelki fejlődésünkről. Nem beszélve a hittel kereskedőkről, vagy mágiával foglalkozó tanítások terjesztőitől, kik behálózzák köreinket és megnyugvás ill. megvilágosodás helyett vesztünkbe sodornak. A világ gazdaságának politikai irányítói, globális szerencsejátékosai pontosan az ősi okkult tanok, valamint a modern pszichológia módszereinek ismeretével tudnak 6 milliárd fő felett uralkodni, s a hatalmat központosítva gyeplőn tartani minket.


Azok a vallásos útkeresők is becsapják önmagukat, kik úgy gondolják:

Ők kivonhatják magukat a gonosz karmokból, hisz elég a szent könyvek folyamatos magolása – s az írott pergamenek erkölcsi szabályainak betartása, s akkor védettek a világ pokoli zűrzavarával szemben – sajnos ez nem más, mint struccpolitika, hisz csak az lehet szabad, s független, ki nem fél a haláltól, nincsenek kötöttségei, lelki tartozásai e világban, valamint önzetlen lényként, akár önmaga feláldozására is képes az egészért..

Legyünk őszinték önmagunkhoz: Jézus óta kevés ilyen egyed született!


Mi lehet a megoldás? Először is fel kell tárni a zűrzavar okát, milyenségét, le kell vetkőzni a misztikus hiedelmeket, s meg kell vívnunk az önmagunk elleni legfőbb ütközetet, s ez után fog változni a mikro és makro világ körülöttünk.


Tudvalévő: a történések nem egy-egy ember, nép, ország egyénre szabott történései – minden össze függ mindennel, s globális léptékű, apokaliptikus előjelektől tarkított események minduntalan letaglózzák gyenge énünket. Gyengék vagyunk, mert elkényelmesedtünk, sem immunrendszerünk, sem fizikai és stressz -tűrő lelki erőnlétünk sem hasonlít már az „eredeti” prototípusra- az ELSŐ ERŐS ember képére / nevezzük őt, ahogy a zsidó teremtéstanban hívják - „Ádámnak”, kit az Isten a maga hasonlatosságára teremtett /, ki már csak szimbolikusan és valahol mélyen, altudatunk archeikus világában lelhető fel.


Sem az egyházak tanításai, sem az ezoterika könyvei nem adnak megnyugvást – pedig az volna a dolga mindkét irányzatnak, megközelítési módszerkomplexumnak, hogy biztos utat jelöljön ki a lelki úton haladónak a megüdvözülés, megvilágosodás felé. Az egyházak külön-külön, saját – öntörvényeikhez idomuló - egyedi ideológiát dolgoznak ki a Biblia ellentmondásos tanításainak értelmezésére, ahányan vannak annyi féleképpen tanítják az „egyszer egyet”, melyet egyébként papok és tudósok nélkül is – józan paraszti ésszel is tudnunk kellene, hisz zsigereinkben, génjeinkben hordozzuk a jóra való törekvést, s a Tízparancsolat aranyszabályait. Ezen szabályzó rendszer nem csak egy, magát kiválasztottnak gondoló népnek, hanem valamennyi egyednek ki lett „nyilatkoztatva”, ki valaha a Földön élt, nem Mózes vívmánya azon tény például, hogy „NEM SZABAD ÖLNI!” - hanem alapvető Kozmoszi Tanítás évmilliók óta. Mindezek mellett tisztelet a prófétának, ki ilyen szépen rendszerbe vette, s egy azelőtt ösztönös, szemet-szemért, fogat fogért törvényt valló pusztai barbár népnek megtanította az alapvető emberi normák szabályzatát, az árnyalatok tanát, s a lelki életet…


Azok, kik ugyanígy a közvetítéssel foglalkoznak / ISTEN és ember között/, viszont mára már valamilyen szinten, parazita módon élik ki önző hajlamaikat, hisz az „isteni tanítások” a könyvből kiolvashatóak bárki számára – s nem csak Isten felkent „földi helytartóinak” áll módjában olvasni az „igét”, mint azelőtt évszázadokig hazánkban. Miért szaporodnak mégis gombamódjára az egyházak, s azok prominens próféta-jelöltjei? Talán azért, mert érdekek tömkelege áll a háttérben? Vagy mert „- ha nincs pozíció egy gyülekezetben, csinálok egy másikat, ahol pásztor lehetek” –alapon erkölcsi hatalomra törők irányítják az egyházrendszereket egyéni érdek szerint?


Igen, egyéni érdek, valamint gazdasági érdek egyházat alapítani, embereket csoportba gyűjteni, majd alamizsnát, tizedet szedve elámítani, dolgoztatni, s lelki terror alatt tartani azzal, hogy majd az egyház vezetője közvetít Isten felé, s megmutatja a helyes utat a Mennyország felé. S az ember csak várja, várja a megváltást, s a változást, de közben rá kell jönnie: Az Istenhez vezető úton egyszerre csak egy fő fér el, egyedül kell megjárnia a poklokat, a mennyországot, s egyedül születik és hal meg minden ember!


Természetesen vannak kivételek, kik önzetlen szolgálatban állnak, s nem tartoznak semmilyen földi rendhez, egyházhoz nem elkötelezettek – csak Istennek – de ezek sajnos ritkák mint a fehér holló. A legtöbb mai „nagy” evangélista, vagy polihisztor és hitprofesszor, hangzatos címekkel, nevekkel teleaggatott nyugati- ill. keleti „főpásztor” –kis és nagy hatótávolságú teológus –farizeus nagymester, legtöbbször anyagi – vagy erkölcsi haszonlesésből- vagy hatalmi önmegvalósításból, lustaságból „hirdeti az igét”, s ezzel sajnos több kárt okoz a világnak, mint maga a / nem létező / bukott főangyal: Satanel!


Az egyházak építkeznek, versenyeznek – s vagy sportcsarnok méretű épületeket hoznak létre, a hívők tizedeiből „állam az államban” – módra, vagy az állami adókból befolyt milliárdokat „fejik” meg – s abból hoznak létre saját mini államot, melyre nem érvényesek az adószabályok, átláthatatlan és lekövethetetlen pénzügyi tranzakciókkal szövik be a hívők pénzét – egyházi ingatlanokba, vállalkozásokba…

Ők azok, kik népeket ugrasztanak egymásnak a Megváltóra hivatkozva, csak azért, hogy megvédjék védőállásaikat, s az évszázadok alatt „összekuporgatott” birtokaikat – de közben a Jézusi tanításokkal ellentétben cselekszenek, hisz nem az egységre, hanem a megkülönböztetésre törekszenek, s nem a békét, hanem a széthúzást és a háborút gerjesztik a „barikák” között. Nem is beszélve a világméretű politikai és gazdasági jellegű szerepvállalásról, melyet ma – főleg – a nagy egyházak képviselnek / keleti és római katolikus szembenállás, református és római kat. szembenállás, stb. /

Szó sincs már a fehér gyolcsba öltözött – sarus – mezítlábas és puritán Jézus követéséről.

Minden hangzatos és cukormázas kijelentés, csupán üres szó-lufieregetés!


A valóság: hogy cselédek, kincseskamrák, földek és széfek, bankszámlák fölött hatalommal bíró, luxuskocsikkal és magánrepülőgépekkel utazó „alázatos szolgálók” nyomorgatják a szerencsétlen útkeresőket és Isten földi „helytartójaként” szórják a hamis igét, valamint az éhezőknek egyébként járó alamizsnát öncéljaik megvalósítására fordítják…


A könyvesboltok tele vannak spirituális témájú könyvekkel, melyek olyan dömpingben dobódtak piacra pár év alatt, mint ahogy több ezer év alatt összesen soha nem…

Így káosz uralkodik az ezoterikában is – mára minden kereskedelmi televízió műsorban, vagy nyomtatott újságban kis pikantériával – eladható, színes csomagban szolgálnak fel ezoterikát – sajnos ezzel több kárt okozva, mint hasznot.


Mára divat lett „ezoterikusnak” lenni, s több ezer szépkötésű színes és hangzatos „spirituális” címekkel tarkított könyv között – ha egy könyv akad hátul a könyvesbolt raktárában, mely egyedi, új, vagy igazságot ad- megnyugvást és tudást hoz az olvasónak…


Sajnos ilyen körülmények között, hazánkban is, számos álpróféta, illetve utálatos igeromboló működhet, ezen személyek látomásaikra, ill. médiumításukra hivatkozva számos veszélyes sületlenséget „adnak” el tanfolyamaikon, vagy egyéb rendezvényeken, egyes médiumokban, könyvekben, kiadott bestsellereikben! Mára egy könyv min. 2-3000 forintba kerül – jó pénzt jelent ma prófétaság - akár az egyházak előbb leírt jelenségeit tekintjük, akár a divat -ezoterikus áltanítók működését nézzük.


A tömegek lelki tisztulása felett nem jó pásztorok őrködnek – ez tény!

S csak azért kellett e mai tényszerűsségeket bevezetőként előadni, mert – sajnos – pontosan azon területek rothadnak manapság a legjobban, melyeknek védeniük, tisztítaniuk és tanítaniuk kellene az emberiséget a végső pusztulástól való megmenekülés érdekében.


E sorok írójának nem áll szándékában bárki fölött is pálcát törnie, csak a tények vizsgálását tekinti feladataként, a jobbítás és a jobb megértés – átlátás érdekében.

Az emberiség – vele az író is egyetemben – a vesztébe rohan.


Ki kell néha dugni fejünket ezért ebből a kaotikus masszából, sárból és a tükörbe kell néznie mindenkinek, ki „halászattal” , s „alázattal” akar foglalkozni jelen életében, nézzünk most a dolgok mögé!


Tárjuk tehát fel a mai magyar és külföldi valóságot – egy sajátos „táltos szemüveg” segítségével, s most előre kérek mindenkit, ne sértődjön meg, ha egy- egy dologban magára ismer, hanem gondolkozzon inkább el, az írások mélységein, s ha tud változtasson életében, gondolkodásában, csak jót tehet vele másoknak – s önmagának is:2002. szeptember – Heffner Attila


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kedves magyarországi katolikus Püspök Urak!


Levelem megírására nem az késztetett, hogy tavalyi püspöki körleveletekben mélyen elvetettétek a sulykot, nevezetesen, hogy a mai magyar hagyományőrzőket, a régi magyar vallás keresőit, kutatóit lepocskondiáztátok. Ezzel egyetlenegy komoly Jézusi úton járó sem foglalkozna érdemben.

Ez a püspök-konferenciai körlevél, állásfoglalás egyébként is komolytalan, tudománytalan és felszínes, tulajdonképpen csak jót tettetek ügyünknek: hiszen végre elismertétek benne létezésünket. Azzal hogy veszélyesnek tartjátok tanainkat, kutatásainkat a „ PÁRTUS HERCEGRŐL”, Istenanyáról, egy nem zsidó Istenfiúról, ősi szkíta-keresztény tanainkról: nekünk csak jót tettetek! S bár én semmilyen pártnak, egyháznak tagja nem vagyok, senki sem kért fel, hogy helyette szóljak, de minden épeszű, mai magyar táltos-örökség-útkereső nevében mégis bátran válaszolok nektek az EGYETEMES SZERETET NEVÉBEN, Jézus Tiszta Tanai alapján, alapos mérlegeléssel, a püspöki levél megjelenése után mintegy fél évvel – NYÍLT LEVÉL FORMÁJÁBAN, ma 2010 Húsvétján. Az említett püspöki körlevél itt letölthető:

http://kdnp.hu/ezaz/a-magyar-katolikus-puspoeki-konferencia-koerlevele-a-katolikus-hit-megorzeserol


A levél megírására - hatgyermekes apaként is - egyértelműen az kötelezett, amikor megtudtam, hogy egyházatokban az elmúlt száz évben, Európa-szerte gyermekek százai, ezrei ellen elkövetett erőszakos és szexuális papi bűncselekmények történtek.

Püspök Urak! Modern szóval élve- ez GÁZ! Olyat buktatok, amilyet talán még sohasem…

Ezen tény önmagában válasz konferenciátok tavalyi állásfoglalására, körleveletekre.

Tudnotok kell: hat gyermekemből négyet katolikusnak kereszteltettem meg.

Majd mindegyik katolikus óvodába járt, bíztam bennetek, annak ellenére, hogy táltos úton járok mintegy húsz éve, reménykedtem abban, hogy nálatok Jézus Tiszta Szent tanítása érvényesül majd:

Majd leesett az állam, amikor megtudtam, hogy még Péter utódja – mostani pápátok - is sáros lehet.

Tudjátok – nekünk nincsenek iskoláink, templomaink, nem létezik sámán- ill. táltos egyház sem, a szabad ég alatt jövünk össze „pogány” ünnepeinken - Jézus Mester 2000 évvel ezelőtti tevékenységéhez hasonlóan viselkedünk. Nincsenek közöttünk önjelölt teológus professzorok, nem osztjuk az észt Istenről, nem viselkedünk úgy, mintha mindent értenénk, sőt!

Püspök Urak, tudjátok nekünk nincsenek aranyozott ruháink, nem járunk golyóálló Mercédeszeken, vörös szőnyegeket és virágesőt sem láttunk még, nem szedünk perselypénzt, s az állam sem támogat minket, nincsenek milliárdos egyházi ingatlanok, papi cselédek, szolgák… Tudjátok, mi kétkezi – dolgozó emberek vagyunk, s szabadidőnkben Jézus és Mária Lényét keressük, valamint ATTILA KIRÁLYUNK népének csodáját kutatjuk. Ez a mi „nagy bűnünk” és ezért vagyunk mi szerintetek „ÚJPOGÁNYOK”. Nem úgy mint ti, akik ISTEN „egyenes ági képviselőjének”, „méltó szolgálójának” tartjátok magatokat… S mi sajnos nem tudunk érdemben érvelni sem állításaitokkal szemben, hisz tanításainknak évezredes dokumentumait pontosan ti semmisítettétek meg, vagy tettétek a Vatikán titkos levéltárába ezer éve az általatok szentnek tartott Gellért és Vajk közreműködésével. S mai napig is folyamatosan inkvizíciós tevékenységet folytattok ellenünk, akármelyik évszázadban is bukkan fel egy-egy közülünk Lehet, hogy nem vagyunk egységesek, elismerem, hogy sokan közülünk bukdácsolnak még, nincs egységes ősmagyar vallás rendszer, csoport, tudás sem. De egy biztos: ránk nem jellemző az ami rátok…

Nem terjesztjük tűzzel vassal tanainkat, nem erőszakolunk meg gyerekeket, s nem nézünk le senkit, aki máshogy látja Istent - még benneteket sem!!!


Püspök Urak, most Ti vagytok porondon, nektek kell elszámolni, rendeződni, magyarázkodni!

Gyermekeimet hogy keresztelhetem át, ha koszos dolgaitok megismerése után nem kívánom tovább egyházatokba valóknak tartani?


Tiszta szívvel és szeretettel: Heffner Attila – magyar és székely hagyományőrző „szittya ÚJPOGÁNY”, nagycsaládos zeneszerző –  – 2010. 03.30.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tűz a kandallóban – Halakból Vízöntő…


Nagyon rég óta nem írtam semmit. Csak figyelem a dolgokat, csak érlelem az érlelni valót.

Számtalan, egész éjszakás meditálás, ill. közös beszélgetés, „adategyeztetés” viszont lezajlott az elmúlt fél évben nálam is, mint ahogy vélhetően más, hozzám hasonló érző, gondolkodó jóakaratú - felemelkedett és szabaddá vált, aggódó, spirituális embertársamnál is.


Én is tucatjával kapom a körleveleket változatlanul. Vannak akik egyszerűen gondolkodás nélkül elküldenek száz felé minden ellenőrizetlen infót, levelet, okoskodást, felszólítást, s nem győzöm olvasatlanul törölni a „pps”-eket, „ffw” –ket email fiókomból. Persze tisztában vagyok azzal, hogy mindannyiukat a jó szándék vezérli, amikor egyfajta „illegális partizán” – ként szóróanyagokat készítenek, vagy egyszerűen csak továbbítanak, mely írások – szerintük - ahhoz kellenek, hogy megváltozzon végre a világ, az ország körülöttünk. De mégis azt hiszem ez nagyon - nagyon kevés a változáshoz. Ha elolvasom mindet, akkor csak összezavar, felkavar a sok hír. Megzavar minket a sok felháborító történés, cigánybűnözésről, válságról, erőszakról, maffiáról, országáruló miniszterelnökről, hazudozó médiáról, állnemzeti erőkről, paktumokról, árulásról, művi bankválságról, stb. stb. stb…


A közhelyekből már nekem is nagyon elegem van, de meg kell állapítanom - körlevelek és imaláncok ide vagy oda: MEGKEZDŐDÖTT A VÁLTOZÁS! Ezt a változást vártuk évtizedek óta, s reméltük, áhítoztuk, hogy végre eljutunk a kritikus számhoz, a bűvös időkapuhoz, s most amikor végre fizikailag is megmozdult a stagnálni látszó SORSKERÉK, kapkodunk fűhöz- fához, kétségbeesünk, szomorkodunk, aggódunk és félünk. Félünk, pedig visszafordíthatatlanul beindult a VÁLTOZÁS, s NEKÜNK egyébként nincs miért ettől tartanunk, hiszen már az utolsókat rúgtuk, ettől már mélyebbre a történelem folyamán csak nagyon ritkán került nemzetünk, s az emberiség is.


Családommal itthon fával fűtünk, s számtalanszor nézem a kandallónkat, amikor a parázsra rakott fa hosszú ideig viaskodik az idővel és a hővel, hevül, izzik, majd füstölni kezd, s ebben a „kínlódó” állapotban, végletekig feszült helyzetben várja azt a pillanatot, amikor egyszerűen végre berobbanhat. Ilyenkor elég egy kis szikra, egy pici huzat, s a pillant tört része alatt megváltozik a tűz-tér-kép, s gyönyörű, tiszta, füstmentes égés lobban létre, életre. Ez után hatalmas forróság, gyönyörű lángnyelvek keletkeznek az üveg másik oldalán. Egy ilyen kandallóban – egy hasonló pillanatban vagyunk éppen most mi is, s bár sokan rettegnek ettől a változástól, egyeseknél láthatólag lelki betegség, félelem, elbújás és elvonulás, szomorúság tapasztalható, pedig egy ilyen tűzkatlanba kerülni annak, aki megjárta a poklokat, aki tud szeretni, érezni, s aki már fázott eleget, akit már fojtogatott a kénes füst eleget, annak megváltás kell hogy legyen!


A változástól való félelmeink legfőbb oka a tudatlanság, és a szeretetlenség, hiányzik az összefogás is, nem végeztünk jó munkát a hosszú felkészülés időszakában, mert nem figyeltünk egymásra, egyéni ambícióinkat, a közösség építése elé helyeztük. Sokan hitetlenek voltunk, egyesek végigaludták az egész időszakot, volt akit hipnotizáltak, kölcsönfelvételre, vásárlásra, fogyasztásra, akadtak akik a káoszos helyzetet kihasználva hatalmas vagyonokra, hatalomra is szert tettek.


A tűz most a kandallóban minden említett réteg számára érezhetően fellobbant, hatalmas erők kezdenek munkálkodni, melyek lebontják, leégetik a hitvány és korhadt részeket, viszont forróságot sugároznak majd minden szép világok és lények felé.


Ebbe a forradalmi lobbanásba, ebbe a tűzkatlanba, sokan erőtlenül, s fáradtan, elszigetelődve kerültünk most bele, de nincs okunk aggódásra, szégyenkezésre, elkeseredésre, mert láthatatlan kezek segítenek és védenek minket, valamint sok százezer ősünk, múltbeli véráldozata és fáradozása, belénk fektetett energiája feloldja majd a mi pillanatnyi megtorpanásunkat is!


A múlt és a jelen, a FÉNY és a Vízöntő levegőssége, könnyedsége, a VILÁGKERÉK egyszerűen átmos mindenünket. A lendület, a változás, a TŰZ repít tovább, hamarosan lángnyelvek égnek az égig, de ennek közvetlen részesei lehetünk úgy is, hogy nem mi égünk el, hanem csak az a sok csalfaság, a hamis, torz gólemek, rendszerek, világok és lények, anyagok és virtuális létesítmények, melyek már csak a Halak korszak utolsó próbálkozásaiként jelentek meg…


Az i. 2160. földi év – mely egy Világévet jelöl, ugyan kb. 151 év múlva fog pontosan eljönni / tehát 2160 –ban /, de ne gondoljuk, hogy a váltás egy év alatt következik be, hiszen egy ekkora nagyságú – 2160 évenként bekövetkező világkorszak -váltásnak legalább 300 éves „áttűnése” kell, hogy legyen. Ez az áttűnés a matematika és a kozmológia, asztrológia szerint is kb. úgy történik, hogy 2160 – ból elvesszük a 300 év felét, ekkor kezd a Vízöntő Korszak beszűrődni a Halak korszakba

/ ez van mostanában 2010 környékén /, s a Halak Korszak 2160 után még mintegy 150 évig fog áttetszeni, átívelni az új – légies Vízöntő világévbe. Az ezredéves jóslatok, melyek a 2012-es nagy váltásról beszélnek, ezek szerint nem tévednek, hiszen valóban ezekben a mostani esztendőkben kezd ránk nagy hatással lenni az ÚJ- Légies, könnyed Világ: Vízöntő Tavaszát tapasztaljuk éppen! A korszakváltás elől senki és semmi sem térhet ki. Mostantól 300 éven át folyamatosan egyre könnyebbé válik majd lelki és fizikai sík, szellemi létezésünk. Ugyanezt az élményt pontosan fordítva tapasztalhatták a Jézus születési dátuma előtti 150 évtől kezdődően őseink, ie. 150- körül, amikor a Kos korszak lassan átívelni kezdett a Halakba. A nagy változás és az elvizesedés, az elnehezülés, s a mélységek i. 150- től totálisan érvényesülni kezdett, ekkortól már hatalmas változások zajlódtak le a tudatokban és a társadalmakban, valamint a fizikai síkon is. A KOS világév a demokráciáról, a nagy háborúkról, a fizikai erőről, a birodalmak alapításáról szólt, s bár harcos évszázadok jellemezték, mégis az egyensúly és harmónia az amiről szólt azért, mert a Kos poláris jegye a mérleg volt. A HALAK korszak már teljesen új „ irányelvek” szerint működött, hiszen egyrészről a Jézusi tanítások szerinti szép eszmék is megjelentek / megbocsátás, könyörületesség, stb. /, de ugyanekkor a mélytengeri sötétség is, a komor fellegek is elborították a tudatokat, valamint a halak poláris jegye a szűz is befolyásolt a rá jellemző tulajdonságokkal / a nemiségtől való tartózkodás, szűziesség, a középkori eretnekség üldözése, stb. nagy kritikai szemlélet. A vízöntő világév poláris jegye az oroszlán lesz, s ennek hatásai szintén vegyülni fognak a vízöntő tulajdonságaival. Így az eredetiség és ösztönösség, a légiesség, a megingathatatlan meggyőződés keveredni fog a sugárzások erősségével, a Nap fontosságával, az alkotókészséggel, stb…


A Világév természetesen 12 világhónapból áll, melyek hossza 180 év. Mi most – mintegy 30 éve a Halak korszak utolsó világhónapjába léptünk, melyből már „csak” 150 év van hátra. Ez az utolsó hónap az asztrológia szerint szintén halak hónapot jelöl. Tehát a HALAK korszak utolsó Halak hónapjában vagyunk. Százötven év múlva pedig a Vízöntő Világév első hónapjába – a Kos világhónapba fogunk belépni. Viszont a hónapok sem egyik napról a másikra váltanak át, itt is legalább 30 év az áttűnés. A 2012 – így is stimmel, hiszen a Vízöntő Világév ekkor kezdi kifejteni hatását, s a Halak év utolsó világhónapja, a halak világhónap is most kezd teljesen kibontakozni.


Nem irigylem most azokat, akik jelen életüket elpazarolták anyagi javak harácsolására.

Sajnálom azokat, akik kihasználva mások szerencsétlenségét, hatalomra, uralkodásra törtek.

Mert a Világkerék átfordulása mostanra egyre nehezebbé teszi majd életüket.

Ezért van világválság, ezért derül fény minden gaztettre, kilátszik a lóláb minden ügyeskedés alól.

A hóhérok és gyilkosok, csalók, haszonlesők, hazaárulók, s az ezeket kiszolgáló bürokrata tömegek most mind egy hatalmas szeles tűzkatlan lobbanásától retteghetnek. De ezt a tűzkatlant most nem egy forradalomnak gondolt Halak – korszaki eszme, izmus, vagy a megtévesztő- kísértő démonisága lobbantja áll-lángra, hanem ez maga a TŰZ fenséges mivolta, maga a Természet, a FÖLDANYA, s őfelsége törvényei alapján létrejött ÉGI LÁNG ÉGI SZELE TÁPLÁLJA!


2009.02.02. Heffner Atillawww.taltossaman.hu