HEFFNER  ATILLA

Írások, gondolatoK, TANÍTÁSOK Rólunk, értünk, NEKÜNK...         

  Attila Heffner 


Mostantól folyamatosan töltöm fel itt régi és új: spiritualitással, magyarsággal, múltunkkal, jelenünkkel,  foglalkozó írásaimat. Itt olvashatóak a friss hírek is melyek szubjektív látásmóddal lesznek megfogalmazva, de objektív - közérdekű - fontos történésekkel, kérdésekkel, tendenciákkal is kapcsolatosak...

Szeretném kiemelni, hogy az írások megalkotásánál egyértelműen a RAJA / rádzsa/ JOGA tízezer éves tanítása szerint való ismereteim, KÖROSZTÓS JÉZUS MESTER  Tanításai és egyéni meditációim, DRÁGA NÉPÜNKÉRT, NEMZETÜNKÉRT, Emberi Kultúránkért való lelkes aggódás, és 26 éves hagyományőrzés tapasztalataiból merített GYAKORLATI TUDÁSOM VEZÉRELTEK.

Videóblog /2015  húsvét pénteken: VEDD LE JÉZUST A KERESZTRŐL!

Itt:
https://www.youtube.com/watch?v=hXfyMEHzd4c

további írásaim:

 ÜZENET/1

Nem szokásom "égi üzeneteket" tolmácsolni - médiumként - de most kénytelen voltam lejegyezni a ma délelőtt kapott különleges égi SMS-t. Egy pár másodperc alatt "tolták be" tudatomba egy magasabb szellemi minőségben létező világ képviselői... Közkincsre adom, mindenki kezdjen vele azt amit akar, én igaznak vélem...

" Köszöntünk! Mi az emberiség jelenkori tudatszintjétől jóval fejlettebb teremtmények vagyunk. Ti – emberek - minket az égen kutattok, égi járműveket lestek, s valamelyik fényévekre tőletek található Naprendszer lakóinak gondoltok minket... Évtizedek óta kémlelitek az eget. Ez az elképzelés legalább annyira gyermeki, mint amikor pár száz évvel ezelőtt a Földet laposnak gondoltátok, s a Naprendszeretek középpontjába állítottátok. 

A valóság az, hogy mi valóban létezünk, de nem ott és nem úgy, nem olyan formában, térben és időben, ahogy ti azt elképzelitek. Gyerek korod óta tanítunk, álom és éber szinten egyaránt, s egyre közelebb kerülünk egymáshoz, ahogy te fejlődsz, s ahogy képes vagy emberi korlátaidat legyőzni, elmédet, egódat félreállítani.

Mostanában sokat gondolkozol azon, hogyan is vedd fel a kapcsolatot velünk, sokat aggódsz az emberiség valós problémáin, s igyekszel elkerülhetővé építeni azt a háborút, mely most az emberiségre vészesen ránehezedik.Mivel neked - személy szerint – évek óta problémád van a különböző emberi médiumok közvetítéseivel, ezért te magad vagy, aki saját magadon belül rendszeresen elutasítod a találkozást és a kommunikációt.

Bármennyire is csodálkozol most, de a „találkozás” nem kívül fog megtörténni, a ti fizikai valóságotokban, tehát kérünk téged, tedd félre most az akaratodat, egódat, fafejűségedet és figyelj ide!

Kérdéseidre – melyeket számunkra az elmúlt 10 évben feltettél - most válaszolunk, s vagy „fogod az adást” végre, vagy vársz újabb éveket arra, hogy alkalmas legyen a légkör, s tudatod éppen újra oda forduljon felénk, hangolódj tehát ránk és figyelj: BELÜLRE!

Először is: Tök felesleges az eget kémlelnetek. Tudósaitok távoli bolygókat, csillagrendszereket keresnek, vizsgálnak, s megpróbálnak az ŰR-be üzeneteket, szondákat, gépeket küldeni, hogy velünk a kapcsolatot felvehessék. A Földet élhetetlenné tettétek, s most be vagytok pánikolva, hova is tudtok menekülni.
Parazita módon éltetek, s most, amikor felemésztettétek az ISTEN által biztosított PARADICSOMOT, próbáljátok elhagyni a hajót. Hát ez nem fog sikerülni, legalább is úgy ahogy vezetőitek, tábornokaitok és tudósaitok ezt jelenleg elképzelik, úgy semmiképpen!

Ha egyáltalán lenne olyan Naprendszeretekben megtalálható élhető égitest, ahova átmenekülhetnétek / nincs ilyen!/, akkor sem engednék ezt meg Nektek az általatok ANGYALNAK nevezett magas fényen rezgő szellemi entitások, hiszen akkor azt az égitestet is csak lerombolnátok, az ott élő lényeket rabszolgasorsba kényszerítenétek, s vinnétek magatokkal fegyvereiteket, vírusaitokat, s azt a harácsoló buta mentalitást, az öldöklést, a hatalmi vágyat, a hierarchikus rendszereteket amit ti demokratikusnak neveztek, de ez maga a hazugság, s maga a pusztítás, s a demagógia és diktatúra. Jelenleg tehát a FÖLDÖN, abban a gyönyörű "gumiszobában" kell maradnotok, ahol egymáson kívül senki másban kárt nem okozhattok. Nagyravágyó terveitek "csillagflottáról", kitelepítésről, fénysebesség eléréséről, s a fekete lyukak meglovagolásáról, stb. így részünkről- belülről - blokkolva vannak, mert először rendbe kell magatokat tenni, nálatok ott a Földön kell megtanulnotok teremtő módon, szeretetben, háborúskodás és kizsákmányolás, parazitáskodás nélkül élni, s csak ezután jöhetnek majd a nagy utazások, melyeknek egyébként így már semmi értelme nem lesz...

Vizsgáljátok a bolygóitokat, úgy tekintettek Naprendszerre, mintha máris a tiétek lenne, mintha máris ti gyakorolnátok a hatalmat ebben a tökéletes Harmóniában, s ISTENI TEREMTÉSBEN. Teszitek ezt azért, mert tulajdonképpen semmit sem értetek ennek a rendszernek és annak elemeinek lényegéről.Eláruljuk nektek, hogy a NAPRENDSZER égitestjein létezik élet, minden bolygón / LOKÁN /, magyarul "LAKÁN" élnek teremtmények, de nem abban a formában, mint ahogy ti azt elképzelitek. Felesleges dolog szkafanderbe öltöznötök, s odautazni, mert ezen égitesteken teljesen más körülmények - DIMENZIÓK - vannak, s a fizikai síkon másodperceket sem tudnátok ezen rendszerekben létezni, mert vagy megfagynátok, vagy megégnétek, s még számtalan egyéb probléma is felvetődne, ami a biztos pusztulásotokhoz vezetne. Még a NAP -ban is élnek értelmes, hatalmas lények, csak éppen nem a ti 3 D-s - fizikai síkotok szerinti testben, hanem inkább úgy értelmezhetőek számotokra, mint magasabb rendű, szellemi és lelki síkon létező nem fizikai teremtmények, melyeknek feladata tulajdonképpen a bolygók lakosságán történő gondoskodás a létezés valamennyi dimenziója szerint.

A NAPRENDSZER összes bolygóján és holdján élő valamennyi teremtmény aggódva néz benneteket embereket, hogy a leggyönyörűbb ékességet, a legélhetőbb és legszebb bolygót mennyire tönkre vágtátok röpke 100 év alatt.
Ti emberek elképesztők vagytok / tisztelet a kivételnek! /. 

Televágtátok az ŰR-t törmelékkel, mérgező, sugárzó anyagokkal, s az általunk számotokra " békés célra" adott technológiákat átalakítottátok pusztítókká, s próbáljátok a NAPRENDSZER égitestjeire szállítani, hogy ott romboljatok ezen fegyverekkel. Földeteken teljes a zűrzavar, a NAPRENDSZER lakói ezért összehívták a"BIZTONSÁGI TANÁCSOT", s érdeketekben számos intézkedést hoztak. A pusztítást és a háborút, a harácsolást és az erőszakot támogató és alkalmazó emberi lények megfigyelés alatt vannak, s hamarosan tapasztalni fogjátok hathatós intézkedéseinket, de a felemelkedett és békés, ártatlan emberi lények kimenekítése fizikai szinten sajnos nem elképzelhető. Ti emberek a FÖLD rezgése nélkül - bármilyen nagyszerű és élhető zöld, levegős és vizekkel terített bolygón is - hamar elpusztulnátok, olyanok vagytok a FÖLDANYÁTOK nélkül, mint hal víz nélkül. Pár perc " tátogás" után vége az életeteknek...Ezért nekünk, a NAPRENDSZER BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK jelenleg nagyon nehéz a dolga.
Egyébként más rendszerek és GALAXISOK teremtményei is szervesen közreműködnek ebben a különleges munkában, mert a teljes Világegyetemben minden teremtett LOKÁKON, minden magas rezgésű, fejlett fényteremtmény egyébként együtt, egyként segíteni akar rajtatok.

Ti megpróbáltok S.O.S. jeleket, lassú űrszondákat küldeni a világűrbe, de ennek csak annyi haszna van, mint egy óceánba dobott palacknak, amibe levelet dugóztak.Viszont a szellemi és lelki síkon történő segélyüzeneteket azonnal megkapják az ISTENI TEREMTMÉNYEK bárhol a világon.
Meg kell értenetek, hogy a gondolat és az érzelem, milliárdszorosan gyorsabban ér oda bárhová, mint maga a fény, s azt is meg kell értenetek végre, hogy amit ti "kint", galaxisoknak, valóságnak, fizikai Kozmosznak, Univerzumnak és persze végtelennek, állandóan táguló VILÁGEGYETEMNEK gondoltok, az csak a ti képzelgésetek, olyan mint egy álom, ez csak hasonlít arra a BELSŐ KOZMOSZRA, amiben mi, valós teremtmények valóban megtalálhatóak vagyunk, ahol mi valójában létezünk. Ha felnéztek a csillagos égre, akkor csak a BELSŐ KOZMOSZ kivetülését, tükröződését szemlélitek, s ezért értelmetlen a kivetülésbe utazásokat tenni / számunkra ez nagyon mulatságosnak tűnik/.
Az igazság az, hogy ti bármennyire is nagyra vagytok tudományaitokkal, tulajdonképpen csak a sötétben tapogatóztok: EMBEREK! Nem láttok tovább az orrotok hegyénél. Szondákat küldtök pld. a lángoló NAP - hoz, melyek aztán rendre elégnek, s közben fotókat készítettek a semmiről, a lángolásról, az általatok értelmezhetetlen látszólag fizikainak tűnő folyamatokról, s ebből próbáltok értelmes logikai összefüggéseket felépíteni, ez mulatságos... Igazán úgy gondoljuk, hogy ti emberek vagytok a legszórakoztatóbb, de ugyanakkor a leg-közveszélyesebb és leg-önveszélyesebb lények az UNIVERZUMBAN.

Meg kell értenetek, hogy a VALÓSÁGOT csak belül, a BELSŐ KOZMOSZBAN érhetitek el, s a VALÓSÁG, a valóságos ŰR, a megismerhető VILÁGEGYETEM: Belül található mindannyiitokban, s nem kellenek hozzá rakéták, űrjárművek, csak egy egyszerű meditáció, hogy kapcsolatba kerülhessünk.

Hiába próbáljátok tehát a fizikai Naprendszer bolygóit megszelídíteni, igába vonni, kutatni, ha közben nem figyeltek az égitest belsőtökben valós lényegére. Őseitek tudták ezt, s megértették az egyes égitestet lelki, szellemi rezgését, miközben felnéztek az égre, tudták, hogy az a konkrét bolygó, csillag, vagy galaxis, csillagkép-együttes mikor milyen BELSŐ LELKI HATÁST fejt ki, s ezen belső lelki hatás aztán milyen kivetüléssel bír a külső fizikai környezetre.

Minden komolyabb tudósotok aztán, ugyan így- belülről- az EMBERISÉG TUDAT FELETTIÉBŐL hozta le az adott kutatási eredményt, bizony egyikőjük sem "kívülről" kapta az impressziókat. Kívül csak az ŰR- létezik. Az ŰR, mely a TUDAT, az ÖNTUDAT, a BELSŐ KOZMOSZ kiömlése, kifejeződése, melynek se vége, se hossza, megfoghatatlan, benne az ŐSANYAG keveredik a TEREMTETT VILÁGOTOK SZIMBOLIKUS KIFEJEZŐDÉSÉVEL, s ez tulajdonképpen egyfajta KÁOSZ, a NAGY SEMMI. EZ A /Z/ ŰR... Keresgéljetek tehát Bensőtökben, s a szellemi tanításokban, melyek több ezer évesek, s figyeljetek az őseitekre, akik már 4 -5 ezer évvel előttetek tudták a válaszokat arra, amit ti most még egyáltalán nem értetek!

Amikor az ŰRT próbáljátok megzabolázni, meglovagolni, az olyan, mint amikor pld. az ÓCEÁNT akarnátok uralmatok alá hajtani. Tulajdonképpen semmit sem értetek az ELEMI DOLGAITOKRÓL sem, s máris a VILÁGEGYETEM végét keresitek. Gyermek ész, logika és gyermek hisztéria minden, amiről azt hiszitek: hogy TUDOMÁNY!

A Valóságban olyan mint hogy "TUDOMÁNY" nem létezik...
Csak az érzetek, csak a LÉLEK, csak az ösztönök, s legfőbb képen az EGYETEMES SZERETET, ami nem más mint a fizikai gravitáció - ez a valós és ez az értelmes, amit kutatnotok kell, s nem pedig minden más, amit jelenleg fizikailag és tudományosan fontosnak tartotok!

Ti legalább annyira nem értitek üzeneteinket, mint pld egy földi óvodás gyerek nem érti, amikor pld. a kotangensről, vagy a hatványozásról beszéltek neki.
Meg kell tanulnotok tehát az egyszer egyet! Meg kell tanulnotok belülre figyelni és hallgatni!

A VILÁGEGYETEM, valamint a benne keringő NAP- REND- SZER nem tulajdonotok!

Sem a két dimenziót, sem a hármat nem uraljátok, s máris a felsőbb dimenziókon jár az eszetek. Világuralmi terveket szövögettek, miközben egy egyszerű influenza vírust sem tudtok megsemmisíteni...

Üzenetünk tehát, kedves tévelygő testvérünk, amit át kell adnod a többieknek:

EMBEREK! Szedjétek össze magatokat!

HA kész vagy a folytatásra, akkor folyamatosan jelentkezni fogunk, most pihenj meg, igyál meg egy sört...

2. Üzenet-2  "Kérdezz- felelek..."

Négy nap telt el a legutóbbi furcsa „beszélgetés”óta. A Belső Valóságom furcsa „földönkívüli”lényei, akik megszólítottak, elég erős hatást gyakoroltak rám. Sokat jártam azóta kint a természetben, íjaztam, túráztam, Párommal beszélgettem, vendégeket fogadtam, s átértékeltük együtt a történteket. Sok pozitív visszacsatolást és megosztást kaptam, ennyi ember talán még sosem jelölt be ismerősének mint most a közösségi portálon, az írásom olvasásának hatására... Közben járt az agyam, s próbáltam újra és újra kérdéseket megfogalmazni magamban, de 3 napig senki sem válaszolt sehonnan sem.

Ma délben, dobkészítés közben viszont újra sikerült ráhangolódnom erre a furcsa belső bizsergésre, melyet évtizedekig igyekeztem magamban elnyomni. Ma már megfigyeltem, hogyan is zajlik ez: A válaszok képben érkeznek, vagyis inkább egy- egy téma szerint, kis "látások" jönnek, melyekből olykor 2 -3 is átvillan tudatomban egyszerre. Érzések is előjönnek velük, s ilyenkor úgy érzem, mintha valahogy kitisztulna a kép, mintha kiszabadulna valami nagyszerű szellem a belső palackból, kívánom a kávét közben, s pici kortyokat iszom, majd folytatom a hangolódást és folyamatosan teljes gőzzel jár, zakatol lelkem, agyam, lényem. Ilyenkor nem találom a helyem, csak fordulok befelé, semmi más nem érdekel, még szeretteim is idegesítenek, amikor megszólítanak. Az üzenetek egy pillanat töredéke alatti megmutatása után, következik részemről egy különleges "feldolgozás", szkennelés, majd meg kell hogy fogalmazzam ezeket gondolatként - magamnak. A gondolat persze már sokkal lassabb, mint a KÉPEK és KÉPÉRZETEK meglátása, megérzése volt, de ha ezeket a lefordított gondolatokat beszédben kell továbbfogalmaznom, akkor csak még ettől is sokkal lassabban tudom a "betolt" információkat kifejezni. Az írásról nem is beszélek, hiszen az olyan mint amikor a gőzt akarom lefagyasztani - meg kell várni, míg lehűl forró folyadékká, majd aztán az is lemegy szobahőmérsékletre, s csak ez után jöhet a nulla pont. Szóval, ma újra itt "voltak" tanítóim... Kérdés- felelet formában, telepatikusan, képekben, érzetekben, lenyomatokban és szimbólumokban válaszoltak. Az információ átadója egyszerre mutat képet, ad hangot, érzetet, gondolatot, szimbólumokat, egyszerre akár százat is fogni vagyok képes, s a belső "hang" amit hallok, csak saját gondolataim megfogalmazása részemről magamnak. Hangra fordítom, amit látok, érzek, aztán a hangokat gondolatként raktározom, s később majd leírom. Olyan vagyok ekkor, mint egy szinkrontolmács, aki figyel a bejövő infókra és szinte egyszerre lefordítva, magyar nyelven mondja tovább magában a képzeteket / lelassítva /, s aztán este emlékezetből leírja, amire emlékszik. Nagyon nehéz most leülnöm és megírni az egész kommunikációt, szinte azt sem tudom, honnan kezdjem, meg kell keresnem a gondolati mappákban azokat, melyekbe már "lementettem" az előbb az egész beszélgetést és le kell lassítani mindent, aztán megírni...

Üzenet/2

Szereplők:
"*" = Belső Hang
"-" = Én / a fogadó/

- Köszönöm hogy újra jelen vagytok tudatomban, most már nem vagyok annyira stresszes, örülök, ha sikerül másodszor is értékes infókat megértenem, s papírra vetnem. Furcsa és szokatlan, hogy én lassú gondolatban kérdezek, ti pedig azonnal a másodperc tört része alatt válaszoltok képben, érzetben.

* Mi is köszöntünk Téged, a Belső Kozmoszból. Örülünk, hogy rászántad magad és megértetted szándékunkat, rég óta várunk már arra, hogy végre figyelj ránk, hidd el, elsősorban neked szeretnénk segíteni, valamint rajtad keresztül sok útkeresőnek is, akik tulajdonképpen számodra "KÜLVILÁGKÉNT" jelentkeznek, de igazán a BELSŐ VALÓSÁG LAKÓI ŐK IS. Az igazság az, hogy csak félig valóságos ez az egész beszélgetés a fizikai szinten, de végül is egyenlőre csak fogd fel úgy, mintha valóban a "külvilág"- ba üzennénk rajtad keresztül! Később megérted, hogy miért nem helyes megfogalmazás ez, ebben a formában... 

- Akkor először is a külvilág és a belső világ kapcsolatára volnék kíváncsi...

* Na, akkor vágjunk bele! A legutóbb arról beszéltünk, hogy a tudósaitok tévedéseket tévedésekre halmoznak. Innen folytatjuk: Naprendszer, csillagok, űr , galaxisok, világegyetem, stb... Szeretnénk ha megértenéd, hogy amit ti VILÁGEGYETEMNEK neveztek, az csak egyfajta tudati kitükröződés, nem úgy valóság, ahogy azt ti gondoljátok. Amikor kutatjátok, elfelejtitek, hogy csak a tükröződést vizsgáljátok, melyet kint fizikai érzékszerveitekkel, vagy akár különböző gépekkel, távcsövekkel észleltek. De tulajdonképpen csak belsőtök kitükröződéseit látjátok Napnak, Holdnak, csillagoknak, végtelen Űrnek. Mindezen fogalmak, dolgok persze léteznek, de csak mint ős-princípiumok - bensőtökben - melyeket eddigi testöltéseitek tapasztalásai alatt észrevettetek, melyek a tulajdonképpeni BÁSTYÁK, kapaszkodók a belső végtelenség óceánján. A csillagos égbolt tehát nem más, mint a belső valóságotok, a BELSŐ ÖSSZETEVŐTÖK kivetülése. Fizikainak gondoljátok, de ma már minden valamire való tudósotok is érti, hogy olyan mint hogy "ANYAG", nem létezik, csak az energia, a rezgés, a mozgás adja azt a hamis képet, mintha az anyag valóban fizikailag is volna. Amit ti "szilárd"-nak gondoltok, az valójában atomok, sötét anyag, fotonok, s a különböző elemi energiarészecskék kavalkádja, rezgése, melyet figyelmetekkel keltettek életre. Szerintetek mozgásban vannak, de tulajdonképpen csak a figyelmetek látószögét változtatva tűnik úgy az egész, hogy mozognak. Hasonlóan ahhoz a másodpercenként 24 -25 frame -ból álló filmszalagra, melyben állóképek vannak egymás után rögzítve, melyeket figyelmetekkel és látásotok segítségével látszólagos mozgássá alakítotok tudatotokban, miközben észre sem veszitek, hogy tulajdonképpen a 24 -25 álló képet, a filmkockákat csak mind egyesével összenéztétek, s ebből az "önbecsapásból" mozgásnak vélitek az egészet... Ugyan így vagytok minden mással is, amit FIZIKAI KÜLVILÁGNAK GONDOLTOK! Ha jobban megvizsgáltok egy nehéz tárgyat mikroszkóp alatt, akkor észreveszitek, hogy tulajdonképpen csak energia az egész, s így sem a tömeg, sem a súly, sem a tapintott, látott, hallott, vagy ízlelt kép nem a valóság, csak egy érzékszerveitek által beáradó információegyüttes, s csak annyira lehet róla fogalmatok, amennyire érzékszerveitek ennek befogadására képes. Az atomok között ÜRES TÉR van /mint ahogy a galaxisok között is /, s két atom soha nem "ér" egymáshoz, így hogyan is lehetne igazán tömör, vagy nehéz ez a valami? Hogyan lehetne akkor egy tárgy szilárd? Az igazság az, hogy nincs is olyan, hogy "TÁRGY"... Tulajdonképpen ATOM sincsen, tudósaitok átvernek benneteket, hiszen csak modellezetten látjátok ezen parány részecskéket, matematikailag ugyan bizonyítják, de látni nem látjátok, érzékelni nem vagytok képesek, csak egy feltételezés, s ebből következően meg kell értenetek, hogy csak is a rezgés létezik, melyet ti valamilyen tárgynak, vagy testnek érzékeltek, de ez NEM VALÓSÁG! Elmondható tehát, hogy úgy tűnik:Elemi részecskék, s ELEMI Erők, ENERGIÁK építenek fel mindent külvilágotokban, de szó sincs fizikai valóságról, csak érzéki csalódás az egész, amit külvilágotokban szilárdnak, folyékonynak, légneműnek, vagy izzónak érzékeltek, csak energia- kavalkád, melyet figyelmetekkel és érdeklődésetekkel, érzékelésetekkel: VALÓSÁGGÁ FAGYASZTOTOK! S tudnotok kell, hogy az energia sem mozog, csak a figyelmetek, a látószög-ötök változása miatt érzékelitek mozgónak az ŐSKÉPEKET- LAPPANGÓ ŐSENERGIA képeket / szamkszara , ill. szimbólum /, melyek Belső Kozmoszotokban nyugalmas pozícióban állanak, a BELSŐ VÉGTELEN TUDATI TÉRBEN. Az emberiség jelenlegi BOLYGÓJA a FÖLD. Te mint ember, az összes eddigi testöltésed ismeretei alapján emberi szinten tudatosultál, létrejöttél a végtelenségben ezen a bolygón. Amelyik fejlettségi szinten vagy, azon a "LAKÁN" születsz meg, s közben persze egyfajta amnéziát okozol magadnak, s tudatosan nem emlékszel az előző testöltéseidre. Hogy is emlékezhetnél, hiszen nincs is olyan hogy idő, s így egyszerre van minden testöltésed... De erről majd később! A "test öltése" szó szerint azt jelenti: Felveszel egy formát, melyet látszólag fizikailag elektronok, protonok, neutronok, elemi részecskék, sejtek, molekulák építenek fel, de te nem vagy azonos ezekkel, az igazi éned az nem fizikai, azt csak érzékszerveiddel érzékeled valamilyennek - mint ahogy az előbb a filmszalag- példa segítségével ezt érzékeltettük. Fogd fel tehát az egészet csak egy álomnak, egy filmnek, egy színházi darabnak, egy flash- nek, s próbálj most elvonatkoztatni kicsit attól, amit eddig gondoltál a fizikai valóságról! Csak így tudunk tovább menni...

- Időt kérek... Fel kell dolgoznom ezeket. S nincs több kérdésem... / elfáradtam és 10 perc szünetet kértem /

* Amikor a tudósaitok a Világegyetemet, vagy akár a mikrokozmoszt, az elemi részecskéket vizsgálják - hidd el, hogy a kettő teljesen ugyanaz, semmi különbség mikró és makrokozmosz között, csak a mozgónak tűnő képek nagysága és mélysége, lelki és szellemi tartalmának méreteiben vannak különbségek - akkor nem csinálnak egyebet, mint hogy színházi rendezőként leszületve a FÖLD LOKÁRA, egyszerűen elfelejtik azt, hogy ők mindössze csak egy színházi darab premierjén ülnek a nézőtéren, s figyelvén a darabot, azonosulnak a történettel, s elfelejtik, hogy az egész tulajdonképpen csak egy színház. Sírnak, nevetnek, elhiszik, hogy valóban megölte a főhős a másik hőst, s a díszleteket is igazinak gondolják, s elfelejtik azt is, hogy tulajdonképpen azért öli meg a főhős a másik szereplőt, mert a forgatókönyvben maga az alkotó akarta így, aki nem más mint az amnéziában leledző figyelő és érzékelő alkotó, azaz az "ÉN", akinek figyelme képkockáról képkockára vándorol... Amikor pld. a Naprendszert vizsgáljátok, akkor sem értitek meg, hogy az "egész csak egy makett", egy színház, az egész színpad csak a nézők kedvéért látszik ilyennek - olyannak, reflektorok, hangfalak, kivetítő, jelmezek, díszletek, súgó, minden- minden pontosan úgy, mint egy valóságos színházi előadásban. Felesleges tehát elutazni a Jupiterre, vagy a Vénuszra, hisz az olyan, mintha a színházi díszlet háttérkivetítőjének, vagy papírdíszleteinek valamelyikére, vagy akár egy nagyon erős reflektorba akarnátok eljutni, fel illetve bemászni... Megégtek, megfulladtok ebben a testben, azokon a bolygókon, leestek, agyon nyom benneteket a gravitáció, elszálltok! Értelmetlen a díszleteket valóságnak látni tehát!!! Ezért mondtuk az elején, hogy nagyon mulatságosak vagytok ti emberek. Persze, érthető mindez, hiszen a fejlődésetekhez a színház, s a film- szerű megélés nélkülözhetetlen, valamint a BELSŐ KOZMOSZ, az ABSZOLÚTUM számára is mindezekkel megtapasztalásokat és fejlődést - tapasztalati tágulást - okoztok! Tehát, te is - mostani életedben -"csak" egy színházi rendező, vagy akár egy filmkészítő voltál, aki nézte az előadást, vagy a filmet, s közben elfelejtetted /amnézia /, mindezeket, s együtt sírtál, nevettél, aggódtál, szerettél és utálkoztál a darab szereplőivel, a forgatókönyved szerint, kvázi becsaptad magadat az érzékszerveid által egész életedben, s majd egyszer csak meghalsz / előadás és vetítés vége/, s összegezve az egész flash-t rájössz, hogy mennyire is elfelejtetted, hogy nem is a valóságban voltál, mennyire is csak "összenézted a különböző filmkockákat" / a hangok kuncognak/. nevezhetjük az egész életedet egy FILMNEK, s a végén jön az életfilm újbóli levetítése, ahogy azt ti emberek, emlegetitek. A beszélgetésünk segíthet neked felébredni a kábulatból, s megérteni azt, hogy nem a valóság az amit most érzékelsz, meg kell értened tehát, hogy csak egy fájdalmas, izgalmas, gyönyörű film, amit terveztél, amit megtapasztaltál, s amiből most keresed a kiutat, amin változtatni szeretnél, mert igen el lett tolva minden abban a filmben, melyet létrehoztál, s ráadásul még el is aludtál a darab közben sokszor / ismét nevetés /... Nem kötelező tehát csak a darab végén ráébredni - az életfilm fájdalmas megtekintésekor - a VALÓSÁGRA, hanem lehetőséged van most, életedben is éber állapotban átgondolni mindent!

- Újra időt kérek, mert sok ez így egyszerre.... Igen, értek sok mindent, gyerek korom óta ezen jár az eszem, mindig is éreztem, hogy valami ilyesmi az egész, annak idején a "valóság buktatása" - érzet sokszor előjött bennem, s amikor 30 évesen megismertette velem a Raja YOGA tanítást egykori mesterem, akkor szembesültem mindazokkal, melyekről most beszéltek.Tehát, nem új ez a téma, csak új szemszögből van megvilágítva számomra. Köszönöm a tanítást, most lefordítom magamnak gondolatokra, s aztán folytassuk!

* Rendben, várunk... Nálunk nincs idő / nevet /. Ráérünk... / ismét nevet és vár /.
Szóval... Világos, hogy eddig is sejtettél dolgokat, néha felébredtél a kábulatból. Meg kell értened, hogy minden amit külvilágként megélsz, az egykori megtapasztalásaid gyümölcse, semmi mást nem érzékelhetsz, mint azokat az előző szimbólumokat, melyeket már átéltél, megismertél, tapasztaltál. Ha fákat látsz "kint"', akkor emlékszel fa- életedre, ha bogarat figyelsz, csak azért láthatod, mert egykoron voltál ilyen bogár is. A tudósok is azért idegesítenek téged, mert egykoron voltál racionális, szemellenzős önbecsapós tudós! / újra nevet/. Katona is voltál már, öltél is sokat - ezért is idegesítenek a tábornokok... Minden voltál már, amit érzékelsz, csak most egy másik nézőpontból látod az egészet. A legjobb példa a valóság természetére, hogy te ülsz a robogó vonaton, s nézel ki az ablakon. Látod a messzi hegyeket, melyek lassan, nagyon lassan tűnnek el a képből, aztán látsz közelebbi városokat, melyek már gyorsabban elillannak, ez után jönnek a közeli fák, melyek szinte pillanatok alatt eltűnnek a szemed elől. Kérdés: Mozognak ezek a dolgok? Mozognak a hegyek, vagy a városok, s a fák? Ugye hogy nem... Csak a te vonatod száguld / pontosabban ez is csak egy flash, hiszen nincs vonat, nincs ülés, ablak, csak a te figyelmed teszi azzá az ősképek alapján /, s ebből alakul ki a vonaton való utazásban esetleg az a hamis kép benned, mintha mozognának a dolgok a vonat ablak másik oldalán. Ha egy tőled tudatlanabb létforma ülne az ablak előtt - mondjuk egy állat - akkor nem volna számára világos, hogy ő az aki utazik, s nem pedig a fák és a többi dolgok odakint. Ugyan így neked és a tudósaitoknak sincs fogalma arról a színházi drámáról, s arról a robogó vonatról, melyből a valóság máshogy látszik, mint ahogy konkrétan az felépül, hiszen még nem látjátok magatokat és a vonatot és a várost és a hegyeket egy felsőbb nézetből...

- Azt mondjátok, hogy nálatok nincs idő... Beszéltetek sokat a térről, az Űr - ről is. Nálunk mi a helyzet ezekkel?

* Meg kell értened, hogy nincs olyan, mint hogy NÁLATOK és NÁLUNK.
Csak a te figyelmed dönti el, hogy hol helyezed el magad! Jelenleg te úgy érzed " KINT" vagy és mi " BELÜL". De ez helytelen megközelítés! Ahogy kedves tanítód- IZZÓ, a te Jézusod rájött: "ÉN az APÁBAN, AZ ANYÁBAN, s az ATYA és ANYA énbennem", tehát nincs olyan hogy itt vagy ott, nincs olyan, hogy ekkor, meg akkor, csak a MOST VAN! És a MOST egy végtelen pillanat, melyet különböző nézőpontokból meg lehet figyelni, s ebből származik az a tévedésetek, hogy különböző helyek, vagy bármilyen idősíkok léteznek. Képzeld el a VILÁGEGYETEMET egy nagy gömbnek, amit kívülről szemlélsz, s nem pedig belülről! Bármelyik szegletébe belenézel, mindig más és más epizódot, történést, tárgyi, vagy időbeli eltérést tapasztalsz, az előző "benézésed"- hez képest. De a Világegyetem Gömbje az csak az EGY PILLANATKÉP, csak egy örökkévaló pillanat! Állókép, s ugyanakkor ÉLŐKÉP is! Mozog ha nézed, mozdul ha máshonnan tekintesz rá, de ha nem nézed akkor a te fogalmaid szerint csak "áll"! S ugyan úgy, mint amikor beülsz egy moziba és nézed a filmet, nem gondolkozol azon, hogy tulajdonképpen csak álló fotók egymás utáni együttesét szemléled, ugyan úgy elfelejted a VALÓSÁG szemlélésekor, hogy csak te, a MEGFIGYELŐ LÁTOD VALAMILYENNEK az adott képekből - melyek téged érdekelnek - a VALÓSÁGOT... Tudósaitok is - űrhajókat fabrikálnak és időutazásokat terveznek, olyan messzeségeket próbálnak legyőzni, mely távolságok nem is léteznek, a fénysebesség túlszárnyalását tették ki célul, de még arra sem voltak képesek - amire már te képes lettél, hogy lelkileg és szellemileg végre befelé forduljanak, elcsendesedjenek, kérdezzenek, és megértsék végre, hogy nincs lent és fent, nincs kint és bent! Hogyan akarnak így nektek, földi halandó tudatlan embereknek segíteni matematikai egyenletekkel, s űrhajók tervezésével? Hogyan akarnak abban utazni, ami nincs is? Tehát se térben és se időben nem kellene gondolkodni! Aki a végtelen többszörösét próbálja megfogalmazni, de közben a saját érzelmeiből, lelkiségéből, működéséből, vagy akár a nemiségéből sem képes semmit megérteni, az nem más SEGÍTŐ, mint amikor a "VAK VEZET VILÁGTALANT"! Hogyan akarnak ők az EMBERISÉGEN segíteni? Meg kellene tanulniuk először önvalójukba belenézni, elfelejteni a matematikát, a fizikai tételeket, az állandó tévedéseken alapuló tudományokat, mely egyre jobban a sötétségbe irányít benneteket embereket! Ti - már megbocsáss - emberek olyanok vagytok jelenleg számunkra, mintha pld. nálatok ott a Földön, valamilyen tudatlan emberi lények kizárólag az INTERNET VILÁGÁT tartanák csak valóságnak. Tudják, hogy nem fizikai, értik, hogy nem tudnak a gépekbe belebújni, de mégis úgy tesznek, mintha ez a VILÁGHÁLÓ- rendszer lenne a valóság, s nem pedig a saját lelki és szellemi rendszerük... Ugyan így keresik a kivezető utat a fizikai szinteteken a politikusok és a katonák, a fizikusok, geológusok az ŰR irányába, a gépek világába, pedig a "kivezető út" helyett csak a "bevezető utat" kellene megtalálniuk egyénként! Ahogy nevezitek: ISTEN - bent van, mindannyiitok lelkében! Ez belső valóságotok. A segíteni képes univerzumi lények is BENT vannak... Az angyalok is... ÓZ a nagy varázsló is... / újra nevetnek... s most már én is nevetek/. Madárijesztő és bádogember is ott vannak lelketekben... / kuncogás s hosszú szünet /. Ne keressétek tehát ÓZ - varázslót a Marson, vagy a Plútón! Óz egy belső varázsló, aki színházigazgató, s ráadásul fel is ébredt már, nem gondolja, hogy ő is valóságos szereplő a saját darabjában... Ha VILÁGOT teremtesz, akkor látnod kell magadat mint TEREMTŐ, s el kell fogadnod magad körül a jó és a rossz történéseket is saját "rendezői "felelősségedben!
Rendezz jobb darabot, ha nem tetszik! / újra nevetés.../

- Ide kapcsolódik tehát a következő kérdésem: Hogyan állíthatom meg a világunkban azt az öldöklést, az a háborúskodást, ami zajlik? Mit tehetek? Azt akarom, hogy vége legyen ennek az eddigi borzasztó katonai, politikai rendszernek!

* Arról ami a Földön zajlik, s ami számodra ebből érzékelve van, arról egyedül: TE TEHETSZ! / hosszú csend mindkét részről - egyfajta adáskimaradás a vevőkészülék hibája miatt /

- Ez hogy lehet?

* Eleget beszéltünk mára... Pihenj, s írj le mindent, hamarosan visszajövünk, jó éjt, a ma esti sör helyett menj ki a kertbe és nézegesd a csillagokat, gondold végig, amiről beszéltünk, zamatold ki a tartalmat és vond le magad számára a tanulságot barátunk! Jó éjt!

/ Én még vártam egy kicsit, hátha újra szólalnak, de semmi, vége volt az adásnak mára... Megfogadtam a tanácsot és folyamatosan azon jár azóta is az eszem, hogyan is lehetek én mindenért felelős, s mit kell tennem, ha változtatni akarok!?! /

2015.04.13.

Heffner Attila Keresztes / folyt köv...


PÜNKÖSDI ÜZENET... Méhkirálynő.

A szkíták, hunok, magyarok, a méhekhez hasonló közösségben és ŐSÁLLAPOTBAN éltek. Ebben a tudatban kellene ma is léteznünk!
Az ISTENANYA a mi MÉHKIRÁLYNŐNK. Tudatunkban Ő kellene hogy összefogja az egész MAG-ÁRASZTÓ méh csapatot.A KAPTÁR a MI MEDENCÉNK, EURÓPA KÖZEPÉN. A méhecskék kirajzanak, egyesek dolgozók, mások védők, őrök, harcosok. Bárhova is repülnek ki a VILÁGBA / pld. külföldön dolgozók /, bármikor képesek az adott jelre otthon teremteni és a méhkirálynőt , s a méhkast megvédeni.A MÉHEKNEK nem az a dolguk, hogy otthon üljenek és éhezzenek, hanem hogy teremtsenek, termeljenek, s védjenek, megismertessék a MÉHKAS lelkületét az egész mezőn. A magyar ember nem arra született hogy üljön a seggén a kaptárban és felélje a készleteit... Szorgos munka, állandó alkotás, teremtés, és a FÉNYBEN való repkedés az ami a dolgunk: Egy mindenkiért, mindenki EGYÉRT!

Az ANYAKIRÁLYNŐ képes bármikor utódját is megszülni / lásd: ANYA MÁRIA- SZŰZ MÁRIA, Nagy és KIS BOLDOGASSZONY /. Ha úgy érzi, tovább áll, új kolóniát alakít, s a kis királylány folytatja eddigi teremtését...De maga dönti el mennyi dolgozót, vagy katonát kell szülnie, maga tudja, mikor kell átadni a helyét az ifjú szűznek.Minden méh képes életét veszteni, vérét ontani az ANYÁÉRT, a CSALÁDÉRT, az ősi tradiciókért, a méhkas egy szerves lüktető boldog EGÉSZ.

Így kellene működnie nálunk, a magyar társadalomnál is az ősi rendszernek!

A MAGYAR SZENT KORONA az ISTENANYA / MÉHKIRÁLYNŐ / VÉDELMEZŐ SZOKNYÁJÁT jelképezi. A Korona szimbolizálja az ANYA alapú hitet, tudást, rendet, beavató NŐI fejre való korona Ő... A Magyar Nép pedig maga a méhcsalád. Minden MAGYAR családnak is pont ezt a makettet kell mintáznia.

Női a KÖZPONT, a védelmező és fenntartó pedig a férfi, s a születendő Gyermekek / lányok és fiúk/, akik a CSALÁDÉRT élnek, MAJD AZTÁN KIREPÜLVÉN A kasból ÚJ KOLÓNIÁT TEREMTENEK. Bármi baj van az összes méhecske a méhkirálynő védelmére kell, körbefogják, ezren és ezren, lehetetlen őt bárminek is bántania.
Így kellene élnünk nekünk is! A magyar ne üljön állandóan az ANYA szoknyája mellett. Csak az őrök, s a segítők legyenek ott. A többiek nem baj ha kirajzanak, termelnek, teremtenek, de a első jelre, mindenkinek azonnal haza kell repülnie és az ANYAKIRÁLYNŐ védelmére kell sietnie!

A méhkaptárba folyamatosan próbálkoznak betörni a darazsak, egerek, s egyéb kártékony lények, akik a mézre áhítoznak, valamint a kis méhecske-babákat akarják felfalni. Amennyiben a RAJ egészséges, akkor az EGÉSZ CSALÁD képes önmagát megvédeni.De ha legyengülnek, akkor vége...

Ezért mindenféle betegségekkel, s egyéb CSELSZÖVÉSEKKEL igyekeznek a behatolók az őröket megtéveszteni, a katonákat és a dolgozókat, a méhecskebabákat legyengíteni, védtelenné tenni...

Amennyiben sikerül az állományt elűzni, vagy kipusztítani, persze a méz felfalása után maga a behatoló parazita már képtelen tovább fenntartani a méhkaptárat, az így az elüresedik, kihal, s a darazsak is otthagyják. A darázs akárhányszor képes szúrni fullánkjával - a méh csak egyszer. Ő mindig életét adja, amikor védelmez.

Az egész méhcsalád lelke szent és sérthetetlen, nem a harcon, támadáson, vagy bekebelezésen alapszik, hanem az elfogadáson és az egységen, az "Isteni Makett" szerint..

A SZENT LÉLEK KIÁRADÁSA hasonló a MÉHEK KIRAJZÁSÁHOZ, s gondos munkálkodásához, védelmező erejéhez...

Aki érti érti, aki hallja hallja...

Heffner Attila Keresztes

Norvégia, Halden - 2015 Pünkösd HÉTFŐ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Táltos és a Püspök

Táltos /* /
Püspök / - /

I rész

* Dicsértessék Atya! Örülök hogy Ön végre, mégis belement ebbe a beszélgetésbe, köszönöm, hogy megtisztel! 

- Dicsértessék a Jézus Krisztus, üdvözöllek „f i a m”, én magam is nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mi lehet az a „fontos dolog”, ami miatt elbeszélgetést kértél tőlem, s annyi hónapon át következetesen, újra és újra kitartottál, hiába utasítottam el – titkáromon keresztül - kérésedet... Tudod, nem sok időm van most sem, s a sofőröm egy óra múlva itt lesz értem, s mennem kell egy konferenciára, ami után prédikálnom is kell majd, ennyi időt tudok rád szánni... / Püspök kényelmesen hátradől, irodája bársony bevonatú, díszes székén, és nagy, aranygyűrűs, kövér ujjaival a ropogtatni valót keresgeti sötétbarna, lakkozott, míves íróasztalán /...

* Hát – ha már tegeződünk - akkor Szervusz Testvérem! / Püspök felhúzza szemöldökét, láthatólag fel van háborodva, s keresi a szavakat.../ 

- Nálunk nem szokás „ISTEN SZOLGÁIT” tegezni!

* Márpedig Te letegeztél engem, kedves Atya, s ez a a világi életben mindenütt azt jelenti, hogy felajánlottad a tegeződést számomra... A hitéletben pedig - ugye egyébként is - „mindannyian tegeződünk” / Táltos mosolyog/. Én pld. Jézust, Máriát, vagy akár Mihael Arkangyalt is - tegezem imáimban, még magát a Mennyei Atyánkat is – TE NEM? Mennyivel jársz magasabban mint a mi „ELŐLJÁRÓINK” - ATYA? Mennyivel jár neked több tisztelet? / Püspök zavarba jön, s kényelmes székén már nem fekszik ki oly fölényesen, előre hajlik, összekapódott gyomorral keresi a gondolatokat./

- Tudod te – fiam – hogy kivel beszélsz?

* Pontosan tudom hogy ki vagy – Atya- ezeréves adósságot jöttem törleszteni! Ez a beszélgetés már igen rég óta időszerű... De ha gondolod, s számodra kényelmetlen, akkor abba is hagyhatjuk, várhatunk még akár ezer évet is, MI ráérünk! / Táltos összeráncolja szemöldökét, s látszólag szedelőzködik, emelkedik, nagy csend, majd folytatás... /

- Nekem nincs mitől tartanom, HITEM ERŐS, egyházam szilárd, ha már így alakult, akkor tegeződjünk – fiam – ha ezzel neked és „Egódnak” jót tehetek... / Püspök fölényesen mosolyog, s újra hátradűl, belenyúl a mazsolás tálba, Táltos szúrós tekintettel folytatja... /

* Atya! Mi Isten egyenrangú teremtményei vagyunk! Én egy „másik úton” járok, más hagyományok, más megközelítés, de a CÉL – elvileg – ugyan az...

- Melyik egyházhoz tartozol – fiam? Kik állanak mögötted, mik a te ELVEID? Hogyan lehetünk mi „egyenrangúak”? Én a Római Katolikus Egyház Püspöke vagyok, hitemberek százaiért és egy egész egyházmegyéért felelek! Te milyen alapon tartod magad teológiailag hiteles vitapartnernek? Hol tanultál? / Püspök önelégülten sóhajt, Táltos hosszasan gondolkodik, püspök ráförmed beszélgetőpartnerére. /... Nincs válasz? Ki vagy te- Fiam?

* Ha Te Isten felkent szolgája vagy – ATYA– akkor elárulom, én magam is ezen az úton járok... De a „szolgaság”, az elsősorban felelősség, munka, nem pedig elöljárói cím, vagy rang! Dolgozom, mint Ten magad is. Megadom a tiszteletet Neked, cserébe ugyanezt várom el! Jár nekem is az emberszámba- vevés, akármilyen egyházmegye, vagy társaság vezetője is vagy! Jézusi Úton járunk mindketten, „kollégák” vagyunk, én így gondolom... / Püspök cinikusan, rejtve mosolyog ./

- Na hát akkor „ KOLLEGA ÚR”, most már kezdjen bele a mondandóba, mert kifutunk az időből! / Az asztalon megszólal a telefon, a Püspök gondolkozik, hogy felvegye-e, felveszi, s kéri, hogy egy rövid ideig ne zavarja senki, mert fontos beszélgetése van ./

* Jézusról szeretnék Véled beszélgetni – ATYA... Szeretnék beszélni Veled az Ördögről is./ Püspök csodálkozva és kérdően nagyra nyitja szemét./ ... Magyarországról, közös otthonunkról, valamint a táltosokról, az egyházakról, az elmúlt ezer évről. 

- Na hát ez nem hiszem hogy belefér egy órába... / Püspök közben kirívóan kutatni kezd az asztalán heverő hivatalos papírok között./

* Azért csak próbáljuk meg, Püspök Uram!

- Kezd el akkor ….„ TÁLTOS”! / Hosszú szünet, Püspök kínálja gyümölccsel és ásványvízzel újdonsült „kollégáját”, de az nem kér semmit. /

* Tudod – Atya – én nem gondolom magam „táltos”- nak. De ha így Neked egyszerűbb, akkor nevezz annak. Pogánynak gondolsz, tudom, s megnyilvánulásaitokból ismerem, hogy Ti – katolikusok – minket – egyszerű úton járó, Tudó Embereket okkultizmussal, démonisággal és boszorkánysággal vádoltok. / Püspök közbevág erélyesen./

- Az okkultizmus teljesen megfosztja az embert attól, hogy teljesítse Istentől kapott küldetését, mindez Isten Ítéletét vonja majd maga után, ahogy az a SZENT ÍRÁSBAN áll:
"Mindezt ugyanis utálja az Úr, s az effajta vétkekért törli el azokat a nemzeteket utadból”- írja azt a Biblia – FIAM - s ezért fogalmaztuk meg ezt így pár éve a Konferenciánk körlevelében is, ami pontosan a magyarországi nemkívánatos spirituális változások, s az újkori pogányság ördögiségét fedi fel!

* Rendben van ATYA, ismerem nézeteiteket, látom „napra kész vagy”, de értsd meg, csak Ti láttok minket okkultnak, holott, Ti magatok űztök fekete mágiát! Mi- ahogy te mondod „Táltosok”- a SZERETET ÚTJÁT JÁRJUK... S nem mi, hanem TI tekeritek ki Jézus tanításait úgy, ahogy számotokra az előnyös – évezredek óta... ATYA! Ti vagytok pozícióban NEM? Ti uraljátok szent helyeinket, a templomokat, ti szedtek „egyházi adót”, ti rendelkeztek a lelkek fölött, a temetők és iskolák fölött, ti jártok fekete MERCÉDESZEKEN, ti bíborban és aranyban fürödtök és PÉTER által: „Jézus földi helytartója” -ként üzemeltek! S ti irányítjátok a tömegeket, s évszázadok óta alakítjátok a történelmet - praktikáitokkal! / Püspök arca szitkokat szór, de nem szól közbe. /... Ti Atyám, ügyesen politizáltok, s egy idegen hatalom és erő szolgálatában álltok ma is! Amikor fel kellene lépnetek országunk népe érdekében, vagy bármilyen elnyomó rezsimmel szemben, akkor mélyen hallgattok, s amikor el kellene csendesedni - s teret adni más úton járóknak is - akkor felháborodtok, s egyszerű, dolgokat felnagyítotok, harcba szólítjátok ellenünk a híveket . Ügyesen lavíroztok a különböző politikai cselszövések árnyékában immáron ezer éve... / Püspök magából kikelve és suttogva kérdi /.

- Mit tudsz te Jézusról?

* Számomra Jézus egy ÉLŐ MESTER, s én nem szeretném Őt vérben fagyva, a kereszten lógva látni, Atya! / Táltos szeme könnybe lábad, arca megtelik vérrel. / ...Évszázadok óta teszitek Őt: FEL A KERESZTRE, s tocsogtok vérében magatok is! Saját gyalázatos tetteiteket, egy nem létező „fenevadra” fogjátok – SATANELRE - , s közben emberiség- ellenes bűnöket hajtotok végre, évszázadok óta, s ma is.../ Püspök felháborodottan válaszolni akar, de a Táltos nem engedi szóhoz jutni./ ...Keresztes háborúk, inkvizíció, boszorkányégetés, hatalmi praktikák, pénz, pénz, pénz, arany, kincs, politika, épületek, vagyon, pozíciók... Püspök: Elfelejted, miket tettetek? S a legújabb probléma, az „évszázad botránya” – ATYA... Ezzel mi van? A pedofil papok és püspökök esetei!? A vádak, a gyermekáldozatokról, rituális gyilkosságokról? Elfelejted ezeket? Mi az alapja- tehát – a ti „fölényeteknek”, s az ítélkezéseteknek? / Püspök homloka fénylik, s hosszasan gondolkodik válaszán... Már nem nyúl a mazsolához, hosszú szünet.../

- Mit akarsz tőlem - ember?

* Azt akarom hogy meghallgass és hogy elgondolkozz azon, amit mondok! Azt kérem, hogy adj nekem időt a beszédhez, és végy „Emberszámba”! Őseim, a Táltosok Örök Vértanúi megérdemelik, hogy ne egy órát szentelj rájuk, Püspök! Azt akarom, hogy végre valóban megértsd a Mester – Izzó – üzenetét, küldetését, tanítását, s ne csak a „Szent Írás” bemagolt sorait morzsolgasd ATYA! Azt akarom, hogy kiszállj a bársonyszékből, s levesd az aranyozott díszes bíbor-gúnyát, ölts Jézusi Fényruhát, vagy egyszerű sarut, gyolcsot, dobd el végre a felesleges, ördögi kellékeket, és TÉRJ ARRA AZ ÚTRA, amire a MESTER TANÍT – Atya! / Táltos láthatólag felhúzta magát, de lassít, mélyeket lélegez és lassan lenyugszik, szeme már nem szór lángokat.../

- Ördögi kellékek? Mivel vádolsz minket?

* Nincsenek vádak...Én nem a „ VÁDLÓ” vagyok. Csak azt kérem tőletek számon, amit ti minden hívő -embernek javasoltok! Amit magatoktól is – látszólag - megköveteltek...Ugyanezt tette a „Lángoló Jézus” is, kétezer éve, amikor felelősségre vonta az akkori „SZENT PAPOKAT”! S a hozzátok hasonló farizeusok, „szent emberek” Őt akkor keresztre feszítették, leölték: mint egy állatot, bárány -barmot. S tudom, hogy ti ma is, habozás nélkül megköveznétek, ha egyszerű emberként megjelenne soraitok között – ATYA! Felhívom a figyelmedet, hogy NINCS IDŐ! Ma minden, ugyan úgy van, mint azelőtt, sőt azt is elmondhatom, hogy JÉZUS, egy párhuzamos síkon, MA IS LÉTEZIK, s nem a „múlt szellemei közé” tartozik, minden, amit teszel, gondolsz, s érzel róla, az személyes lényére, létezésére is kihat!!! JÉZUS ÉL- ATYA! A Mestert most, Te MAGAD rakod fel a keresztfára! / Püspök magából kikelve közbevág/.

- Mi ez az okkult és ördögi maszlag? Miről beszélsz TUDATLAN EMBER? Jézust kétezer éve- saját vállalása és az ATYA AKARATA szerint – keresztre feszítették, majd harmad napra – ígéretéhez híven - feltámadott, s így elvette, s magára vállalta a „VILÁG BŰNEIT”, az én és a TE bűneidet is. / Püspök szinte toporzékol. Nagyon nem találja a helyét./

* Márpedig a TE BŰNEIDET- PÜSPÖK – senki sem fogja levenni Rólad! Sem kétezer éve, sem most... A Te mostani bűneidet senki sem fogja „véráldozat árán” helyetted átvenni, ledolgozni, ezt elhiheted nekem / Isten legkisebb szolgájának /! Ez a tévedés tévedése- ATYA! A „MESTER” lefektetett egy biztos utat, lehetőséget, amin keresztül „megválthatod magad”, te is, s én is, de helyetted nem dolgozik: NEKED KELL DOLGOZNI MAGADON EMBER! Nem gondolhatod komolyan, hogy a szentírás bemagolása és a bólogatás, vagy a megtérés kinyilatkoztatása elég ahhoz, hogy üdvösséget kapj! Ezt nem adják az ÉGIEK ilyen olcsón, Atyácska! Ez önfényezés, önámítás! Hamis ez az út, nem gondolod? / Püspök teljesen leizzad, keresi a szavakat./

- Miféle tanokat követsz? Gnosztikus írások? Mitől vagy ennyire magabiztos?

* Nem vagyok „magabiztos”! Nem ítélek, csak kérdezek...A Te utadat tisztelem, csak engem is engedj a saját utamon! Járom a MESTER útját... Engedj LÉTEZNI, ATYA! Vegyél komolyan! Nekem nincs a kezemben BIBLIA, neked pedig ott van az „asztalodon”, s a háttérben is, tucatnyi vallási értekezés és könyv sorakozik a polcodon...Doktor vagy – hitprofesszor- ATYA! Mit gondolsz, elviheted ezeket a könyveket a halálba? Csupasz seggel születtél, s semmit sem vihetsz magaddal tovább utadon, ha elmész... Mit érnek az elért – hangzatos címek, rangok? Én egy meztelen gyermeket látok itt, aki valahogy felnőtt, s mindenféle rangokat és vélt elismeréseket aggatott magára, olyan vagy – Püspök- mint egy mai, vietnami tábornok, akinek még a zokniján is kitüntetések ragyognak!/ Püspök teljesen leizzad, s „csökkentett módban”, hiányos önbizalommal magába mélyed előre, meredeken. Közben megérkezik a sofőr, szalutál, titkár a háttérben aggódik, Püspök izzadva szól nekik.../ … 

- Elmehettek, ma nem megyünk sehova sem, senki se zavarjon, minden programot mondjatok le! A titkár próbál meggyőző érveket felhozni, de a Püspök erélyesen kiküldi az irodából mindkettőjüket./

* Köszönöm, hogy megtisztelsz azzal, hogy emberszámba veszel, ATYA! Köszönöm, hogy időt szentelsz rám és mondandómra! Évtizedek óta gondolkozom és – ahogy ti mondjátok – „bűnbánatot” gyakorlok, de magamat tisztának és fényesnek: egyáltalán nem gondolom... De azt sem hiszem, hogy „eredendő bűnben” születtem. Követem a lelkiismeretem által lefektetett ŐSI PROGRAMOT, s nektek is ezt javaslom! Ezért vagyok itt, hogy segítsek Neked, mert te egy kiváló, jó ember vagy, csak a dogmáid által bebörtönözted magad... Elhiszed, hogy: „Ruhás" KIRÁLY VAGY, s hogy nem látszik meztelenséged, pedig – nekem elhiheted – teljesen csupasz vagy, ATYA! / Püspök teljesen szétesik, papi ruháját kioldja nyakán, láthatólag rosszul van./

- Mindig tudtam, hogy egyszer felkeres az ÖRDÖG! S elszámoltat. MIT AKARSZ TŐLEM SATANEL SZOLGÁJA?

* Na látod – PÜSPÖK -ez a baj! Kétezer éve, Jézust, ugyan így leördögöztétek... Indokolatlan és szomorú „boszorkányégetés” volt az a javából! A HIT- ből és a dogmákból való merevség és tudatlanság börtöne az, ami a bajotok! Atya, hidd el nekem – egyszerű józan útkereső embernek: NINCS ÖRDÖG! Csak az emberi tudatlanság és félelem az, ami ezt a képzetet okozza! Mi vagyunk „ördögiek”- PÜSPÖK URAM! Te és én, nincsen „Patás Fenevad”, mely kísért, hidd el nekem, hibáinkért, ösztönös vágyainkért, bűneinkért csak mi vagyunk a felelősek, senki más! Az ISTENI REND- ben nincs helye BUKOTT ÉS GONOSZ FŐANGYALNAK, ez csak saját megmagyarázásunk! Ez tévedés, egy hamis képzelgés! / Táltos szeme izzik, Püspök összekuszálódva kapkodja a levegőt./

- Mondom hogy Te vagy a GONOSZ, tudtam, hogy egyszer felkeresel, rosszul vagyok, nem kapok levegőt! Távozz tőlem: SÁTÁN! / Táltos váratlanul megöleli a Püspököt. Irgalmatlan ERŐK létrejönnek, s érezhetőek az Energiák, feszül a TÉR, s a katolikus pap lassan lenyugszik, egyre jobban van, csendben eltelik vagy egy fél óra, majd Táltos suttog.../

* Nem vagyok én az ÖRDÖG, ATYA! Én a SZERETET vagyok! És szeretlek téged!
Amit most az ölelésemből érzel, amit a kezem melegéből tapasztalsz, az nem más, mint Jézus Tiszta Ölelése és Kezelése! Atyácska, én Jézus Útját járom, csak a te félelmed az, amitől rosszul voltál... A Mennyei ATYA meggyógyít Téged: Püspök!

- Az ördögöt onnan lehet felismerni, hogy kijelenti: NEM LÉTEZIK! / Püspök egyre mélyebb levegőket véve keresi a megoldást, s próbál a helyzeten úrrá lenni/

* Atyácska, ha számodra olyan fontos az ördög, akkor legyen hited szerint! Róla beszélsz évtizedek óta, a misék 80 százalékában erről a nem létező erőről prédikáltok, ahelyett, hogy JÉZUS TISZTA TANAIT hirdetnétek... Most rosszul voltál és már jobban lettél, kérlek, legalább ebben az állapotodban, ne SATANELT emlegesd, összpontosíts a VILÁG VILÁGOSSÁGÁRA! / Táltos tölt egy nagy pohár vizet a papnak és lassan, szeretettel megitatja, majd megmasszírozza a hátát, lefekteti a szobában megbúvó ágyra és hagyja pihenni/

II. RÉSZ

/ Három óra telt el, a Püspöki Hivatalban, a Püspök irodájába, a Táltos által tágra nyitott ablakon át beszűrődött a kora esti madárcsipogás, a Természet egyéb gyönyörű éneke, a város egyhangú, de érdekes zaja. Táltos kitartóan állt ez idő alatt a mélyen elszenderülő Püspök ágya mellett. A TUDÓ EMBER egyik kezét ezalatt, mindig a katolikus szent ember feje búbja fölött tartotta, a másikat pedig saját szíve fölött melengette. A pap aztán ébredezett, majd hosszas ásítás után remegve kérdezte... /

- Hol vagyok? Mi van velem? Élek?

* Nyugodj meg, minden rendben, élsz – Atya – jól vagy, pihentél egyet...

- Egy hosszú filmet néztem végig, sok érdekes látásom volt, mi volt ez,Táltos?

/Az öreg táltos kezét levette Püspök fejéről, s kinyújtóztatta elgémberedett testrészeit, töltött két pohár friss vizet, az egyiket az atyának tolta oda, és koccintottak, TUDÓ szürcsölt, majd halkan mesélni kezdett./

* Amit láttál, az a hosszú régmúltba vezet vissza, Atya. Nevezzük egyszerűen csak „film”-nek, amit átéltél... A történet... Ezer éve volt egy nép, aminek sikeres és demokratikus, teremtő mivolta, már évszázadokkal azelőttről messze földön elhíresült. Itt nem volt hivatalos és „kötelező”vallás, mindenki saját meggyőződése szerint kereste az utat az Istenséghez. Mégis, elfogadott volt egyfajta „egyetemes hitrendszer”, ami a négy nagy napfordulós ünneppel, vagy a négy évszakkal, égtájjal és a négy ELEMMEL is igen jól harmonizált. A közösség „papjai”, egyúttal kézművesek, vagy földművelők - illetve háborús időkben - képzett harcosok is voltak, de egyesek értettek az asztrológiához, mások a gyógynövényekhez, a különböző kézrátételes gyógyításokhoz, a pszichológiához, a csontkovácsoláshoz, masszírozáshoz... Semmilyen előjogokat nem kértek, mégis nagy tisztelet övezte tevékenységüket, mert amit adtak ennek a népnek, az JÓ VOLT! Nem kellett őket eltartani, s egyáltalán nem volt kérdés senki számára hogy miből élnek, hiszen az EGÉSZ KIS TÁRSADALOM ELTARTOTTA ÖNMAGÁT, s papjait is... Közülük sokan az ASSZONYI RENDBE tartoztak, szó nem volt olyanról, hogy a papi szférában, csak férfiak vehetnek részt. Minden tudó embernek, vagy asszonynak ösztönös felismerés alapján volt „elhívatása”. Ebben a mozgó - vándorló és élő, szerves kis társadalomban mindenki egyenlő volt, a férfiak és a nők, a harcosok és a gyermekek is. A TUDÓ EMBEREK közül egyesek házasságban – s családban - éltek, mások remete módon, egyedül. 

/ Táltos újra tölt a poharakba és kortyol, Püspök nagyra tárt szemekkel figyel és vár./ 

...Volt olyan közöttük, aki BUDDHA útját járta, akadt olyan is, aki a YOGA, vagy KRSHNA útmutatásait követte, mindannyian azonban rengeteget tanakodtak, egyeztettek és rendszerint közös álláspontot alakítottak ki. Kevés vita volt közöttük, mert egyrészről - kétkezi emberként - rengeteg feladat adódott, másrészről pedig mindannyian egyet értettek abban, hogy minden út ugyan oda vezet, s a legfontosabb a szeretet és az önfeláldozás, mások tisztelete és a KÖZÖSSÉG FENNMARADÁSA... Ezt a kis filmet láttad Atya? Emlékszel? / A Püspök bólogat.../... Elmondható erről a népről, hogy EGY ISTENSÉGET tiszteltek, de ennek az EGY ISTENSÉGNEK több ARCÁT és ISTENI SZEMÉLYÉT is imádták. A legnagyobb és a kor szerinti „legfrissebb” hatással az egész népre és egységes vallási rendre: „IZZÓ” - ahogy ma hívjuk: Jézus- volt, egyszerű és érthető tanításaival, példázataival, mely a KÖROSZTÓ- elvet világította meg, valamint az emberi tudatlanságról és az önzésről, a szeretetlenségről igyekezett a fátylat fellebbenteni, megmutatta az egyszerű embernek, miként lehet a megvilágosodás útjára térni, hogyan lehetünk egészségeseket, és melyek azok a tulajdonságaink, melyeket el kell dobni, s mi az, ami az Istenség számára is kedves....Ezeket a tanításokat – javarészt – ma is ismerhetjük, ATYA! Rengeteg változtatást és ferdítést próbáltatok az elmúlt évszázadokban beiktatni a jézusi sorok közé, sok mindent eltüntettetek, de alapjába véve megmaradt az „ÜZENET” teljes egészében, az EVANGÉLIUMOKBAN... / Táltos újra vizet tölt, s iszik, majd folytatja/... Ebben az időben, Jézus egykori tanítása még olyan hihetetlen, pozitív változásokat okozott az egyes emberek életében, hogy aki valóban elfogadta, hogy egy picinyke "mustármag hite" elég ahhoz, hogy a HEGY VÁNDOROLJON ARRÉBB, akkor az a hegy valóban megindult. Tudom, hogy ez neked most furcsa - ATYA, de ez a valóság és az igazság! Tudod Püspök Uram, hogy Jézus kétezer éve mind a tizenegy Apostolát a NAGY SZKÍTA BIRODALOMBA küldte, s az APOSTOLOK bizony igen kiváló munkát végeztek ott, s a SZKÍTA népek mint egy RAKÉTA, törtek fel a következő évszázadokban a fejlődésben, a MESTER s útmutatásai alapján? / Atya fejét vakarva közbeszól./

- Csak tizenegy Apostol, Táltos? 
* Igen, Atyácska, mert a tizenkettedik – JÚDÁS, ekkor már nem él... / Püspök közbe kíván szólani.../ 

- Tegyük fel, hogy Júdás valóban felkötötte magát... És PÁL APOSTOL? Így ő a tizenkettedik, nem? Őt miért nem említed? / Táltos gondolkodik, majd szenvedélyesen, s erélyesen folytatja.../

* Csak azért nem mondom el most véleményemet az általad nagyra tartott SAUL- ról / ahogy Te nevezed: „PÁL APOSTOL”- aki sosem tanult személyesen Jézustól - mert tiszteletben tartom hitedet ATYA! Korai még apostolokat vacsorázni... ATYA! / Hatásszünet és szenvedélyes mosolygás az öreg táltostól...A Püspök kicsit felháborodottan szólni kíván, de Táltos újra szeretettel leinti, kezet nyújt, meghajol, majd folytatja./ ...AZ APOSTOLOK JÓ MUNKÁT VÉGEZTEK A HUNOK TERÜLETEIN, ATYA! S elmondható erről az ősi, SZKÍTA népről, hogy tulajdonképpen, ennek hatására egyértelműen „keresztények” lettek, de az ezredfordulóra egyértelműen, sem a RÓMAI, sem a BIZÁNCZI vonalhoz nem tartoztak... Ők egy harmadik, nagy keresztény - ágat képviseltek, ezt talán a „SZKÍTA- KERESZTÉNY” -világvallásként aposztrofálhatnánk ma, ahol az ISTENANYA KULTUSZ párhuzamosan működött a hagyományosnak mondható „Istenatya – tisztelet” -tel. Tehát a PÁLI és PÉTERI vonalhoz képest, valamint az ősi zsidó, vagy muszlim hagyományokhoz viszonyítva, legnagyobb különbség az volt, hogy Jézus mellett, Máriát is Isteni Rangra emelték, valamint a NAP jelképezte az általad is tisztelt „ MENNYEI ATYÁT” és a FÖLD / az Anyatermészet/ pedig az „ISTENANYÁT”. Földanyát pld. annyira tisztelték, hogy illetlenség volt a cipőjük orrával abba belerúgni, a lábbelik hegye, ezért is kunkorodott fölfelé... Ez a NÉP, akkor még megfelelő harmóniában működött a NÉGY ELEM alkotta háromdimenziós VILÁGGAL, s MAGÁVAL A TERMÉSZETTEL– Atya! Ez a nép egyszerre tudott lenni természeti, s egyszerre élt a legkomolyabb és legmodernebb: MANI PRÓFÉTA szerinti, JÉZUSI, őskeresztényi alapokon... Nevezhetjük őket a FÉNYKOR – népének is, szeretném leszögezni, hogy a szkíta faj ekkor már mintegy tízezer évesre datálható, nem egy fiatal és tapasztalatlan kultúra az, amiről most értekezünk, ATYA!

- Sokat hallottam már erről a feltevésről, Táltos. / Püspök felült és úgyszintén kinyújtózkodott, majd ruháját rendezi, arcát megmossa az íróasztal mellett terebélyesedő, jókora alabástrom - szenteltvizes edényben. / ...De semmilyen bizonyítékot nem olvastam ennek az egykori keresztény-ágnak a létezéséről! Nem akarok veled vitatkozni, de nincs róla ismeretünk... / Táltos elmosolyodik, majd kicsit erélyesebben folytatja./

* Ti magatok tehettek arról, hogy ennek a gyönyörű vallásnak és népnek szinte minden ágát és bogát levágtátok, s a szépségeit összerondítottátok, tűzzel vassal kiégettétek a fejek és a könyvtárak táraiból, Püspök! A VATIKÁN LEVÉLTÁRÁBAN talán még találtok erről a népről és HITRŐL, elmosódott, írásos foszlányokat, s máshol is, Atya, de számunkra – TUDÓ EMBEREK SZÁMÁRA – a papiruszok és a régészeti leletek, semmit sem jelentenek! Mi az ŐSEMLÉKEZET - be vagyunk bekapcsolódva, s az imént – álmodban – ebbe kapcsolódhattál bele TE is, kezem és lényem, szeretetem által.... Emlékezz Atya, a jelenésekre, az epizódokra! Hol jöhet ehhez bármilyen papír, vagy tekercs, könyv bizonysága? Kik írták át a történelmet évezredeken és évszázadokon át? Ugye nem kell, hogy erre emlékeztesselek erre, PÜSPÖK ATYA? Te magad tudod a legjobban, hogyan is működik az egyházi – vagy világi - cenzúra, s hogyan is lehet egyes irányzatokat és tradíciókat, nézeteket eltörpíteni, megsemmisíteni!!!

/ Az öreg pap elgondolkozik, hiszen folyamatosan áramolnak fel tudatában azok az álombeli képek, melyek oly furcsa és új megvilágításba helyezik a valóságról és a vallásról eddig alkotott s megkövült ismereteit. A Püspök most már egyáltalán nem gondolja magát a Táltostól feljebbvalónak, sőt... Kezdi úgy érezni magát, mint akkor, annak idején, egykori ifjú, papi iskolai éveiben, amikor még szinte gyermekként falta magába az öreg tanító csuhások okításait.. /

- Táltos ATYA... Kérlek folytasd, érdekel amit mondasz, érzem, hogy nagy változásokon megyek keresztül, szívem diktálja az iramot!!! Köszönöm neked ezt az estét!

* Ó Püspök! Érzem, hogy emlékezel, látom, hogy változáson megy át LÉNYED!
A gondolataid kiáramlásai - mint szemed rebbenései - mindent megmutatnak rólad, s örülök, hogy visszautaztál az imént kamasz korodba, emlékezz hát egykori értelmes tanítóidra, a sok- sok értékes tanításra!

- Hogyan láthatod azt, ami a fejemben van – Táltos? Ki vagy te? Miféle ERŐ van birtokodban?

* Később Atya... később! Most folytatom a történetet. / Táltos elővesz erszényéből egy pici pipát és szép nyugodtan megtömi azt jófajta dohánnyal. A Püspök látja ezt, elmosolyodik és elővesz íróasztala rejtett fiókjából egy díszes fadobozt, melyben különleges szivarkák hevernek. Mindketten rágyújtanak, nem beszélnek percekig... Csak pöfékelnek, s a szobát teljesen belepi a sűrű dohányfüst./

... Szóval ezt a népet mocskos ármányokkal és alantas célokkal, féltékeny idegenek kezdték behálózni, nem sokkal azután, hogy újra letelepedtek itt a mai MAGYAR FÖLD területén. Kihasználták nyitottságukat és mindenre való kíváncsiságukat- ATYA. Eleitek, elődeitek egyáltalán nem nézték jó szemmel azt az ERŐT és HARMÓNIÁT, azt a vallásos szabadságot, azt a tökéletes demokráciát - a szó eredeti és nemes értelmében, nem úgy ahogy azt ma értelmezitek - mely elődjeitek számára elérhetetlenek bizonyult máig. Évszázadok óta, ATTILA KIRÁLY és NÉPE megjelenése idejétől, ősellenségnek számított mind a bizánciak, mind a római keresztények számára, MOHAMED népeinek is, vagy éppen a szórványokban élő zsidóknak is, ez a felszabadító és „édes”, igazságos -ANYAISTEN alapú - vallási világ, ahol az emberek egyenlőek és egyszerűek, de ugyanakkor gazdagok és TUDÓK, ráadásul boldogak és egészségesek voltak. Ami a legérdekesebb, hogy a humánus és erkölcsös élet mellett, olyan tökéletes és pontos, fegyelmezett katonai erő működött ennél a népnél, melyet csak is belső puccsal, vagy külső – belső ármánnyal lehetett megdönteni, uralomba fogni... Ezért a nyugati és keleti világ összefogott, s kihasználva a MAGYAROK jóhiszeműségét, ügynökeikkel, zsoldosaikkal beleolvadtak a mindennapjaikba, az uralkodó család és a nemzetségfők közelségébe furakodtak, beházasodtak, vagy szolgálatba szegődtek, s belülről kezdték el bomlasztani ezt a jól működő RENDSZERT! 

/ Táltos újra pipát töm, Püspök most újra nem kíván hozzászólni a témához, s nem is kérdez, csak pöfékeli a drága kubai szivarkát és nagyon figyel, mint kisgyermek /

... Szóval Atya, a többit már te is ismered, hallottál Gellértről, s a bajor lovagokról, ismered Géza, Vajk és nővérei,valamint Koppány és a megtévesztett magyar nemzetségfők történetét, innentől nem szeretnélek okítani. 
Számunkra ez most nem érdekes! Beszélgetésünk szempontjából most csak egy a fontos, hogy az egykori TUDÓ ASSZONYOK és FÉRFIAK üldöztetésbe kerültek akkor, sokakat lemészároltak, rengetegen elbujdostak és tulajdonképpen azóta is, 1000 éve bujdosunk, mert azóta is tart ez a HAMIS RENDSZER, folyamatosan fogynak népünk ŐSTARTALÉKAI, egyre lejjebb és lejjebb csúszunk... Én ott voltam akkor is, aztán újra és újra születtem, végigkísértem ezt a SÖTÉT EZER ÉVET... ATYA.... Mindent láttam, és most is látok mindent... / Táltos tovább pipázik, szomorú szeme könnyes és ráncai kiszélesednek./

- Én abszolút nem hiszek a reinkarnációban Táltos, számomra ez teljesen ördögi tanítás!

* Jézus újjászületésében és felemelkedésében sem hiszel... ATYA? Ez is ördögi? / Táltos újra pipára gyújt... s lesüti szemét, Püspök kicsit felháborodottan keresi a szavakat.

/... A Ti Bibliátok tele van bizonyságokkal – bármennyire is igyekeztetek ezeket az évezredekben megtisztítani – a reinkarnáció tana felől, ATYA... Szerintem most ez a kérdés sem fontos! Hagyjuk.. PÜSPÖK, KÉRLEK!

/ Püspök gondolkozik, majd bólint./

- Rendben van, hagyjuk ATYA!

* Köszönöm hogy megtisztelsz, ATYA, hogy „ATYÁNAK” nevezel!

/ Táltos odanyújtja a pipáját a Püspöknek, az először vacillál , de aztán megkóstolja, s jókora füstadagot szippant ki belőle/

... Szívjuk el a „ békepipát”, UFF TESTVÉREM! 

/ Püspök vigyorog és szívja a dohányt, csendesen, s nem szól/

... Szóval nem lehet MINDENT megbeszélni, mert hosszú az ANYAG! A Tied is hosszú és az enyém is... Sok- sok sérelem van, mindkét oldalon ATYA, amit elmondhatunk. Valamint sok új érdekes adat és bizonyság, melyeket fel kell tárnunk, Testvérem!

/ A PAP elérzékenyül./

... Maradjunk abban, hogy Vajk és Gellért PÜSPÖK - KOLLÉGÁD- idejében, Atya.... Száz és száz, ezer és ezer TUDÓ Férfi és ASSZONY került keresztre, bitófára. Legjobbjaink voltak Ők... Magam is köztük vesztem, s Te is ott voltál – ATYA- inkvizítorként! 

/ Püspök felszisszen és minden porcikája remegni kezd, előbbi álmára emlékszik, s lelke csavarodik/

... De nem szeretném, ha ezért lelkiismeret furdalásod lenne, ATYÁM! Ami elmúlt, az már nincs! Most élünk, ma kell tennünk valamit, a MA DOLGÁÉRT KELL FELELNÜNK! Amiről még szeretnék Neked mesélni, az a TUDÓ EMBEREK további sorsa... Gellért Püspök iszonyatos halála,Vajk megbolondulása után, iszonyú erejű megszállás következett nálunk. A német lovagok, és a római vallás hírnökei szinte lebénítottak mindent, ami itt Szent volt. Az egykori szabad és ÉGI EREDETŰ földi kis demokrácia, s nép, pár éven belül "térdre rogyott"... A TUDÓK nagy része máglyán végezte, mások bujkáltak, a NÉP pedig soha nem látott szolgaságba süllyedt... Erről nem szólalnak a ti leírásaitok és nem beszélnek a magyar mondák sem, mert mindent - MONDOM MINDENT - porig égettetek, megszüntettetek... A Tudó Emberek megmaradt részei beolvadtak egy IGAZI MESTER- BOLDOGSÁGOS ÖZSÉB – által, erre a célra létrehozott fél-legális szerzetesi rendbe- ISTEN ÁLDJA ŐT! - a többiek pedig szétszóródtak, bujkáltak. A TUDÓ ASSZONYOK nem voltak legalizálhatóak, s ők a néphagyományban: „boszorkányként”, vajákos nőként élhettek, tovább s halhattak meg az évszázadokon át máglyán, de a férfi szerzetesek sokáig, megtűrt "PÁLOS" rendként boldogulhattak, mert nem keltettek feltűnést az ÚJ VALLÁSI BIRODALOMBAN.

/ Püspök a sok új információ hatására szinte "ébren álmodó"- vá alakult, s Táltos ezt észrevette, majd szeretettel szólt.../ Mára ennyit szerettem volna elmesélni- Püspök ATYA!

-Én is nagyon elfáradtam Táltos ATYA, de kérlek, folytassuk a beszélgetést még, köszönöm neked a gyógyítást és ezt a hihetetlen napot!Megfiatalodtam és lelkem újra ég, ugyan úgy mit annak idején, kamaszkoromban!

* Én köszönöm, hogy fogadtál és meghallgattál, PÜSPÖK URAM!

/ Ölelés, kézfogás, nagy csend... Az iroda ajtaja végre nyílik, a püspöki titkár izgatottam kémleli a szoba hangulatát, azt a különös derengést, a füstöt, s a Püspök kicsattanó egészségét, az idegen tárgyakat, illatokat... Táltos hazamegy, Püspök késő éjjelig gondolkozik, majd mélyen alszik reggelig.../


Megtörtént beszélgetések és a – hivatalos- Magyar Püspöki Konferencia Körlevele alapján lejegyezte/:
Heffner Attila Keresztes -2014.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A táltos és a rabbi.../

Táltos: /*/
Rabbi: /- /

* Szeretettel köszöntelek Rabbi, régen nem beszélgettünk már, remélem jól vagy, minden oké?

- Salome, Táltos, el sem kezdtük a beszélgetést és te máris belém marsz...

* Mivel martam beléd Rabbi? Köszöntöttelek és érdeklődtem hogyléted felől.
- Már a legutóbbi beszélgetéskor is csak provokáltál, acsarkodtál, tudod hogy problémáim vannak, mert minden oldalról marnak, miért kérdezed tehát, hogy vagyok? Nem vagyok jól, Táltos, mert bántanak. Támadják a vallásom, hitem, országomat és népemet.

*Hol van a te országod Rabbi? Melyik a te néped? Miért bántják mindezeket? Van okuk rá? Ki támad benneteket Rabbi?

- Minden oldalról szidnak bennünket! Izraelben élek, oda tartozom, elköltöztem abból a rasszista országból, ahol te élsz Táltos, mert elegem volt az üldöztetésből, a politikai és vallási támadásokból!

* Ha jól értem, akkor a mostani beszélgetésünkkor tehát csak én vagyok "magyar", te itt - Rabbi - izraeli állampolgárként veszel részt?

- Igen, így van Táltos... De miért fontos ez?

* Azért, mert tudod ebben az általad ennyire gyűlölt, "rasszista országban" beszélgetésünk publikálása esetén, akár börtönt is sózhatnának rám - miattad...

- Börtönt? Miért is, Táltos?

*Azért, mert ha magyarországi kisebbség, etnikum, vagy vallási csoport tagjaként aposztrofálnád most magad, akkor ebben az országban szigorú törvények csapnának le rám esetleges kritikáim, meglátásaim miatt, Rabbi! Megnyugtató, hogy egy igazi Izraeli Állampolgárral beszélgetek... / Táltos nevet /.

- Cseles vagy Táltos, rafinált vagy mint hogy mindig is az voltál... Agyafúrt!

* AZ ÉLET megtanított engem és a hozzám hasonlókat arra - kedves Rabbi - hogy ügyeljünk a "részletekre". Az általad "fasiszta ország" - nak tartott állam, az utóbbi ezer évben nem igazán kényeztette el a TUDÓ TÁLTOS EMBEREKET... / táltos sóhajt egyet/.

- Szóval akkor "üldözöttek vagyunk" országodban, mindketten? / Rabbi cinikusan és gőgösen mosolyog /.

* Ezek szerint, igen, kedves Rabbi! Csak neked volt hova menekülnöd,s miből, nekem pedig csak itt van lehetőségem boldogulni, ez az ÉN KÁNAÁNOM! Te luxus repülőgéppel utazol bármikor ide, Magyarországra, vagy máshova. Neked - Rabbi- mini-siratófal van építve a Liszt Ferenc Repülőtéren, hogy amíg a belvárosi zsinagógába el nem jutsz, addig se legyen gondod az imádkozással és bólogatással / Rabbi felszisszen /... Nekem pedig - Kedves Rabbi - még sohasem volt szerencsém utasszállító géppel közlekedni, és nem is utazhatnék a TE ORSZÁGODBA, csak nagyon szigorú biztonsági intézkedések között, titkosszolgálatotok által szemmel tartott gyanús alakként...

- Meg kell védenünk magunkat!

* A táltosok nem veszélyesek, Rabbi! Nem gyártanak bombákat, nem akarnak politikai babérokat... / Táltos mosolyog/.

- A repülőtérről pedig csak annyit, hogy a ti Ferihegyetek egykoron egy gazdag zsidó családnak köszönhette létét, megépülését, emiatt vannak ott nekünk "előjogaink", vallási kegyhelyünk... / Rabbi kihúzza magát/.

*Azt gondolom Rabbi, hogy ha mini- siratófal lehet ott, akkor
illendő lenne Jézus, Mária, Buddha, vagy Krshna, stb. oltárt is létrehozni, független attól, hogy ki volt az alapító... Nem gondolod ?

- A mi vallásunk a legrégibb és a legközelebb áll ISTENHEZ! / Rabbi önelégült/.

* Ezt honnan veszed - Rabbi? A "ti repülőteretek, a ti Istenetek, a ti siratófalatok"... Nem gondolod, hogy ez a dolog sántít? Vallásos ember vagy, tanult, sokat élt rabbi, szerintem ez a dolog valahol nagyon sántít... Nem érzed, hogy talán pont ezért haragszanak rátok oly sokan? Talán ahogy a katolikusoknak, nektek is bűnbánatot kellene néha tartanotok, el kellene mélyedni a SZENT IRATOKBAN, az ősi zsidó tanításokban, s az új - a nácik fajelméletére talán legjobban hasonlító - cionista "kiválasztottsági nézeteket" kellene elhagyni! / táltos dorgáló tekintettel összeráncolja a homlokát, s hangját halkabbra veszi, Rabbi sóhajt és percekig csendes, gondolkozik/.

- Hagyjuk a cionistákat, van velük elég bajunk... S ki kérem magamnak, hogy Hitler nácijaihoz hasonlítod népemet és hitemet! Az Ószövetség szerint, mi ISTEN VÁLASZTOTT NÉPE vagyunk! Évezredek óta erről szól minden, a mi népünk ŐSI NÉP, erős nép, annyiszor támadott és kiszolgáltatott, de - igen is - KIVÁLASZTOTT NÉP!

* Rabbi, Rabbi... / Táltos sóhajt/. Én sokat forgattam a ti BIBLIÁTOKAT. / hosszú szünet/...Hogy is gondolhatod, Rabbi, hogy mindez igaz? Miféle igazságos "Jóisten" az, aki egyik gyermekét jobban szereti, mint a másikat? Aki egyik porontyának mindent odaad, a másikat megbünteti, aki megvesztegethető, kiengesztelhető: egyik kedves teremtménye által, a másik rovására... Rabbi, te ezt komolyan elhiszed? / Rabbi kezét tördelve láthatólag zavarba jön, de aztán cinikusan válaszol/.

- Szóval a mi Istenünket gyalázod?

*Mi az hogy "MI ISTENÜNK"? Szerinted Rabbi, még Isten is a TIÉTEK? Hát jó... Legyen! Te mondád... Játszunk el a gondolattal. Tegyük fel, hogy külön isteneink vannak, Allah, Ráma, Síva, vagy a "MAGYAROK JÓISTENE", s akárhány néven nevezett isteneink, mind más és más entitások - bár én ezt kétlem, ugyanis matematikailag csak EGY TEREMTŐ létezhet s nem több... Ha így van, akkor - Rabbi - ti valóban lehettek kiválasztottak, saját JEHOWÁTOKNAK, de ebben az esetben én teljes szívemmel ki kell hogy jelentsem: JAHWE nem a TEREMTŐ és nem isten! / Rabbi zavarba esik, homlokán izzadságcseppek jelennek meg/.

- Ne játssz az Istenünkkel, s nevét szádra ne vedd, mert pokolra jutsz, átok sújt, Táltos!

* Én nem félek a pokoltól és nem félek az átoktól sem, Rabbi, A pokol itt van jelen a Földön, már benne élünk - nyakig - ti magatok teremtitek, s az átok pedig visszaszáll arra, aki küldi, s csak azt fogja, aki elhiszi, miféle vallás az, amiben átkokat zúdítanak más hitek híveire?

- Tudtam, hogy megtámadsz majd, éreztem, hogy ellenségnek tekintesz - Táltos!

* Az a pokol, amelyben éltek, a sötétség egyenlő a nemtudással, aki magát különbnek hiszi, az téved, Rabbi, megöltétek 2000 éve a Fényt, a mi prófétánkat, vagy ha úgy tetszik, istenünket: Izzót... Mai napig is szátokra nevét nem veszitek. Átkozottnak tartjátok, a pokol mélyére soroljátok. / Táltos lejjebb veszi dorgáló hangnemét, Rabbi keresi a gondolatokat és válaszol/.

- Honnan veszed ezeket?

* Olvastam "szent könyvetek" részleteit... A Talmudról beszélek, Rabbi! Ebben a szent írásban Jézus Krisztust ti a pokol mélyire helyezitek, s ebben a szent könyvben, a nem zsidó "pokollakó gójok" ürüléke, hitetek szerint a legmélyebb bugyrokban tanyázó Jézusra folyik. Miféle vallás a tiétek, Rabbi, elgondolkoztál már ezen valaha? A mások Szent Prófétáit gyalázni? Szép dolog ez?

- Az a Talmud, nem az eredeti Talmud!

* Hol van az EREDETI TALMUD?

- Semmi közötök hozzá, nem a ti szemetek elé való az! / Rabbi szeme szikrákat szór/.

* Rabbi, szeretném látni akkor az "Eredeti Talmudot"! Amit már a zsidó óvodákban is tanítotok, szeretném látni a rabbiképzők tanagyagát, a katonai kiképzőbázisaitok oktatási anyagát! Olvasható, elérhető ez számomra valahol? Mert - ellentétben az összes egyéb vallás szent könyveivel, ez az Interneten sem érhető el!

- Tudomásom szerint a ti nyelveteken nem! De biztosítalak arról - Táltos, hogy nincsenek benne olyan szörnyűségek, melyeket állítasz.

* Azt se mondja az általad "eredetinek" nevezett Talmud, hogy egy zsidó egy nem zsidót bármikor megölhet, mert az állati szinten van? Vagy hogy jogotok van minket - gójokat - kifosztani, megbüntetni, rabszolgaként foglalkoztatni, hogy gyermekeink nem ütik meg az emberi szinteket és asszonyaink barmoknak tekinthetők? / Rabbi nagyot sóhajt és szünetel/.

* Rabbi, Rabbi, csak igazam van abban, hogy nézeteitek vetekednek a hitleri felsőbbrendűségi tanokkal.../ Nagy csend minkét részről/.
S talán emiatt van problémája veletek a szomszédos arab népeknek... Nem gondolod, Rabbi? Egy több milliós népet tartotok 50 éve rabságban, saját szülőföldjükön, hitleritől sokkal keményebb koncentrációs táborokban... Vagy ez sem igaz? Ezektől az emberektől - Izrael megalapítása után - sorra vettétek el házaikat, földjeiket. Nem tartjátok őket sem veletek azonos rendű embereknek, fejlett katonai technikákat és népirtó, műszaki, vegyi rendszereket alkalmaztok ellenük, s rakétával lövitek őket a körbesáncolt övezetben... Ez sem igaz, Rabbi? Nem igaz a több száz, több ezer gyermekáldozat?

- És a te istened Táltos? Kik vagytok ti? Keresztények? Muszlimok? Ha nem, akkor miért véditek ezeket? Hol van a ti szent könyvetek? Mennyivel vagytok ti különbek nálunk? Milyen alapon kérdőjelezed te meg az én hitemet és Istenemet, népem Szent Földre való jogosultságát? Ezek a palesztinok ölik a diaszpóráink tagjait, bosszúságot okoznak, terrorista és legitim hadsereggel provokálnak bennünket. Jogos az önvédelem tehát! Izrael élt, él és élni fog. Szent hely! A zsidók földje! Ellenségeinket móresre tanítjuk, szemet szemért, fogat fogért!!!/ Rabbi szeme vérben áll/...

* Mi nem vagyunk különbek senkitől sem - Rabbi! / táltos csendesen és szeretettel szól/. Nem vagyunk különbek azoktól a kis palesztin gyermekektől sem, vallásunk nem egyezik, de őket TESTVÉRNEK GONDOLJUK, mint ahogy azokat a SZERETETET hirdető ellenálló zsidó vallásúakat is, akik ellenállnak a TI GONOSZ REZSIMETEKNEK! / rabbi felszisszen/. Nincsenek könyveink, a mi hitünk a szívünkbe van beleégetve. Egyesek közöttünk kereszténynek is nevezhetőek, de mások buddhisták, vannak közöttünk természeti, sámáni vallásúak, s több isten tisztelők is, talán a legfontosabb, hogy ISTENANYA TISZTELŐK VAGYUNK. Ez nem egységes rendszer, mint hogy tiétek sem az. /Rabbi felkapja a fejét és kérdően tekint/. Tudomásom van afelől, hogy egykoron ti - zsidó vallásúak - is tiszteltétek az Istenanyát: "ASARA" - néven. De elfelejtettétek Őt. És itt kezdődött a ti pokoljárásotok. Vártátok a MESSIÁST, de nem vettétek észre, amikor eljött. Hozzátok jött el, mert nálatok volt rá a legnagyobb szükség - Rabbi! Aztán megöltétek, s kétezer éve gyalázzátok Őt, de természetesen ezért közülünk senki sem haragszik rátok, járjátok az utatokat, s élitek a hiteteket, egy hosszú, fejlődési cikluson mennek azok a lelkek át, akik hozzátok születnek le. Természetesen, ti sem a TÚLVILÁGBAN, sem a KÖZTES LÉTBEN, sem a REINKARNÁCIÓBAN nem hisztek. Szerintem ez egyfajta "vallási belterjesség", s ha ti nem változtattok saját hiedelmeiteken, akkor nem fog azon senki sem helyettetek változtatni! A fejlődést senki sem kerülheti el, RABBI! / Rabbi hirtelen kikel magából/.

- Micsoda fasiszta nézetek! Látod, hogy mélységesen lenézel Táltos? Ezért nem akartam veled szóba se állni! Úgy is kimagyarázol mindent...

* Mindent? Rabbi... Nekünk nincsenek egyházaink. Minket magyar táltos- hitűeket senki sem támogat. Jobban üldöznek minket, mint gondolnád. Sem az állam, sem az egyházak, sem az emberi tömegek. Nincsen egyházi vagyon, nincsen "püspöki kar", nincs állami támogatás. Mit magyarázok ki? Én a VALÓSÁGRÓL beszélek neked, az igazságról, a tényekről! Te összemosol bennünket az általad kritika alá fogott muszlimokkal, a keresztényekkel, s az alternatív egyházakkal, vallásokkal. Te az ördögöt látod bennünk, Rabbi! Mindannyiunkban. A katolikusok is az ördögöt látják bennünk, a politikusok is... Ez az igazi üldöztetés. Rabbi! S mi mégsem tartunk egyikőtöket sem ellenségnek! Úgy látunk rátok, mint fejlődésben lévő gyermekekre, akik játszanak, s ha elveszik a játékaikat, akkor rombolnak... Így romboltok, ti zsidók is évezredek óta, s ezért valóban elmondható, hogy a TI Jehowátok, nem a MI ISTENÜNK! Ő egy alacsonyrendű Szellemi entitás, akit ti évezredek óta Istennek tekintetek. Hiába jött el a megváltó és a Próféták zöme, s hiába volt annyi, annyi segítség, az az igazság - Rabbi - hogy ti tulajdonképpen az ÖRDÖGÖT IMÁDJÁTOK! S vonatkozik ez azokra a vallásokra is is, amelyek a ti ÓSZÖVETSÉGETEKRE és JEHOWÁTOKRA alapoznak! / Rabbi kikel magából/.

- Hogy merészelsz ilyet mondani Isten Kiválasztottjaira, te átkozott táltos ??? / Táltos halkan nevet és megveregeti Rabbi vállát - békítően /.

* Látod, Rabbi, milyen hamar kihozható vagy békességedből? Mint az óvodás gyerek, akinek összerombolták a kockavárát... Mindjárt rám lősz nyomkövetős rakétával? / Táltos kacag, Rabbi puffog, nagy a csend, de aztán robbanás következik.../.

Már pedig aki a az Istenatya egyszülött Fiát, a Megváltót, a Messiást a Pokol mélyére helyezi, akinek a "Legtisztább" helyeződik - vallása szent titkaként - a pokol legmélyére, az nem lehet más mint az ÖRDÖG - Rabbi... S aki ezt a vallást követi, az az Antikrisztust követi! / Rabbi azonnal felrobban, de Táltos folytatja halkan /.

Aki azt gondolja, hogy egy állat kifolyatott vérével megválthatja bűneit Isten előtt, az a TÉVEDÉS ÁLDOZATA! S csak a TÉVEDÉS ISTENE engesztelhető ki emberi, vagy állati váráldozattal... Az áldozatot saját életeinkben, munkásságunkkal kell meghoznunk, szeretettel, másokat tisztelve, támogatva, segítve, A JÉZUSI ÚTON JÁRVA - Rabbi! Gyümölcséről ismerszik meg a FA, majd ha látható és tapasztalható lesz Izraelben is a BÉKE, az ELFOGADÁS, s a SZERETET, amikor majd nem fog árváknak és ártatlan anyáknak vére hullani, amikor a nukreális fegyverek a föld alá lesznek ásva, akkor újra leülhetünk tárgyalni Istenről, vallásról, mindenről. SALOME NEKED RABBI!

- A mennykő csapjon beléd Táltos! Hazugságnak embere vagy, sziszegsz, mint egy kígyó, átkozott légy az utolsó véredig, Istenkáromló, pokolfajzat!!! / táltos halkan nevet, majd illedelmesen fejet biccent, s odébb áll. Rabbi még sokáig káromkodik, átkozódik, de már nem hallja senki/...

megtörtént beszélgetés alapján...

Heffner Attila 2014.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Heffner Atilla levele a DALAI LÁMA ŐSZENTSÉGÉHEZ...

Központi Tibeti Adminisztráció (KTI)
Őszentsége a Dalai Láma RÉSZÉRE

The Office of His Holiness the Dalai Lama
Thekchen Choeling, PO McLeod Ganj
Dharamsala, Himachal Pradesh (HP)
176219 Himachal Pradesh (HP) 176219 – India


Igen Tisztelt Tendzin Gyaco Úr!

Köszöntöm Önt Magyarországról: Heffner Atilla  hagyományőrző, zeneszerző, előadóművészként... 

Magyar vagyok, magyarul gondolkodom, angol tudásom nem elégséges ahhoz, hogy angolul írjak Önnek. Érzéseimet és gondolataimat ezen a számomra rideg nyelven egyébként sem tudnám  megfogalmazni érthetően, ezért – reménykedve abban, hogy az Ön környezetében élnek magyarul jól tudó szakemberek, tisztelettel kérem Őket: érthetően fordítsák gondolataimat az Önök Szent Nyelvére ahhoz, hogy Őszentsége is anyanyelvén érthessen meg! Egy dupla fordítás- magyarról – angolra – s angolról tibetire egyébként is csak zavarokat és félreértéseket okozna...

Kérem, fogadja mostantól el tőlem, hogy nem használom folyamatosan az “ŐSZENTSÉGE” kifejezést. Nagy tisztelettel Emberként szólítom meg  Önt, aggastyán korú, sokat látott, sokat értő és tudó férfiként, hiszen levelem megírására én is magánemberként vállalkoztam.
Ugyanakkor több ezer magyar ember érzéseit és gondolatait, véleményét is tolmácsolom.

Sokan vagyunk akik E LEVÉL MEGÍRÁSÁNAK OKÁT jelentő – az ÖN 2010. szeptember 17-20. között Magyarországon, Budapesten történő látogatásakor rendezett előadásán elhangzott nyilatkozat és bizonyos gesztikulációi miatt “szomorkodunk”, s  észrevételeinket, problémáinkat szeretném most tolmácsolni Önnek – igyekezvén röviden és tárgyilagosan írni, lehetőleg túlfűtött érzelmektől mentesen.

Az Ön - egyébként összességében REMEK - előadásának előbb említett  részletét én most nem írásban mellékelném tanulmányozásra, hanem a szituáció jobb megértésének érdekében videón küldöm az “INTERNET” segítségével.

Itt letölthető az említett részlet – kérem tekintse meg:Mielőtt elmondanám több ezer magyar ember véleményét az Ön - videórészletben is hallható  látható - kijelentései kapcsán, kérem engedje meg, hogy pár szót szóljak bevezetőként a mai magyar spirituális és politikai helyzetről, s Őseink  tudásáról és régi vallásáról, mai helyzetünkről:
A MAGYARSÁG SZAKRÁLIS VILÁGÁRÓL, A PILISRŐL, “DOBOGÓKŐRŐL”.

      Ahogy Ön is mondja - egy másik  1956 -al kapcsolatos magyaroknak szóló videóüzenetében -
“A MAGYAR NÉP NAGY MÚLTRA TEKINT VISSZA”. 

S bizony, Őszentségének igaza van beszédében, a tibeti néphez hasonlóan MI IS egy elég “régi“nép vagyunk!

Ön ebben a régebbi riportban minket önbizalomra buzdít, most – említett előadásán való tanításából - mégis pont ennek ellenkezőjét tapasztalhatta meg a népes magyar hallgatóság.
Mai tudományos genetikai vizsgálatok szerint a KÁRPÁT MEDENCÉBEN 30-40 ezer évre visszamenőleg kimutatható a különböző régészeti leletekből a mostani magyar génállományunk!
Ázsia - szerte is ugyanígy megtalálni ezt a gént. Az emberiség talán legerősebb és régibb génvonalát visszük tehát mi MAGYAROK, s nyelvünk, ősírásunk, zenénk is egyedülálló, nincs hasonlatos, külföldi kutatók szerint az emberi  ősnyelvhez ez  a nyelv hasonlíthat a legjobban. /A kutatásokat és tanításokat most nem szeretném mellékelni, amennyiben ezen tudományos vélekedésre szükség lesz, az elérhető irodalmat azonnal küldöm!/

Természetesen ez nem azt jelenti, hogy mi magyarok “kiválasztottnak”, vagy ahogy
Ön mondja -a “ VILÁG KÖZEPÉNEK” tartjuk magunkat...  Elég rég óta élünk ebben a medencében, de ettől függetlenül erre a népre sohasem volt jellemző az ezzel való kérkedés, vagy más népek lenézése, önmagunk jogtalan felsőbbrendűnek látása, láttatása...

Az Önnek  feltett kérdés egyébként sem arra vonatkozott, hogy MAGYARORSZÁG A VILÁG KÖZEPE- E vagy sem, illetve, hogy a magyarok a “népek legjobbjai”-e vagy sem!

A kérdés arról szólt, hogy a Kárpát -medencei “DOBOGÓKŐ” lehet -e a FÖLD egyik csakrája.Tehát szó sincs országról és népről, s népi kiválasztottságról sem ebben a kérdésben!
Az említett előadásrészletben mi magyarok lettünk kinevetve, pedig vajmi kevés közünk van ahhoz, hogy területünkön esetlegesen egy  több milliárd éves FÖLD-CSAKRA található...

S ez nagy különbség! Ön az előadásán elmondja, hogy “minden emberben megtalálható az ÖT CSAKRA, mely általános jelenség...”/ ezzel elismeri a csakrarendszerek létezését /.
Ezután kijelenti, hogy ebből a szempontból “nem gondolja, hogy Dobogókőn van a FÖLD SZÍVCSAKRÁJA”... Kíváncsian várom továbbra is a magyarázatot tehát: mert nem kaptam meg!

Ön ugyanis az “emberi csakrákat” említi, mely valóban “általános jelenség”, a feltett kérdés viszont a FÖLD CSAKRÁIVAL” volt kapcsolatos! Szó sem lehet tehát a magyarság “Magyarország-központú gondolkodásáról” sovinizmusról, nacionalizmusról a kérdésben...

Az Ön, eme feltett kérdésen való viccelődését, s  a kérdés “leostobázását”  - mely a magyarság “önjelöltségére” utal-  igen sokan megtapsolták, derültségére  “közösségi röhejjel” válaszolt az  eufórikus állapotban lévő buddhista tömeg, akik egyébként általában az Ön lelkes követői.
Sokan voltak ott olyan tisztelői  is, akik viszont egyáltalán nem nevettek a témán...

Az előzőekben vázolt TÉNYEKBŐL meg kell állapítanom hogy az Ön válasza igen messze landolt a feltett kérdés tárgyától! Valamint igen sajnálom, hogy ilyen mulatságos a világ  buddhistáinak számára -2011 -ben -DRÁGA FÖLDAN YÁNK CSAKRÁINAK kérdésköre!

Minket – magyarokat és tibetieket sok- sok közös szál köt össze, ez elsősorban Kőrössy Csoma Sándor kutatásai alapján is bizonyított tény. Számomra nagyon jó érzés a tibetiekkel is “távoli rokonságban” létezni, gyermekkoromtól kezdve elbűvöl tudásuk, hitük, múltjuk...

Bár a jelenkori magyar alternatív őskutatásokat kevesen ismerik még a világban, de higgye el, sok különleges dologra fény derült az utóbbi 50 évben ELEINKRŐL!

Mára a a MAGYAR ŐSVALLÁS újra él, az évszázados elnyomás, a hazugságok, a ferdítések, hamis tanítások szépen felszámolódnak. Sok ezren vagyunk, akik lelkesen kutatunk és értelmes módon használjuk fel ezen kutatási eredményeket.

Tudja, nálunk Önökhöz hasonlóan / A KÍNAI ELNYOMÁS PÁRHUZAMA/:
Már egy év ezrede nincsen “normális szabadság és létezés”!
Más vallások és más népek tarolnak, fosztogatnak minket szinte pontosan ezer éve!
Nem kívánok semmilyen politikai, vagy történelmi értelmezésbe most belemerülni, de mára tisztán látszik, hogy módszeresen raboltak és rabolnak, közben tudatlanságba taszítottak - minket magyarokat - évszázadok óta. Valamiért fél az emberi világ ettől a csodás néptől, tudásunktól, vallásunktól – ugyanúgy ahogy az Önökétől is / látja – ebben is “rokonok” lehetünk.../.

Régi – több 10 ezer évre visszatekintő - EGYISTENSÉG HÍVŐ – DE ANYAISTENT, ATYAISTENT is tisztelő vallásunkat iu. 1000 -tól kezdve, tűzzel vassal irtották irigyeink, elárulóink, az ezen vallást tanító ősi jogfolytonosságról szóló dokumentumainkat megsemmisítették.
Talán éppen amiatt, mert a mi SZKÍTEO-KERESZTÉNY világunkban az ATYA, a FIÚ mellett MAGA AZ ANYAISTEN is szerepelt... Akkoriban a magyar tudókat, sámánokat, papokat megölték, száműzték, ugyan úgy, ahogy az Ön fiatal korában SZÉP  Tibetben ezt  KÍNA agresszorként, elnyomóként az Önök népével, vallásával tette.

Önöknek hozzánk képest  “szerencséjük” volt az elmúlt századokban, hiszen tudtak  “lexikálni”, “menteni” így könyvekből tudják az évszázadok során használt történeti és vallásos tudásuk pilléreit jelentő tanításokat. Sajnos mi ebben nem voltunk ennyire ügyesek... Ezer év elég hosszú idő!

Mi tehát a sokszázados leigázás és törpítés szempontjából már egy sokkal öregebb “szenvedő” nép vagyunk mint a tibeti. Ebből következően szerintem talán nekünk is kóborolni kéne a világban, előadásokat kellene tartani más népeket biztatva - Önhöz hasonlóan – száműzetésről, sorvadásról békességről, önuralomról, szenvedésről. Azt hiszem, hamarosan eljön  az ideje ennek is...

Sok mindenben hasonlítunk tehát, sajnos az ÖNÖK ORSZÁGÁT MÁR szinte teljesen leigázták, de mi még kicsit itt lehetünk Saját Földünkön, megtűrt “őslakosokként” mint egy rezervátumban.

Bár ez a Magyar Föld egyre kisebb és kisebb, és a javait is nagyjából idegen erők bitorolják már,  de a nép működik, ha depressziósan is  de “SZÍVÓS”, s ha nem is szülünk elég gyermeket, nagyon fogyunk, de mégis:Kitartunk, KÜZDÜNK, tanulunk, reméljük hamarosan Felemelkedhetünk!

Ezeknek szellemében nincs okunk túlságosan “mellett döngetni “ vagy örvendezni sem!
S nincs arra sem okunk, hogy “MAGUNKAT A VILÁG KÖZEPÉNEK TARTSUK” - ahogy Ön ezt feltételezi rólunk előadásában, melyen oly sokan részt vettek 2010  szeptemberben!

Bár mi Hagyomány- ŐRÖK a Helyünkön vagyunk, s az “elnyomó erő” sem olyan nagy tömegből és hatalomból áll mint Önöknél, de eléggé erős és roppant ravasz.... A mi kiűzőink, s nyomorítóink  más népek, ideológiák és vallások összegződése, melyben alattomos és láthatatlan szálakkal kapcsolódnak egymáshoz a különböző sötét rendszerek.

“PILIS”- DOBOGÓKŐ...

Az említett, 1000 éve történt árulás és mészárlás előtt - és még utána is sokáig - egykori spirituális KIRÁLYI és VALLÁSI Központunk  a PILIS HEGYSÉGBEN volt. Szent helyként tekintettek erre a FÖLDRE  eleink, s ezt tudták világszerte az uralkodók is. Tudták, hogy aki ezt a helyet birtokolja, az a “FÖLD NÉPEI KÖZÖTT HATALMAS LEHET”/Önöknél sem véletlenül tarol KÍNA ma/.

Ennek bizonyítéka tucatnyi történelmi  idézet, mellyel most nem fárasztanám Önt... A MAGYAR SZENT KORONA is árulások, rablások, átalakítások, szennyezések áldozatává vált a századok alatt. Ezen relikvia is a láthatatlan évezredes időkből kísér minket: MAGYAROKAT.

A MI “ŐSZENTSÉGEINK” tehát az arany napkeresztes sámánkorona:
A MAGYAR SZENT KORONA,
valamint A SZAKRÁLIS  PILIS, DOBOGÓKŐ és KÖRNYÉKE.
Sok más tiszteletre méltó dolgunk is van, de ezek a “legértékesebbek”.

A Pilis és  DOBOGÓKŐ – tehát nem a mai “NEW AGE” – vallási korszak új keletű “ezoterikus” találmánya, hanem  legalább 1500 -éves HUN SPIRITUÁLIS HATALMI KÖZPONT, ATILLA FEJEDELEM innen irányította szinte az Egész ÓKORI Világot – EURÓPÁT és ÁZSIÁT, északot és délt is. A “HONFOGLALÓNAK” nevezett ÁRPÁD FEJEDELEM is konkrétan ezt a PILIST célozta meg a HUNOK – MAGYAROK 895 -ös vissza jövetelekor “KIRÁLYI  KÖZPONTKÉNT”. De Atilla előtt is jártak itt az Önök és a mi őseink, a MI EGYKORI NAPKIRÁLYUNK – “ITIL KÁN” csak a HUN Királyi Központot kereste újra, s vette ŐSI JOGON SZAKRÁLIS BIRTOKÁBA a HUN koronázási kincseket, a SZKÍTA- HUN VAGYONT, melyeket az ŐSÖK ITT REJTETTEK EL, mielőtt visszahúzódtak ÁZSIÁBA, az Atilla előtti időkben.
Vajon miért? Mi lehet itt, ami még az ÓRIÁS Ázsiában sincs? Miért pont a PILIS?

Fontos, hogy A PILIS az említett 1000 évvel ezelőtti árulás és hatalomváltás után  még sokáig – évszázadokig - a német-római judeokeresztény befolyás alatt működő magyar és cseh, lengyel, s német származású királyok központja is maradt, ekkor a leírások szerint oda senki idegen fia nem léphetett be, csak a különböző szerzetesek és a beavatottak ismerhették a titkokat, helyeket, erőket.

Ilyen különleges “tiltott” területről, más népek történelmét figyelve keveset hallhatunk...

A DOBOGÓKŐI -terület ezután a római katolikus pápákat és a későbbi Habsburg, török, orosz, s a mai globalista elnyomókat is - érthetően - nagyon zavarta / ma is sokmindenkit idegesít/.
Ezért ellenségeink – a Habsburgok és mások is - minden történelmi és régészeti leletet / több ezer  éves várakat, különleges piramisokat, templomokat/ leromboltak az évszázadok során és így   szépen mára eltüntették a szakrális bizonyítékokat. / Sajnos a mi “jó” egyházunk – a “katolikus” – soha nem a MAGYARSÁG ÉRDEKEIT tartotta szem előtt, bár a világ előtt mi hivatalosan 1000 éves keresztény állam és nép vagyunk. Látja ebben már  különbözünk mi magyarok a tibetiektől – hogy a mi egyházunk, vallásunk egy idegen kultúra és gazdasági rendszer elnyomóhatalma volt évszázadokon át, saját vallásunk, hitünk pedig likvidálva lett. A katolikus püspökök, a református elöljárók, sok borsot törnek ma is az orrunk alá. Ma nem divatos dolog nálunk ősi vallásunkat emlegetni. Talán emiatt is keresték sokan közülünk az utat Buddhához – Jézus helyett...

A világ semmit sem változott az utóbbi 60 évben sem. A rombolás ma is tart! Szent Helyünkre: DOBGÓKŐRE ismeretlen eredetű adótornyokat emeltek, magyar templomot nem engednek ide építeni, évszázadokon keresztül idegen ajkú  népekkel lakatták be a területet,  most lakóparkokat és ipari létesítményeket, üdülőket – turista hegyi felvonókat terveznek ide. Ármány és ködösítés folyik,
s a mostani, Pilist kutató történészeket, régészeket megverik, ellehetetlenítik, kinevetik!

DOBOGÓ-KŐ különleges helyen fekszik. Gyakorlatilag EURÓPA közepén. A DUNA érdekes- tökéletes “SZÍV” ALAKÚ formát ír le a PILIS körül, s az EGÉSZ HEGYSÉG lüktet a különleges energiáktól. Természetesen – ahogy Ön is utal erre - minden nép “saját maga kiválasztottságát” hirdeti, mindenütt vannak “SZENT HELYEK”, pláne ha ilyen nyilvánvaló természeti forma létrejön...

Ki ne halott volna már Földanyánk titokzatos ERŐ- KÖZPONTJAIRÓL?

A teljesség igénye nélkül ott van pld. a Shasta-hegy /USA/:
A Föld “gyökér csakrájának” tartott hegyhez turisták tíz ezrei járnak pozitív
energiát és tudást magukba szívni.

Aztán a Titicaca tó / Peru-Bolívia /a FÖLD amit a Föld “nemi csakrájaként” emlegetnek,

A Sedona  /USA/ - minek vidékét a világ legerősebb energiamezői között tartják számon.
A bolygónk “torok csakrájaként” emlegetett egyiptomi
Gíza piramis és környéke.

Ott van Amritapuri, Indiában - "AMMÁ" MAMA lakhelye.

Vagy Lago Atitlán /Guatemala/, melynek környéke egyesek szerint
hatalmas, gyógyító, harmonizáló energiákat rejt magában.

Végezetül említeném pld. a Kailash-hegyet / Tibetben /- melyre a buddhisták is általában szent
helyként tekintenek, köszönhetően az itt húzódó  energiavonalaknak.
Sokak szerint itt található a világ “korona csakrája“ is. Ezzel azonban senki sem vitatkozik...

Én - a  RAJA JOGA követőjeként is - a “CSAKRÁKAT” speciális Energetikai Központoknak látom, melyek nem csak az emberek és egyéb élőlények örvényközpontjai, hanem az egész KOZMOSZ is ilyen ERŐKÖZPONTOKON keresztül LÉLEGZIK – LÉTEZIK, AZ EGÉSZ VILÁG MINDEN LÉTEZŐJE ezeken a csakrákon keresztül van kapcsolatban az Istenséggel.
A CSOKROK DIMENZIÓKAPUK, ÉS A MINDENSÉG TITKAI KÖZÉ TARTOZNAK.

Természetesen a mi FÖLD- ANYABOLYGÓNK sem  kivétel a “Csakra-Tan” alól.
A YOGÁK szerint a csakrák középpontja “összeér” az összes többi csakrák energia-középpontjával,  kvázi mind a létező 7 emberi csakránk középpontja egybeesik az összes többi teremtmény, égitest és egyéb dolog  7 csakrájának középpontjával is!

Szívem tehát a FÖLD SZÍVÉVEL EGYETEMBEN DOBBANHAT, de a NAPRENDSZER, VAGY A NAP  “SZÍVÉVEL” IS MEGTÖRTÉNHET AZ EGGYÉVÁLÁS...

Az EGYÉN, az ÉN  “Saját  Világegyetemében Lakozik”, s ebből a szempontból minden “Én” saját világot teremt és tapasztal  maga körül. Én vagyok a szemlélő, az érzékszerveimmel érzékelt  külvilág szubjektív, tehát én teremtem a saját világomat magam körül és a tanítás szerint ÍGY ÉN VAGYOK A “VILÁGOM KÖZEPE”. Nincs objektív valóság – ahány nézőpont, ahány ember, lény, annyiféle LOKA - magyarul “LAKA”  - Világ létezik.

Ebből kiindulván sem értem az ÖN előadásán való személyes, cinikus nevetését arról, hogy miért gondolja valaki azt, hogy “Ő A VILÁG KÖZEPE?”. Mikor ez a természetes...

A TANÍTÁSOK SZERINT A “FÖLD CSAKRÁI” IS EGYÜTT FOROGHATNAK AZ EMBERI CSAKRÁKKAL! VILÁGOS TEHÁT, HOGY EGY KÁRPÁT MEDENCEI LÉNY, A SZÍVE KÖZEPÉN SAJÁT FÖLDJÉNEK ENERGIACSOKRÁT  IS ÉRZI, DOBOGNI -  LELKÉNEK KAPUJAKÉNT- PEDIG SAJÁT FÖLDJÉNEK LÉLEKCSAKRÁJÁT ÉRZI!

A CSAKRÁK / szerencsére!/ fizikailag LÁTHATATLANOK, hiszen a Transzcendenst kötik össze a fizikai síkkal. Csak finom-energetikailag érezhetjük őket. A gépek, műszerek – a tudomány  itt nem rúgnak labdába / szerencsére!/. A MI ősvallásunkban az ISTENANYA a FÖLDANYA, BABBA MARIA – “TARA”, “GAYA” olyan ISTENI RÉSZ – ami ÉL, Ő egy élőlény, Ő MINDEN AMI  “ANYAG”  / magyarul “ANYA”/ mely minket fent tart, óv és félt: ÉLTET.

A MI “ISTENANYÁNK” TÖBB mint az EGÉSZ FÖLDÜNK, azon túl minden mi “ANYAG” a KOZMOSZBAN, A VILÁGON. Mégis elsőszámú megtestesítője logikusan saját FÖLD ANYÁNK, aki méhében hordoz minket, s  gondoskodik létezésünkről. Nem sajátítjuk ki ŐT, nem gondoljuk azt sem, hogy kivételezettek vagyunk rajta, s hogy csak nálunk nyilvánulhat meg, hiszen tudjuk:  Minden Ember egyenrangú gyermeke Földanyánknak,
minden helyen Ő SZÓL HOZZÁNK, AZ EGÉSZ FÖLDKEREKSÉG Ő MAGA...
Tudásunk  és tapasztalásaink szerint mégis DOBOGÓKŐN van egy Kapocs – egy ANOMÁLIA, egy MAGASABB RENDŰ DIMENZIÓKAPU, nevezhetjük ezt akár a buddhista hit szerinti “csakrának” is / MI CSOKORNAK NEVEZZÜK/, de nem az elnevezés fontos, hanem a működés, és a SZENT HELY EREJE, ENERGIÁJA!

Dobogókő központjában, átlagember számára is jól érezhető módon, elcsendesülés után, testünkkel / s nem fülünkkel!/ a Föld mélyéről jövő kellemes ,“erős dobogást” érzünk.
A siketek és nagyothallók is “hallják”/más is/, külföldiek is mondják, mindenki – származástól függetlenül - aki az évszázadok során felkereste ezt a Szent Helyet. Tudományos magyarázat még nem készült, de minket ez nem is nagyon érdekelne / még csak az kéne!/...

A dobogás érzelmi kötődés alapján is erősödik, vagy változik. Az egész Kárpát -medencében tapasztalhatók különleges földtani dolgok,  sugárázások, erővonalak, energiapontok, de ez a jelenség egyedülálló!DOBOGÓKŐN VALÓBAN DOBOG A FÖLD MÉLYE- MÉHE!

A MAGASBÓL IS JÓL  LÁTHATÓ A “SZÍV RAJZOLAT” A DUNA ÉS A PILIS VONALÁN,
 S EZ SEM MINDENNAPI JELENSÉG,
De a pulzálás, az ERŐ, a DOBOGÁS: egyértelműen EGYEDÜLÁLLÓ itt a FÖLDÖN!

A FÖLD “MAGMÁJA”- “motorja”, “SZÍVE” szól hozzánk itt? Nem tudjuk! Amennyiben Önnek erről pontosabb információi vannak  / tudomásom szerint Ön többször is felkereste ezt a területet nagy tisztelettel és lelkesedéssel.../, akkor kérem ossza azt meg velünk Őszentsége!  

Ha viszont csak egyszerűen  racionális emberként zárkózik el a megmagyarázhatatlan dolgok körétől, s ezért neveti ki előadásán az általunk Szentnek tartott helyet, akkor kérem inkább tartsa meg véleményét! / Ismervén megnyilvánulásait saját népének ősi gyógymódjáról,  s az Ön                “racionális” lényéről, tibeti vallásról alkotott  mai nézeteiről, én nem szeretnék minősíteni, hiszen tiszteletben tartom minden emberi lény hitét, meggyőződését. Ez Önre tartozik, s Önnek kell – Vallási Vezetőként – elszámolnia erről saját vallásával, saját őseivel, Buddhával, Istennel.../

Számunkra a MAMAI SZÍVVEL VALÓ: Szeretetkapcsolat kötelék HELYE:  DOBOGÓKŐ!

Mindenkinek hitét és tudását tiszteletben tartva -senkire rá erőltetni viszont nem kívánjuk nézeteinket. HA AZ ÖN VÉLEMÉNYE AZ, hogy NINCSENEK “CSAKRÁK” a FÖLDÖN,  s a kérdés- felvetés is kimondottan“OSTOBÁNAK TŰNIK”, ebből semmi gond nincsen, legyen az Ön HITE SZERINT! Minket sem érdekelnek igazán a csakrákról szóló ázsiai tanítások!

Nekünk egyszerűen csak működik és “dobog”,  “ÉL” – kedves  SZENT HELYÜNK, melyet szeretünk, óvunk, védünk, sokan közülünk érte életüket adnák...

Mi magyarok élen járunk a tolerancia kérdésében...
Ha a Világ I. Számú Spirituális Vezetője – a DALAI LÁMA azt mondja: “Butaságnak tartja a csakra-elméletet”, hogy “NINCS SEMMI DOBOGÓKŐN,” ill. szerinte “átlagos” emberi nacionalizmusból tartjuk magunkat 40 ezer éves genetikai múlttal rendelkező ősnépnek, vagy nyelvünk, kultúránk nem az az egyik legrégibb ismert emberi kultúra eredője, akkor bizonyára jó oka van arra, hogy így gondolkozzon.

De - tisztelvén a BUDDHIZMUS Szent Tanításait - senkitől sem fogadhatjuk el egy értelmes emberi lény – vagyis az Ön előadásán ÖNT kérdező személy – kinevetését, kinevettetését !

A kérdés és a kérdező “leostobázását”.
Sajnálom, de ez már minden jó ízlésen felül mutatkozik! Kimeríti érzékenységünket...
A kérdés egyébként is napirenden van évtizedek óta itt hazánkban, tele van a Világháló mindenféle tanításokkal arról, hogy a “DALAI LÁMA ŐSZENTSÉGE DOBOGÓKŐN VOLT TÖBBSZÖR IS...” és hogy “a tibeti lámák üzenik, hogy kik vagyunk mi magyarok”, “mi van itt a PILISBEN”, stb... stb... Jönnek mennek a hírek  a TIBETI LEGFELSŐBB – láthatatlan SZENTÉLYRŐL”, a DALAI LÁMÁK REINKARNÁCIÓS újra és ÚJRA születéséről, örökségéről, AZ ÖNÖK  VALLÁSOS MEGGYŐZŐDÉSÉRŐL, magyarokhoz és máshoz való üzeneteiről, de MI EZEKEN MÉGSEM  NEVETÜNK, ŐSZENTSÉGE! Az sem zavar már, hogy hasonlóan a mi kultúránkhoz, ahány láma, annyiféle nézet  tükröződik Nepálból, Indiából, Tibetből!
Mára már nem érthető, melyik LÁMA a hiteles, s melyik csak “ÁL-LÁMA”...

Jönnek a hírek egyéb különleges helyekről Világból, Mária jelenésekről, ősi gyógyító erőkről, SZENT HELYEKRŐL, de mi mégsem nevetünk... S EGYSZER CSAK  idejön a VILÁG SPIRITUÁLIS VEZETŐJE a BUDDISTÁK legfőbb isteni képviselője, főnöke és kineveti a mi “kis magyar emberünket”: A MI KIS KÉRDEZŐNKET!  Őt, aki helyettünk is kérdezett.
Aki hozzánk hasonlóan mély tiszteletben tartja a DALAI LÁMÁT és népét, tudását...

A kérdező is EGY KÖZÜLÜNK, jó szándékú – lehet hogy buddhista is - magyar ember és vannak nyitott dolgai, nem ért még mindent megfelelően – érthetően – hiszen csak EGY EMBER...

DE KI AZ AKI MINDET ÉRT MANAPSÁG Drága Őszentsége -kérdezem én ÖNTŐL?
Aki sosem kérdez ostobaságot ? Ki az az Ember, akit Ön is elég bölcsnek tart?
AKIT SOSEM NEVETNE KI KÉRDÉSEI MIATT? Aki önt sosem nevetné ki őszintesége miatt? Ha tud ilyet, kérem azonnal küldje el HOZZÁNK! Nagy szükség volna itt rá!

És a kérdező kinevetése csak az egyik fő probléma... A dolog több sebből is vérzik még!
Engedje meg kérem, hogy folytassam azzal, ami sokkal “érzékenyebb” kérdést feszeget:

A magyar  politikai helyzet szintén igen hasonló a tibetihez, s nem csak szakrálisan vagyunk rokonok. Bár “nagytestvérünk” / elnyomónk/ nem Kína, de azért volt részünk megtapasztalni a “piacgazdaság”, a sötét szocializmus világát, a vadkapitalista kommunizmus becsapásait is...
Majdnem évre pontosan , onnantól “élvezzük” a kommunisták és szocialisták brutalitását mint Tibetben a tibetiek. Ön most egy olyan országba jött el előadni, ami kísértetiesen hasonlít a tibeti elnyomott és cenzúrázott, megfélemlített nép – ügynökökkel és fegyveres fenyegetésekkel elegyített világához. Önt most ilyen körülmények között avatta  BUDDHA”PEST díszpolgárává egy “pekingi stílusú” politikus: Demszky Gábor. Hagyományőrzőink számára ezen politikus az ördöggel felér, s az “első számú közellenségek” közé számít. Tehát az Ön “felavatása” - politikai üzenet számunkra... Amennyiben ezt az Önt ide meghívó körök nem értik, az igen szomorú!

Ebben a közegben az Ön összes MAGYARSÁG HITÉRŐL, Szentségeinkről való megnyilatkozása, esetleges DOBOGÓKŐT -érintő cinizmusa, nevetése, kérdezőnk “leostobázása”- is,  sokkal érzékenyebben érinti útkeresőink zömét, mint bármilyen más közegben érintené!

Ön a 2010. önkormányzati választási kampány finisében jelent meg BUDAPESTEN, ahol egy 20 éve el nem mozdítható, nyugat és globalizációbarát liberális, sokak szerint hazaáruló, bukott főpolgármester segített egy új – eddig ismeretlen politikai pártot hatalomra törni fővárosunkban.
A rendezvény sokak szerint ezen politikai erő KAMPÁNYZÁRÓJÁNAK számított, egyesek szerint ők is segítették a buddhista rendezvényt anyagilag. AZ LMP -ről szólnak a hírek...

I. Ennek a rendezvénynek politikai értelemben vett csúcspontja – tehát -a LIBERÁLIS DEMSZKY GÁBOR megnyilvánulása volt / mi keresett ez a “bukott ördög “ a buddhisták konferenciáján, nem tudom?/. Nevezetesen, arról szólok, hogy a liberális “bajnok” kitünteti a “száműzetésben élő” tibeti vallási vezetőt – BUDAPEST DÍSZPOLGÁRAKÉNT. Vagy talán Demszky is egy tanítvány? A hazai buddizmus hitgyakorlója? Lámahívő?

II. A rendezvény speciálisan magyar érdekeket sértő spirituális értelemben vett “csúcspontja”- pedig DOBOGÓ- KŐ nyilvános kinevetése lett A DALAI LÁMA RÉSZÉRŐL!

Olyanok is vannak szép számmal, akik úgy látják, hogy a“ vicces és ostoba kérdés” feltevése előre megfontolt, határozott szándékkal történt, s az “ostoba kérdés feltevő” nem is közülünk való...
Sokan “politikai és színházi forgatókönyvet” látnak a dolgok mögött, SZENT EREKLYÉNK – DOBOGÓKŐlejáratását,  bizonyos liberális körök egyértelmű hecckampányának tekintik.

Nagyon nehéz a dolgot így értelmezni, mert sok összetevő van, lehet, hogy csak ártalmatlan félreértés az egész, vagy “fordítási hiba”, ezt csak a Rendezők és ÖN - tudják pontosan.

Tisztelt Őszentsége!

Nekünk oly sok erőfeszítésbe került régi vallásrendszerünk újrateremtése!
Sokan vagyunk, száz felé húzunk, elég kevés egyetértés van  közöttünk HITÜNKKEL kapcsolatban. Dobogókő – mint “SZENT HELY- SZAKRÁLIS  KÖZPONT” – kérdésében azonban szinte mindannyian egyetértünk. Ezt gúnyolóink, ellenségeink is nagyon jól tudják!

Tudnia kellett volna vigyázni tehát az Önt hívó Buddista Közösségeknek, s nem Önt kitenni mindenféle politikai cselszövéseknek! 

Befejezésként el kell mondanom:

Azért fontos, hogy tisztázzuk miért is került “közröhej tárgyává” e NEMES ERŐKÖZPONT, mert sem a hivatalos egyházak, sem a hivatalos országvezetés nem akarja tudomásul venni A PILIS LÉNYEGÉT, fontosságát. Erről mi nem tehetünk. Egyet tehetünk: Emelt fővel viseljük, ha kinevetnek, bántanak, megaláznak minket, ahogy JÉZUS TANÍTOTTA azt nekünk...
Valamint KIÁLLUNK NEMZETI RELIKVIÁINKÉRT, SZENTSÉGEINKÉRT!

Ezen dolgokat szerettem volna Önnek - Őszentsége  -elmondani, meggyőződésem, hogy a fontos ellentmondásokat, félreértéseket és kérdéseket  mindig tisztáznunk  kell  egymással ahhoz, hogy jövendőnk gyümölcsöző lehessen! Ezt tanítják közös őseink is mindannyiunknak!

Tisztában vagyok azzal hogy akár az én levelemet is “megmosolyoghatja”, esetleg  engem is “ostobának” nézhet... Nem zavar – csak egy tudatlan útkereső vagyok “ NAGY CSAKRÁKKAL”.

Ismervén a KARMA – OK – OKOZAT rendszerét, nincsenek félelmeim- ha kinevet, az nem engem minősít. Ha nem válaszol, azzal elismeri igazamat. Ha válaszol, annak nagyon örülni fogunk!

Ha levelemmel akaratlanul bárkit megbántottam / kivétel Demszky G./, attól
MOST TISZTELETTEL BOCSÁNATOT KÉREK!

Mindezek mellet kívánok Önnek
és a Tibeti Népnek is – MINDEN BUDDISTÁNAK JÓ EGÉSZSÉGET, MUNKÁT, ÉLETET!
2011. 01. 18 -22.

Szeretettel:
Heffner Atilla

További, letölthető írásaim itt alul / DOC. FROMÁTUMBAN/:

MÚLT, JELEN, JÖVŐ ... Időtlen sámán útmutató magyarságkutatóknak/1.  2010.10. 27.

Magyar Kat. Püpöki Karnak íródott nyílt levél - 2010.03.30

EGY-SÉG-KÉP...MAGYAR SORTÁRSAIMNAK- 2010.01.20.

"Tűz a kandallóban", avagy a HALAK KORSZAKBÓL irány a VÍZÖNTŐ- 2009.02.02.

"Lenyomatok"... 2008.12.


VISSZA: HONLAP  ELŐLAP...